Ponad

120

Ofert Pracy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Horoskop

Jako “odskocznię ” od trudów pracy codziennej proponujemy zapoznanie się z horoskopem na każdy dzień roku. Autorem tej ciekawej i intrygującej pozycji jest Jan Starża Dzierżbicki astrolog, artysta, malarz, urodzony w 1883 roku w Polsce, Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego od 1907 roku, autor licznych publikacji z dziedziny astrologii, autor ekslibrisów (dedykowanych miniatur graficznych) i trafnych przepowiedni.

Aby przeczytać horoskop dedykowany na dzień urodzin kliknij miesiąc i wybierz dzień urodzin, tekst oryginalnego horoskopu pojawi się po prawej stronie w tle…
Mądry, rozważny, cierpliwy jest urodzonym przywódcą i organizatorem.

Ostrożny, opanowany – lubi studiować poważne zagadnienia: tam gdzie inni nie dostrzegają nic zgoła – on widzi ważne wskazówki dotyczące biegu wydarzeń życiowych.

Jest to człowiek rozważny, a jego życie i dzieło skoncentrowane jest w pracy ukrytej przed wzrokiem tłumu. Stara się wszelkimi sposobami utrzymać swe zdobycze materialne i czyni wysiłki, aby nie stracić majątku – ale mimo to grożą mu straty i to poważne.

Ludzie zajmujący się głębokimi filozoficznymi spekulacjami i niezwykłymi studiami, cieszą się jego zaufaniem. Usposobienie jego jest opiekuńcze – troszczy się o dobrobyt i powodzenie innych. Jest to człowiek szlachetny – dobroczyńca ubogich i obrońca bezbronnych.

Nie lubi pochlebstw. Ma zamiłowanie do polowania. Chętnie dużo mówi, ale daru wymowy nie posiada.

Czego się strzec winien? Niechaj unika wszystkiego, co zbyt ekscentryczne i nie oddala się zbytnio od wymagań logiki i zdrowego rozsądku. Niechaj się strzeże niebezpieczeństw, które mogą mu grozie w nocy.

Ambitny – dąży w życiu nieustannie naprzód. Cel swój życiowy osiąga przeważnie przez wytrwałą pracę, dzięki swej pilności i pracowitości. Nieraz też czuje się pokrzywdzonym lub wydaje mu się, że jego zasługi zbyt mało są uznawane – co powoduje dużo niepotrzebnego podrażnienia.

Mimo, że na ogół jest bardzo poważny – ma poczucie dowcipu i lubi czytać humorystyczne opowieści. Wady tych urodzin: mściwość, zaciętość, ponurość. Zalety: sprawiedliwość, czystość, prawość, pracowitość.

Kobieta w dniu tym urodzona jeszcze lepiej prowadzi interes od mężczyzny, jest bardzo dyskretną, ostrożną i oszczędną panią domu, okazując dużo dobrego smaku w urządzeniu mieszkania oraz zręczność w pro­ wadzeniu gospodarstwa.

Potrafi ona sprawować skutecznie rządy nad innymi i może stać na czele instytucji zatrudniającej wielu ludzi. Kto urodził się w tym dniu – posiada przyrodzone zdolności pedagogiczne i cierpliwie zajmuje się najdrobniejszymi szczegółami.

Taki nauczyciel dobrze sobie zdaje sprawę ze zdolności swych uczniów.

Ostrożny, dyplomatyczny pragnie wcielić swe ideały w życie.

Zasługuje na zaufanie w zupełności, jego natura wykazuje dużo powagi i stałości. Potrafi rozmyślać i zastanawiać się głęboko: w skupieniu i spokoju coraz głębiej przenika istotę jakiegoś zagadnienia, które go interesuje.

Dyplomatyczny, skryty – potrafi dochować tajemnicy i strzec własnych i cudzych sekretów. Chociaż nie lubi pochlebstwa – ale jest bardzo wrażliwy na słuszną ocenę swej pracy.

Życie jego nieraz upływa w warunkach jakie wymagają skrytości i ostrożności. Jest to natura zamknięta w sobie i polegająca wyłącznie na sobie. Nierzadko zajmuje jakieś stanowisko odpowiedzialne, na którym zostaje obdarzony zaufaniem innych. Będzie to najprędzej jakieś stanowisko urzędnicze.

Ma on rozmaite ideały życiowe i pełen jest nadziei i ufności, że kiedyś je zrealizuje. Przez zajęcie się systematyczną pracą może przezwyciężyć napady melancholii, jakim podlega.

O co powinien się troszczyć.

O wymianę zdań i myśli z innymi ludźmi. Chociaż bowiem sam z niezwykłym poświęceniem się i pilnością dąży do zrealizowania swych celów – ale dzięki swej jednostronności – nie potrafi ocenić wysiłków innych ludzi i może do nich odnosić się niechętnie lub nieżyczliwie.

Do czego powinien dążyć. Niechaj starannie studiuje swój charakter, poznaje jego słabe strony i pracuje nad ich wzmocnieniem.

Przyciąganie jakie wywiera wpływ ziemi na duszę takiego człowieka jest bardzo silne lecz stopniowo może zostać przezwyciężone. Gdy rozbudzi się wewnętrznie i rozwinie duchowo – staje się wówczas niezmordowanym pracownikiem ducha.

Toteż niechaj unika patrzenia w dół – tj. zajmowania swej uwagi ciemnymi stronami życia i niechaj oderwawszy oczy od swej osobowości stara się wznieść w świat abstrakcji.

Trudno go poruszyć z apatii, w którą zazwyczaj popada pod wpływem-przeżyć czysto materialnych. Gdy jednak raz się zacznie podnosić – może osiągnąć znaczne wyżyny rozwoju duchowego.

Bystry, przedsiębiorczy dąży do panowania nad innymi.

Jest to człowiek szybki, pospieszny, gorliwy, mający zamiary sięgające bardzo daleko. Pełen podstępów i zręczności skłonny jest nieraz do pro­ wadzenia życia drapieżnika – w walce o swe utrzymanie.

Umie sobie zwłaszcza nadać złudny pozór osiągnięcia jakoby znakomitych rezultatów lub nadzwyczajnego powodzenia, aby w ten sposób zdobyć uznanie ogólne. Dla swych oponentów potrafi być zaciętym i mściwym.

Ożywia go gorączkowe pragnienie zrobienia kariery, wzniesienia się towarzyskiego i umysłowego, przy czym pragnie w ten czy w inny sposób osiągnąć panowanie nad innymi i zdobyć jak największy autorytet. Przeważnie udaje mu się to osiągnąć – a natury słabsze otaczają go i podziwiają sposób jego postępowania.

Trzeba dodać, że okazuje też dużo solidnej wytrwałości, dyplomatycznego samoopanowania i wielki talent organizacyjny. Realizacja jego projektów życiowych wymaga nieraz jednak dużej skrytości – są tam bo­ wiem różne rzeczy obawiające się światła dziennego.

Charakterystyczną jego cechą jest przypisywanie wielkiego znaczenia wszystkiemu co materialne, zewnętrzne. Odbija się to na związkach jakie zawiera w życiu i przy wyborze przyjaciół – są to bowiem przeważ­ nie ludzie zajmujący lepsze stanowiska.

Pilnie zwraca uwagę na ludzi dążących naprzód w drodze do kariery – ‘natomiast odwraca się od wszystkich co spadają w dół. Chyba, że spadną tak nisko – że może im okazać swą protekcję i współczucie na dystans, nie narażając się na niebezpieczeństwo, aby traktowali go jak równego sobie.

Do czego powinien dążyć.

Skoro już tak bardzo zależy mu na panowaniu nad innymi – winien również dążyć do tego, aby stać się od nich lepszym, przezwyciężając swe wady: niechęć, samowolę, antypatię, zazdrość i egoizm.

Wrażliwy na osoby płci odmiennej pragnie uznania i hołdów.

Niespokojna, ambitna natura pcha go do akcji zakrojonej na szeroką skalę. Krytykuje nieraz dotychczasowe obyczaje lub dawne tradycje, aby w ten sposób dać pokarm swemu analitycznemu umysłowi. Ma skłonność do prowadzenia życia pełnego przygód i hazardu.

Nierzadko wykazuje instynkty wojownicze, jest bardzo gorliwy w ubieganiu się za zyskiem, ma zamiłowania artystyczne a osoby płci odmiennej wywierają nań wielki wpływ. Zarówno w młodości, jak i w wieku późniejszym okazuje wielkie zainteresowanie flirtem.

Jest staranny i usłużny. Duże znaczenie przypisuje ceremoniom; sam lubi występować uroczyście i życzy sobie, aby go traktowano z szacunkiem.

Nie jest zbyt wspaniałomyślnym ani szczodrym – ale za to dość sprawiedliwym, zdecydowanym, nieraz dowcipnym i ujmującym.

Choroby do jakich może okazywać predyspozycje – to zaziębienia, reumatyzm i pewne zaburzenia w trawieniu.

Czego powinien unikać.

Pragnie uznania i hołdów i tak się zachowuje, jakby oczekiwał ich od innych. Lecz taki sposób zachowania się właśnie odbiera innym ludziom ochotę do wyrażania mu swego uznania. Jest to słabość, której powinien się wyzbyć czym prędzej.

Jego wady – to niezadowolenie, zarozumiałość, bojaźliwość. Pochłonięty gorliwym wykonywaniem jakiegoś projektu – nierzadko zapomina o idei przewodniej swej pracy, gubiąc się w szczegółach.

Interesuje się niezwykle miłosnymi sprawami zarówno własnymi jak i cudzymi, gdyż “sex appeal” odzywa się w nim bardzo silnie. Zwłaszcza jednostki nierozwinięte w obecności osób płci odmiennej odczuwają pewien niepokój i nierzadko zachowują się nienaturalnie. Taki człowiek stara się wówczas być dowcipnym i zajmującym, co jednak nie zawsze mu się udaje.

Chociaż trochę sarkastyczny i krytyczny potrafi być dobrym przyjacielem.

Posiada doskonałe zdolności wykonawcze i okazuje wielką umiejętność koncentrowania się na swoich celach i zamiarach, wykazując przy tym dużo rozwagi. Jest bardzo ambitny i nieustannie troszczy się z bojaźnią o to, czy aby wszyscy widzą jego zasługi i czy potrafią ocenie odpowiednio wyświadczane przez niego dobrodziejstwa. W stosunku do osób obcych początkowo jest nieco bojaźliwy i nie­ pewny. Gdy jednak oswoi się z ludźmi – wkrótce przejawi się w pełni jego władcza natura: dąży on bowiem zawsze do tego, aby poddać swej woli innych.

Jest to urodzony kierownik i organizator, nadający się do zajmowania stanowisk .naczelnych. Natychmiast potrafi wykorzystać każdą, nadarzającą się okazję pomyślną; na ogół nie lubi pracy drobiazgowej – woli projektować i kierować innymi. Sprawy innych ludzi bardzo go interesują – nie znosi natomiast wtrącania się innych osób do jego życia.

Zdecydowany, władczy – umie być wymagającym. Niezwykle bystry – przystępuje do czynu wówczas, gdy inni jeszcze namyślają się nad swymi projektami. Gdy jednak okoliczności nie układają się dlań po­ myślnie – staje się zniechęconym, kapryśnym, przybitym.

Potrafi być zazdrosnym, krytycznym, szyderczym – ale jest dobrym i wiernym przyjacielem. Dobrze jest też z nim się przyjaźnić, ale źle jest mieć go za wroga – nigdy bowiem nie zapomina i nie darowuje doznanej krzywdy – czy to istotnej, czy urojonej. Z drugiej strony raz zaprzyjaźniwszy się – wykazuje wielką stałość. Jednakże trzeba zastrzec, że jest to na ogół umysł wojowniczy i chociaż przyciąga do siebie ludzi, którzy go podziwiają – niewielu ma istotnych przyjaciół lub sympatyków. Atakuje poglądy ogólnie przyjęte – wykazując całą fałszywość przeciętnej moralności i poglądów konwencjonalnych.

Niezwykle kanciasta i dociekliwa natura – bez przerwy zajmuje się analizami charakterów ludzkich i czynów. Za wątkiem jakiejś tajemnicy lub intrygi taki człowiek idzie jak pies myśliwski – z nieomylnym instynktem i wielką wytlałością. Nie spocznie, dopóki wszystkiego nie wytropi.

Zdrowie dzieci tak urodzonych z początku nieszczególne – później poprawia się stopniowo i staje coraz lepsze. Wreszcie – dzięki wielkiej wytrzymałości organizmu, jaka rozwija się z latami – człowiek urodzony w tym dniu może osiągnąć sędziwy wiek. Posiada on bowiem w swym organizmie duże zdolności odradzania się i odnawiania swych sił życiowych – a zatem przychodzi szybko do zdrowia po przebytych niedomaganiach.

Poważny, wyrozumiały potrafi przystosować się do otoczenia.

Jest to człowiek uprzejmy, giętki, sympatyczny – ma zaufanie do ludzi. W życiu czekają go uśmiechy losu i nieraz staje się przyjacielem i towarzyszem osób wybitnych.

Przyjaciele będą się cieszyć z nim razem, a jego wrogowie zostaną obezwładnieni dzięki jego uprzejmości i wyrozumiałości; ich napaści okażą się bezskuteczne.

Do życia odnosi się bardzo poważnie, a zazwyczaj jest zwolennikiem tradycji i autorytetu. Nieraz wykazuje subtelne odczucie historii, a przejawia również głębokie zrozumienie problemów teraźniejszości.

Prawodawstwo społeczne wielce go interesuje, a dobrobyt i szczęście całego społeczeństwa żywo go obchodzi.

Jest specjalnie uzdolniony do tego, aby wykonywać plany i projekty zakrojone na wielką skalę. Okazuje też zadziwiającą ciągłość wysiłków w kierunku osiągnięcia jakiegoś określonego celu, obiecującego przyjemności i szybkie korzyści materialne.

Od razu jednak traci przekonanie do danej pracy, gdy jej wyniki materialne wydają mu się nieznaczne.

O co powinien się troszczyć. Aby nie ulegać swym przywidzeniom i dostrzegać rzeczy takie, jakie są w istocie.

Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Należy je kształcie specjalnie w kierunku handlowym, aby zbierało praktyczne doświadczenia życiowe.

Kobiety urodzone dnia tego wrażliwe i zmysłowe – wykazują zdolności do interesów i są dobrymi gospodyniami, starannymi i oszczędny­ mi. Okazują wiele smaku w urządzaniu mieszkania jak i doświadczenia w zarządzaniu domem. Lubią piękne dekoracje i ozdoby, a specjalnie interesują się drogimi kamieniami i biżuterią.

Życie człowieka urodzonego w tym dniu układa się najczęściej pomyślnie i pokojowo. Mogą go dotknąć przykrości ze strony krewnych.

Dąży do uzyskania niezależności i może ją osiągnieć.

Najlepiej mu się wiedzie w życiu, gdy jest głową jakiegoś przedsiębiorstwa – w handlu, bankowości lub przemyśle. Potrafi on równie dobrze być panem jak i pożytecznym sługą. Woli jednakże rządzie.

Odznacza się poczuciem własnej siły i odwagą w poczynaniach życiowych. Dąży do niezależności i osiąga też istotnie niezależne stanowisko jako rezultat cierpliwie i wytrwale realizowanych i dobrze obmyślanych planów. Jego przedsięwzięcia są nieraz zuchwałe.

Wadą jego jest zbytnia ambicja. Gdy jest nierozwiniętym i niezrównoważonym – stanowi ona dlań źródło nieustannego niepokoju i nie pozwala na osiągnięcie pełni szczęścia w życiu.

Niezwykła aktywność, jaka wypełnia jego duszę, wydaje się wówczas osobom postronnym tylko nieuzasadnionym niezadowoleniem z istniejącego porządku rzeczy.

Inne znowu źródło jego potęgi wewnętrznej – zdolność dostosowywania się do okoliczności życiowych – nabiera wówczas, gdy mamy do czynienia z osobnikiem prymitywnym – zabarwienia mniej miłego. Je­ go szacunek dla przełożonych – może stać się wówczas zwyczajnym serwilizmem.

Za wszelką cenę dąży do osiągnięcia jak najlepszych wyników pod względem materialnym, lecz chęć zrobienia kariery może mu przesłonie wszelkie inne horyzonty i wówczas nie przebiera w środkach ani sposobach dojścia do upragnionego celu. Nieraz też dochodzi aż do tego, że czerpie swe dochody z wykorzystywania słabości lub upadku innych.

Nie można o nim powiedzieć aby był okrutnym, ale nie zna skrupułów w dążeniu do zadowolenia swej ambicji. Aczkolwiek nie cieszy się bynajmniej z tego, że ktoś jest od niego słabszym, nie waha się jednak wykorzystać tej okoliczności, skoro tylko ją raz skonstatuje.

Mało ma konfidentów lub przyjaciół, a nieraz przejścia życiowe osamotniają go całkowicie. W swych zapatrywaniach jest najczęściej konserwatywny – ale brak mu nieraz radości życia i wesołości.

Wiem stały chętnie pośredniczy i wpływa na innych ludzi

Potrafi doskonale wyrażać swe myśli i przekonywać innych. Perswazją wiele osiąga tam, gdzie nie wskórałby nic siłą. Wszystko co zdobędzie w życiu – własnym zawdzięcza wysiłkom.

Mimo swych zamiłowań destrukcyjnych – zdolny jest do wielkich rzeczy. Jego charakter jest bojowy, entuzjastyczny, wojowniczy, nieco nawet gwałtowny. Wykazuje też pewne skłonności do skąpstwa i tendencje melancholijne.

Jest zdecydowany – chociaż giętki i umiejętny. W uczuciach swych nie jest zbyt demonstracyjny – ale pragnie mieć zawsze kogoś koło siebie i chciałby skupiać na sobie uwagę otoczenia.

Wrażliwy niezwykle na krytykę innych – sam sądzi wszystko bardzo surowo. W przywiązaniach swych jest wierny i stały, a jednakże nie uniknie niepowodzeń w tej dziedzinie.

Chętnie pośredniczy i występuje w imieniu innych ludzi, a jego akcji w tym kierunku zazwyczaj towarzyszy powodzenie. Doskonałe rezultaty może osiągnąć jako pośrednik handlowy.

Również i sprawy rodzinne zaprzątają jego uwagę, ożywia go bowiem silne pragnienie wpływania na innych ludzi, kierowania nimi, opiekowania, protegowania itp. Czy w ten, czy w inny sposób chce przyciągnąć do siebie innych i złączyć ich życie ze swym życiem.

Takie tendencje są nieraz źródłem niezadowolenia i przykrości dla je­ go przyjaciół lub krewnych, zwłaszcza gdy jest jeszcze w wieku młodzieńczym, gdy stanie się starszy – wówczas zdobywa mądrość życiową i uczy się samoopanowania – a wtedy słów jego słuchają ludzie z uwagą i z szacunkiem.

Im dłużej żyje. – tym lepiej rozwija swe zdolności – nieraz bardzo specjalne, a jego charakter coraz bardziej się, udoskonala. Nierzadko w wieku sędziwym skupia dookoła siebie rodzinę, przyjaciół i podwładnych, okazując uprzejmą troskliwość starszym i życzliwie odnosząc się do flirtów i zabaw młodzieży i dzieci.

Jak wychować dziecko dnia tego urodzone. Dziecko takie nie powinno przebywać w towarzystwie ludzi szorstkich i nieokrzesanych, gdyż łatwo bardzo przejmuje ich sposób zachowania się.

Ma umysł wyrafinowany, upodobania artystyczne i temperament zmysłowy.

W naturze swej posiada zarówno dobre skłonności jak i złe. Odpowiednio do dobrych i złych właściwości – · zarówno charakteru jak i umysłu – jego przeżycia są również podwójne, przynoszące mu szczęście i nieszczęście na zmianę.

Ciekawe, że styl jego również wykazuje dwie odmiany. Raz jest bardzo poważny, ozdobny, dźwięczy uroczystymi słowy – przelewa się w długich okresach: to znowu urywany, lakoniczny, lubuje się w popularnych powiedzeniach.

Nieraz przesadną uwagę zwraca na efekty związane z życiem materialnym; w innym znowu przypadku wznosi się do uroczystego patosu, aby później nieoczekiwanie zakończyć czymś trywialnym.

Wady. Prawdę powiedziawszy, natura takiego człowieka pozbawioną

, jest szczerości, i często nie przyznaje się do prawdy nawet przed sobą samym, lecz staje w opozycji do wszystkiego i każdego, na jakimkolwiek tle byłaby prowadzona dyskusja.

Chętnie przeciwstawia się ogólnie przyjętym wierzeniom a bywa tak, iż osoby o usposobieniu łagodnym i ludzkim specjalnie budzą jego agresywność.

Nieraz okazuje rozrzutność w rozdawaniu prezentów. i czynieniu zakupów – to znowu staje się niezwykle ścisły i oszczędny. Wszystko to po prostu zależne jest od jego fantazji.

Gdy jest w dobrym nastroju – wszystko widzi na różowo, a wówczas jego środki materialne wydają mu się niewyczerpane.

Ale gdy przyjdzie nań okres ponurości, co zdarza mu się często – wówczas wszystko zmienia się i wywraca na drugą stronę, a wtedy ani dawanie prezentów, ani też kupowanie czegoś nie sprawia mu najmniejszej przyjemności. Przeciwnie – potrafi nawet wtedy okazywać dziwne skąpstwo.

Co mu grozi. Jego zbyt kłótliwa i agresywna natura może go doprowadzić do wielkich trudności życiowych.

Wierzy w siebie i działa na własną rękę.

Spokojny, niezależny, nieugięty – sam stoi wytrwale pośród największych zamieszek i ścierających się sił życia. Jego wrogowie sarni się niszczą w bezskutecznych wysiłkach dosięgnięcia go lub zaszkodzenia mu w jakikolwiek sposób.

Jest to charakter niezwykle pewny siebie i oryginalny. Przejawia dużą przedsiębiorczość w zdobywaniu majątku. Nie lubi hałaśliwych objawów czułości i demonstracyj uczuciowych.

Do czego powinien dążyć. Ponieważ skłonny jest do wielomówności – niechaj przede wszystkim stara się rozbudzić w sobie chęć milczenia i rozmyślania. Powinien również starać się odzwyczaić od swych surowych, szorstkich i potępiających sądów.

Zazwyczaj osiąga wiek późny, a nawet przy końcu życia zachowuje jeszcze w pełni swe zdolności i przejawia dużą aktywność. W młodości życie nie szczędzi mu goryczy, ale później jego sytuacja ustala się stopniowo.

Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia stanowi jego niezwykła ambicja. Gdy go spotykają pod tym względem rozczarowania lub też, gdy jego nadzieje zostaną zawiedzione – wówczas staje się niezadowolony i ponury, co łatwo może w konsekwencji sprowadzić ataki żółciowe lub rozstrój żołądka.

W życiu późniejszym, gdy jego warunki się poprawią – może mu dać się we znaki artretyzm. Skoro jednak powodzenie materialne każe na siebie czekać, a wąskie horyzonty życiowe nie pozwalają mieć nadziei na lepsze perspektywy finansowe – wówczas jego depresja i ponurość może się przerodzić w melancholię.

Najlepsze na to lekarstwo – to nadzieja i wesołe towarzystwo. Zmiana miejsca pobytu również może wywrzeć wpływ dodatni, aby tylko mógł uniknąć samotności i miał przed sobą możliwości rozrywek towarzyskich.

Trzeba dodać, że wybiera na swój pobyt zawsze miejsca uczęszczane przez jak najlepsze towarzystwo i nikt tak nie interesuje się plotkami o osobach wybitnych – jak właśnie on.

Inteligentny, przedsiębiorczy, ma żywe poczucie honoru.

Zamknięty w sobie, poważny, spokojny – występuje na zewnątrz bardzo dostojnie, nieraz ozięble – unikając wszelkiej demonstracyjności. A jednak – w gruncie rzeczy – pożąda sympatii innych ludzi.

Nawet jednostki takie wysoko rozwinięte są bardzo trudne w obcowaniu, dzięki ich zasadniczemu dążeniu do zajęcia wyższego miejsca od swego towarzysza. Taki człowiek potrafi w stopniu najwyższym wykorzystać swe zdolności i możliwości życiowe. Wierzy w siebie i polegając tylko na sobie – osiąga swe cele.

Okazuje dużą zręczność w dostosowywaniu się oraz zdolności naśladowcze, a jednocześnie jest bardzo aktywnym fizycznie. Potrafi wszędzie gdzie trzeba kierować innymi ludźmi i organizować ich, wykazując dużo rozsądku i zdecydowania.

Ma wiele szacunku dla wszelkich form życiowych, dla wyższych sfer towarzyskich i rang urzędowych. W bardzo ostry sposób rozróżnia swój stosunek do podwładnych i do przełożonych i według tego reguluje z wielką ścisłością swe zachowanie się w ględę nich zarówno jak i swe słowa.

Postępując w ten sposób – błądzi, gdyż okazuje zbyt wiele szacunku stanowiskom i urzędom zajmowanym przez ludzi, którzy nieraz na to nie zasługują.

Wady Jego – to próżność i powierzchowność inteligencji przeciętnego światowca. Dobry mówca – . nieraz używa słów szorstkich lub trywialnych.

Co go dręczy niepotrzebnie. Nieustannie dokucza mu obawa o to, że inni go os kują lub obmawiają, albo też przeciwdziałają mu w ten czy inny sposób. Psuje mu to nastrój i nie pozwala odczuwać radości życia.

Jego nastroje są dość zresztą zmienne podobnie jak i koleje losu. Zdolny jest do bardzo głębokiej miłości – ale nie potrafi jej okazać na zewnątrz. Niezwykle silnie przywiązując się – odczuwa ostro udręki zazdrości, do czego jednak nie chce się przyznać.

Jest subtelny i błyskotliwy, a praca jego może wydać doskonale rezultaty.

Czeka go powodzenie w każdym zawodzie, który wymaga stałych wysiłków i pracowitości – dzięki czemu może zdobyć bogactwo.

Okazuje duże ambicje życiowe, potrafi umiejętnie zawierać umowy i kontrakty oraz kierować dużymi przedsiębiorstwami. Ma zdolności do literatury, nauki i sztuki stosowanej. Gdyby się ograniczył w życiu do celów czysto praktycznych, jak np. do handlu lub przemysłu – osiągnie w nich doskonałe rezultaty. Gdy umysł jego wzniesie się w świat ducha – może osiągnąć wysoki rozwój twórczy i uświadomienie.

Zamiłowany w reformach – nie jest to bynajmniej człowiek powierzchowny lecz poszukiwacz głębi. Potrafi doskonale prowadzić jakieś spekulacje na wielką skalę i kierować przedsięwzięciami niezwykle skomplikowanymi.

Na co choruje. Jego wszelkie dolegliwości fizyczne powstają z depresji i melancholii, a stopniowo mogą się do tego dołączyć zaburzenia w systemie trawienia. Najlepszym lekarstwem przeciwdziałającym chorobom jest ufność, nadzieja oraz wesołe towarzystwo.

Gdy raz już poddał się swemu największemu wrogowi depresji – wówczas zmiana zajęcia i otoczenia może mu oddać wielkie usługi. W życiu nieraz ma zajęcia podwójnego rodzaju. Bardzo pracowity – może się wyróżnić w zakresie życia społecznego – jako szef administracji komunalnej lub państwowej i potrafi umiejętnie łagodzić antagonizmy społeczne. ·

Wie on dobrze, że tam, gdzie żyją większe zbiorowiska ludzkie, musi przeważać głos większości, a dzięki zdolności przekonywania – udaje mu się osiągnąć harmonię zarówno towarzyską jak i społeczną. Chętnie opiekuje się innymi i udziela im swych wskazówek.

Trudno jest rozbudzić jego entuzjazm, lecz gdy raz porwie się do czynu – wówczas jego rozmach potęguje się stopniowo, a kontakt z szerszy­ mi warstwami ludności powiększa jego siłę wewnętrzną i wiarę w zwycięstwo.

Toteż może się zdarzyć, że entuzjazm tłumu wyniesie tak urodzonego człowieka na czoło jakiegoś ruchu społecznego, który wyszedł z początkowych stadiów i dąży do osiągnięcia swego maksimum.

Wówczas – dzięki swemu taktowi i subtelności, jakie zachowuje na­ wet w najcięższych kryzysach – człowiek w dniu tym urodzony może zyskać uznanie ogólne i pochwały.

Może osiągnieć wyniesienie życiowe dzięki własnym wysiłkom i zasługom osobistym.

Umysł ma przenikliwy i badawczy – tworzy koncepcje subtelne i wykazuje duże zdolności analityczne. Jest to bowiem czciciel intelektu, żądny poznania: studiuje chętnie dzieła poważne. Nie znosi wtrącania się niczyjego do swego życia, ale sam również nie miesza się do spraw innych ludzi.

Zazwyczaj jest bardzo staranny i ścisły w rachunkach finansowych i interesach, a obietnic swych dotrzymuje. Poczuwszy raz przyjaźń do kogoś – już jest dlań zawsze usposobiony życzliwie.

W rozmowie bardzo subtelny – okazuje dobrą pamięcią i zręcznie potrafi opowiadać różne historie. Umie być bardzo błyskotliwy – ale również może stać się niezwykle ponury i przybity.

Gdy jest wesół – oddaje się radości całą duszą. Lecz gdy jest nieszczęśliwy – czuje się nieszczęśliwszym od wszystkich ludzi razem wziętych. Co najciekawsze, że nieraz nie potrafi podać prawdziwej ·przyczyny swych zmartwień, odpowiadających ogromowi jego cierpienia.

Jest to pracownik zdolny i wytrwały – a mimo to przemęcza się szyb­ ko, gdyż pragnie dokonać kilku rzeczy naraz i przecenia swe siły.

Zdecydowany – jasno widzi przed sobą swój cel życiowy, a umysł je­ go jest przy tym niezwykle krytyczny. Idzie w życiu swoją drogą – wbrew wszelkim przeszkodom.

W swym dążeniu do rozwoju umysłowego może być nienasycony a okazując skłonności konserwatywne – . interesuje się wydarzeniami przeszłości.

Poczucie sprawiedliwości jest w nim rozwinięte dość silnie i chętnie uznaje czyjeś zasługi. Jednocześnie jest wymagający, a od swych pod władnych żąda wysiłków najwyższych.

Zarówno na stanowisku naczelnym jak i drugorzędnym okazuje dużą pracowitość. Z cierpliwością i dalekowidzącą ostrożnością pracuje i wysila się, aby osiągnąć powodzenie.

Kobieta w dniu tym urodzona chętnie oddaje przysługi innym. Jest bardzo wrażliwa i stara się zwalczać swe pesymistyczne tendencje. Bardzo jest uczuciowa w miłości, ale przebacza z trudnością. Boi się niedostatku.

Uczuciowy, namiętny może okazać zdolności literackie lub artystyczne.

Jest to natura miła, delikatna, o usposobieniu szlachetnym. Jego umysł jest głęboki i subtelny, a chociaż nieraz trzyma się ustalonych poglądów i ogólnie przyjętych wierzeń – trafnie rozumuje, przejawiając zdolność do koncentracji i logiczności.

Nierzadko taki człowiek obdarzony bywa jakimiś zdolnościami twórczymi, literackimi, muzycznymi, a wykazuje również zdolności do mechaniki.

Typ rozwinięty jest usposobiony filantropijnie; wierny, lojalny, poświęcający się, uprzejmy, wykazuje wytrwałość i umiejętność w dostosowywaniu się.

Przejawia w życiu dużo ostrożności, zwłaszcza w sprawach pieniężnych oraz w interesach wszelkiego rodzaju.

Może osiągnąć powodzenie na wyższych stanowiskach administracyjnych, w służbie państwowej, kierując jakimiś większymi przedsiębiorstwami, a dzięki swym doskonałym zdolnościom pedagogicznym może również z powodzeniem obrać karierę nauczyciela. Jego zdolności dyplomatyczne dopomagają mu w robieniu interesów.

Chociaż nie chce dać tego poznać po sobie – jest bardzo uczuciowy i namiętny.

Jego wadą największą jest temperament wyjątkowo zmysłowy, oddany miłości i rozkoszy. Nieraz też nie potrafi utrzymać na wodzy swych uczuć i namiętności, dopuszczając się różnych ekscesów, co może mu na­ wet zaszkodzić na zdrowiu.

Organizm jego bowiem niezbyt jest silny, a chociaż z wiekiem staje się mocniejszy, to jednak niezdolność do opanowania swych wzburzonych namiętności może go przyprawie o cierpienia.

Co mu grozi. Dzięki tej nieopanowanej uczuciowości o ile nie dostanie się w czyjeś ręce silne i pewne, które by potrafiły nim pokierować odpowiednio – może okazywać w życiu chwiejność, a nawet narazić na szwank swą sytuację życiową.

Jest dość wymowny, a styl jego jest wypracowany i ozdobny. Pragnie uniknąć wszelkich ograniczeń, lecz okazuje też dużo fatalizmu, poddając się w milczeniu losowi.

Jest pomysłowy i wytrwały: jego wysiłki mogą przynieść żniwo obfite.

Jest to człowiek stały, zdolny; życie jego jest uporządkowane i pożyteczne, namiętności opanowane a umysł wysoko rozwinięty.

Ostrożny, zamknięty w sobie – może na obcych robić wrażenie nie­ przyS1;ępnego a nawet pedanta. Lubuje się w tym co jest proste i szczere w naturze ludzkiej, a wszystko niejasne budzi w nim nieufność.

Bardzo się troszczy o to, aby inni go szanowali, cenili i okazywali mu swe zaufanie. Lecz sam – całkiem odwrotnie – jest nieufny i z trudem tylko obdarza kogoś swym zaufaniem.

, Zwraca on wielką uwagę na stosunki towarzyskie, a na przyjaciół wybiera sobie najchętniej osoby wybitne i majętne. Pamięta wszelkie daty i rocznice życia towarzyskiego i przy każdej okazji lubi brać udział w zebraniach i przyjęciach.

Potrafi bawić całe towarzystwo i jest mile widzianym gościem i sympatycznym gospodarzem.

Z szacunkiem odnosi się do autorytetów ogólnie przyjętych i do władzy, a specjalne upodobanie żywi do wspaniałego otoczenia. Jest to dlań wielką przykrością, gdy nie może się zdobyć na eleganckie ubranie, gdyż lubi swą stroną zewnętrzną działać na ludzi. Nie szczędzi wysiłków i za­ biegów, aby zawsze okazywać się na wysokości mody.

W poglądach swych nie wyróżnia się od innych i sympatyzuje ze zdaniem przyjętym ogólnie.

W stosunku do ludzi okazuje się nieraz ojcowski i pouczający. Jest urodzonym nauczycielem i wykazuje wielkie zdolności w tym kierunku. Co najdziwniejsze – uczniowie jego są mu bardzo oddani i robią postępy w naukach, pragnąc mu się przypodobać.

Ideały swe pragnie wcielić w życie i widzieć je zrealizowane w formie praktycznej.

Co mu grozi. Trudności życiowe z powodu długów i wierzycieli, od czego jednakże zawsze go wy tuje jakaś nieoczekiwana pomyślność.

Ostrożny, zręczny nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.

Wytrwały, cierpliwy, chociaż potrafi dostosować się do warunków życiowych – stara się jednak zawsze wznieść ponad nie.

Jego ambicja bowiem nie daje mu spokoju i pobudza go do nieustannych wysiłków i nowych zamierzeń.

Stopniowo rozwija się, zdobywa wiedzę i mądrość życiową, wykazując również zdolności dyplomatyczne. Pracuje intensywnie i stara się przezwyciężyć wszelkie przeszkody życiowe, których los nie szczędzi.

Praktyczny, oszczędny – jest dość skromny na zewnątrz – nieraz zamknięty w sobie i stara się nie okazywać swej wrażliwości innym. Dąży jednakże zawsze do osiągnięcia samodzielności, którą nie zawsze daje mu się zdobyć.

Jako mówca okazuje dużo zręczności, chociaż nie potrafi uniknąć szorstkości wysłowienia. Umysł jego jest bardzo elastyczny i ruchliwy; w najdrobniejsze szczegóły potrafi się troskliwie zagłębić. Prawy, nie sprzedajny, w poczynaniach swych jest dość ostrożny.

Wszystko to co jest w życiu błyszczące, świetnie przyciąga jego zainteresowanie. Lubi wspaniałe otoczenie, a jego natura nieraz okazuje też · skłonności do wszystkiego co fantastyczne, promienne, wesołe.

Zawód dlań najlepszy związany z ziemią, jej produktami, rolnictwem, górnictwem lub przemysłem. Może być dobrym aktorem, wyższym urzędnikiem lub inżynierem.

Wady urodzin dnia tego to egoizm, samowola, przesadna gorliwość w pracy zarówno jak i zawziętość. Natura jego jest nierzadko pożądliwa i wykazuje silne tendencje do popuszczania sobie cugli.

Powinien się strzec uganiania się za błahostkami, gdyż może się to później okazać źródłem nieoczekiwanych niepowodzeń życiowych.

Organizm niezbyt mocny – wykazuje nieraz skłonności do zaziębień lub też reumatyzmu. Może się też przejawiać pewna tendencja do cierpień artretycznych. Predyspozycje chorobowe powstają najczęściej dzięki niedostatecznej przemianie materii lub też na tle zaziębień.

Na ogół urodziny te są szczęśliwe, zwłaszcza w drugiej połowie życia może mu się uśmiechnąć fortuna.

Uprzejmy, utalentowany kocha sztukę i wyróżnia się swymi zdolnościami.

Jest to człowiek o usposobieniu spokojnym, myślący, uprzejmy, utalentowany – natura słoneczna. Zachowanie jego jest łagodne i pokojowe.

Jednakże podrażniony i rozgniewany – może okazać niesłychaną surowość i potęgę, a jego siły wewnętrzne, ukryte w głębi duszy – przejawiają się dopiero wtedy w całej pełni, gdy go spotkają jakieś ciężkie przejścia.

Urodziny te potęgują idealizm i dają umiłowanie piękna. Taki człowiek jest łagodny – lecz niezachwiany, ustępliwy – nie pozwala się jednak ograniczać.

Umysł głęboki o pewnych skłonnościach mistycznych łączy się tu z naturą bardzo zmysłową – co stwarza niezwykłe napięcie psychiczne.

Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Ma ono usposobienie poważne i wydaje się być starsze, aniżeli jest w istocie. Zazwyczaj jest bardzo uświadomione, nieustannie bada i analizuje wszystko dookoła, zarówno jak i samego siebie – a jest przy tym dość bojaźliwe.

Stąd też nie należy mu nigdy opowiadać fantastycznych historii, gdyż mogłoby to spotęgować jeszcze więcej jego bojaźliwość.

Dziecko takie potrzebuje czułego otoczenia i uznania za swe wysiłki, czego nie należy mu odmawiać. Nieraz wykazuje przy tym tendencję do samotności i nie chce zadawać się ze swymi rówieśnikami.

‘W swych pracach szkolnych przejawia dużo zamiłowania i wytrwałości. Lubi towarzystwo starszych osób i pragnie im zawsze pomagać w pracy.

Gdy pobiera wykształcenie w zakładzie publicznym – towarzystwo kolegów wpływa nań dodatnio, dodaje mu energii i przedsiębiorczości. Z drugiej zaś strony kontakt z rówieśnikami pomaga takiemu dziecku do przezwyciężenia bojaźliwości i odrywa go od niepotrzebnego zagłębiania się w analizowaniu swych przeżyć, do czego wykazuje skłonności.

Ambitny, inteligentny, interesuje się przeszłością.

Umysł takiego człowieka jest rozwinięty i jasny, o ile otrzymał odpowiednie wykształcenie – może się okazać niezwykle pożytecznym, a nawet wybitnym członkiem społeczeństwa. Natura jego jest dość prosta i nieco szorstka, pozbawiona płytkości i powierzchowności przeciętnego życia zarówno jak i jego elegancji.

Usposobienie posiada dość nierówne – czasem jest niemiłe i smutne. Mimo pewnej szorstkości w zachowaniu się – natura jego jest prawdziwa, dobroduszna i uprzejma, a umysł bogato osażony.

Odczuwa silnie wartość tradycji historycznej i przeszłości, gdy chodzi o rozwój i postęp naprzód, wie on bowiem, iż ten rozwój bez nawiązania z przeszłością jest niemożliwy. Bywa również zwolennikiem starożytności i niezwykłych studiów.

W otoczeniu swym interesuje się wszystkim co dotyczy narodzin, małżeństwa i śmierci – jednakże ze strony czysto materialnej. To przy­ wiązanie do materii może spowodować dużą jednostronność, która może doprowadzić do upartego, nie poddającego się perswazji łudzenia samego siebie.

Ma zamiłowanie do życia wiejskiego. Nikt nie powątpiewa w jego prawość i ścisłość, ale ludziom bardziej zajętym wydaje on się pozbawiony wdzięku i mało elegancki.

Lubi dalekie przechadzki i sporty. Mało. jest ludzi, z którymi zadaje się na równej stopie: albo szuka obrony u potężniejszych, albo udziela opieki słabszym. W miłości potrafi być bardzo egoistyczny i nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, że uczucie powinno hyc wzajemne. Zdaje się, że nie odczuwa prawdziwej zazdrości, lecz tylko gniew wobec tego, że może być czegoś pozbawiony, niewierność wydaje mu się po prostu kradzieżą.

W dzieciństwie nieraz jest słaby i pozbawiony siły odpornej. Pierwsze lata jego życia to zazwyczaj najgorszy okres. ·

Gdy jednak przeminie ten czas niebezpieczny – wówczas potęgują się widoki na osiągnięcie późnego wieku. W latach późniejszych staje się zazwyczaj usposobiony patriarchalnie, a jednocześnie osiąga najwyższy punkt swej kariery. Może wówczas okazywać usposobienie łagodne, a jako kontrast do siebie samego – szuka wesołego i przyjemnego towarzystwa.

Oryginalny, wynalazczy, chociaż jest nieraz ekscentryczny od zasad swych nie odstępuje.

Pilny, gorliwy, ostrożny – działa ze spokojem, powagą, cierpliwością. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a intelekt jest ekscentryczny, nie podobny do umysłu innych ludzi. Dlatego też nierzadko wydaje się swe­ mu otoczeniu dziwaczny. Zawsze jest świadomy i doskonale orientuje się w sobie samym. Jego świadomość jest dojrzała i jasna.

Nie traci nigdy z oczu swej drogi w życiu i zazwyczaj udaje mu się osiągnąć swe cele. Wszelkimi jego poczynaniami rządzą zasady ścisłe i stałe, które w życiu stosuje z precyzją i pewnością powodzenia. Jest to bowiem zawsze charakter niezależny, obdarzony wiarą w siebie i zdecydowaniem oraz wytrwałością. Lubi dalekie podróże, odkrycia, nieraz też interesuje się astronomią. Jego droga życiowa jest usiana szeregiem pomyślności, a wysiłki zostaną uwieńczone powodzeniem.

Pośród ludzi urodzonych w tym dniu możemy odróżnić dwa typy: je­ den jest pochłonięty całkowicie ambicjami życiowymi – drugi zaś oddający się kontemplacji – wytrwały i czysty. Mężczyzna pragnie opiekować się innymi i patronować im, kobieta zaś nieraz z wdziękiem i czułością podkreśla swą słabość i potrzebę męskiej pomocy. Można powiedzieć ogólnie, że w mężczyźnie urodzonym tego dnia przeważa ambicja, u kobiety zaś silnie zarysowuje się zdolność dostosowywania się do warunków i otoczenia. Może to posunąć się tak daleko, że kobieta tak urodzona nie potrafi skupić się i rozwinąć w sobie jakiegoś specjalnego kierunku dążeń życiowych.

Lecz nawet i w tych wypadkach, gdy wydaje się, że pragnie ona tylko wszystkim się przypodobać – w gruncie rzeczy ma na celu powodzenie towarzyskie i uznanie. Nie szczędzi sobie żadnego wysiłku i potrafi poruszyć wszelkie możliwości, aby tylko zapewnić karierę swemu mężowi, bratu, ojcu lub synowi. Sprawy miłosne interesują ją specjalnie w tym wypadku, gdy mogą się zakończyć stosownym małżeństwem.

Gdy już wreszcie uda jej się w wieku późniejszym ułożyć pomyślnie życie swych synów i córek – zwraca wówczas swą uwagę na dzieci krewnych .i znajomych. Ponieważ miłość i małżeństwo odegrało wielką rolę w jej życiu – pragnie roztaczać jak największą aktywność w tym kierunku.

Dzięki swym zdolnościom dyplomatycznym umie z powodzeniem godzić zwaśnionych przyjaciół, układać nowe związki, usuwać nieporozumienia i łagodzić kwasy rodzinne.

Dobry mówca, zwolennik propagandy lubi władzę, autorytet i stanowisko dominujące.

Tendencje takie zaznaczają się w nim od lat najwcześniejszych. Najbliższym krewnym od razu daje się to we znaki i reagują na to odpowiednio – rzecz prosta – na skutek czego już wcześnie, przed wejściem w życie musi zacząć się uczyć powściągania swych apetytów i ambicji.

Chęć dokonania czegoś wybitnego i dążenie do zdobywania środków materialnych są dlań wielce charakterystyczne. Wierzy w siebie, zna swą siłę, a wiedzę swą pragnie zastosować praktycznie. .

Ma jednak zawsze na oku bezpośrednią korzyść i zyski: każdą wiadomość zdobytą pragnie wykorzystać dla własnego użytku. Gdy lata mijają, a on nie jest w stanie zrobić kariery lub też majątek jego wydaje mu się niedostateczny – odczuwa żywe niezadowolenie.

Jest to urodzony mówca, zwolennik propagandy, przekonywania innych o konieczności poddania się prawu i obrzędom ogólnie przyjętym; okazuje też zdolności konstrukcyjne i wynalazcze.

Chętnie opiekuje się innymi, przejmuje za nich odpowiedzialność, odgrywając z miłowaniem rolę opatrznościową i występując nieraz na­ wet jako rzecznik sił wyższych.

Jego zalety najlepiej się uwydatniają przy pracy poważnej – może być dobrym nauczycielem, nadzorcą, inspektorem, zarządzającym, detektywem.

Wady, jakie może wykazywać – to pewna skrytość i melancholijność. Jego bystrość umysłowa jest znaczna; błyskawicznie zauważy słabe strony innych ludzi i potrafi natychmiast odpowiednio je wykorzystać, co potęguje się z wiekiem. Typ nierozwinięty wykazuje zbytni materializm. Jego rozmyślania i projekty skierowane są wówczas do wykorzystania okazji życiowych. Nie jest w stanie wykonywać jakiejś pracy o ile nie widzi z niej natychmiastowego i dużego pożytku.

Droga życiowa takiego człowieka nie jest łatwa, musi on przechodzić różne trudne sytuacje i zwalczać przeciwieństwa – wreszcie osiąga jednak zazwyczaj cel, jaki sobie wytknął w życiu. Jego skłonność i upodobania są dość proste. Jest to człowiek przyjemny, pracowity, myślący poważnie, którego umysł nie pozbawiony jest spokoju.

Pragnie oddziaływać na innych i dać im odczuwać swe wpływy.

Jest to natura pełna ambicji i dążeń wysokich. Nie zawsze jednak może zrealizować swe zamierzenia, gdyż przeszkodzi mu w tym najczęściej siła obca, na którą wpłynąć nie jest w stanie.

Dzięki swym zdolnościom i dzięki pozycji życiowej powołany jest do tego, aby hyc kierownikiem lub przywódcą zrzeszeń, towarzystw lub na­ wet społeczeństwa.

Działa niezwykle szybko i postępuje prosto do celu. Obdarzony jest również zdolnością koncentracji, a mimo to daleki może być od osiągnięcia swych celów i spełnienia się jego ambicji.

Umysł jego chociaż bardzo bystry – skłonny jest do pesymizmu i dopatrywania się wszędzie stron ciemnych.

Wady jego – to niewiara w siebie i egoizm. Mówi nieraz zbyt wiele i przesadza swe troski i kłopoty.

Nie wybucha gniewem pospiesznie – lecz gdy się narusza jego prawa lub interesu – wpada w pasję i może się stać w swych groźbach zawzięty. Zresztą wszystko w jego życiu zależy od stanowiska w jakim się urodził oraz od dziedziczności – dąży bowiem ślepo za odziedziczonymi impulsami i najczęściej nie potrafi się umiejętnie dostosowywać do innych oraz okazywać potrzebnej dyskrecji.

Co mu grozi. Idąc za głosem opinii tłumów i szukając poklasku mas – oddala się od swych celów życiowych i wchodzi na bezdroża przez co całe życie może stać się nienaturalne. Nie osiągnie wówczas swych zamierzeń i celów.

Może s ę zdarzyć, iż w życiu będzie ulegać złudzeniom, przy czym je­ go nadzieje będą wielkie, lecz rezultaty wysiłków nieznaczne.

Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Uwaga wychowawców powinna być ·skierowana na to, aby pragnienia takiego dziecka i jego po­ żądania były jak najprostsze, a zachowanie się naturalne. Ma ono bo­ wiem zamiłowanie do zewnętrznej ostentacji, które może się szybko wy­ rodzić w upodobania wulgarne, zwłaszcza pod wpływem nieodpowiedniego towarzystwa.

Niezależny myślowo – interesuje się głębokimi zagadnieniami. Ma licznych przyjaciół.

Cechuje go powaga, zamiłowanie do studiów i poszukiwań naukowych jak i zainteresowanie niezwykłymi wynalazkami.

Trudno nam obecnie zrozumieć takiego człowieka, gdyż jego zdolności prawdziwe są jeszcze ukryte i nie mogą się przejawie na obecnym stadium rozwoju ludzkości dostatecznie wyraźnie i osiągnąć pełnię swego rozwoju.

Toteż niewielu tylko ludzi potrafiło wyrazie w swym życiu te wartości twórcze, jakimi obdarzyły ich urodziny z dnia tego.

Zazwyczaj te urodziny wykazują dwa typy.. Ludzie nierozwinięci są egoistami kapryśnymi, na których nie można polegać. Wprawdzie nawet i oni odczuwają nad sobą jakieś wyższe ideały, jednakże z powodu nie­ możności ich uświadomienia i wcielenia w życiu codziennym – zachowują się biernie, dając się unosie falom życia.

Typ wyższy, bardziej rozwinięty – stara się odrzucie od siebie wszystko co zwierzęce i osiągnąć wyższe ideały wszechludzkie.

Gdy uda się takiemu człowiekowi opanować swą niższą naturę – staje się wówczas wierny, zdecydowany, cierpliwy, okazuje subtelność niezwykłą i duże zdolności filozoficzne. Współczuje wówczas z całą ludzkością, interesując się żywo nauką, sztuką, muzyką i literaturą.

Jest to umysł niezwykle ruchliwy, dążący do niezależności myślowej i okazujący stałość charakteru. Zazwyczaj ma licznych przyjaciół.

Typ rozwinięty okazuje niezwykłą intuicję i dostępny jest natchnieniom twórczym. Nieraz te objawia zainteresowanie rzeczami niezwykłymi, dziwacznymi, starożytnościami i psychologią w ogóle.

Zdrowie. Organizm jego niezbyt jest mocny i dokucza mu nieraz gorsze krążenie krwi. Szybko jednak może przyjść do siebie, gdy go się po­ zostawi samego pośród pięknej przyrody.

Na małżeństwie specjalnie-mu nie zależy – a jednak potrafi być wiernym i godnym zaufania mężem lub żoną.

Stały, cierpliwy, nastrojony idealistycznie nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.

Jest to zwolennik postępu, humanitaryzmu, braterstwa ludów, chętnie biorący udział we wszelkiej’ pracy społecznej, popierający ruch polityczny, · jednak tylko w granicach umiarkowanych, unikający ostrzejszych wystąpień.

Myślący, zręczny, bystry – wykazuje niezwykłą intuicję, która pozwala mu łatwo określać i przenikać charaktery ludzkie. Wykazuje zalety towarzyskie i jest sympatyczny, popularny, a jednocześnie ostrożny, pełen taktu, cierpliwości i wytrwały.

Łatwo potrafi obracać się we wszelkich sferach, jednając sobie wszędzie przyjaciół. Nieraz jednak zapomina dotrzymywać swych obietnic.

Ciało jego zbudowane jest zazwyczaj dość mocno, a cera ma zabarwienie śniade. Z temperamentu jest sangwinikiem. Zadania jego życiowe będą zaszczytne – ale nie przyniosą mu wielkich korzyści.

Jaka kariera jest dla niego najlepsza. Największe powodzenie może osiągnąć jako artysta, muzyk, uczony, pracownik intelektualny, sekretarz prywatny lub też w pracy literackiej wszelkiego rodzaju. Może być również dobrym kupcem lub politykiem i ma szerokie poglądy, których jego otoczenie niejednokrotnie zrozumieć nie jest w stanie. Powiedzie mu się również we wszelkich zrzeszeniach, stowarzyszeniach, towarzystwach publicznych i w ogóle w większych przedsiębiorstwach.

Wady tych urodzin – to niezdecydowanie, kaprysy, chęć wyodrębnienia się od innych i podkreślenia za wszelką cenę swej oryginalności. Nie­ raz przypisuje nadmierne znaczenie formom zewnętrznym wykazując przy tym egoizm i przewrotność.

Czego się strzec winien. Aby nie był zbyt bojaźliwie nastrojony i unikał tendencji do smucenia się. Po okresach bowiem wzniosłego idealizmu – nieraz u niego występuje depresja.

Co mu grozi. Mogą go w życiu dotknąć jakieś całkiem specjalne rozczarowania, spowodowane zbyt małą praktycznością lub śmiercią osób kochanych, a jego siła woli może, się okazać niewystarczająca do opanowania całości warunków życiowych.

Lojalny, staranny zna się na ludziach i ma stale poglądy.

Zarówno w sprawach uczuciowych jak i w stosunkach życiowych okazuje dużą lojalność, poddając się chętnie obowiązkom i nakazom konieczności. Wie dobrze, iż życie wymaga od nas ofiar – toteż chętnie i cierpliwie spełnia swe obowiązki i potrafi się wyrzec na ich rzecz swoich osobistych przyjemności.

Ma dużo wrodzonego poczucia własnej godności i siły, a wobec ataków wrogów okazuje dużo wytrwałości. Zwycięża ich powoli i cierpli­ wie. Jego charakter jest jednak bardzo wrażliwy i zmienny.

Ma dobre zdolności analityczne i potrafi się skupie na swej pracy. Życie zazwyczaj wprowadza go w zetknięcie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska lub posiadającymi duży majątek i władzę.

Jest to człowiek dość oryginalny i dzięki temu nieraz trudno mu uzyskać popularność u swego otoczenia. Stosunki domowe i wpływy otoczenia odbijają się na jego zdrowiu. Lubi ozdabiać swe mieszkanie pięknymi okazami przyrody.

Ma on nieraz jakieś ważne z dania do spełnienia. W życiu zazwyczaj nieźle mu się wiedzie. Stopniowo wznosi się na stanowisko pomyślne pod względem życiowym.

Powiedzie mu się w handlu, na stanowisku urzędowym, w dyplomacji, a także w lotnictwie, elektro – technice lub muzyce. Może liczyć na powodzenie wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca stała, ścisła, skupiona.

Jego poglądy są stałe i nieraz w wieku sędziwym takie same jak w młodości, a chociaż jasno orientuje się w sytuacjach życiowych – nie jest wolny od jednostronności.

Czyny swe obmyśla naprzód bardzo starannie, przy czym nieraz zachowuje się biernie, uważając, że jest to najlepszy sposób przezwyciężenia trudności danej sytuacji. Raz jednak zdecydowawszy · się na coś i obrawszy słuszny kierunek – trzyma go się stale i wiernie, nie zgadzając się na zmiany lub ustępstwa.

Życie jednak nie oszczędza mu konfliktów, które zawsze rozstrzyga, kierując się rozsądkiem i zgodnie ze swymi ideałami.

Optymistycznie nastrojony potrafi być miły i podobać się swemu otoczeniu.

Czuły, ciekawy, inteligentny – zręcznie układa różne projekty, mające zapewnić. mu powodzenie. Wesoły, towarzyski i dość oryginalny – ma zamiłowania literackie a lubi przy tym spory i dyskusje.

Ma on dobre zamiary, a jego usposobienie jest myślące i kontemplacyjne. W jego naturze jest przy tym dość dużo władczości, a wola jest zazwyczaj dość silna. Potrafi rozkazywać innym, gdy zajdzie tego potrzeba, pragnie się wybić i zrobić karierę, okazując instynkt do interesów.

Jego myśli zarówno jak i uczucia są bardzo ruchliwe. Jest bardzo wrażliwy na stosunki towarzyskie, chętnie współdziała z arystokracją i zawiera małżeństwa z osobami wyżej od siebie stojącymi pod względem towarzyskim.

Nieraz trochę zarozumiały lub zmienny, zdolny jest jednak do dyskrecji. Może osiągnąć powodzenie jako literat. Pełen przyjemnego optymizmu – zręcznie wyraża swe myśli, okazując przy tym zdolności dekoracyjne unikając jednak starannie głębi.

. Wprawdzie natura takiego człowieka jest sympatyczna – jednakże w dość dużym stopniu jest on tylko odbiciem swego otoczenia. Już bardzo wcześnie zapowiada się jako geniusz – lecz prawie nigdy nim nie zostaje. Czego się strzec winien. Człowiekowi urodzonemu dzisiaj grożą nie­ bezpieczeństwa moralne – całkowitego pogrążenia się w egoizmie, karesach, igraszkach, co w skutkach może doprowadzić również do powikłań i komplikacji życiowych.

Igra on z uczuciami, a ulega namiętnościom. Być może, że ten jego egotyzm jest tylko przykrywką słabości wewnętrznej, która nie jest w stanie oprzeć się zmysłom.

W pierwszej części swego życia przeważnie jest biedny, lecz później stan majątkowy poprawia się stopniowo. Żyje zazwyczaj długo, a pod koniec życia zdobywa zaszczyty i odznaczenia.

Kobieta urodzona w tym dniu jest stała, prawa i liberalna. Przedsiębierze dalsze podróże, a w życiu rodzinnym spotykają ją nieraz przykrości. Dzieci zazwyczaj ma niewiele.

Jego projekty i zamiary sięgają bardzo daleko.

Ma niewątpliwie zdolności do interesów i w tej dziedzinie obfituje w oryginalne pomysły, zwłaszcza pod względem ograniczenia kosztów produkcji co może mu zapewnić powodzenie materialne.

Rozmowny – lubi konwersację, a zwłaszcza dowodzenie sprawia mu przyjemność. Jednak w sporach i dyskusjach łatwo się zapala i traci panowanie nad sobą. Z przyjemnością odkrywa wady innych ludzi.

Pod wpływem jakiegoś nastroju lub fantazji potrafi być niezwykle szczodry, obdarzając obficie wówczas, gdy nikt inny nic dać nie chce. W innym natomiast wypadku, gdy wszyscy się na coś składają – nic nie chce ze swej strony poświęcić. Do jego wad bowiem należy również chęć przeciwstawienia się innym oraz pożądanie oryginalności za wszelką cenę.

Wadą jego jest także pewna zarozumiałość i to zarówno pod względem intelektualnym jak i ogólno życiowym. Pożąda triumfów i uznania. W czynach swych jest nieraz bardzo oryginalny i zdecydowany – czasem jednak potrafi być wyjątkowo zacięty i uparty. Nadmiernie krytyczny, kapryśny – jednocześnie jest wesoły i nie pozbawiony dowcipu.

Zręczny, obrotny, wykazuje zdolności satyryczne.

Okazuje zarówno zdolności do pracy ręcznej jak i umysłowej, a zwłaszcza może się wyróżnić w dziedzinie pedagogicznej, dzięki swym zdolnościom nauczania. Może też osiągnąć doskonałe rezultaty jako przywódca umysłowy i kierownik innych ludzi, podróżnik, duchowny, a również i rzemieślnik.

W związku z zawodem odbywa nieraz dalsze podróże. Wszystko co jest ni zwykłe, niecodzienne, ekscentryczne, a także i abstrakcyjne – interesuje go więcej aniżeli przeżycia czysto materialne i proza codzienne­ go życia.

Kobieta urodzona dnia tego z powodzeniem potrafi zarządzać wielkim gospodarstwem, pensjonatem, hotelem; wiedzie jej się w spekulacjach zarówno jak i we wszelkich przedsiębiorstwach związanych z ro­ zrywkami.

Mężczyzna jest ścisły, metodyczny, wynalazczy i potrafi wszystko obliczać i kalkulować na zimno. Lubi zajmować się działalnością filantropijną. Gdy jednak przyjdzie do wniosku, że to szkodzi jego własnym interesom – szybko się z niej wycofuje.

W miłości i małżeństwie nieraz narażony jest na przykrości.

Niechaj nie rozprasza się niepotrzebnie.

Usposobiony dość filozoficznie, wykazuje duże zdolności analityczne. Jest to intelektualista, idący z postępem czasu, a nierzadko interesujący się również wszystkim co niezwykłe, niecodzienne, ekscentryczne.

Cierpliwy, wierny, doskonale orientuje się w charakterach ludzkich, a jego sympatie i antypatie są bardzo wyraźne i silnie się w życiu zaznacza­ ją.

Mimo swój intelektualizm – w życiu trzyma się raczej faktów aniżeli teorii. Dużo można z nim zrobić uprzejmością i łagodnością – ale zazwyczaj nie chce spełniać cudzych rozkazów i nie pozwala sobą powodować.

Jest to charakter najsilniejszy – ale jednocześnie i najsłabszy. Posiada bowiem wielkie wrodzone zdolności, jakich sobie nawet nie uświadamia, a gdyby potrafił je rozwinąć w pełni – stałby się niezwykle pożytecznym członkiem społeczeństwa. Jednakże najczęściej to nie następuje. Nierozwinięty – taki człowiek jest zmienny, poddaje się rozlicznym impulsom i przemijającym pożądaniom. Ciągle wówczas radzi się innych i czyni to nawet wtedy, gdy chodzi o drobiazgi – ale rad tych w życiu swym nie stosuje. Bardzo uprzejmie za­ pytuje o jakąś kwestię, lecz zaraz zapomina o usłyszanej odpowiedzi.

Ma zdolności do przenikania zamysłów innych ludzi – lecz nie posiada umiejętności skutecznego bronienia swych interesów w najzwyklejszych sprawach życiowych. Chociaż ma najrozmaitsze zdolności – bywa jednak tak leniwy lub nie potrafiący się skupić, że te wielkie dary duchowe zostają najczęściej marnotrawnie w życiu rozproszone, a nawet nieraz ulegają zatraceniu. Co mu grozi. Stanie się ofiarą swej własnej niedyskrecji.

Grożą mu zazwyczaj niebezpieczeństwa tam, gdzie się tego najmniej

·spodziewa. Specjalnie mogą go dotknąć przykrości życiowe przez kobiety i w związku z wojną jak i z bronią w ogóle.

Poznanie prawdy nie łączy się u niego bynajmniej z czynami w życiu praktycznym. Natura jego jest impulsywna i uparta, co doprowadzić go może do poważnych konfliktów z innymi.

O co się powinien starać. Aby się nauczyć dotrzymywania swych obietnic, unikać wahania się, kaprysów, zwlekania i odkładania do jutra. Powinien również dążyć do tego, aby przezwyciężyć swą nadmierną wrażliwość.

Oryginalny, samodzielny nie potwala się ograniczać. Nie znosi złośliwości.

Jest to natura władcza, niezależna a nade wszystko ceni swą niepodleg­łość i nie chce znosić ograniczeń ani też poddawać się przymusowi.

Taki człowiek może daleko więcej zrobić dla ludzi, gdy ma pozostawioną zupełną swobodę działania i opiera się na własnych siłach jedynie, aniżeli gdy jest związany z niepomyślnymi warunkami życiowymi i przez nie ograniczany.

Zuchwały, władczy – niełatwo ustępuje w walce. A przy tym jest wyczekujący i nieraz zachowuje się biernie, czekając na rozstrzygnięcie po­ myślne dla siebie skomplikowanych sytuacja życiowych.

Trudno go oszukać, gdyż przenika łatwo ludzkie charaktery. Do jego specjalnych właściwości należy doskonałe orientowanie się w chorobach innych ludzi, dzięki czemu może zostać dobrym medykiem. Trafnie zda­ je sobie sprawę z najbardziej zawikłanych sytuacji życiowych.

Zawód dlań najlepszy taki który wymaga koncentracji umysłowej i stałej pracy wytrwałej. Największe jednak rezultaty osiągnie w karierze intelektualnej: jako artysta, literat, muzyk, wynalazca.

Trzeba dodać, że człowiek. urodzony dnia tego jest niezwykle wrażliwy i nie znosi żadnych złośliwości. Niełatwo go rozgniewać, ale najszybciej reaguje na szyderstwo.

Wady, jakie powinien starać się przezwyciężyć – to niezdecydowanie, rozproszenie, zbytni pośpiech lub spóźnianie się do zajęcia. Często ·nie jest z siebie zadowolony i chętnie wszystko odkłada do innego razu.

Kobieta urodzona w tym dniu troszczy się o zdobycie majątku i nie­ raz denerwuje z powodu stanu interesów, lokaty kapitałów lub też zdania innych osób osobie. Jest ona bowiem niezwykle wrażliwa na opinię.

Zarówno mężczyzna jak i kobieta troszczą się wielce o utrzymanie swej władzy i pozycji życiowej, jak i o powagę swego autorytetu.

Jest zwolennikiem ideałów i stara się wpływać dodatnio na swe otoczenie.

Silny, władczy – posiada znaczne zdolności wykonawcze i potrafi sobie torować drogę poprzez wszelkie przeciwieństwa i przeszkody.

Jest to człowiek nieustraszony o szerokich poglądach i wszechstronnych zainteresowaniach.

W życiu codziennym jest dość spokojny i łagodny – zwłaszcza w stosunku do najbliższych sobie osób. -W walce życiowej jest jednak czujny i bystry: nieustannie posuwa się naprzód.

Ma zazwyczaj wysokie ideały, które skutecznie propaguje w życiu i w obronie których potrafi walczyć bohatersko.

Nie zawsze jest logiczny – i nie chce poddawać się kierownictwu innych ludzi. Jego świetna intuicja pozwala mu doskonale orientować się we wszystkim co się dzieje dookoła.

Gdy tylko osiągnie odpowiedni rozwój duchowy – wówczas przenika tajemnice przyrody, czerpie z najgłębszych natchnień twórczych świata i nie daje się wprowadzić w błąd omamieniom zmysłów.

Wytrwały, gruntowny – ma wielu przyjaciół, którzy wywierają na niego wpływ dodatni, a nawet mogą się przyczynie do jego rozwoju duchowego.

Poglądów swych i zapatrywań nie chowa wyłącznie dla siebie lecz stara się je propagować i rozpowszechniać na wsze strony. Dąży bowiem zawsze do tego, aby otoczenie odpowiadało jego ideałom. Lecz umysł je­ go jest zbyt energiczny i nadmiernie krytyczny – co budzi niechęć i antagonizm innych ludzi.

Działanie jego odznacza się w życiu wielką szybkością akcji i prostolinijnością wykonania.

Jego organizm może ucierpieć dzięki gorszemu krążeniu krwi – a mogą mu się również dać we znaki niedomagania nerwowe, które zwłaszcza łatwo występują u kobiet urodzonych dnia tego.

W miłości jest dość szczęśliwy. Po małżeństwie najczęściej następuje poprawa sytuacji życiowej. Małżeństwo zazwyczaj harmonijne. Dzieci niewiele lub wcale. Czego się strzec winien. Grożą mu przykrości przez kobiety. Jego przedsiębiorczość zostaje często skierowana na tory fałszywe.

Subtelny, intuicyjny wyróżnia się swym wrodzonym poczuciem humoru.

Interesuje się techniką współczesną, najnowszymi wynalazkami, lotnictwem, radiem i kinem. Studiuje też duszę ludzką, pragnąc poznać i określić rozmaitość charakterów ludzkich. Lubi obserwować życie przy­ rody – zwierząt i roślin podobnie jak i ludzi.

Z przyjemnością spogląda w przeszłość, wykazując nieraz zamiłowania archeologiczne. Z chęcią dopomaga potrzebującym, a przyczynia się też chętnie do rozwoju młodzieży.

W miłości okazuje skłonność do nadmiernego teoretyzowania, stąd też jego uczucia są nierzadko czysto platoniczne. Łatwo go zrazić.

Nieraz w sytuacjach najhardziej skomplikowanych zachowuje się biernie i wyczekująco.

Znając doskonale ludzi – chwyta od razu ich śmieszne strony i słabostki i bardzo zręcznie potrafi się z nich wyśmiewać. Aczkolwiek czyni to właściwie bez żadnej złośliwości – mimo to jednak mogą z tego powodu powstawać nieporozumienia.

Pełen jest oryginalnych pomysłów i niezwykłych idei. Okazuje zdolności organizacyjne – czy do dobrego czy też do złego. Przejawia też skłonności reformatorskie.

Wadą jego jest, iż zbyt łatwo traci głowę, a nie potrafi przy tym połączyć w jedną całość swych myśli i czynów. Może się tak zdarzyć, iż w życiu osiągnie wyniesienie dzięki swym wrogom, którzy – niechcący – przyczynią się pośrednio do jego kariery.

Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Trzeba je uczyć punktualności i konieczności dotrzymywania raz uczynionych obietnic.

Dusza jego jest bardzo subtelna – potrafi być ujmującym i podobać się. Gdy jednak traktuje się takie dziecko nieżyczliwie i sprzeciwia się mu – może stać się niespokojne, nadmiernie krytyczne, drażliwe.

N a szlachetność i szczerość odpowiada szlachetnością i szczerością, okazując dużo prawości i wierności dla swych ideałów. Otoczenie takie­ go dziecka łatwo uzyskuje na nie wpływ dominujący.

Mimo swą oryginalność wykazuje dużo taktu i łatwo dostosowuje się do innych.

Jest ostrożny, cierpliwy, wytrwały, nieco próżny i zbyt ostentacyjny – lecz na ogół sympatyczny. Cechuje go oryginalność, nierzadko uzdolnienia artystyczne oraz wielkie umiłowanie ludzkości i jej ideałów.

Ma dużo taktu i wielką łatwość dostosowywania się, dzięki czemu może obracać się we wszelkich sferach towarzyskich. Nastroje pesymistyczne i smutne szybko się zmieniają u niego na stany pełne radości, ufności i wiary.

Więcej posiada siły i energii aniżeli umiejętności opanowywania jej i kierowania na tory odpowiednie; sprowadza to w skutkach niebezpieczne sytuacje życiowe. Rzecz dziwna – sam on nie jest w stanie się w nich zorientować -,- chociaż jasne są dla wszystkich.

Wrogowie jego są złośliwi i gwałtowni, a przyjaciele – wielce pomocni, okazują mu swe poparcie zarówno radą jak i majątkiem. Osoby wy­ bitne i wysoko postawione obdarzą go swym zaufaniem.

Jest to człowiek energiczny lecz pozbawiony zdolności przewidywania. Jego stanowisko życiowe podlega rozmaitym alternatywom – wy­ niesieniom i upadkom. Dzięki jednak własnej energii lub nieoczekiwanej pomocy – da sobie zawsze radę i odzyska utraconą pozycję.

Czego się strzec winien. Aby nie był chaotyczny i niezrozumiały dla innych.

Jego największą wadą jest brak skoordynowania pomiędzy życiem praktycznym a poglądami idealnymi. Cóż z tego, że jego światopogląd jest szeroki skoro na niższych stadiach swego rozwoju nie potrafi się zorientować w najprostszych sytuacjach życiowych, okazując zadziwiającą krótkowzroczność.

Zabiera się do roboty z całą sumiennością, okazując dużo dobrych chęci, lecz nie może sobie dać rady ze szczegółami. Odczuwa też wielką trudność w zdecydowaniu, kiedy i jak ma rozpocząć swą pracę.

Ambitny, zdecydowany nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.

Rozwinięty, psychicznie i umysłowo – odczuwa sympatię do osób uduchowionych i uczonych. Wykazuje dużo siły charakteru i poczucia godności własnej. Należy zastrzec, że nadmierne umiłowanie wolności i silne namiętności mogą zaprowadzić zbyt daleko i nawet narazić na nie­ bezpieczeństwa.

Toteż powinien się nauczyć dostosowywać do swego otoczenia. Było-· by to dlań bowiem wielką przykrością, gdyby przy swym zamiłowaniu do niepodległości – został zmuszony do poddawania się koniecznościom życiowym i popadł w zależność od innych.

Ambitny i zdecydowany – może dojść do tego, że będzie rządzić swym przełożonym. Chociaż jednak będzie nań wywierać wielki wpływ – mogą mu grozić – właśnie z tej strony – różne niebezpieczeństwa.

O co powinien się troszczyć. Aby jak najwcześniej nauczyć się samoopanowania i zrozumiał, że jego przełożeni i wyżej stojący są tak samo zazdrośni jak i on o swe prawa i przywileje.

Niechaj dąży również do przezwyciężenia niepokoju, starając się we wszystkim dookoła dostrzegać tylko dobre strony i nie potępiać ludzi zbyt pochopnie.

Niechaj nie czyni obietnic, jakich nie ma zamiaru dotrzymać, a po­ czynione zobowiązania niechaj wypełnia sumiennie.

We wszystkim powinien się radzić swego sumienia, a w najważniej­ szych sprawach ten głos wewnętrzny podda mu najlepsze rozstrzygnięcie.

Zazwyczaj ma licznych przyjaciół, którzy wywierają nań znaczny wpływ. Jego stosunek do ludzkości jest bardzo życzliwy i humanitarny, a jego życzliwość i miłosierdzie dotyczy również w dużym stopniu i zwierząt, którymi się chętnie opiekuje.

Nieustannie dąży do tego, aby poprawić warunki swego otoczenia, zapewnić mu dobrobyt i szersze horyzonty umysłowe. Jest to dlań wielką satysfakcją, gdy może sprawiać przyjemność innym i dostarczać im zdrowych i prostych rozrywek. Wszystkie te cechy charakteru potęgują się z wiekiem.

Dba o swoją opinię i z szacunkiem odnosi się do osób wyżej postawionych.

Jest to przyjaciel postępu, lubiący współdziałać z innymi, posiadający niezwykłe zdolności polemiczne zarówno jak i militarne, dzięki czemu może zrobić karierę w zawodzi wojskowym. Jego usposobienie w ogóle jest dość wojownicze, a jego agresywność może go nawet zapędzie w sytuacje niebezpieczne.

Jednak na zewnątrz jest zazwyczaj ostrożny i delikatny a jego zachowanie się nacechowane jest uprzejmością.

Umysł jego jest płodny i bystry, obfitujący w wybiegi i fortele. Czasami brak mu zdolności skupienia się na swych celach życiowych. Natura jego jest jednak czujna i aktywna, dba wielce o swe interesu i troszczy się o ich obronę.

Usposobiony jest dobrodusznie – nie jest złośliwy ani oszukańczy, ale za to nieco próżny i pragnie zawsze panować nad innymi, wykazując dążenie do niepotrzebnej ostentacji.

Lubi swe ognisko rodzinne i troszczy się o swój wygląd zewnętrzny.

Wady. Nierozwinięty taki człowiek okazuje dużo próżności, stara się zwrócić na siebie uwagę i wejść w stosunki z wyższymi sferami towarzystwa. Zwłaszcza względem osób utytułowanych odczuwa wielki szacunek, nie szczędzi im swego uznania i hołdów.

Nieraz też mówi nieprawdę – lecz jego kłamstwa zazwyczaj nie są złośliwe. Pragnąłby on tylko wydać się innym ludziom jak najlepszy, a swych przyjaciół postawie na najwyższym świeczniku i otoczyć powszechnym podziwem.

Choroby – na jakie się najczęściej uskarża – to reumatyzm, bóle głowy i w ogóle zaburzenia w krążeniu krwi.

Zaburzenia nerwowe i niepokoje mogą spowodować stany depresji, które z czasem stają się dokuczliwe.

Gdy rozwinie się duchowo i zrozumie, do jakiego stopnia ciało jest narzędziem ducha – może opanować stopniowo wszelkie swe dolegliwości fizyczne, rozwijając idealizm, humanitaryzm, znajomość charakterów ludzkich.

Jest usposobiony postępowo i nie lubi wszystkiego co przestarzałe.

Od dzieciństwa prawie skazany jest na własne siły. Potrafi oddawać wielkie przysługi innym i udzielać mądrych rad – ale i sam również – a przynajmniej w pierwszej połowie życia, potrzebuje podtrzymania i opieki.

Ma zdolności wszechstronne i dąży do ich rozwinięcia zwłaszcza w kierunku naukowym lub artystycznym. Dzięki swej wielkiej intuicji może osiągnąć wysoki poziom rozwoju duchowego.

Interesują go najnowsze odkrycia, poszukiwania naukowe, nowe metody w lecznictwie itp. Poglądy jego są zawsze postępowe, odrzucające wszystko co przestarzałe.

Trzeba dodać. że potrafi również być bardzo praktyczny i może rozwinąć duże zdolności finansowe; wówczas jednak moje stać się bardzo przywiązany do pieniędzy i zysków materialnych.

Okazuje doskonałe zrozumienie dla wszelkich słabości ludzkich. Po­ trafi być :wiernym przyjacielem – ale tylko jednostek wybranych, na które zazwyczaj duży wpływ wywrzeć jest w stanie.

Podstawą jego życia wewnętrznego jest dążenie do wolności duchowej, do której wreszcie dorasta stopniowo – po wielu doświadczeniach i przejściach. Czekają go bowiem rozmaite trudności – zwłaszcza w pierwszej połowie życia musi czynić wiele wysiłków.

Natura takiego człowieka bywa nieraz bardzo dziwna, bowiem lubiąc samotność – pragnie świadczyć dobrodziejstwa innym – staje się jak gdyby filantropijnym mizantropem.

Wady tych urodzin – to przede wszystkim niemożność skupienia się i brak zdolności do koncentracji. Taki człowiek bywa na ogół miły, dobro­ duszny, pełen najlepszych intencji, nie szkodzi nikomu -:- ale może też okazywać brak orientacji życiowej i zachowywać się nietaktownie, co naraża go na przejścia.

Zapomina nieraz o ważnych szczegółach, wykazując w pracy swej wahanie i traci łatwo głowę, co wywołuje niezadowolenie ludzi bardziej zdolnych i praktycznych.

Powinien uzbroić się w przewidującą ostrożność wobec nieprzewidzianych niebezpieczeństw.

Obrotny, przedsiębiorczy łatwo może zrobić karierę.

Jest to natura sympatyczna, życzliwie usposobiona dla innych. Ma doskonałą pamięć, a dzięki starannemu wychowaniu i życiowemu doświadczeniu może dojść do tego,. że świetnie będzie się orientować w charakterach ludzkich.

Chociaż nieraz mówi rzeczy przykre osobom kochanym – słowa te nie pochodzą jednak z serca lecz tylko z mózgu. Umysł jego jest przedsiębiorczy, żądny przygód – co prowadzi go do związków z innymi ludźmi, pochodzącymi nieraz z krajów dalekich.

Jest to człowiek utalentowany, o zdolnościach artystycznych-; Bardzo wymowny – potrafi się zręcznie wyrażać zarówno w słowie jak i w piśmie. Przeważnie osiąga pozycję wpływową, na której cieszy się uzna­ niem.

Do małżeństwa się nie spieszy, chociaż zazwyczaj je zawiera. Najczęściej podstawą miłości jest przyjźń, w czasie której następuje wspólne po­ rozumienie co do wzajemnych ideałów i światopoglądu, zarówno jak i co do celów życiowych.

w gruncie rzeczy charakter takiego człowieka bardzo nadaje się do małżeństwa, dzięki szerokim i bezstronnym poglądom, wskutek czego może szczęśliwie uniknąć ograniczeń, jakie nakłada na człowieka przeciętnego dziedziczność, otoczenie, wychowanie.

Jego uprzejmość i ludzkość są również cennymi cechami charakteru. Z natury bowiem jest to człowiek prostolinijny, niezdolny do zazdrości, drobiazgowości lub tyranizowania innych ludzi, a w stosunkach z bliskimi jest bardzo czuły i delikatny.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Wychowanie to powinno być jak najbardziej staranne, a to ze względu na jego wielkie zdolności i duszę wrażliwą i delikatną. Gdy mu się nie wierzy i nie ufa – wówczas samo staje się nieufne i wprowadza w błąd starszych.

Ponieważ dziecko takie jest niezwykle nerwowe i niespokojne – trzeba starać się je wychowywać w jak największym spokoju i harmonii. Otoczenie zbyt hałaśliwe wielce mu szkodzi. Jego towarzystwo nie po­ winno być zbyt liczne i składać się wyłącznie z dzieci cierpliwych, porządnych i prawych.

Zachowanie się jego jest uprzejme a poglądy idealne.

Zawsze jest gorącym zwolennikiem jedności, w obronie której występuje. Gdy raz powziął jakąś myśl lub wyrobił sobie jakiś pogląd – nie da . się od niego odwieść.

Zachowanie się jego jest uprzejme i spokojne, przez co zyskuje uzna­ nie. Jego pożycie domowe jest dobre – umie być przykładnym mężem i ojcem. Stały jest zarówno w przywiązaniach jak i skłonnościach. Jego doskonałe zdolności umysłowe idą w parze z wytrwałością we wszystkim co czyni. Dzięki temu osiąga doskonałe rezultaty w życiu, chociaż nieraz spóźnione.

Pragnie wywrzeć wpływ na swe otoczenie i zapłodnić umysły innych ludzi w kierunku wyższych dążeń – bardziej idealnych. O swą opinię bardzo się troszczy i wykazuje pewną dumę. Do zawodu jest zazwyczaj przywiązany.

Wadą jego jest to, że nieraz niepotrzebnie dręczy się i martwi. Usposobienie ma bardzo wrażliwe, nieco dysharmonijne – a nieraz staje się kapryśny. Nierzadko też żyje w. niepewności, poddany przejściom życiowym.

Dziecko tak .urodzone jest dość bojaźliwe i skryte, lubi samotność i więcej polega na sobie samym, aniżeli to dla niego jest dobre. Zbyt wiele bowiem zajmując się sobą – może popaść w niebezpieczeństwo pewnej melancholii, zbytniej refleksyjności lub niezdecydowania.

Jego organizm jest dość mocny, wykazuje jednak pewną predyspozycję do zbyt powolnego krążenia krwi, co manifestuje się w ziębnięciu rąk

Pod tym względem mogą nastąpić znaczne zmiany na lepsze, gdy będzie używać dużo ruchu na świeżym powietrzu, pośród drzew, pięknych widoków przyrody i w harmonijnym otoczeniu.

Ponieważ jest nieco flegmatyczny – może okazywać również pewną predyspozycję do lenistwa, co u ludzi nierozwiniętych zaznacza się w sposób bardziej wyraźny. Powinien też zwracać swe myśli częściej w kierunku aktywności, zdrowia, ekspansji – co wpłynie dodatnio na jego organizm.

Na ogół jest lubiany i ma licznych przyjaciół.

Elegancki dowcipny okazuje temperament artystyczny.

Jest to osoba przyjemna, zachowująca się w sposób uprzedzający, Lubi towarzystwo dobrane i subtelne. Poglądy jego są dość szerokie, może być dobrym mówcą lub pisarzem. Potrafi obliczać na chłodno i umiejętnie układa swe życiowe projekty.

Dąży prosto do swego celu poprzez wszelkie przeszkody. Wola jego jest wprawdzie dość mocna, lecz sam on nieraz jest nierozważny i niezastanawiający się. Dlatego też sam jest przyczyną wrogości innych ludzi i przejść, jakie go w życiu dotykają.

Dzięki swym szerokim poglądom w sprawach religijnych okazuje dużo tolerancji. W swym światopoglądzie opiera się na prawdziwości fenomenów materialnych i eksperymentów fizycznych. Jest poniekąd wcieleniem ducha i intelektu swej generacji i nie może wyjść poza granice faktów podpadających pod zmysły.

Na niższych stadiach rozwoju tendencja do wahania się i zmienności dość silnie się zaznacza. Rozważa on wówczas wszelkie pro i contra, bada każdą sprawę od wewnątrz, obraca ze wszystkich stron i… odkłada decyzję na później.

Umysł jego jest prawy i szczery. Interesuje się studiowaniem charakterów ludzkich, jest sentymentalny, łagodny i czuły, łatwo zawiera przyjaźnie. W wypadku zaś ich zrywania szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego.

Odpowiednio do środowiska z jakiego pochodzi, czeka go pewnego rodzaju wyniesienie życiowe. Okazuje duże zdolności artystyczne, dzięki którym może .się wybić. Może również osiągnąć powodzenie przez do­ konanie niezwykłego czynu, przez co uzyskuje uznanie ogólne.

Jego miłość zrealizuje się w końcu w małżeństwie. Może otrzymać spadek. Okazuje nieraz zamiłowanie do medycyny.

Do jego wad należy pewna indolencja, co zaznacza się zwłaszcza u typów nierozwiniętych. Umysł jego przeniknięty egotyzmem nie okazuje wówczas szerszych zainteresowań: Pobłaża sobie, a ciało jego może wówczas stać się nerwowe i słabe z powodu braku odpowiedniego treningu..

Nieraz układa mu się tak w życiu, że staje się zależny od dobrej woli innych.

Utalentowany, wrażliwy wiemy jest w przyjaźni. Można na nim polegać.

Umie być szczery, nie zdradzając jednak tajemnic. Prosty w zachowaniu się – jest pilny, sympatyczny, ale w sposobie wyrażania się niezbyt czuły.

Ambitny, wrażliwy – ma szlachetne tendencje i na ogół zachowuje się dość spokojnie, okazując nierzadko skłonność do małomówności.

Ceni sobie wielce samodzielność i niezależność, a w jego sercu zamieszkuje silne dążenie do wolności. Wszechstronne uzdolnienie łączy się u niego. z subtelnym poczuciem humoru, co wzrasta z wiekiem. Umysł jego jest niezwykle ruchliwy i obrotny, obdarzony świetnym da­ rem obserwacji i subtelnym smakiem. Ma dużo poczucia artyzmu, jest uzdolniony w kierunku sztuki stosowanej, muzyki, obcych języków. Doskonała pamięć łączy się z sądem trafnym i bezstronnym.

Jego wady – to skłonność do szyderstwa i niezdecydowanie. Dzięki te­ mu człowiek urodzony dzisiaj marnuje nieraz okazje życiowe. Długo trzeba go namawiać, aby się posłuchał.

Czego się strzec winien. Aby nie dokuczało mu uczucie zazdrości, gdyż może się to później przerodzić w milczącą depresję.

Kobieta urodzona dnia tego jest gospodarna, pracowita, wytrwała i lubi życie domowe. Trudno na nią wpłynąć. Idzie swymi własnymi droga­ mi – a mimo to potrafi być czasami również niezdecydowana i niepewna.

W pożyciu małżeńskim człowiek urodzony dnia tego okazuje dużo zalet, lojalnie i wiernie dotrzymując swych obietnic. Jego tolerancja i humanitaryzm mogą go uczynić obrońcą upośledzonych i pokrzywdzonych. Opieką swą otacza również ludzi nierozwiniętych, ignorantów, analfabetów – i rozmyślając nad ich losem, dochodzi do konkluzji, jakie nierzadko wywołują opozycję w jego otoczeniu.

Poszukuje przede wszystkim, aby wyjaśnić swą analizą fakty życia codziennego. W swych badaniach jest nieustraszony – nie zna fałszywego wstydu ani skrupułów.

Stały, uczuciowy, cierpliwy okazuje dobre serce.

Swe uczucia, walki i namiętności zamyka wewnątrz swej duszy, a na zewnątrz nic się prawie z tego· nie przedostaje. Po jego wyglądzie nie można w ogóle rozróżnić jego uczuć prawdziwych, ani też rozpoznać je­ go walk wewnętrznych.

Jest to człowiek inteligentny, okazujący dużo entuzjazmu dla nauki i wszelkich spraw humanitarnych. W pracy swej cierpliwy – chętnie oddaje się poważnym studiom. Łagodny, o dobrym sercu, potrafi być również przewidujący, ostrożny i nieufny.

Ma stałe i jasno określone cele życiowe i dąży do nich nieustannie. Potrafi prowadzić interes może być z niego doskonały rachmistrz. Zazwyczaj odbywa dość dalekie podróże. Nastroje pesymistyczne zmieniają się u niego ze stanami pełnymi nadziei.

W małżeństwie wykazuje dużo zdrowego rozsądku i troski o szczęście swego partnera. Nawet wtedy, gdy stosunki małżeńskie układają się dlań bardzo niepomyślnie i już mówi o rozwodzie – potrafi być ciągle jeszcze wzorowym mężem, ustępliwym, pomocnym, dążącym do wzajemnej harmonii.

Wady. Zatopiony w samym sobie – może okazywać zbyt wielki egoizm, przejawiając również zbytnią zarozumiałość i wyniosłość. Jego przejścia życiowe mogą być spowodowane tym, że nie będzie chciał uznać swej niekompetencji.

Dziecko tak urodzone -jest bardzo interesujące dzięki swej inteligencji i zrozumieniu życia ponad swe lata. Rodzice powinni dzielić się z nim swymi myślami i uważać je raczej za swego towarzysza.

Wówczas okaże ono niezwykłą troskę o dobro rodziny, posłuszeństwo i będzie szczęśliwe, o ile uda mu się coś uczynić dla innych. Pragnie ono bowiem zawsze postępować prawą drogą, stąd też trzeba mu zawsze tłumaczyć, dlaczego należy unikać pewnych czynów.

W takim postępowaniu z dzieckiem należy jednak strzec się przesady – inaczej stanie się nadmiernie pewne siebie i zarozumiałe – ‘ze względu na swe zdolności.

Rozsądny, wytrwały, usposobiony przyjaźnie wywiera wpływ na innych.

Zadowolony ze siebie, usposobiony filozoficznie, zamiłowany w prostym sposobie życia – ma naturę skłonną do samotności.

Jego wrażliwość jest tak wielka, że może przejść w mediumiczność. Jego przeczucia sprawdzają się, a nieraz nawiedzają go sny wieszcze. Okazuje zamiłowanie do studiów głębokich, przejawiając jednocześnie zdolności organizacyjne wraz z umiejętnością zarządzania większymi przedsiębiorstwami.

Interesują go zarówno poważne studia jak i sport. Ćwiczenia sportowe odbywa gorliwie i traktuje sport bardzo poważnie, unikając pod tym względem snobizmu.

Tak rodzą się literaci o poważnych podstawach naukowych. Z reguły są dobrymi mówcami i znawcami ludzi, obdarzonymi zdumiewającą zdolnością odczytywania ludzkich charakterów. Człowiek urodzony dzisiaj posiada również dobry słuch muzyczny.

Ludzie, którzy go nie rozumieją, obwiniają go o brak zdolności skon­ centrowania się i zbytnią bierność. Najczęściej jest to jednak złudzeniem, gdyż jego zwlekanie jest spowodowane pragnieniem zorientowania się w sytuacji i zebrania jak największej ilości materiału obserwacyjnego. Pragnąłby on bowiem’ zawsze,- aby jego wnioski i konkluzje były oparte na podstawach jak najszerszych.

Prawdę powiedziawszy – istotnie jednak bywają okazje, kiedy nie może sobie dać rady w życiu – gdy zwłaszcza powstają jakieś trudności niespodziewane, a sytuacja wymaga akcji gwałtownej i natychmiastowej.

On zaś pragnąłby wszystko załatwiać rozsądnie i polubownie, opierając

się na wnioskach logiki i zdrowym rozsądku, unikając środków drastycznych, które jednak czasami są w życiu niezbędne.

W młodości nieraz jest chorowity i nie czuje się zbyt szczęśliwy. Ale sytuacja życiowa poprawia się później stopniowo i najczęściej jest w końcu dobra i stała – dzięki jego wielkiej zdolności przewidywania i orientowania się w swym otoczeniu.

Lubi swymi myślami wybiegać w daleką przyszłość.

urodziny dzisiejsze obdarzają człowieka dużymi zdolnościami, jakie jednak tylko bardzo mało ludzi -‘W obecnym stadium rozwoju ludzkości – potrafi całkowicie rozwinąć i wyrazie w życiu.

Jest to przedstawiciel postępu, nowych idei i poglądów, najnowszych kierunków sztuki jak i filozofii społecznej. Umysł jego zagłębia się w sprawy ducha i stara się przeniknąć treść bytu, a jednocześnie pragnie zaszczepić innym ludziom te ideały, jakie zaczerpnął z własnych przeżyć.

Kocha przyrodę, pragnie pojąc i zrozumieć jej życie. Poszukuje wszędzie prawdy, życzliwie odnosi się do wszelkich tendencyjna humanistycznych. Należy jednak zastrzec, że nie zawsze dąży do wyrażenia w czynie i przejawienia w życiu osiągniętej wiedzy teoretycznej.

Psychicznie urodziny te wskazują na wierność, prawość, szczerość, dobroć i lojalność. Pełen ekspansji, utalentowany, uprzejmy dla wszystkich – tak urodzony człowiek ma licznych przyjaciół, nierzadko poza granicami kraju. Rady dawane przez niego posiadają wielką wartość. Nieraz zdobywa szacunek ogólny i uznanie publiczne.

Czego się strzec winien. Aby sam sobie nie zaszkodził przez swe czyny zbyt pospieszne lub gwałtowne, albo też podróże niepotrzebne i rujnujące. Czekają go również nieporozumienia we współdziałaniu z innymi.

Wadą tych urodzin jest pewna apatia moralna, jaką taki człowiek może okazywać, o ile nie jest odpowiednio rozwinięty umysłowo. Lubi odpoczywać. i nierzadko nie posiada dostatecznej przedsiębiorczości do skutecznego przeciwstawiania się walkom życiowym.

Tam gdzie inni okazują wielką aktywność – on denerwuje się bezskutecznie i nie potrafi opanować swego otoczenia, odkładając ważniejsze decyzje lub zwlekając.

Gdy jednak już sobie wszystko uświadomił i opanował całkowicie myślowo sytuację – w takich wypadkach potrafi przejawiać aktywność jak najdoskonalszą.

Okazuje zamiłowanie do polityk dba o uznanie i zaszczyty.

Urodziny dzisiejsze dają dużą oryginalność oraz zdolność do koncentrowania się na swej pracy. Taki człowiek ma przyrodzony’ dar zaznajamiania się z obcymi i doskonałego ich wyczuwania.

Przywiązany do dóbr doczesnych – potrafi kierować innymi, okazując zdolności do intryg politycznych. Cechuje go upór i zaciętość. Nie ustępuje – mimo strat.

Namiętności jego są silne, porywające i wybuchają nagle. Łatwo też podlega wpływom swych uczuć i emocji. Nieraz wydaje się, że nie jest szczery – ale· mimo to – zawsze jest uprzejmy i sympatyczny.

Czego się strzec powinien. Aby jego namiętności nie sprowadziły go do ekscesów. Chociaż bowiem jest to człowiek silny, potrafiący torować sobie drogę w życiu własną energią – nie jest jednakże tak mocny, aby potrafił opanować własne swe wzruszenia i uczucia.

Gdy jego namiętności są pobudzone, lub gdy wpadnie w pasję – jest w stanie popełnić czyny gwałtowne i odruchy impulsywne. Chociaż może w życiu osiągnąć zwycięstwo nad wszystkimi swymi wrogami zewnętrznymi – zostanie mu jednak najważniejszy wróg wewnętrzny. Jego własne nieposkromione namiętności. Toteż ważną jest ·rzeczą, aby ten człowiek, na ogół w życiu dość szczęśliwy ·- nie poddawał się swej impulsywnej gorliwości i niedyskretnym wybuchom, co może go doprowadzić do narażenia swej kariery życiowi:;j.

W sprawach pieniężnych zasługuje na zaufanie. Jest to bowiem człowiek uświadomiony, który zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że pieniądz nie jest bynajmniej celem sam w sobie – lecz tylko środkiem.

Pragnie on swą władzę i potęgę zachować i konserwować i dlatego też środków swych używa mądrze i z rozmysłem, zastanawiając się nad każdym krokiem. Dzięki temu może nawet wydawać się nadmiernie ostrożny. A jednak mimo wszystko największym jego niebezpieczeństwem jest właśnie przesadny optymizm, który pod wpływem wizji wspaniałej przyszłości może powodować go do czynów nieobliczalnych.

Sprawiedliwy, wierny, subtelny sympatią swą obejmuje całą ludzkość.

Jest to człowiek prawy, o wszechstronnych sympatiach i zainteresowaniach. Jego umysł jest otwarty i postępowy, pozbawiony wszelkich prze­ sądów. Tradycja i autorytet nie wywierają nań wpływu. Gdy się z nim styka bezpośrednio – patrzy na nie poważnie i spokoje, okazując – być może – nawet pewną życzliwość i zainteresowanie. Żadna kurtuazja ani uprzejmość nie powstrzymają go w poszukiwaniu czystej prawdy.

Trzeba jednak zastrzec, że te właściwości urodzin dzisiejszych występują dopiero w ludziach, którzy osiągnęli odpowiedni rozwój. W przeciętnych zaś przedstawicielach rodzaju ludzkiego są najczęściej uśpione i przejawiają się – prawdę powiedziawszy – dość słabo.

Praca sprawia takiemu człowiekowi przyjemność, a swe wysiłki kontynuuje z wielką pilnością i wytrwałością. Interesują go sprawy polityczne, edukacyjne, ruchy społeczne, a jego zawód jest przeważnie intelektualny.

Ostrożny, bardzo rozsądny – jest popularny, towarzyski i często pro­ wadzi życie publiczne, występując przed szerszą publicznością. Zazwyczaj łączy się w życiu z jakimś partnerem, związkami towarzyskimi, klubami lub też staje się inicjatorem jakiegoś ruchu społecznego, który złą- czy jego wysiłki z innymi wspólne sprawy.

. Jego droga życiowa nie jest agresywna ani wojownicza. Nie spieszy się zbytnio – może czekać. Im dłużej zaś czeka – tym jaśniej widzi wszystko dookoła, tym głębiej przenika wszelkie problemy.

Jest to człowiek wolny od próżności i zarozumiałości: nigdy nie pozuje.

Co mu grozi. Gdy po wielu latach ostateczne rezultaty jego wysiłków będą bliskie już realizacji – życie może je zniweczyć i w ten sposób utracić je może raz na zawsze.

Czeka go miłość platoniczna i rozłączenie z towarzyszami.

Dla kobiet urodziny te są niezbyt fortunne w sprawach małżeństwa i mogą przynieść urodziny synów, z powodu. których później powstają kłopoty życiowe.

Ostrożny, zastanawiający się osiąga powodzenie we współdziałaniu z innymi.

Starannie obmyśla i oblicza swe uczynki. Jest ambitny i troszczy się o uznanie otoczenia. Jego sympatie są nieraz bardzo silne.

Z chęcią godzi się zawsze na ustąpienie swego zdania i podporządkowanie osobie kochanej, ale otoczenie nie zawsze może zrozumieć jego głęboką indywidualność. Ponieważ odznacza się wytrwałością we wszystkim co czyni – najczęściej osiąga realizację swych zamiarów i projektów – chociaż nieraz dość późno.

Życie w samotności nie jest dlań dobre, natomiast połączenie z inny­ mi daje mu możność wpływania dodatnio na swe otoczenie, do czego wykazuje specjalne zdolności.

Gdy idzie za głosem swego serca i połączy się w miłości z drugą istotą – staje się wówczas bardzo pożytecznym członkiem społeczeństwa. Gdy jednak zapiera się swej miłości lub odrzuca ją ze względów materialnych – może popaść w niebezpieczeństwo, gdyż jego energia psychiczna skierowana na dziedziny wyłącznie materialne – może już nie wydać tak dobrych rezultatów.

Wadą tych urodzin jest – jak twierdzi otoczenie – pewna słabość moralna, dążenie do spokoju za wszelką cenę.

Istotnie – w walkach życiowych nieraz tak się zdarza, że człowiek urodzony dzisiaj zamiast ruszyć bezpośrednio do ataku lub zabrać się do obrony swych interesów – najpierw rozważa wszelkie za i przeciw – zagłębiając się w abstrakcyjnych medytacjach, zamiast skoncentrować się na bezpośrednim czynie.

Zwłaszcza kobiety łatwo poddają się zakłopotaniu i mieszają się, a na­ wet, gdy już raz wdadzą się w jakąś walkę lub zmagania życiowe – myślą tylko o tym, aby jak najprędzej się z tego wycofać. Pod naciskiem przeciwnika – w zamieszaniu chwilowym, dyskusji – ustępuje krok za krokiem. Gdy jednak sytuacja się nieco uspokoi, a atmosfera oczyści, okaże się, że człowiek urodzony dnia tego, stoi tam, gdzie znajdował się uprzednio, gdyż broni swych poglądów zdecydowanie, a jego intelekt jest samo­ dzielny, nie poddający się wpływom zewnętrznym.

Mimo usposobienie dość popędliwe, jest człowiekiem humanitarnym.

Intelektualny, wszędzie’ zbierający doświadczenia życiowe – potrafi wyrażać się płynnie. Gdy raz wytworzył sobie jakiś pogląd – nie da się odwieść od niego. Niezwykle wrażliwy na swe otoczenie jest człowiekiem ambitnym, szlachetnym, lubiącym sztukę.

Wytrwałość, stałość, wytrzymałość czynią go bardzo sympatycznym. Humanitaryzm znajduje w nim swój wysoki wyraz.

Wszystkie te cechy odnoszą się jednakże wyłącznie do ludzi rozwiniętych duchowo. Bowiem pośród ludzi urodzonych dzisiaj należy rozróżniać dwa typy. Typ dodatni jest subtelny i myślący, studiuje naturę ludzką i ma wrodzoną łatwość nawiązywania stosunków z obcymi.

Typ ujemny jest kapryśny, nieobliczalny i nie można na nim polegać. Jest samowolny, zarozumiały i żyje urojeniami. Na niskim stadium swego rozwoju jest to człowiek prymitywny, z natury brutalny, którego kaprysy i fantazje stają się po prostu nieznośne.

Urodziny te dają w ogóle naturze ludzkiej coś dziwacznego, a człowiek taki nierzadko podlega maniom niezwykłym.

Wpływy dodatnie czynią go subtelnym, spokojnym, skromnym, filantropijnym, o tendencjach idealnych. Pod spokojną pokrywą zewnętrzną ukryte są silne namiętności, które jednak dają się opanować:- Im bardziej jakaś sprawa ma podkład idealny, tym chętniej się nią zajmuje. Wszystko co służy dla dobra ogółu ma w nim gorliwego rzecznika.

Władczy – chętnie pozuje. Lubi tytuły i odznaczenia. Lepiej od innych orientuje się w sytuacjach społecznych i towarzyskich, a jego środki i metody postępowania są słusznie obrane.

Co mu grozi. Niechaj nie daje się unosić gniewowi i nie wpada w pasję, gdyż wówczas może· się narazić na większe nieporozumienia. Człowieka nierozwiniętego te niemiłe właściwości jego charakteru mogą nawet narazić na niebezpieczeństwa.

Niechaj stara się opanować i dąży do osiągnięcia najwyższego rozwoju. moralnego, a wówczas jego los ulegnie wybitnej zmianie na lepsze.

Lubi wszystko co niecodzienne i niezwykle.

Natura jego jest bardzo przenikliwa i pełna intuicji. Zawsze uprzejmy i przyjazny jest przy tym jednak dość zamknięty w sobie. Interesuje się literaturą, muzyką, sztuką, a nieraz dąży do zmian społecznych i reform, walcząc wytrwale i cierpliwie o zrealizowanie swych celów.

Spokojny, zdecydowany, wierny, cierpliwy – potrafi skupie swe myśli i jest usposobiony filozoficznie. Cieszy go sprawianie przyjemności innym. Otoczenie chętnie mu się poddaje, bowiem swym spokojem budzi zaufanie.

Co mu grozi. Podczas jednej ze swych podróży może być narażony na niebezpieczeństwo fizyczne. Niechaj się również strzeże, aby nie spaść z wysokiego miejsca.

Czego się strzec winien. Aby jego pomysły i projekty nie były zbyt chaotyczne i mętne, gdyż to może go narazić na niepowodzenia.

Nie zwraca bowiem uwagi na swe otoczenie i nie chce się do niego dostosować – co może odbić się niepomyślnie na jego karierze życiowej. Trzeba dodać, że typ rozwinięty dąży do harmonii i jedności, a w jego duszy i umyśle nie ma konfliktów lub dysonansów.

W sprawach religijnych okazuje dużo tolerancji i chociaż jest religijny – dobrze rozumie, że religia nie ma wiele wspólnego z atawizmem, przestalali i bigoterią. Fanatycy budzą w nim uczucia politowania.

Dziecko tak urodzone – chętnie czyta i rozumie książki przeznaczone dla dzieci o wiele starszych. Toteż zwyczajne zabawki dziecinne mało je interesują, a rodzice powinni przede wszystkim zwracać uwagę na warunki fizyczne rozwoju tego dziecka, troszcząc się o jego przebywanie na świeżym powietrzu i ruchliwość fizyczną.

Jego instynkty miłosierne znajdują swe ujście w opiekowaniu się zwierzętami – nie posiada się z radości, gdy może troszczyć się o małego kot­ ka lub pieska. Jego rówieśnicy natomiast mało je interesują – gdyż takie dziecko jest od nich znacznie inteligentniejsze i woli towarzystwo star­ szych ludzi.

Towarzyski, kulturalny ma umysł badawczy i zna się na ludziach.

Jest to człowiek miły, uprzejmy, wrażliwy, a jego umysł jest rozwinięty i badawczy. Odznacza się dobrą pamięcią, a dzięki krytycznemu usposobieniu nie podlega złudzeniom i iluzjom jak ludzie przeciętni, stąd też niesłusznie jest przez nich posądzany o cynizm.

Cierpliwy i staranny – potrafi poświęcać się dla celów bardziej idealnych. Charakter jego jest otwarty i sympatyczny, a usposobienie społeczne i humanitarne. Łatwo przyciąga do siebie przyjaciół i chętnie przyjmuje ich u siebie.

Dzięki jego towarzyskiemu usposobieniu – nawet zamknięte koła stają się dlań dostępne. Chociaż wywiera wpływ przyciągający i fascynujący – jest jednakże zbyt oryginalny i głęboki, aby podobać się powszechnie.

Stąd też nie zawsze staje się popularny – jest bowiem zbyt samodzielny, co niepokoi innych: nie mogą go nieraz zrozumieć. Stara się on unikać takich kół towarzyskich, do których każdy ma łatwy dostęp.

Jest uczuciowy i lubi użycie w jego subtelniejszych formach. Zna się na ludziach. Jest to zdolny i kulturalny członek społeczeństwa.

Co mu grozi. Serce takiego człowieka kryje nieraz w sobie ciche cierpienie, spowodowane nieszczęsliwą miłoscią.

Jest przywiązany do swego ogniska rodzinnego. W związki małżeńskie wstępować się nie spieszy, ale może hyc dobrym mężem lub żoną.

Najlepsze związki czy to w małżeństwie czy też we współdziałaniu tworzy z ludźmi urodzonymi od dnia 21 maja do dnia 21 czerwca i od dnia 22 września do dnia 23 października.

Nieraz pragnie zdobyć majątek i może stać się posiadaczem własności nieruchomej. Na ogół jednak trzeba dodać, że materialne cele życia ludzkiego nie mają dlań zbyt wielkiego znaczenia – stąd też nieraz jest zbyt mało aktywny życiowo.

Nie zachowuje się tak bynajmniej z lenistwa – owszem, okazuje wielką wytrwałosć i pilność w tych wypadkach, kiedy podług niego warto ją zastosować. Jako partner jest zawsze pożądany, bowiem jego zdrowy rozsądek i wiadomości praktyczne czynią go człowiekiem pożytecznym, na radach którego można polegać.

Stały, wierny dąży do harmonii i porozumienia.

Ma jasną koncepcję każdej sprawy jaką przedsiębierze – i dlatego też może mu się powieść w życiu nawet tam, gdzie innym by się nie udało.

Cechuje go umiarkowanie i okrągłość charakteru – tak, że na pierwszy rzut oka nie da się w nim zauważyć nic specjalnego. A jednak jest to człowiek całkowicie uświadomiony i harmonijny, potrafiący zarówno strzec swych interesów jak bronić swych przekonań. Jego umysł jest rozwinięty wszechstronnie, a zainteresowania tak ogólne, że nieraz z trudnością przychodzi mu specjalizować się w pewnym określonym kierunku.

Jego tolerancja jest bardzo szeroka: za jego rozsądek, prawość i pewność otoczenie odnosi się doń z uznaniem.

Dąży do postępu – ale nie pragnie burzyć: istniejącego porządku rzeczy. Odznacza się bowiem dużym poczuciem realności życia i przekłada rozwój naturalny, przyspieszony przez wiedzę – nad torowanie nowych dróg i przeciwstawianie się tradycji.

Na obecnym stadium rozwoju ludzkości postęp – to przeważnie wal­ ka dwóch wręcz przeciwnych poglądów. Z tych krańcowości człowiek urodzony dzisiaj tworzy sobie od razu nową harmonię i nie traci w ten sposób równowagi. Inni ludzie – bardziej impulsywni – nie potrafią tego ocenie i występują pod jego adresem z zarzutami, nie doceniając pełnych taktu i słuszności rad, jakich im udziela.

Przyjemny w towarzystwie, dość wesoło usposobiony – lubi użycie i łatwo zaprzyjaźnia się z obcymi. Z wiekiem może stać: się doskonałym znawcą charakterów ludzkich, przenikając duszę innych. Bywa również i tak, że człowiek taki może hyc dzieckiem, przyrody – naturą bezpośrednią, nie potrafiącą poddać się wymaganiom towarzyskim.

Trzeba dodać, że człowiek przeciętny, urodzony dnia tego dąży do zrobienia majątku przy pomocy środków przypadkowych, spekulacyjni lub hazardu.

Do czego powinien dążyć. Niechaj idzie raczej drogą zwykłej pracowitości i cierpliwie wypełnia swe obowiązki nie ryzykując, gdyż inaczej może się narazić: na przewroty życiowe. Grozi mu bowiem, iż wskutek życia nieregularnego i zamiłowania do krańcowości, utraci zaufanie swych wspólników lub towarzyszy.

Lubi występy publiczne i pragnie zrobić karierę.

Wykazuje duże zdolności zarówno w atakowaniu przeciwnika jak i w bronieniu swej pozycji i dlatego może być doskonałym adwokatem. Umysł jego jest ostry, przenikliwy, a wysłowienie się jasne i precyzyjne.

Lubi studiować, a wiedzę, jaką zdobywa, potrafi zużytkować: odpowiednio. Jego droga życiowa może być uwieńczona zaszczytami, ale aktywność: życiowa związana z karierą, pochłania go nieraz do tego stopnia, że mało może zaznać: szczęścia osobistego w życiu.

Pożąda uznania i słusznej oceny swych czynów – a jego przyjaciele i znajomi są nieraz niemile zdziwieni widząc jak stosuje tą samą uprzedzającą grzeczność: i przyjazność w stosunku do wszystkich ludzi. Zamiast na ślepo zaufać innym – człowiek tak urodzony studiuje ich charakter, obserwuje ich słowa i czyny, a także bada ,ich myśli cierpliwie i ostrożnie. Najczęściej udaje mu się to czynić w sposób niedostrzegalny dla innych.

Wady – to zarozumiałość, urojenia, sofistyka i karierowiczostwo albo w zakresie życia umysłowego, albo też czysto materialnego.

Typ nieudany – nie posiada żadnej wartości i pozbawiony jest treści wewnętrznej. Myśli, że wszystkiego w życiu można dokonać przy pomocy kawałów i forteli.

Może mu się to nawet przez pewien czas udawać – ale w końcu urwie się ucho u dzbana i może popaść w rozstrój lub chaos psychiczny.

Wyższy typ natomiast jest tak inteligentny i krytyczny, że wszystkie swe siły potrafi skoncentrować w jak najlepszym kierunku i naturalnie osiąga wówczas powodzenie życiowe.

Cechuje go poczucie własnej godności. Jest to poniekąd natura królewska – lubi występy publiczne, spełnia dobre uczynki, a w życiu może osiągnąć wyniesienie. Ceni bardzo swą wolność wewnętrzną.

Jego namiętności są spokojne i łagodne – krystalizują się stopniowo i osiągają dużą czystość i wierność.

Interesuje się zagadnieniami naukowymi.

Jego uczucia – wprawdzie niezbyt gorące – są jednak stałe i prawe. Ma wielkie ambicje i niezwykłe poczucie własnej godności, a jego wysiłki życiowe wykazują dążenie do uzyskania autorytetu.

Okazuje przy tym zdolności do panowania i sprawowania władzy, a chociaż nieraz jest niskiego pochodzenia, szybko może się wysunąć na pierwszy plan w swym zakresie działania, osiągając lepszą pozycję życiową aniżeli jego poprzednicy lub koledzy.

Więcej interesuje się sprawami ogólnoludzkimi aniżeli drobnymi wydarzeniami praktycznego życia. Ponad cierpieniami poszczególnych jednostek przechodzi zawsze do zagadnień ogólnych interesujących całe społeczeństwo. Więcej interesuje się rozstrzygnięciem zasadniczym jakiegoś zagadnienia ekonomicznego, aniżeli przyjściem z pomocą poszczególnym ludzkim egzystencjom.

Naturalnie – o ile nie jest odpowiednio rozwinięty – może stać się w tym kierunku maniakiem lub doprowadzić do niepowodzeń życiowych.

Umiarkowany i dyskretny – nie przeciwstawia się bynajmniej nowym ideom, lecz chętnie je przyjmuje. Jednakże jego entuzjazm niełatwo się rozbudza, a mimo swej sympatycznej natury zawsze udaje mu się siągnąć popularność u szerszych mas ludności.

Bowiem człowiek przeciętny nie potrafi ocenie jednostki, która nie reaguje natychmiast na każde rażenie, lecz zastanawia się i obmyśla swe czyny.

Prawdę powiedziawszy – jest to jednak również i wada urodzin dzisiejszych. Zycie bowiem wymaga od nas nieraz działania natychmiastowego i szybkiego, a zbytnie deliberowanie i zwlekanie może się zemscić na naszej karierze życiowej. ·

Zamknięty w sobie, oddany swym myślom ma wrodzone zdolności przewidywania, a w pracy umysłowej jest bardzo staranny. Zżyje w zgodzie z sąsiadami, pochłonięty przez własną pracę.

Może osiągnąć powodzenie w zawodach związanych z elektrycznością, radiem, kinem, lotnictwem lub kolejami. Gdy zostanie bogaty – z jego bogactwa będą korzystać inni.

Dobroduszny, rozmowny nie zna się na interesach.

Utalentowany, przyjazny, towarzyski żyje w harmonii z otoczeniem i w zgodzie z rodziną. Pomyślne związki rodzinne i społeczne mogą mu zapewnić w ogóle w życiu wiele szczęscia.

Dzięki swemu pragnieniu zamożnosci i życia w dostatku – interesy swe prowadzi starannie i ze swych zobowiązań względem klientów wy­ wiązuje się skrupulatnie. Trzeba przyznać, że w każdej rzeczy jaką czyni, przejawia poczucie prawdy i sprawiedliwości.

Chciałby rządzić innymi i wpływać na otoczenie dzięki swej potędze przekonywania innych, a swe zamierzenia życiowe pragnąłby zrealizować przy pomocy swych niezwykłych zdolności dostosowywania się do warunków i okoliczności.

Jako człowieka interesu czeka go powodzenie w tym wypadku, gdy uda mu się połączyć razem dwa czynniki o naturach najzupełniej kontrastowych – przez co tworzy nowe możliwości użytecmosci publicznej. Łączy bowiem w ten sposób w jedną pożyteczną całość dwie siły, z których każda pojedynczo mogłaby się okazać niekompletna lub nieskuteczna.

Jednakże w sprawach towarzyskich bardzo jest luźny. Dzięki swej wielkiej uprzejmości chciałby sobie każdego zobowiązać i obiecuje wszystkim, cokolwiek kto zapragnie. Zaraz potem zapomina jednak o swych obietnicach lub je lekceważy.

“Cóż to szkodzi?” mówi naiwnie ten dobroduszny człowiek. Ubiera się zawsze dość starannie i z pewnym smakiem. Lubi opowiadać szeroko o dokonanych przez się czynach – ale o swych błędach, chorobach lub pomyłkach – wcale nie wspomina.

Pomiędzy ludźmi tak urodzonymi trafiają się osoby bardzo wesołe – ale pośród kobiet zdarzają się również kokietki bez serca.

Małżeństwo dopomaga zazwyczaj takiemu człowiekowi do rozwoju i odrodzenia wewnętrznego. Gdy zawrze szczęśliwy związek małżeński – jest to wówczas człowiek radosny i zadowolony z życia. Nierzadko jednak jego małżeństwo jest dysharmonijne…

Jest to natura podwójna, która dopiero dzięki rozsądkowi i samoopanowaniu może osiągnąć wewnętrzną harmonię.

Dowcipny, beztroski, gościnny lubi zwierzęta.

Chociaż nie jest bynajmniej słabym charakterem – mogą go jednak inni za takiego uważać, dzięki pewnej obojętności, jaką okazuje zarówno na sprawy własne jak i cudze. ·

Natura jego jest spokojna i1 beztroska. Lubi wypoczywać, wiele poświęca dla swej własnej wygody i korzyści, a sprawy innych ludzi rzadko go niepokoją.

Jest dowcipny – lecz mało ma odwagi. Nieraz człowiek tak urodny wykazuje charakter bardzo dziwny. Dzięki przykrościom życiowym rozwija się duchowo. Gościnny, lubi zwierzęta i odznacza się swym dobrym sercem, miękkością i przyjaźnią; z jaką odnosi się do swego otoczenia.

Uczuciowy, bardzo namiętny – pod wpływem pasji może posunąć się bardzo daleko. Nieostrożny – gdy mu się przeciwstawiać .:. staje się wówczas gwałtowny i zaciekły. ·

. Mężczyzna tak urodzony jest romantyczny, niezwykle wrażliwy, m że osiągnąć wysoki rozwój duchowy. Jego umysł jest opanowany przez emocje i wzruszenia, nie okazuje ani zbytniej wytrwałości ani też dostatecznej siły oporu. Toteż nieraz dość trudno przychodzi mu torować sobie drogę w życiu, gdyż jest nierozumiany przez innych i niesłusznie odsuwany,

Jest też nieco zarozumiały, a dzięki swej niedyskrecji może się narazić na przykrości.

Kobieta urodzona w tym dniu jest dobrego charakteru. W młodości mogą ją spotykać przykrości.

Lubi czynić dobrze, jest wrażliwa, dyskretna, oszczędna i na ogół rozsądna. ej zdrowie niezbyt mocne do 28 roku życia, później poprawia się znaczne.

Najwrażliwszą częścią ciała ludzi tak urodnych są stopy. Toteż dzięki temu dokuczają im nieraz odciski; łatwo się zaziębia przez stopy. Psychicznie taki człowiek jest niezwykle wrażliwy i reaguje natychmiast na wszelkie wpływy jakie go dochodzą. Pragnąłby pędzić życie w spokoju.

Wrażliwy, dyskretny okazuje zainteresowania filozoficzne. Można na nim polegać.

Chociaż jego natura jest dość bierna – to jednak gdy zabierze się do pracy i wciągnie w jej tryby – można wówczas podziwiać jego zręczność i niezwykle skuteczne metody postępowania. Potrafi bowiem połączyć wszystkie, nawet nieskoordynowane części w jedną całość.

Urodziny te obdarzają darami ducha i wybitnymi zdolnościami umysłowymi. Taki człowiek interesuje się szerszymi zagadnieniami, a wszystko co dotyczy filozofii, metafizyki i budowy wszechświata – wywiera nań wpływ przyciągający.

Sympatyczny w obcowaniu, dobrotliwy, serdeczny – ma zazwyczaj wielu przyjaciół. Można mu powierzyć najgłębsze tajemnice – nie zawiedzie niczyjego zaufania. Wadą jego jest chęć użycia, co może się zwłaszcza przejawiać w kierunku kulinarnym. Nie zawsze jest uważny i niezbyt porządny. Potrafi również przejawiać upór i samowolę. Dzięki własnej nieostrożności może być narażony na straty.

W gruncie rzeczy jest to jednak dobry człowiek. Jako wspólnik w interesach lub sprawach społecznych może być bardzo pożyteczny dzięki swej intuicji, przenikliwości i może zrównoważyć swych bardziej aktywnych partnerów.

Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Bardzo ważną rzeczą jest uchronienie go od złego towarzystwa, bowiem zły przykład może na nie podziałać fatalnie. Toteż rodzice i wychowawcy powinni je chronić starannie przed złymi wpływami – ma ono bowiem pewne właściwości mediumiczne, dzięki którym grozi mu niebezpieczeństwo utraty własnej woli.

Tak długo póki wreszcie nie podrośnie i nie nauczy się czynie trafnego wyboru w sprawach życiowych – powinni wychowawcy nim kierować i osłaniać je przed niebezpieczeństwami.

Gdy raz bowiem dostanie się pod jakiś wpływ – z powodu słabej woli i poddającego się charakteru – nie potrafi się spod tego działania wyzwolić, a przez podleganie obcej woli może sobie zepsuć całe życie.

Ponieważ natura takiego dziecka jest wrażliwa i bierna – jest ono zatem zależne od swych kaprysów. Wychowawca musi dążyć do tego, aby w dziecku rozwinąć zamiłowanie do systematycznej pracy i spotęgować siłę woli.

Ma pnyjaciół wysoko postawionych i okazuje talenty artystyczne.

Rozsądny, ostrożny – przejawia pewność siebie, jaką zawdzięcza swej naturze rozważnej i roztropnej. Łączy stałość charakteru z dużą inteligencją.

Jego skłonności są dość pokojowe: raczej będzie znosić nieprawości i przykrości, aniżeli walczyć o słuszną sprawę. Dzieje się to jednakże bynajmniej nie z powodu jego obojętności. Jest on bowiem na to zbyt wrażliwy, aby w życiu mógł pozostać obojętny lub nie chciał się o coś troszczyć. Owszem – nieraz zdolny jest do okazywania silnej zazdrości i niepokoju o los swych bliskich.

Jednakże w jego naturze leży dużo wrodzonej bierności – nie chce znosie niepokojów i wysiłków, jakie pociągnęłaby za sobą walka o słuszną sprawę. Ma subtelne pomysły i okazuje talenty artystyczne, a wszystko co romantyczne i uduchowione – wywiera na niego wpływ przyciągający.

Czego się strzec winien. Wiele osób tak urodzonych marnuje swe wielkie zdolności – gdyż nie są w stanie skoncentrować się i nie potrafią opanować swych zmysłowych skłonności, przebierając miarę w życiu, a również poddają się zbyt łatwo apatii lub zachowują biernie.

Gdy wola takiego człowieka jest słaba, życie może znieść ją całkowicie. Gdy jednak wola jego się wzmacnia – wówczas łatwo robi karierę. Ma on bowiem wielkie zdolności i talenty , które przejawiają się już u dzieci. Rodzice i wychowawcy mogą im oddać wielkie usługi przez rozwój wrodzonych zdolności i wychowanie staranne. Charakter takiego człowieka jest najczęściej zamknięty w sobie. W życiu osiąga zazwyczaj zwycięstwo nad wrogami i powodzenie.

Wadą tych urodzin jest niewątpliwie zbyt wielka wrażliwość. Taki człowiek nie tylko odbija na sobie wszelkie wydarzenia i nastroje jak zwierciadło – ale po prostu jak gąbka – wchłania je w siebie.

Toteż na niższych stadiach rozwoju ludzie ci są dość zmienni – zależnie od wpływów jakim podlegają i nieraz może się wydawać, że ich pod­ stawy moralne zarówno jak i zasady życiowe są dość niepewne.

Towarzyski, uprzejmy łatwo się wzrusza.

Oddany życiu towarzyskiemu – bierze udział w rozlicznych pracach społecznych. Chętnie świadczy innym przysługi i poświęca się dla przyjaciół. Wzajemnie też )ego przyjaciele darzą go uznaniem i chętnie pomagają w przejściach życiowych.

Czuły, wrażliwy – oddany jest miłości i chętnie ugania się za rozrywkami. Najc7.ęsciej okazuje jakieś zdolności artystyczne, jest wielkim zwolennikiem sztuki, a specjalnie teatru. Lubi mieszkać nad wodą.

Urodziny dzisiejsze dają dwa zupełnie różne typy.

Jeden – to człowiek przeciętny, bierny, obojętny, niczym nie przejmujący się i trwający w apatii.

Drugi – bystry i zdolny, przejęty jest pragnieniem pomagania innym i potrafi obarczyć się wielką odpowiedzialnością, skoro może w ten sposób stać się pożyteczny dla społeczeństwa.

Wówczas okazuje najlepsze cechy swego charakteru, ale jednocześnie ogarnia go obawa, aby nie dopuścił się jakichś pomyłek brzemiennych w skutki. Nieraz też nie potrafi się długo utrzymać na osiągniętej wyżynie. Trzeba dodać, że na ogół obawia się niepowodzenia i biedy. Zawód jego najc7.ęsciej ma związek z kierownictwem i prowadzeniem innych. Może być dobrym nadzorcą, nauczycielem, lub dyrektorem, a jego radom i wskazówkom wszyscy chętnie się poddają.

Kobietę tak urodzoną czeka ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków. Wady. Człowiek tak urodzony potrafi być czasami bardzo chytry i umie w niezwykle subtelny sposób wyprowadzić wszystkich w pole.

Jego niezwykła wrażliwość stanowi dlań pewne niebezpieczeństwo – gdyż swe urojenia i fantazje bierze za rzeczywistość. Łatwo też miesza sprawy materialne i duchowe – biorąc jedne za drugie.

Nieraz okazuje zadziwiającą przesądność, polegając raczej na swych wrażeniach i odczuciach, aniżeli na wskazówkach zdrowego rozsądku. Wszelkie marzenia i poddawanie się nastrojom sprawiają mu wielką przyjemność. Zwłaszcza narkotyki wyprowadzają go szybko z równowagi. Powinien ich unikać, gdyż łatwo podpada pod wpływ złych nałogów.

Ambitny, opanowany, spokojny pragnie zyskać uznanie.

Zwraca wielką uwagę na stronę zewnętrzną, nosi maskę konwencjonalizmu i dopiero przy bliższym obcowaniu można poznać jego prawdziwą naturę.

Jego system nerwowy jest niezwykle delikatny i napięty – łatwo ulega podrażnieniu. Niezwykle wrażliwy – skłonny jest do pesymizmu.

Zawód jego bywa nieraz podwójny. Potrafi zręcznie dostosowywać się do warunków tak, że w życiu zawodowym osiąga zazwyczaj niezłe rezultaty.

Posiada również dobre zdolności czysto teoretyczne jak i praktyczne – może więc być doskonałym buchalterem, kierownikiem zakładów, zarządzającym składami, domami, pracownikiem państwowym, jak i uczonym, zagłębiającym się w abstrakcyjnych dociekaniach.

Największe powodzenie może jednakże osiągnąć we wszelkich dziedzinach sztuki, do czego okazuje zdolności. Zwłaszcza muzyka wielce go wzrusza.

Co mu grozi. Niechaj unika pokusy nagłego wzbogacenia się – gdyż w ten sposób może się wplątać w nieszczęśliwe spekulacje i przygody niefortunne. Powinien zatem zachować ostrożność i dążyć do swego celu spokojnie i metodycznie – przez co uniknie grożących niebezpieczeństw.

Jego organizm nie jest zbyt mocny i może podlegać niebezpieczeństwu chorób piersiowych, jak również i chorób krwi.

Aby zachować zdrowie i siły – powinien unikać krańcowości i prowadzić życie umiarkowane, bowiem na jego niezwykle wrażliwej naturze wszelkie ekscesy odbijają się natychmiast ujemnie.

Jak wychować dziecko urodzone dnia tego. Jest ono dość łakome i lubi się objadać. Toteż wychowawcy zarówno jak i rodzice powinni zwrócić na to uwagę i wcześnie zaszczepiać mu tendencje do umiarkowania i prostego trybu życia.

Dziecko takie nie powinno jeść więcej, aniżeli potrzebuje do zaspokojenia głodu. Gdy przyzwyczai się do umiarkowanego i systematycznego trybu życia w dzieciństwie – zachowa to również i w wieku późniejszym.

Subtelny i prawy jest zwolennikiem wszystkiego co piękne, zarówno w przyrodzie jak i w sztuce.

Szybko odczuwa przyciąganie do innych – ale również szybko budzą się w nim odruchy antypatii. Jest jednakże zbyt uprzejmy na to, aby ko­ muś okazywać jawnie swą nieżyczliwość.

Pragnie dopomagać innym a nieraz nawet oddaje zbyt wiele i w ten sposób może zaszkodzić zarówno swym interesom jak i zdrowiu. Na szczęście nie żąda od ludzi tyle, ile sam daje – gdyby bowiem tak było – stałby się niezwykle trudnym w pożyciu człowiekiem.

Do swego ogniska rodzinnego jest bardzo przywiązany i chociaż może nie przejawiać zbytniej aktywności dla dobra innych członków rodziny – wszyscy go lubią.

Odznacza się swą wyobraźnią i ma zamiłowania artystyczne. Z natury jest delikatny i subtelny. Zwłaszcza kobietom dziś urodzonym nie podoba się wszystko co wulgarne.

Oddany swym ideałom potrafi pracować wytrwale i cierpliwie. Tam, gdzie wszyscy inni porzucą pracę zniechęceni – on jednak wytrwa i trudzi się dalej.

Potrafi płynnie wyrażać swe myśli – zarówno w słowie jak i w piśmie jego styl jest potoczysty i wartki, a słowa płyną mu strumieniami. Jego listy mają nieraz wartość literacką.

Na świat patrzy przez różowe okulary i łatwo poddaje się entuzjazmowi. Nierzadko wykazuje wielkie talenty, staje się przywódcą innych ludzi lub stanowi ośrodek partii politycznej. Nieraz długo i cierpliwie studiuje życie przyrody i w rezultacie swej pracy usilnej – zgłębia wreszcie jej tajemnice..

Co mu grozi. W sprawach praktycznych nie zawsze umie sobie poradzie, toteż spotykają go przykrości i może ponosić straty. Lecz w tymże czasie w sprawach umysłu i ducha może osiągnąć duży rozwój.

Wady – to zamieszanie i niepokój jakim łatwo ulega oraz wyimaginowane choroby. Nieraz męczą go obawy. Najzupełniej urojone – oczekuje wówczas nieustannie jakichś wypadków nieszczęśliwych lub wydarzeń nieprzyjemnych. Dzięki tym niepokojom może nawet ucierpieć jego zdrowie.

Umiarkowany, dobroduszny jest wiernym przyjacielem.

Jego wyobraźnia jest bardzo rozwinięta, wpływa dodatnio na życie umysłowe i pracę, obdarzając zamiłowaniem do muzyki i sztuk plastycznych. Ze swych zdolności i talentów czyni użytek szeroki, a nawet w stosunku do obcych jest pełen otwartości i wylewności.

– Łatwo go jednak dotknąć i zrazie – wówczas zamyka się w sobie. Gdy raz jednak decyduje się coś popierać – gotów jest to czynie nawet z własną szkodą i wówczas trudno go od tego odwieść. Dąży do zrobienia kariery i ma nadzieję wstania bogatym. Pełen taktu – potrafi umiejętnie układać mądre plany, a również umiejętnie opanować innych. Grozi mu niebezpieczeństwo na wodzie oraz nieoczekiwane straty. Dąży bowiem do zrealizowania rozmaitych takich projektów, które są dlań nie do osiągnięcia i sprowadzają tylko nieoczekiwane zawody lub przewroty losu.

Wadą jego jest chwiejność. Gdy chodzi o ważną i szybką decyzję w interesach – nie może się na nią zdobyć i najczęściej decyduje dopiero wtedy – gdy przeminął już moment pomyślny, a cała sprawa nie może się więcej opłacać. W małżeństwie jest dość szczęśliwy, gdyż nie ma wielkich wymagań i stara się na wszelkie sposoby zapewnić szczęście kochanej osobie.

Kto urodził się w tym dniu zapomina i darowuje urazy i może być poświęcającym się mężem, kochającą matką lub godnym zaufania za­ rządcą majątku innych ludzi. Jego przyrodzona dobroć i miłosierdzie przejawiają się w życiu codziennym dość wyraźnie.

Gdy go spotyka niepowodzenie życiowe – dotyka go ono tym więcej, że winę przypisuje zawsze wyłącznie sobie samemu.

Jak wychowywać dziecko tak urodzone. Okazuje wrodzone instynkty w kierunku dobra i szlachetności, a ponieważ myśli, że inni ludzie są równie prawi i uczciwi – zaufanie swe umieszcza najczęściej niewłaściwie i zbytnio dowierza innym. Gdy się je skrzywdzi – więcej się martwi i ulega zamieszaniu, aniżeli myśli o zemście lub odparciu ataku.

Dziecko takie należy wychowywać starannie i dać mu jak najlepsze wykształcenie, przyuczając je do towarzystwa innych dzieci, które powinny być dobrze wychowane i inteligentne. Bowiem dziecko to jest do tego stopnia wrażliwe, że natychmiast przejmuje wszelkie przyzwyczajenia i sposób zachowania się swego otoczenia.

Interesuje się wszystkim co niezwykle, romantyczne, niecodzienne.

Jego charakter jest całkiem specjalny, a wykazuje przy tym duże zdolności w pewnym określonym kierunku. Może prowadzić studia poważne, dzięki wysiłkom wytrwałym zgłębiając tajniki przyrody. Widok nie­ ba zasianego gwiazdami i morze wywiera nań wpływ fascynujący.

Jego najbliższe otoczenie najczęściej nie potrafi go należycie ocenie, ponieważ go nie rozumie. Wielka wytrwałość łączy się w nim z naturalnym poczuciem lojalności. Nawet mając jakieś wątpliwości – nie odstępuje od swych zasad i trzyma się wiernie swego wyznania.

Wrażliwy, obrotny, czuły – ma nieraz dwa mieszkania, dwa ogniska . rodzinne lub dwa zawody. W jego życiu podwójność występuje dość często. Kobiety urodzone w tym dniu nieraz zawierają dwa małżeństwa.

Losy tego człowieka nieraz są dość niezwykłe; czeka go wiele przygód. W życiu szuka zazwyczaj wyższych ideałów. Można na nim polegać i powierzać mu stanowiska wymagające dużego zaufania.

Co mu grozi. Może osiągnąć stanowisko wybitne – lecz grozie mu będzie niebezpieczeństwo przewrotów życiowych, które będzie się starał znosie z rezygnacją.

Trzeba dodać, że zarówno starsze jak i młodsze osoby urodzone dnia tego posiadają dużo wrodzonej skromności. Taki człowiek w młodości zazwyczaj jest dość szczupły, o twarzy okrągłej i rysach delikatnych. Z wiekiem staje się bardziej korpulentny.

Mężczyzna urodzony dnia tego jest systematyczniejszy w swych przyzwyczajeniach życiowych aniżeli kobieta, chociaż równie niespokojny.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Bywa ono nieraz przewrażliwione i zbyt łatwo poddające się wrażeniom zewnętrznym i wzruszeniom – dzięki czemu jego charakter staje się zmienny i niepewny.

Wychowawcy powinni rozwijać w nim przede wszystkim zdolności do logicznego myślenia i zdawanie sobie sprawy z materialnej strony życia. Należy w nim również rozwijać oszczędność i systematyczność. Gdy przyzwyczai się do metodycznego załatwiania swych spraw i interesów – jego wielkie zdolności będą mogły rozwijać się prawidłowo.

Ostrożny, małomówny może osiągnieć wiek sędziwy.

Prawy, humanitarny, życzliwie odnosi się do innych, a jego zasady moralne są stałe. Ma skłonność do samotności i wykazuje zainteresowanie rzeczami tajemniczymi, ukrytymi, mistycznymi. Poszukuje prawdy nieustannie.

Chciałby przeniknąć prawa przyrody, a dzięki swej intuicji potrafi sobie łatwo uświadomić rzeczy ukryte. Umysł ostry i analityczny potrafi wszystko rozkładać na elementy zasadnicze i dostrzega przyczyny wydarzeń tam, gdzie inni widzą tylko skutki.

Ewentualne choroby jakie mogą przynieść te urodziny to predyspozycja do cierpień stóp oraz do bólów głowy, zarówno jak i skłonność do zaziębień. Mężczyzna tak urodzony nieraz przeżywa okresy przygnębienia i samoudręczających analiz, co może nawet odbić się ujemnie na zdrowiu.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Niezwykle delikatne, przejmują­ ce się, czułe – dziecko takie może dojrzewać przedwcześnie. Nawet w najwcześniejszym wieku nie lubi, aby inne istoty były odeń zależne i chętnie oddaje wszystko co posiada. Chociaż takie miłosierdzie może wydawać się początkowo cechą dodatnią – nie należy zapominać, że w życiu późniejszym otoczenie może uważać to za brak ambicji lub honoru.

Należy odzwyczajać je od marnotrawstwa.

Wady tych urodzin – to chwiejność i zbytnia słabość w stosunku do swego otoczenia. Taki człowiek zbyt łatwo traci swe oparcie moralne i wpada w krańcowość. Pod wpływem złych nastrojów – wydaje mu się, że cały świat zwraca się przeciwko niemu i że nie potrafi w życiu rywalizować zwycięsko z innymi.

W charakterze jego jest dziwny upór, który czasami może nawet stać się groźny – nie daje sobie bowiem wówczas nic wyperswadować. Na ogół jest to jednak człowiek delikatny, a takie momenty są raczej gwałtowną reakcją na nacisk, jaki nań wywiera otoczenie.

W życiu codziennym okazuje dużo ostrożności, jest małomówny i dość nieufnie odnosi się do osób nieznanych. Gdy jednak rozmowa wkracza na tory jego zainteresowań specjalnych – wówczas ożywi się niezwykle.

Poszukuje powody raczej przez wrodzoną intuicję i swe przeczucia duchowe aniżeli przez teoretyczne studia naukowe.

Dąży do wolności i nie lubi ograniczeń.

Jest to człowiek uczuciowy, impulsywny, odważny. W swych poczynaniach jest dość przedsiębiorczy, a nieraz bywa nieostrożny, narażając się na niebezpieczeństwo.

Umysł ma bardzo wrażliwy i odczuwa intuicyjnie stany radości lub smutku innych osób ożywia go pragnienie pomagania cierpiącym.

Chętnie mieszka nad wodą i odbywa dalsze podróże rozkoszując się pięknymi widokami. Piękno we wszelkiej postaci działa na jego duszę bardzo silnie.

Wielce sobie ceni samotność i chwile cichej kontemplacji – zwłaszcza w wypadkach, gdy jest niezrozumiany i niedoceniany przez otoczenie – co zdarza się dość często.

Wierny z niego przyjaciel, poświęcający się dla osób kochanych. Posiada żywe poczucie humoru i pewne zdolności satyryczne, dzięki czemu może dotknąć uczucia bliskich osób – bez najmniejszej woli ze swej strony nie pragnie bowiem zgodzić i dokuczać innym.

Kobieta tak urodną jest uległa i uczuciowa, a może okazać dużo oddania i poświęcenia się dla osób kochanych. Lubi komfort, rozrywki, użycie i przyjemności – ale nieraz też nie okazuje szerszych zainteresowań umysłowych przy całej swej dobroduszności i uczynności.

Wady tych urodzin – to stany podrażnienia i dość cierpkie nastroje. Taki człowiek dla rozrywek i przyjemności może zaniedbywać swe obowiązki życiowe.

Powinien dążyć do tego, aby być opanowanym. Gdy bowiem utraci spokój i podda się odruchom namiętności – może narazić się na niebezpieczeństwa i zostać opanowany przez wolę jednostek silniejszych psychicznie.

Pokojowy, miłosierny – okazuje zamiłowanie kolekcjonerskie.

Jego życie duchowe może osiągnąć wysoki rozwój. Przejawia wówczas miłosierdzie, sprawiedliwość jak również delikatność, pokojowość i współczucie dla cierpienia innych ludzi.

Lojalny w sposunku do swych przyjaciół – popiera ich czy w dobrym czy w złym. Ponieważ nie widzi błędów w postępowaniu osób, które kocha i zbytnio wierzy ich słowom lub obietnicom – stanowi to nawet – do pewnego stopnia ujemną cechę jego charakteru.

Interesuje go nie tylko strona zewnętrzna życia, ale również i treść wewnętrzna oraz przeżycia duchowe. Pragnie przeniknąć zjawiska życiowe i od­ kryć ich treść istotną, doszukując się działania sił psychicznych i przyczyn zasadniczych.

Trzeba dodać, że przy tym wszystkim wykazuje doskonałe zdolności do interesów oraz zamiłowania kolekcjonerskie. Jego zwykła giętkość psychiczna i umiejętność dostosowywania się do warunków pozwala mu na zrozumienie i odczucie wewnętrzne wszelkich przejawów życia.

Należy jednak zastrzec, że wszystkie powyższe określenia odnoszą się do typów wyższych, tj. bardziej rozwiniętych jednostek.

Typ nierozwinięty – jest również wrażliwy i przejmujący się wszystkim co dzieje się dookoła, ale nie interesuje się sprawami ogólnoludzkimi i nie wykazuje szerszych zainteresowań – raczej prowadzi życie dość bierne, dając się unosie namiętnościom i okazując w życiu chwiejność i niezdecydowanie.

Taki człowiek pierwotny przejawia czasami niezwykły upór, niedostępny żadnym argumentom logicznym i nie da sobie wówczas nic wytłumaczyć. Im więcej go przekonywać – tym większą nieustępliwość okazuje. Trzeba dodać, że w sprawach umysłowych nie wykazuje wówczas zbytniej konsekwencji. Gdy przyswoi sobie wreszcie jakiś pogląd, który uprzednio zwalczał zaciekle – od razu poczyna twierdzić, że zawsze w to właśnie wierzył jak najgłębiej.

Co mu grozi. Ma wielkie aspiracje życiowe i przeważnie udaje mu się osiągnąć jakieś lepsze stanowisko. Gdy jednakże już wzniesie się wysoko – może się okazać, że właśnie wówczas zagrozi mu niebezpieczeństwo katastrofy, a w życiu jego mogą występować wtedy zamieszki i przykrości.

Jest członkiem poważnym, pracowitym, interesującym się studiami naukowymi.

Natura takiego człowieka jest podwójna i nieraz bardzo kontrastowa. Z jednej strony jest bowiem uczuciowy i sympatyczny – a potrafi być również egoistą, oziębły i wymagający. Z wielką cierpliwością i wytrwałości pracuje nad czymś co go interesuje – a z drugiej strony lekceważy sobie pracę którą wydaje mu się nie dość zachęcające.

Zazwyczaj jest to człowiek szlachetny, wierny, prostolinijny, zasługujący na zaufanie i mogący i mogący zajmować stanowiska odpowiedzialne. Chętnie wstawia się za innymi , przyjmując na siebie rolą pośrednika i mediatora.

Zasługuje również na wspomnienie jego smak artystyczny, poczucie harmonii oraz dobre zdolności do interesów. Specjalnie jednak uzdolniony jest do wszelkiej pracy jaka wymaga dużej zręczności mechanicznej i starannego opracowania szczegółów.

Dzięki swym specjalnym zdolnościom wrodzonym potrafi odkryć prawdę pod najbardziej różnorodnym przykryciem. Toteż dzięki swej intuicji może zostać zdolnym detektywie lub sędzią śledczym.

Przy tym wszystkim jest to natura uczuciowa przywiązana silnie do użycia, a miłość i silne namiętności wypełniają jego życie. Częściej kieruje się w życiu uczuciem, aniżeli logiką.

W małżeństwie czeka go miłość i harmonia. Jego życie najczęściej związane jest z innym życiem, a szczęście rodzinne i małżeńskie daje mu pełnię zadowolenia.

Kobieta tak urodzona nieraz zawiera dwa małżeństwa lub przeżywa dłuższe związki.

Wady. Człowiek taki jest nieuważny, a zamyśliwszy się nad swymi sprawami – przerywa rozmawiającym niepotrzebnymi uwagami. Może nawet dzięki temu uchodzić za niegrzecznego.

Najważniejsza z wad – to wewnętrzny niepokój jaki nim nieraz miota i pod wpływem którego może okazywać nagły i nieprzezwyciężony upór. Poza tym nieraz nie zdaje sobie dostatecznie sprawy z materialnych warunków życia. Bywa też, iż entuzjazmuje się dla kogoś – ale nie wyjdzie to na dobre ani jemu ani też jego sympatii. Zdarza się również, iż zadaje pytania – ale nie czeka na odpowiedź.

Prosty, naturalny okazuje zdolności artystyczne i literackie. Lubi życie wiejskie.

Życie jego wypełnia praca trudna i wymagająca wysiłków. Ze swych dużych zdolnosci robi jak najlepszy użytek.

Jest to człowiek poważny, ożywiony dobrą wolą. Odznacza się prostotą w obejściu i naturalnością, a także i gorliwością w pracy. Jego potężne emocje i wzruszenia działają porywająco na innych.

Stanowisko jakie zajmuje w życiu, może być niezbyt wybitne – ale uczy­ ni on na nim wszystko co tylko zrobić będzie w stanie. Ponieważ jego uczucia i wzruszenia są bardzo silne – przyjaciele wywierają nań duży wpływ. Słucha ich rad i stara się je wcielić w życie. Wyobraźnię ma silnie rozwiniętą, dzięki czemu staje się nieraz kapryśny i zmienny. Jest to zwolennik sensacie, nowości podniecających i romantycznych przygód. Wszystkie te cechy mniej pożądane występują zwłaszcza u osób nierozwiniętych.

Jednostka wyższego typu okazuje dużo cierpliwości, spokojnej i głębokiej przenikliwości i potrafi być uprzejma, kochająca, miła i współczująca. Zwłaszcza istoty cierpiące i nie będące w stanie wyrazić swego cierpienia – jak zwierzęta – budzą w takim człowieku silne współczucie.

Jego charakter staje się coraz bardziej wierny i prawy, ale nie zawsze rozwija dostateczną wiarę w siebie i w swe siły. Toteż życie takiego człowieka zależy w dużym stopniu od jego rozwoju moralnego i od otoczenia. Jest on bowiem tak wrażliwy, że wchłania myśli i uczucia otoczenia, a jego podwój­ na wewnętrzna natura utrudnia mu zorientowanie się w tym, co jest dobre, a co złe. Toteż, gdy podpadnie pod wpływ złego towarzystwa – bardzo trudno mu przychodzi wyzwolić się od niepożądanych nałogów i wpływów.

Zdrowie jego jest dość delikatne, a ujemne stany psychiczne odbijają się na organizmie, którego najwrażliwszą częścią są stopy. Dokuczają mu stany trwogi bez żadnego powodu. Łatwo podlega wpływom innych, a chociaż metodyczny – bywa niezdecydowany.

Małżeństwo jego nie zawsze zapowiada się pomyślnie, gdyż wrażliwą i zmienną naturę takiego człowieka trudno jest zrozumieć i ocenić należycie. Zarówno w małżeństwie jak i we współdziałaniu z innymi najlepsze rezultaty osiągnie łącząc się z ludźmi urodzonymi w czasie od dnia 21 czerwca do dnia 23 lipca oraz od dnia 23 października do dnia 21 listopada.

Ambitny, przenikliwy, zdecydowany nie zawsze jest zrozumiały dla swego otoczenia.

Umysł jego niezwykle ostry, ambitny, wnikliwy – obdarzony jest zdecydowaniem i umiejętnością kierowania swych sił do okreslonego celu. Nie wahając się – dąży za tym co widzi i czego pragnie. Czuje on jakby, że jego droga życiowa jest już naprzód wyznaczona i szybko nią pośpiesza.

Mądry, energiczny – okazuje zainteresowanie medycyną i chirurgią. Zazwyczaj odbywa dalekie podróże – nieraz do krajów mniej znanych.

Jego niezwykle wrażliwa natura reaguje natychmiast na każdy bodziec zewnętrzny – czy umysłowy, czy też uczuciowy lub towarzyski, a wszelkie narkotyki wywierają nań niezwykle silne działanie. Toteż wskazaną jest duża ostrożność w stosowaniu narkotyków w ogóle, gdyż raz przyzwyczaiwszy swój organizm do czegoś – tylko z wielkim trudem daje się odzwyczaić.

W stosunku do innych ludzi jest tolerancyjny i protekcjonalny, a jego chęć pomagania bywa nieraz umiejętnie· wykorzystywana na jego szkodę. Nieraz może się znowu zdarzyć, że nie jest zrozumiany przez swe otoczenie – a wówczas odsuwa się od towarzystwa ludzi i szuka samotności.

Jego styl literacki trudno poddaje się określeniu, gdyż jest tak plastyczny, że zmienia się zupełnie w zależności od nastroju, w jakim znajduje się au­ tor. W wypadku przemawiania publicznego – styl swej mowy dostosowuje do audytom.

Czego się strzec winien. Nierzadko pośród otoczenia składającego się z ludzi banalnych i przeciętnych – ogarnia go głęboka tęsknota wewnętrzna za czymś wyższym i bardziej idealnym; odczuwa wówczas żywe niezadowolenie i pod jego wpływem może popełniać niezręczności towarzskie lub narazić się innym ludziom.

Więcej uwagi zwraca na treść aniżeli na formę. Ale to lekceważenie form towarzyskich i przypisywanie wyłącznego znaczenia jedynie uczuciom – może go doprowadzić do dużych dysonansów życiowych i nieporozumień.

Dzięki swej ostrożności i pilności może osiągnieć powodzenie w interesach.

Jest to człowiek cierpliwy i podejrzliwy – i dlatego też dość rzadko spotykają go niepowodzenia w jego przedsięwzięciach. Czego nie może zdobyć swą pracą i energią – osiąga dzięki cierpliwości.

Okazuje przywiązanie do rodziny i swego domowego ogniska, o które się troszczy specjalnie. W stosunku do rodziny potrafi być szlachetny i czuły, a w obronie swych krewnych wykazuje dużą gorliwość i zaciętość. Natura jego bowiem wykazuje skłonności do silnych uczuć, przywiązania i poświęcenia się dla osób kochanych.

Trzeba dodać, że jego usposobienie jest dość niespokojne i zmienne, a on sam nieraz staje się zbytnio zamknięty w sobie lub niedostatecznie ufny w swe siły.

Urodziny wykazują dwie krańcowości:

Albo taki człowiek jest spokojny, dość bierny i nie wykazuje większych ambicji życiowych – albo też dąży do spełnienia wielkich rzeczy i zajęcia stanowiska wybitnego. Grozi mu jednak przy tym; że albo tego stanowiska nie będzie mógł osiągnąć, albo też – zdobywszy je wreszcie – nie będzie mógł go zatrzymać na stałe. Może też osiągnąć dobrą pozycję życiową dzięki połączeniu się we współpracy z innymi.

Nierozwinięty – taki człowiek w dążeniu do rozszerzenia granic swej świadomości i do poznania nowych i niecodziennych stanów psychicznych – może podpaść pod władzę narkotyków, na działanie których jego organizm jest wyjątkowo wrażliwy.

Z wiekiem każdy człowiek urodzony w tym dniu staje się coraz bardziej współczujący i wrażliwy na cierpienia innych ludzi. Grozi mu wówczas opanowanie przez silniejsze indywidualności. Wadą bowiem urodzin dzisiejszych jest zbytnia wrażliwość, a warunki zewnętrznie i otoczenie mogą wywierać na takiego człowieka wpływ znaczny. Zamiast dążyć do tego, aby je formować i przekształcać wedle swej woli – łatwo ustępuje i poddaje się biernie temu, co uważa za konieczność życiową.

Grozi mu tym, iż mimo swój charakter dość łagodny i dobroduszny – może zostać zamieszany w spory lub kłótnie.

Okazuje zdolności pedagogiczne i pragnie wpłynę dodatnio na swe otoczenie.

Człowiek ten jest pionierem, przygotowującym drogę dla ważnych wydarzeń. Doskonale orientuje się w prądach nurtujących społeczeństwo i potrafi naprzód obliczać i pnewidywać wydarzenia jakie nastąpią. Jego instynkty społeczne i humanitarne przejawiają się wyraźnie w życiu.

Okazuje dość duże zdolności pedagogiczne, które występują na jaw nie tylko w nauczaniu młodzieży, ale również i w życiu codziennym i politycznym.

Współdziałanie z innymi ponanosi mu duże korzyści. To samo można powiedzieć również i o małżeństwie, chociaż, o ile chodzi o przygody miłosne – są one dlań nieraz źródłem rozczarowań i przykrości.

Uprzejmy, gościnny – chętnie dzieli się tym, co posiada z innymi. Jest to doskonały towarzysz i kompan – martwi się wówczas, gdy inni się martwią

– i raduje się wtedy, gdy jego otoczenie się weseli. Potrafi się dostosować do każdej sytuacji, podlegając różnorodnym zmianom psychicznym.

Kobieta urodzona w tym dniu jest cierpliwa, miłosierna i uprzejma. Jej gościnność jest bardzo serdeczna, a jako pani domu okazuje dużo umiejętności i troszczy się o najdrobniejsze szczegóły domowego życia.

Może być doskonałą pielęgniarką jak i prowadzić większe przedsiębiorstwo, znaczniejszą ilość ludzi – jak hotele lub pensjonaty.

Czego się strzec winien. W środkowym okresie swego życia powinien za­ chować ostrożność, unikając wszelkich hazardów, zarówno osobistych jak i handlowych. Wszystko w jego życiu zależy od rozwagi i ostrożności, gdyż inaczej może mu grozić nieoczekiwane załamanie się.

Dlatego też lepiej, aby trzymał się utartej i szerokiej drogi zwykłego życia, a unikał projektów niezwykłych, fantastycznych zarówno jak i wszelkiej ekscentryczności. ·

Jest to człowiek religijny i szlachetny – ale lubi zmieniać swe zajęcia, a nierzadko wykonuje dwa zawody jednocześnie. Dokuczają mu okresy wielkiego niepokoju nerwowego lub też depresji psychicznej.

Lubi sporty, jest muzykalny i łatwo się wzrusza.

Jest dość uparty i za swymi celami, jakie sobie nakreślił w życiu – idzie bez wahania, nie licząc się ze skutkami. Posiada zdolności organizacyjne i nie tylko potrafi organizować tłumy lub wojsko, ale również umie nimi rządzić.

Lubi przygody i przejawia zamiłowanie do wszelkich sportów na powietrzu co jednakże może mu grozić pewnymi niebezpieczeństwami – specjalnie w związku z końmi. Ma zdolności naśladowcze, okazuje zainteresowania artystyczne i lubi samotne rozmyslania.

Urodziny U; dają zazwyczaj dwa typy.

Typ niższy – tj. człowiek nierozwinięty – to słaba istota, opanowana przez uczucia i namiętności, a nierzadko również i przez nałogi. Wykazuje bowiem niezwykłą wrażliwość na narkotyki i gdy raz podpadnie pod ich 4ziałanie – z wielkim tylko trudem może zostać uleczony.

Taki człowiek nie rozwija w sobie wyższych zdolności i nie wykazuje specjalnych wartości. Wyższy typ natomiast jest bardzo altruistyczny, obdarzony różnymi talentami i może osiągnąć wysoki stopień rozwoju. Jest to natura miłości, dążąca do połączenia się z drugą duszą.

Czego się strzec winien. Grożą mu niebezpieczeństwa spowodowane rywalizacją o względy kobiet. Dążenie zaś do celu, który jest obcy zarówno

jego naturze jak i nie odpowiada jego zdolnościom – może go doprowadzić do życiowego załamania.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Może ono okazywać brak inicjatywy, ustępując zbyt łatwo i dając się krzywdzić bez skargi swym towarzyszom. Wychowawcy winni na to zwrócić uwagę – inaczej takie dziecko w życiu późniejszym może okazywać brak zdecydowania i wytrwałości w walkach życiowych. Należy używać wszelkich możliwych środków, aby rozbudzić w nim wiarę w siebie i w swe zdolności, pewność siebie i nie poddawanie się przeciwnościom.

Potrębuje ono sympatycznego otoczenia, które by mogło ocenić jego subtelność i dobroduszność. Należy je przyzwyczajać do myślenia o przyszłości i do orientowania się w wydarzeniach życia praktycznego, zarówno jak i do liczenia się z groszem oraz przyuczać do systematyczności.

Marzycielski a przy tym namiętny lubi przyrodę i zwierzęta.

Jest bardzo bystry i badawczy, obdarzony krytycznym intelektem i może dzięki tym właściwościom osiągnąć dobre stanowisko, czy w służbie państwowej, czy też w wojskowości.

Okazuje doskonałe zdolności praktyczne – zwłaszcza w kierunku pracy społecznej i ma dużo wrodzonego entuzjazmu, dzięki czemu może osiągnąć dobre rezultaty jako przywódca polityczny lub agitator.

W sprawach pieniężnych nie jest zbyt ostrożny i nieraz popełnia pod tym – względem poważne błędy. Nie można powiedzieć o nim, aby był to człowiek niegodny zaufania – ale jego wspaniałomyślność i szczodrość idzie nieraz za daleko. Duszą jego miotają silne namiętności. Łatwo unosi się gniewem.

Czego się strzec winien. Aby jego kłótliwa natura nie była powodem antagonizmu, jaki może względem niego budzić się w otoczeniu – co nieraz doprowadza do wstrząśnień życiowych. Brak wewnętrznej harmonii może w ten sposób zemścić się na jego życiu. Co mu grozić może. Przede wszystkim – bolesne rozczarowania i przejścia uczuciowe. Poza tym może mu grozić niebezpieczeństwo od broni siecznej – wobec czego nie powinien się na nią narażać.

Kobieta tak urodzona jest przywiązana do swego domowego ogniska i lubi upiększać swe mieszkanie. Posiada dużą wrażliwość artystyczną, poczucie kolorytu i słuch muzyczny – interesuje się poezją i wszystkim, co romantyczne. Jej ruchy są pełne wdzięku – co zwłaszcza przejawia się w tańcu. Jest to osoba miłosierna, chętnie pomagająca jednostkom cierpiącym i opiekująca się upadłymi.

Zazwyczaj ma kilkoro dzieci, a nieraz zawiera dwa małżeństwa lub dłuższe związki. W życiu praktycznym może osiągnąć doskonałe rezultaty w związku z sanatoriami, zakładami rolującymi od towarzystwa ludzkiego, jak szpitale, klasztory itp., a także w związku ze sztuką, fotografią, perfumami, artykułami aptecznymi i wszystkim, co związane z wodą i płynami. Oczy jej mają wyraz marzycielskie, a włosy są miękkie i bujne. W młodości może podlegać jakimś cierpieniom – lecz później zdrowie jej się poprawia i może zrobić karierę. Trzeba dodać, że z wiekiem staje się bardziej korpulentna.

Małżeństwo człowieka tak urodzonego jest zazwyczaj pomyślne i przy­ nosi szczęście.

Szczery, bezpartyjny ceni sobie wysoko honor i obowiązek.

Mądry, chętnie oddający się poważniejszym studiom – potrafi jednocześnie umiejętnie prowadzić swe różnorodne interesy. Ma wielką ilość projektów i pomysłów – może jednak przy tym wykazywać pewne niezdecydowanie lub zmienność – o ile chodzi o ich realizację.

Chętnie wypełnia swe obowiązki i broni swego honoru: można mu wie­ rzyć. Wykazuje skłonności artystyczne. W zachowaniu się miły i uprzejmy – ma w sobie jednak coś dziwacznego.

Łatwo może zdobyć popularność i osiągnąć powodzenie towarzyskie. Może być dobrym lektorem, kaznodzieją, prelegentem, zarówno jak i literatem.

Jest to człowiek ożywiony dobrą wolą, co jednak nie zawsze zostaje zrozumiane przez otoczenie. Niezwykle wrażliwy na oddziaływanie zarówno dodatnie jak i ujemne – przeżywa nieraz rozczarowania w związku z trudnościami, jakie mu stwarzają inni ludzie. Jest to jakby odwrotna strona jego popularności, przy czym trzeba dodać, że przykrości życiowe znosi w milczeniu i nie skarży się.

Nie można powiedzieć, aby był zarozumiały – jest bowiem dość ustępliwy. Skromny, dystyngowany – nieraz nawet okazuje zbyt mało samodzielności i chętnie naśladuje innych – idzie drogami utorowanymi poprzednio przez liczne przykłady.

Wady tych urodzin – to zmysłowość, tendencja do wygód i użycia. Nie­ raz pod naciskiem przykrości życiowych czuje silną potrzebę wyzwolenia i wzniesienia się wzwyż i staje się głęboko religijny. Może jednak również popaść w rezygnację i obojętność.

Trudno przychodzi innym ludziom zrozumieć jego skomplikowaną na­ turę, ale trzeba dodać, że również trudno przychodzi mu zrozumieć samego siebie. Otoczenie nieraz zadaje sobie pytanie, widząc jego spokój i milczące zamknięcie się w sobie – czy to jest obojętność i tępota, czy też objaw głębokiej mądrosci?

Niechaj się strzeże zmysłowosci zarówno jak i zamiłowania, jakie się w nim łatwo może rozwinąć do środków podniecających lub odurzających. W sprawach finansowych nie okazuje dostatecznej ostrożności – gdyż jest wielkim zwolennikiem użycia. Niedostatecznie również troszczy się o swe zdrowie i łatwo mogą mu grozie rozstroje nerwowe.

Dumny, wojowniczy działa bystro i zręcznie.

Jego charakter jest silny i wyniosły, a usposobienie władcze i bynajmniej nie pokojowe. Jest to indywidualność wybitna, działająca szybko i zręcznie. Umysł jego jest przenikliwy i ostry, a zdolności wykonawcze bardzo duże.

Zdecydowany w stopniu najwyższym – skierowawszy swe siły do jedne­ go wyłącznie celu – może osiągnąć doskonałe rezultaty. A jednak – mimo wszystko – w swym życiu osobistym nie zawsze udaje mu się osiągnąć szczęście. Nieustannie układa jak najbardziej wyniosłe i fantastyczne projekty – w czym jest mu pomocą jego bujna wyobraźnia. Rzadko zdarza się człowiek tak urodzony, który nie miałby jakichś specjalnych tajemnic lub nie był zaplątany w tajemnicze przeżycia. Potrafi on niezwykle zręcznie przenikać tajemnice innych, a swą życiową działalność lubi również otaczać tajemnicą, pozostając w ukryciu i nie wysuwając się zbytnio na plan pierwszy.

Jest on niezwykle zawzięty i uparty i dlatego może działać w sposób udręczający na jednostki o innym temperamencie i charakterze.

Chociaż nie można o nim powiedzieć, aby był zarozumiały – trudno jednak go zadowolić. Jeszcze trudniej jest przeniknąć jego właściwe zamiary i dojść, czego chce w istocie. Mimo najrozmaitszych przeciwności potrafi sobie torować drogę poprzez wszelkie trudności, a instynkt nieomylny wiedzie go do celu.

Życie jego wypełniają niezwykłe wydarzenia i przeżycia. Zręczny, dostosowujący się, sympatyczny – lubi zmiany i wszystko ekscytujące.

Kobieta tak urodzona – posiada dużo wdzięku, a jej życie psychiczne jest wysubtelnione; nie zawsze czuje się szczęśliwa.

Czego się strzec winien. Jego natura jest nierzadko podwójna, o sprzecznych tendencjach, a uczucia mogą się znajdować w konflikcie z umysłem. Aktywny, często niezadowolony – okazuje skłonność do kłótni i sporów i może podlegać niebezpieczeństwu zranienia, zwłaszcza w godzinach no­ cnych. Podwójność w jego życiu może się jeszcze tak zaznaczyć, że będzie adoptowany lub też wychowywany nie przez własnych rodziców – ewentualnie posiadać dwa ogniska rodzinne lub w wieku późniejszym dwa mieszkania, albo też wykonywać dwa zawody jednocześnie.

Podlega silnym wzruszeniom, jest epikurejczykiem a umie przy tym rządzić innymi.

Jego sfera zainteresowań i sympatyk jest bardzo szeroka. Patriotycznie usposobiony – przejmuje się ideałami społecznymi. Okazuje też dużo przywiązania do najbliższej rodziny – zwłaszcza do matki.

Chociaż nie jest bynajmniej władczy – umie wywierać wpływ na ludzi i rządzić innymi. Czyni to jednak bez surowości; przy całej swej stanowczości i zdecydowaniu jest uprzejmy, a nieraz nawet żartobliwy.

Podobnie jak sam podlega silnym wzruszeniom – potrafi również wywoływać wzruszenia u innych. Jest to sympatyczny towarzysz, wesoły, rozmowny, ożywiony dobrymi chęciami. Pragnąłby wszystkich dookoła uczy­ nić szczęśliwymi – a ponieważ nie zawsze wie jak to zrobić należy – mimo swe zamierzenia wzniosłe, prowadzi nieraz życie bierne.

Gdy zaś wreszcie rozpocznie wcielać swe ideały – okaże się, że wynikło z tego całkiem cos innego, aniżeli początkowo było zamierzone. Wówczas – rozczarowany i pozbawiony iluzyjny – może popaść w pasywność lub zniechęcenie.

Trzeba dodać, że jest to człowiek spokojny i wytrwały – ale więcej w myślach aniżeli w czynach. A jednak w niektórych wypadkach może okazywać zadziwiającą wytrwałosć – nie chce liczyć się z żadnymi wydarzenia­ mi i faktami, odrzuca wszelkie perswazje i z uporem trzyma się raz obranej drogi, którą inni – bardziej jasno orientujący się w sytuacji – całkowicie potępiają.

I oto – nieraz zdarzy się, wbrew przypuszczeniom zdrowego rozsądku – że sprawa jego w końcu zatriumfuje i osiągnie całkowite zwycięstwo. Ma zamiłowanie do wszystkiego, co poetyczne i romantyczne, a mimo swój epikureizm i zmysłowość – zdolny jest również do miłości platonicznej. Nie jest to zły człowiek, chociaż przywiązany do użycia i zbytku. Co mu grozi. Wpływ kobiet jest silny w jego życiu i nie zawsze przynosi mu to szczęście. Kobiety bowiem kierują jego losem i mogą go zrujnować.

Czy mężczyznę, czy kobietę urodzoną dzisiaj należy przestrzegać przed słabością charakteru i jej smutnymi skutkami.

Usposobiony krytycznie nie podlega przesądom, a mimo to nie widzi błędów swych bliskich.

Decyduje się powoli – lecz potem wytrwale realizuje swe postanowienia. Usposobienie jego jest bardzo ustępliwe – ale raz rozgniewany – trudno się uspokaja. Nigdy jednak nie jest mściwy i nie pokazuje nienawiści – raczej szlachetność i prawość. Na ogół dość harmonijny, o dużych zdolnościach analitycznych i krytycznych, może być czasem niespokojny, nerwowy, nieuważny. W pracy zawodowej jest gorliwy.

Morze wywiera nań wpływ przyciągający – w ogóle lubi wodę, sporty wodne i spacery nad wodą. W związku z wodą, płynami, żeglugą lub narkotykami albo muzyką – może osiągnąć powodzenie. Urodziny dzisiejsze wykazują właściwości podwójne.

Jedna strona tego charakteru – to silna indywidualność o określonym celu w życiu, posiadająca wysokie ideały i obdarzona dużą intuicją, pozwalającą nieraz na trafne przewidywanie wydarzeń, jakie mają nastąpić.

Z drugiej strony tak urodzony człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem i emocjami. Jak wychować dziecko tak urodzone. Należy je odzwyczajać od marnotrawstwa. Najlepiej dawać mu nieco pieniędzy i żądać potem ścisłego rachunku z ich użycia. Dziecko zacznie sobie wówczas zdawać sprawę z wartości środków materialnych.

Lubi przygody życiowe i nie widzi często błędów osób, z którymi łączą go uczucia i sympatie. Zazwyczaj posiada wpływowych i potężnych przyjaciół, którzy darzą go swym poparciem. Majątek jednak zawdzięczać będzie samemu sobie. Przeważnie ma dość liczną rodzinę, dzieci zazwyczaj kilkoro, a często zawiera dwa małżeństwa. Jest tak wrażliwy, że nieraz nie potrafi odróżnić własnych uczuć od cudzych, jakie mu się narzucają i potrafią całkowicie opanować jego osobowość.

Jego indyferencja może być z jednej strony spokojem umysłu przekonanego o niewzruszonej pewności rolowania się jego zamierzeń, a z drugiej strony – może to być tylko zwykła bierność i nieostrożność lub brak szerszych zainteresowań, człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem, emocja­ mi, wzruszeniami lub też w obojętności, jaka powstaje z braku szerszych zainteresowań i przejawia się w próżności lub samouwielbieniu.

Przyjazny, chętny do pomocy okazuje zdolności strategiczne.

W dniu dzisiejszym rodzą się nieraz ludzie bardzo odważni, bohaterscy, potrafiący rządzić innymi i poddawać ich swej woli. Taki człowiek jest nie­ raz zamknięty w sobie – dąży za swymi własnymi celami i uporczywie realizuje jakieś specjalne projekty i zamierzenia.

Na ogół jest usposobiony patriotycznie, a chociaż jest dość dobroduszny – podlega nagłym wybuchom i napadom gniewu; wtedy staje się nieubłagany i nie daje sobie niczego wyperswadować.

Swe zdolności strategiczne i taktyczne, które mogą mu zapewnić powodzenie w karierze wojskowej – wykorzystuje zręcznie w życiu zwykłym, przeprowadzając z wielką subtelnością i skrytością swe plany. Ponieważ ma dużą intuicję i szybko orientuje się zarówno w sytuacji politycznej jak i towarzyskiej – wiele rzeczy mu się udaje.

Jest namiętnym kolekcjonerem najrozmaitszych drobiazgów i zwraca wielką uwagę na szczegóły – dzięki czemu może się rozpraszać, zatracając ogólne pojęcie o całości danej sprawy.

Przyjacielski, towarzyski – potrafi być oziębły i egoistyczny, pilnie strzegący swych własnych interesów i umiejętnie zwalczający prawdziwych lub urojonych wrogów. Celuje zwłaszcza w zakresie subtelnych insynuacji. Na ogół jest bardzo podejrzliwy.

Ma duże zdolności i to w wielu kierunkach. Jego zmyły są bardzo wydelikacone. Widok nieba zasianego gwiazdami robi nań głębokie wrażenie.

Czego się strzec winien. Aby nie oddawał się próżnym marzeniom wówczas, gdy wszyscy zajęci są pracą pozytywną i nie pozwalał się biernie unosić falom życia wtedy, gdy inni czynią wielkie wysiłki i gwałtownie pracują wiosłami. Inaczej bowiem może pożałować swej bierności i marzeń bezpłodnych.

Niechaj nie zapomina o starej sentencji mistycznej, która głosi – że rozerwać girlandę kwiatów jest nieraz trudniej, aniżeli skruszyć najtęższe żelazne łańcuchy. Kwiaty oznaczają w tym wypadku więzy zmysłów i uczuć.

Prawy, ludzki ma dobre intencje.

W naturze swej ma dużo sympatii i życzliwości dla innych: pragnie żyć w zgodzie ze wszystkimi. Odczuwa wszystko bardzo ostro i głęboko, chociaż rzadko tylko wyraża na zewnątrz swe wzruszenia.

W życiu przechodzi zazwyczaj różne doświadczenia i przejęcia. Jest to jednak człowiek wytrzymały, który potrafi okazać opór napaściom, jakich mu nie szczędzą wrogowie. Zazwyczaj też osiąga w życiu swe cele – nie tracąc majątku, honoru, opinii.

Umysł jego przenikliwy i bystry, ambicje wysokie, wiara niezłomna, a intencje czyste. Mimo to jednak nie zawsze zostaje należycie zrozumiany przez swoje otoczenie.

Może zostać człowiekiem wybitnym lub zająć dobre stanowisko i cieszyć się ogólnym szacunkiem. Gdy sam pochodzi ze sfer wyższych – może osiągnąć karierę życiową przez zwycięstwo odniesione nad swymi wrogami. Pochodząc zaś ze środowiska niskiego – może zrobić majątek w służbie człowieka potężnego lub wybitnego.

Wnętrze jego duszy jest subtelne i delikatne, a wrażliwość potęguje się ,z wiekiem. To co doprowadza do podrażnienia innych ludzi – on znosi spokojnie i z poddaniem się.

Zarówno mężczyzna jak i kobieta urodzeni tego dnia, mają zazwyczaj liczniejsze potomstwo i bardzo są do swych dzieci przywiązani. Zbyt są jednakże tolerancyjni i pobłażający, aby można było ich uważać za dobrych rodziców.

Co mu grozi. Chociaż w życiu wiele się trudzi i ciężko pracuje, bywa iż rezultaty przezeń osiągnięte nie odpowiadają wysiłkom i oczekiwaniom. Stanowisko, jakie może osiągnąć nie zawsze jest trwałe i może na nim być narażony na przewroty lub spóźnione wyrzuty sumienia.

Wady tych urodzin – to przywiązanie do użycia, dobrze zastawionego stołu, lub środków odurzających. Taki człowiek lubi towarzystwo osób płci odmiennej i najczęściej podpada pod ich władzę. Gdy nie potrafi oprzeć się swym namiętnościom i pozwala sobie na wszystko – może osłabić swój wrażliwy organizm.

Towarzyski wesoły wierny może odnieść zwycięstwo nad swymi wrogami.

Jest to człowiek ostrożnie torujący sobie drogę w życiu – ale ta ostrożność łączy się z głęboką pewnością, że jest doskonale zabezpieczony przed wszelkimi życiowymi niespodziankami. Mimo swą przezorność i ostrożność – wykazuje ducha nieustraszonego i bohaterskiego, gdyż w gruncie rzeczy jest to natura wojownicza, dążąca do zwycięstwa. Umysł jego jest bardzo bystry i przenikliwy – pozwoli mu zwyciężyć wrogów i unieszkodliwić ich intrygi. Okazuje ostrożność w obronie i odwagę w atakowaniu – co pozwoli mu pokonać opozycję.

Posiada wielkie zdolności organizacyjne – przy czym jednak może przejawiać tendencje zbyt radykalne. Nie powinien zagłębiać się zbytnio w szczegółach, aby nie tracie z oczu całokształtu.

W miłości jest to człowiek bardzo sympatyczny, znoszący bez szemrania przykrości ze strony osób kochanych. Zdolny do poświęcenia się i całkowi­ tego oddania – nie zawsze jednak dochowuje wierności. Nie jest to jednak niewierność aktywna lecz raczej bierna, spowodowana wrażliwością, zmysłowością i silnym podleganiem wpływowi osób płci odmiennej.

Zwłaszcza kobiety nie potrafią się oprzeć swym admiratorom. Pod tym względem wychowawcy powinni zwracać uwagę na młode panienki, urodzone w tym dniu.

Choroby. Siła życiowa takiego człowieka niezbyt jest wielka, a organizm bardzo wrażliwy – zwłaszcza na choroby zaraźliwe. W kierunku tym należy zachować dużą ostrożność. Gdy podlega chorobom – są to najczęściej jakieś niedyspozycje nerwowe, słabość kiszek – ewentualnie niedomagania płucne. Powinien wystrzegać się zaziębień przez stopy, do czego może okazywać skłonność.

Niechaj unika stosowania lekarstw o silnym działaniu, których wpływ na jego wrażliwym organizmie odbija się zbyt silnie i wytrąca go z równo­ wagi. Zwłaszcza wpływ wszelkich środków narkotycznych może bardzo ujemnie odbić się na funkcjach organizmu i wywołać zaburzenia jak również i szkodliwe przyzwyczajenia i późniejsze nałogi.

Jest to człowiek życzliwie usposobiony dla swego otoczenia, a zwłaszcza osób niżej stojących na drabinie życiowej, co przejawia się przede wszystkim w jego stosunku do podwładnych i służby. Potrafi ocenie w całej pełni ich poświęcenie się i wierność, a nawet w stosunku do nich jest nieraz zbyt pobłażliwy i tolerancyjny.

Może osiągnąć dobre stanowisko, na którym jednak grozić mu może katastrofa.

Urodziny dzisiejsze dają dwa typy – albo człowieka dość powierzchownego – albo też głębokiego i usposobionego filozoficznie.

Jest to natura jasna i wyrazista. Ma serdecznych przyjaciół, którzy okażą się w końcu bardzo pożyteczni. Również i osoby wyżej postawione okazują mu swą protekcję.

Usposobiony społecznie – chętnie spełnia swe obowiązki .względem innych i nie chciałby sprawiać najmniejszej subiekcji nikomu. Nie jest bynajmniej rewolucjonistą – uznaje w pełni obowiązujące systemy moralne, społeczne i towarzyskie – i poddaje się im z ochotą. Z poddaniem się również znosi życiowe przejścia, ograniczenia i ucisk, na jaki jest nieraz narażony.

Jest dowcipny, a ponieważ łatwo dojrzy śmieszne strony każdego – może swymi słowami wywołać niezadowolenie otoczenia. Trzeba dodać, że inni ludzie najczęściej nie rozumieją go i sądzą niesprawiedliwie, nie potrafiąc ocenić jego jak najlepszych zamiarów i czystych intencyjna.

Co mu grozi. Może on wstać powalony przez nagłe i nieoczekiwane nieszczęście, które podminuje rezultaty jego prac i zrujnuje jego nadzieje.

Niechaj więc zachowuje jak największą ostrożność, niechaj pracuje gorliwie i posiew ziarna swej pracy rzuca m szerokie pola społeczeństwa. Czy będzie zbierać żniwo swego posiewu? Nie wiadomo.

Jak wychować dziecko dziś urodzone. Największe wysiłki wychowawców powinny być skierowane na rozwinięcie w nim woli. Czasami okazuje ono dziwny upór, którego jednakże nie należy uważać za objaw woli i nie trzeba starać się o złamanie takich nagłych napadów zapamiętania się dziecka. Jest to bowiem nieraz tylko uczucie wstydu, wywołane przez jego wielką delikatnosc i wrażliwosc, która wstała przez cos bolesnie dotknięta.

Ponieważ takie dzieci okazują duże zdolnosci – należy je wcześnie przyuczać, aby starały się wszystko same rozstrzygać i decydować – na podstawie pewnych określonych przez wychowawców zasad. Dziecko szybko je pojmie i w czyn wprowadzi.

Potrafi wszystko wykorzystać umiejętnie dla swoich celów.

Jego natura wykazuje pewną podwójność. Z jednej strony jest to człowiek niezwykle aktywny, ambitny, przebiegły, bystry, o dużych zdolnościach dyplomatycznych, pragnący stać na czele i przewodzie nad innymi i dążący do tego, aby kierować się w życiu logiką.

Z drugiej znowu strony – okazuje dużą wrażliwość, nerwowość, poddaje się wpływom uczuć i rozrzewnienia i pozwala otoczeniu oddziaływać na siebie. Dobroduszność łączy się w nim z podstępnością i przebiegłością.

Taka podwójność natury wywołuje niezrównoważenie charakteru, co połącznie bywa z nagłymi wybuchami gniewu. Udręczają go również stany niepokoju, troski i ogólnej konfuzji.

Zdrowie jego jest dość delikatne łatwo się zaziębia, a stany niepokoju psychicznego odbijają się ujemnie na organizmie. W chorobie jest niecierpliwy i podrażniony; łatwo się przejmuje i oczekuje najgorszych wyników. Co mu grozi. Że nic go nie potrafi doprowadzić do doskonałości i nie rozwinie odpowiednio swych zdolności, a to dzięki brakom psychicznym lub wadom charakteru. Ma on jakieś tajne zamiary, lub ukryte pomysły, które są z gruntu fałszywe i dzięki temu wszystkie dobre intencje i wysiłki mogą pójść na marne.

Do czego powinien dążyć. Do skoncentrowania się i milczenia – przez co osiągnie potęgę wewnętrzną. Powinien również nauczyć się sztuki doskonałego wypoczynku przy całkowitym spokoju nerwów, co bardzo dodatnio może wpłynąć na jego zdrowie.

Jak wychować dziecko dziś urodzone. Rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim przyuczać takie dziecko do życia realnego i nie pozwalać mu żyć zbytnio wyobraźnią. Jego zdolności umysłowe są bardzo duże, okazuje ono czujnosć, bystrosć, zdolnosci organizacyjne, ale dzięki intensywne­ mu życiu psychicznemu ma zawsze tendencje do przesady i powiększania każdego faktu pod wpływem wyobraźni.

Jest ono równie dumne jak i wrażliwe – nie pozwala się ograniczać i nie lubi kontroli. Toteż niechaj samo zbiera swe doświadczenia życiowe i uczy się liczyć z realnościami życia. Zamiast odciągać go od rozpalonego żelaza, do którego biegnie – lepiej pozwolić mu się sparzyć. Przykre doświadczenie będzie skuteczną nauką na przyszłość.

Energiczny, aktywny ma upodobania demokratyczne. Lubi wszystko co nowe i postępowe.

Pragnie prowadzić innych i stać na czele, nie okazując upodobania do zajmowania stanowisk podrzędnych i służenia innym. Chętnie układa różne plany i projekty, ale nie lubi słuchać rad innych dziś i pragnie zawsze chodzić własnymi drogami.

Namiętny, odważny, przedsiębiorczy – okazuje nieraz dużo uporu. Lubi wszystko co nowe i postępowe, a do każdego zadania jakie mu życie nasuwa – zabiera się z energią i zdecydowaniem. Ambitny pragnie się wybić i osiągnąć uznanie.

Lubi zmieniać otoczenie, nie wykazując zbyt silnych instynktów rodzinnych. W każdej sytuacji życiowej potrafi dać sobie radę, a specjalnie nadaje się do wszelkiej pracy umysłowej, polityki i przemysłu.

Okazuje nieraz dużo niepokoju i działa bez zastanowienia, zbyt pospiesz­ nie i gwałtownie. Są to najczęstsze przyczyny jego niepowodzeń życiowych. Przy tym wszystkim jest bardzo wrażliwy, przejmujący się i posiada zdolność łączenia się myślami i uczuciami z innymi. W głębi duszy życzy wszystkim jak najlepiej.

Chętnie przebacza ludziom ich błędy i pomyłki – i dzięki temu może być dobrym wychowawcą w najwyższym znaczeniu tego słowa. Natura ta­ kiego człowieka jest jednak dość dziwaczna. Z jednej bowiem strony pragnie okazać swą serdeczność i poświęcenie, a z drugiej znowu – odczuwa zbyt mało zaufania do innych, o ile chodzi o sprawy życiowe.

Dla całkowitego swego rozwoju potrzebuje spokoju i harmonii. Ma stałe przyzwyczajenia, interesuje się szczegółami, lubi komfort i użycie.

Mimo swe dążenie do samodzielności – podlega jednak silnemu wpływowi innych ludzi, co powoduje jego zmienne koleje życiowe. Już w młodości dotykają go nieraz przeciwności losu.

Co mu grozi. Że jego umysł zamknie się w mizantropijnym odosobnieniu i bierności wobec zadań życia.

Do czego powinien dążyć. Aby kierować się w życiu więcej wolą i rozsądkiem aniżeli uczuciami – a również aby nie poddawać się wpływowi innych ludzi i nie odstępować od swych zasad.

Ambitny, samowolny nie zwraca uwagi na żadne względy.

Umysł jego jest ścisły, jasny, bezpartyjny. Jest to człowiek uzdolniony wszechstronnie, o wysokich ambicjach. Broni zaciekle swych poglądów i zapatrywań; jego poczucie moralne opanowane jest przez egoizm.

Z uporem trzyma się swej własnej drogi w życiu. Namiętności jego są silne i nierzadko opanowują rozsądek. To, co potrafi zdobyć przy pomocy swych wybitych zdolności – nieraz zostaje zepsute przez brak giętkości i niezwracanie uwagi na żadne względy.

O ile nie osiągnie wysokiego rozwoju intelektualnego – okazuje dużo próżności, zarozumiałości i egoizmu. Przy wybitnym rozwoju intelektu nabiera właściwości dyktatorskich. Zawsze jest bardzo wymagający, surowy i niezłomny, okazuje szorstkość i nieraz dziwaczność – ale dzięki rozwojowi swych dużych zdolności umysłowych może osiągnąć w jakimś kierunku mistrzostwo.

Narodziny te oznaczają punkt zwrotny w życiu człowieka albo przezwycięży przeciwności i osiągnie tryumf nad nimi, albo też sam spowoduje swój własny upadek.

W sprawach społecznych i politycznych okazuje duże zdolności i szybko prześciga innych ludzi. Zna on doskonale swe możliwości i swój umysł, decyduje się tak szybko i przejawia taką bystrość działania, że potrafi skutecznie zwalczać ludzi stojących znacznie wyżej pod wszystkimi względami, wykorzystując ich chwilowe wątpliwości lub wahanie.

Gdy jednak zetknie się z całkowicie nowymi problemami i porzuci bity gościniec przeciętnych interesów życiowych – może okazać się zupełnie nie na wysokości zadania i zawieść pokładane nadzieje.

W miłości jest wymagający i konwencjonalny, zmysłowy, egoistyczny, namiętny. Nie dochowuje wierności.

Kobieta tak urodzona jest niezwykle niezależna, aktywna i niewiele sobie robi z konwenansów światowych. Jej życie domowe nie zawsze układa się szczęśliwie. W stosunkach z podwładnymi i dziećmi jest uprzejma i szlachetna, okazuje wspaniałomyślność – ale mniej zastanowienia.

Zręcznie układa swe projekty i nie lubi cudzej kontroli.

Potrafi wiele dokonać i zdobyć się może na czyny wymagające wielkiej siły charakteru i wytrwałości. Trzeba jednak zaznaczyć, że okazuje więcej energii aniżeli dobroci charakteru lub czystości intencji.

Energiczny, namiętny pozytywny, kłótliwy, nie poddający się żadnej kontroli – sam jest twórcą swego losu.

Ma w sobie dużo indywidualności i oryginalności – pragnie być pierwszym pod każdym względem. W stosunku zaś do swych rywali okazuje zazdrość i dlatego nie jest bynajmniej przyjemnym towarzyszem.

Usposobienie jego jest wyniosłe, a mocny charakter góruje nad przeciwnościami losu. Jest dobrze przygotowany do walk życiowych. Więcej kieruje się w życiu swą intuicją aniżeli rozsądkiem – i rzadko się myli.

Kobieta urodzona dnia tego, chociaż lubi towarzystwo mężczyzn – nie czuje wielkiego przyciągania do małżeństwa – odstręczają ją od tego przykre przejścia innych kobiet.

Mężczyzna wykazuje większą skłonność do małżeństwa – ale dobrze się przedtem namyśli, zanim zdecyduje się na krok stanowczy.

Czego się strzec winien. Aby jego energia nie rozpraszała się w zbyt wielu kierunkach. Niechaj dąży do koncentracji swych celów życiowych.

Jest to dobry mówca i potrafi budzić zainteresowanie i entuzjazm u · swych słuchaczy. Słowa jego określają wszystko bardzo precyzyjnie i zarysowują ostre linie dążąc od razu do zasadniczych ujęć.

W życiu prywatnym takie właściwości mogą łatwo doprowadzić do nie­ porozumień z przyjaciółmi i otoczeniem – jednakże w działaniu na tłumy okazują się bardzo cenne i wywierają niezwykły skutek. Wyobraźnia jego jest tak żywa – iż nieraz nie odróżnia rzeczywistości życia od swych pomysłów i wyobrażeń – dzięki czemu inni mogą go uważać za niewiarygodnego i nieodpowiedzialnego człowieka.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Odznacza się ono niezwykle bujną wyobraźnią, której jednakże nie należy hamować – gdyż mogłoby to wy­ wrzeć wpływ ujemny na dalszy rozwój dziecka i zdezorganizować jego system nerwowy.

Wierzy w siebie, lubi sport i polowanie i może się wybić.

Czuje się zawsze młody i jest usposobiony optymistycznie, gdyż lekceważy sobie wszelkie przeszkody życiowe i intrygi wrogów.

Nie zastanawiając się wcale nad ważnością jakiegoś zadania – przystępuje od razu do czynu pełen wiary w swe siły i nieraz – naturalnie – skazany jest na niepowodzenie z powodu niedostatecznego przygotowania lub nie­ kompetencji. Zwłaszcza w interesach handlowych taki pośpiech może się zemścić dotkliwie.

Jest to człowiek dumny, wojowniczy, bystry, wymowny, drażliwy i niestety – gwałtowny. Posiada dobre zdolności organizacyjne, a jego przedsiębiorczość i niezależny umysł stwarza nieustannie nowe projekty.

Entuzjazm jego jest zaraźliwy. Inni ludzie szukają jego towarzystwa, gdyż posiada wszelkie pozory oryginalności. W swym sposobie życia jest bardzo niezależny.

Zawsze gotów jest bronić swego zdania, okazywać innym swą władzę i popisywać się swą siłą. Potrafi się koncentrować na tym, co go w danym momencie interesuje. Umysł jego zdolny jest do osiągnięcia doskonałych rezultatów w dziedzinie nauk ścisłych.

Ciało ma mocne, suche, kościste, a oczy przenikliwe. Nie jest bynajmniej zwolennikiem życia rodzinnego, buntuje się przeciwko autorytetowi rodziców i pragnie torować sobie nowe drogi w życiu.

Chociaż jego myślom brak nieraz prawdziwej oryginalności – mózg jego wykazuje wielką płodność i świetną orientację życiową. Zwłaszcza w zakresie dyplomacji może osiągnąć doskonałe rezultaty, o ile chodzi o szybką decyzję i załatwianie nasuwających się konfliktów. Wykazuje przy tym wielką zmienność – odpowiednio do wymagań chwili, obrotność i zdolność przystosowania się do koniecznosci życiowych.

Kobieta urodzona dnia tego jest żywa, wesoła, ciekawa, samodzielna, przystojna, interesuje się nowościami, a podlega również napadom gniewu i wybuchom namiętności. W wieku późniejszym może być krytykowana przez inne kobiety.

Zazwyczaj wychodzi za mąż dość wcześnie i miewa kilkoro dzieci.

Dowcipny, rozmowny pragnie uniknąć sporów i nieporozumień co jednak nie zawsze mu się udaje.

Jest to człowiek uprzejmy, życzliwie usposobiony do wszystkich. Można polegać na jego prawości i lojalności. Nie jest szorstki ani okrutny – a jego zachowanie się jest pokojowe i delikatne. Trzeba dodać, że w swych namiętnościach jest jednakże dość impulsywny i wybuchowy.

Jest lubiany powszechnie, ma życzliwych pomocników i towarzyszy oraz pomocnych przyjaciół. Sam on jednakże lubi odosobnienie i rozmyślania samotne.

Dąży zawsze do tego, aby we wszystkim kierować się logiką i zdrowym rozsądkiem, lubi poważne studia i okazuje zdolności w kierunku nauko­ wym. Gdy zostanie uczonym – może znacznie posunąć naprzód dział wiedzy w jakim pracuje, posługując się już uprzednio ustalonymi metodami i dążąc po liniach z góry wytyczonych.

Do rozwijania nowych kierunków, wyprowadzaniem nowych wniosków i twórczości samodzielnej – mniej jest uzdolniony, dzięki czemu inni mogą go wyprzedzać na tym polu.

Ma pewne skłonności konserwatywne – i nie zawsze potrafi się dostosować do zmieniających się nieustannie warunków i okoliczności. Nie można o nim powiedzieć, aby nie był postępowy – owszem stosuje zawsze naj­ nowsze ulepszenia i metody – ale tylko poruszając się w kierunku uprzednio ustalonym. Do zmian radykalnych nie ma skłonności.

Lubi układać projekty, zbierać informacje, tworzyć nowe plany i studiować metody pracy. Praca ciężka i pełna wysiłków łatwo go zniechęca.

Najszczęśliwszy bywa, gdy się urodzi przed południem ewentualnie od wschodu słońca do godz.2-ej po obiedzie. Wówczas może całkowicie opanować swój los, zmieniać wedle życzenia warunki swego życia i wznieść się ponad sferę swego pochodzenia.

Osoby urodzone po południu – od godz. 14-ej do północy – już więcej są poddane losowi i muszą się bardziej dostosowywać do warunków i otoczenia. Na życie człowieka tak urodzonego znaczny wpływ wywierają rodzice, współdziałanie z innymi i małżeństwo. Osoby zaś urodzone od pół­ nocy do wschodu słońca – mają dopiero ostatnią część swego życia najpomyślniejszą.

Szorstki, impulsywny, zmysłowy może jednak zdobyć się na czynny pospolite.

Pragnie być pionierem i zajmować stanowisko wybitne. Ma dużo inicjatywy – ale znacznie mniej wytrwałości w wykonaniu zamierzonych projektów.

Woli sam wydawać rozkazy aniżeli je otrzymywać od innych. Gdy jednakże dostanie ścisłe dyspozycje – aczkolwiek czyni to z pewną niecierpliwością – wypełnia je z wielką energią.

Impulsywny, drażliwy, samowolny, agresywny – odznacza się niezwykłą ambicją, a opozycja pobudza go tylko do większych wysiłków i gniewu. A jednocześnie mimo swego uporu – potrafi równie szybko się czymś zaciekawić – jak również nagle stracić wszelkie zainteresowanie i popaść w całkowitą obojętność.

Jest to natura pierwotna, z upodobaniem prowadząca życie wiejskie. Nie można powiedzieć, aby okazywał dużą chęć do nauki – ale posiada za to wiele warownego rozsądku. Często szorstki i bez kultury – mimo to okazuje dobre serce i dużo uczucia. Cechuje go nadmiar sił życiowych, nie ujętych w karby.

Zawód dlań najlepszy taki, w którym podstawę stanowi szybki obrót pieniężny. Urodziny te dają dobrych sportowców, wojskowych, architektów, aktorów, rysowników, administratorów, pośredników lub handlowców.

Wady tych urodzin – to nieokrzesanie, szorstkość, nieszczerość. Trudno polegać na takim człowieku. Skłonny do marnotrawstwa – więcej wydaje, aniżeli zarabia; próżny jest jak paw, a w życiu rozprasza zarówno swe siły fizyczne jak i majątek.

A jednak – szczęście uśmiechnie mu się mimo wszystko, a życie przyniesie mu w dani swe szczodre dary. Nie będzie to jednak rezultatem jakichś jego specjalnych zasług, lecz po prostu – dziełem szczęśliwego przypadku.

Zdrowie człowieka urodzonego w tym dniu jest doskonałe, a ciało zdrowe i mocne. Może jednak zawsze sobie zaszkodzić przez przepracowanie i niepokoje. ·

Wspaniałomyślny, władczy pragnie zajmować stanowisko dominujące.

Pilny, pracowity, przewidujący – potrafi zręcznie dostosować się do sytuacji i warunków. Okazuje. zdolności artystyczne i przejawia zamiłowanie do wszystkiego co nowe; ożywia go pożądanie zmian i reform, jakie wszędzie pragnąłby zaprowadzać.

Pełen entuzjazmu i uporu – jest impulsywny i łatwo wpada w krańcowość. W każdej okazji życiowej dąży do tego, aby stać na czele i panować. Najmniejszej ochoty nie ma aby być podwładnym i pracować pod kierunkiem innych lub też stosować się do cudzych wskazówek.

Tylko wówczas czuje się szczęśliwy, gdy może iść w życiu za swymi własnymi pomysłami, projektami i przeprowadzać własną swą wolę. Trzeba przyznać, że plany swe układa bardzo zręcznie, a dzięki swej niezwykłej intuicji – łatwo potrafi przewidzieć rezultaty każdej swej czynnosci zarówno jak i przedsięwzięć innych ludzi.

Lecz sam nie zawsze potrafi być dobrym wykonawcą – i dlatego też nieraz byłoby lepiej, gdyby ograniczył się jedynie do układania projektów, a wykonanie ich powierzał innym ludziom.

W niebezpiecznych przygodach, jakie go w życiu czekają – zwycięży wielokrotnie. Zawdzięczać to będzie jednak raczej swej sile charakteru i wytrwałości, aniżeli szczęśliwemu zbiegowi okoliczności.

Najprawdopodobniej jego wysiłki zostaną uwieńczone w końcu doskonałymi rezultatami i osiągnie dobrą pozycję życiową, obdarzającą go stałym powodzeniem i pozwalającą mu na prowadzenie życia pośród komfortu. Na swe wyniesienie zapracuje wysiłkami całego swego życia.

W zakresie współdziałania z innymi – nawet wówczas, gdy natrafi na ludzi odpowiednich i pokrewnych sobie – podkreśla nieustannie wielkie znaczenie swej osoby, myśli o swej wielkosci i nie zwraca uwagi na uczucia innych. Muszą nieustannie mu ustępować, o ile nie chcą wywoływać nieporozumień.

Powinien dążyć do przejawiania większej tolerancji i harmonii w pożyciu z innymi, opanowywać swą niedyskrecję i porywczosć w słowach.

Spełnia najczęściej to, co sobie postanowi i osiąga swe cele życiowe.

Jest to szlachetny, inteligentny człowiek, mający upodobania filozoficzne i lubiący wszystko co postępowe.

Jest zwolennikiem argumentów, dowodzenia, sportów i dyskusji – przez to nieraz stwarza sobie wrogów. Jego chęć zwalczania wszystkiego co przestarzałe i nieracjonalne – jest niezwykle silna.

Zdecydowany, gorliwy – wbrew wszelkim opozycjom i przeszkodom potrafi przeprowadzić swe plany i osiągnąć swe cele życiowe.

Dowcipny, wesoły, jest bardzo rozmowny, towarzyski i bystro wszystko obserwuje, orientując się niezwykle trafnie w sytuacjach życiowych. Potrafi zawsze skierować konwersację na nowe tory niezwykle interesujące i nie za­ braknie mu nigdy tematu lubi bawić towarzystwo.

Niespokojny – nieustannie znajduje się w ruchu. W życiu czekają go liczne zmiany, a jego pozycja nieraz nie może się ustalić ostatecznie – mimo wszelkie wysiłki jakie przedsiębierze w tym celu.

Wierny, prawy – ma gest szeroki. Lubi piękno, porządek, harmonię i eleganckie otoczenie. Interesuje się lotnictwem, lubi polowanie oraz wszelkie sporty. Pewny siebie, agresywny – posiada odwagę swych przekonań i dużo entuzjazmu, jaki okazuje w swych poczynaniach życiowych, które jednakże nie zawsze udaje mu się zakończyć pomyślnie.

Przejawia wybitną zręczność w kierunku mechaniki, a może osiągnąć dobre rezultaty również i w przemyśle. Rolnictwo mniej mu odpowiada.

Ma doskonale przystosowaną naturę do tego, aby górować nad innymi; ożywiają go niezwykłe ambicje i dążenia, a w swej karierze pragnie prześcignąć krewnych i znajomych.

Nieraz okoliczności życiowe same wynoszą takiego człowieka na stanowisko wybitne. Jednakże to wyniesienie połączone jest zawsze z pewnymi trudnościami i w takich wypadkach mogą mu nawet grozie katastrofy. W jego życiu zaszczyty łączą się z niebezpieczeństwami.

Co mu grozi. Jego kaprysy i zmienność wywierają wpływ ujemny na koleje losu. Nie wszystkie jego pragnienia zostaną w życiu zadowolone, a zadania jakie go czekają – często są drażliwe.

Chytry, rozważny, przebiegły wykazuje zdolności dyplomatyczne.

Mądry, opanowany, oszczędny, ostrożny i przewidujący – potrafi utrzymać się w cuglach i czujny jest wobec swych wrogów. Wie do czego dąży, ma stałe poglądy i cele.

Charakter jego wykazuje kontrasty niezwykłe. Na ogół jest dość niecierpliwy – a wobec osób kochanych potrafi okazywać powolność i cierpliwość, graniczącą nieraz z nierozsądkiem. Mimo swej niezwykłej przenikliwości przyjmuje różne wykrętne wymówki i oszukańcze tłumaczenia innych z udaną łatwowiernością.

Nawet w największych niebezpieczeństwach życiowych nie opuszcza go wielka przytomność umysłu i chytrość, dzięki czemu szczęśliwie wychodzi z każdej przygody. Jest pełen ekspansji i nieraz przecenia swe siły. Trzeba przyznać, że mu się dość dobrze wiedzie w życiu – ale to może właśnie w nim rozwinąć nieostrożność i skłonność do zbytniego ryzyka – co w rezultacie może dać potem straty lub niepokoje nerwowe.

Pod względem zdrowia fizycznego i energii jest to typ bardzo udany, ale niebezpieczeństwem jego może właśnie stać się nadmiar sił żywotnych i ekspansji fizycznej. Toteż nieraz z powodu przepracowania musi odbywać ku­ rację wypoczynkową, co przy jego nadmiernej aktywności jest bardzo męczące. Co mu grozi.

Ponieważ pragnie zawsze przeprowadzić swe zamiary – nieraz mimo całkowicie niesprzyjających okolicznosci i wbrew wszelkim przeszkodom, a nawet i w czasie do tego nieodpowiednim – nierzadko narażony zostaje na dotkliwe rozczarowania. Dalszymi konsekwencjami takich niepowodzeń

mogą być gniew, niecierpliwość, podrażnienie, a wszystko wreszcie może się skończyć na bólach głowy lub newralgii.

Nadmierny entuzjazm, jaki ożywia takiego człowieka, może stanowić dlań niebezpieczeństwo, gdy silnie się przejmuje jakąś ideą. Łatwo wówczas może wpaść w fanatyzm lub w monomanię.

Kto urodził się w tym dniu potrafi bronić się skutecznie przeciw wszelkim atakom nie narażając się nikomu. Osiąga wreszcie swe zamierzenia i ce­ le, ale więcej dzięki temu, że unika ostrożnie niebezpieczeństwa, aniżeli przez jakieś poczynania agresywne lub akty przemocy.

Mimo swej dużej intuicję nie dostrzega wad przyjaciół.

Sympatie jego są bardzo żywe, a natura przyjazna. Trudno jest ukryć przed nim cokolwiek. Bez zamiany jednego słowa od razu wyczyta z twarzy jakąś przykrość uciskającą serce przyjaciela; nieraz nawet może określić powód tej troski i pracować nad usunięciem jej niemiłych przyczyn.

W stosunku do swych przyjaciół jest zaślepiony i zupełnie nie widzi ich błędów. W stosunku z obcymi jest natomiast niezwykle trafnym obserwatorem i od razu dostrzega ich usterki.

Usposobiony postępowo – szybko przyswaja sobie nowe idee i w każdej dziedzinie pracy: intelektualnej, artystycznej, bądź czysto praktycznej – dąży zawsze do postępu i stosowania najnowszych metod.

Zamiłowanie do walki u jednostek bardziej rozwiniętych przejawia się ja­ ko niezwykle przenikliwy intelekt – niebezpieczny szermierz na polu myśli.

Jego przedsiębiorczość, gorliwość i ekspansja wyładowują się w życiu w najrozmaitszych kierunkach – ale zawsze dąży on po liniach kierowania innymi, poddawania ich swej woli, stania na czele.

Możność spojrzenia w oczy przeciwnościom oraz przezwyciężania trudności szczerze go raduje. Wyzywa do walki opozycję – aby jego zdolności miały odpowiednie pole do popisu.

Wady. Nieopanowany, popędliwy, niespokojny, burzliwy – często jest mściwy. Prędko wybucha gniewem i łatwo wywołuje dookoła siebie zamieszanie. Nieraz występuje do walki przeciwko ogólnie przyjętym poglądom i niepokoi swe otoczenie. Ma tendencję do wpadania w niebezpieczne sytuacje, naraża się lekkomyślnie i wskutek tego może nawet stać się ofiarą własnej nieostrożności.

Mężczyzna tak urodzony – nie cofa się nigdy przed walką, nie ustępuje z placu i pragnie zwyciężyć za wszelką cenę. Jest to dla niego zawsze ogromnym rozczarowaniem, gdy musi ustąpić przeciwnikowi.

Kobieta – w swym charakterze jest dość podobna do mężczyzny: w przyjaciółkach i osobach sympatycznych dostrzega tylko same rzeczy dobre. Natomiast jej ostry język bardzo skutecznie daje się we znaki osobom niesympatycznym.

Jest miły jako przyjaciel lecz groźny jako wróg.

Jego wielka wiara w siebie dochodzi aż do zuchwalstwa. W niebezpieczeństwie jest całkowicie skupiony i zachowuje zimną krew – a ożywia go zawsze wielka odwaga. Dołącza się do tego nierzadko pycha i samowola.

Dla swych przyjaciół jest bardzo oddany i wyświadcza im chętnie przysługi. Potrafi być natomiast niezwykle groźnym wrogiem – atakującym bez wahania swego przeciwnika.

Nade wszystko ceni wolność i samodzielność. Sam pragnie stawiać czoło burzom życiowym, gardzi wszelką pomocą i nie wysłuchuje rad innych ludzi. Nieustannie zajęty sobą – mówi chętnie o swych sprawach, okazując dużo egoizmu. Jest tak wyniosły, że czuje szacunek tylko dla samego siebie.

Ma dużo dobrego smaku i zdrowego sądu o rzeczy – lubi układać projekty i plany, ale nie interesuje się szczegółami i ich wykonaniem, gdyż pragnie wszystko ujmować w liniach szerokich i zasadniczych.

Jako korespondent nie zawsze jest miły, bowiem styl jego listów jest krótki, dogmatyczny i przypomina nieraz rozkazy wojskowe.

Dzięki swej wielkiej pewności siebie i zuchwałości – przeważnie osiąga w życiu dobre rezultaty. Gorzej jest, gdy musi służyć u kogoś. Staje się wówczas zarozumiały i hardy, a w razie ograniczenia go i krępowania w czymkolwiek – bardzo niespokojny.

W sprawach pieniężnych jest szczodry i ma gest sumki. Praktyczny, szybko orientuje się w interesach. Nie lubi osób stojących wyżej od niego czy to pod względem moralnym czy umysłowym. Co do swoich wierzeń i przekonań – może okazywać wielki upór i zaciętość.

Kobieta urodzona dnia tego jest niecierpliwa. Nie lubi długiego szycia, drobiazgowych robótek lub wykańczania. Początkowo przygląda się bacz­ nie całej sprawie, potem układa projekt – i… czeka, aby ktoś za nią wykonał daną pracę.

Może się, wznieść w życiu ponad sferę swego pochodzenia.

Pragnie władzy i uznania – a może zajść daleko. Ma przyjaciół wysoko postawionych. Umysł jego obdarzony jest wielkimi zdolnościami. Jego kariera będzie całkiem swoista, jedyna w swoim rodzaju: może się wyróżnić swą przedsiębiorczoscią i zuchwałymi poczynaniami.

Pełna entuzjazmu przyjaźń zajmuje w jego życiu dość dużo miejsca, a ten sam impet i gorliwość, jakie okazuje w innych sprawach życiowych – cechuje również i jego przeżycia miłosne.

Szlachetny, namiętny, wspaniałomyślny w swych przejawach miłości – szybko się zakochuje i wstępuje bez namysłu w związki małżeńskie, co może później stać się źródłem większych przykrości.

Najlepszym partnerem w małżeństwie dla takiego człowieka jest osoba ustępliwa i spokojna. O ile posiada ona jednak charakter bardziej samodzielny – wówczas pożycie małżeńskie może przyjąć formę mniej lub więcej wesołego pojedynku – niepotrzebnego marnowania energii i czasu na drobne spory.

Potrzebuje żony czułej, łagodnej i dostosowującej się, która podziwiałaby jego energię i aktywności, nie przeciwstawiałyby mu się, znosiła cierpliwie jego wybuchy i – dążąc w życiu jego śladami – dopomagała by mu w trudnościach, jakie ciągle wywołuje swym pospiechem, nadmierną gorliwością i impetem oraz nie zapominała o szczegółach, które on – w swym dążeniu naprzód – łatwo przeocza.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Nie należy go dręczyć, dokuczać mu ani też siłą do niczego przymuszać. Gdy mu się zostawi samodzielność i pozwoli załatwiać jego drobne sprawy życiowe jak samo zechce – można go wszak również dopilnować.

Gdy natomiast staje się podrażnione, gniewne i odrzuca wszelką pomoc – wówczas trzeba je zostawić samemu sobie i nie wyszydzać – lecz traktować przyjaźnie, perswadując jak najbardziej łagodnie i dobrotliwie. Bowiem na miłość, życzliwość i przyjaźń dusza takiego dziecka reaguje natychmiast posłuszeństwem i poddaniem się.

Impulsywny, odważny dąży naprzód wierząc w swe powodzenie.

Chociaż w swej drodze życiowej nierzadko się potyka i upada – szybko o tym zapomina i z odwagą oraz przedsiębiorczością toruje sobie nowe ścieżki życiowe poprzez wszelkie przeszkody.

Błyskotliwy, popisujący się swymi zdolnościami – nie poddaje się nigdy pesymizmowi, a jego wiara w siebie rozbraja krytyków. Żywy, wesoły – swą aktywnością zaraża otoczenie i może być pożądanym towarzyszem w pracy społecznej.

Wierzy głęboko, że jego poglądy i krytyki są absolutnie sprawiedliwe. Jednakże często zdarza mu się pomylić – i wówczas powinien przyznać się do tego – chociażby przed sobą samym, a swe zapatrywania uzgadniać z faktami życia.

Trzeba dodać, że jest to człowiek delikatny i szlachetny, poświęcający chętnie swój czas dla innych. Wola jego jednakże nie jest zbyt mocna, a chęć przypodobania się innym może zaprowadzić go na manowce. Zapomina się i może być niedyskretny.

Do czego powinien dążyć. Niechaj stara się rozwijać w sobie powściągliwość w słowach i poskramia swą tendencję do rządzenia każdym spotkanym człowiekiem. Biorąc udział w konwersacji – niechaj nie stara się skupić uwagi wszystkich obecnych wyłącznie na swej osobie.

Jego impetyczność może go zaplątać w różne komplikacje życiowe i awantury. Gdyby kierował się własną intuicją – nie myliłby się, a jego wnioski byłyby bardziej logiczne i słuszne.

Choroby jakie mogą mu dolegać – to bóle głowy, niedomagania żołądkowe lub uszkodzenia oczu. Na ogół jest to człowiek zdrowy, o mocnym organizmie, mogący dożyć późnej starości. Wszelkie swe dolegliwości fizyczne może przezwyciężać przez spokój i opanowanie.

Kobieta urodzona dnia tego ma usposobienie bardziej łagodne aniżeli mężczyzna, okazuje więcej serdeczności i przywiązania – ale mimo to po­ siada w sobie dużo wojowniczości.

Nic nie potrafi robić połowicznie, przejmuje się wszystkim co czyni i pragnie, aby otoczenie podzielało jej entuzjazm.

Dumny, władczy, pragnie przewodzić nad innymi.

Okazuje niezwykłą energię i dużą ambicję. Dumny, odważny, wyniosły – pragnie uznania i dąży do tego, aby zająć w życiu jak najwyższe stanowisko.

Jest to człowiek uposażony w zdolności, a natura jego jest towarzyska. Przywiązany do swego domowego ogniska – z serdecznością podtrzymuje swe stosunki rodzinne i nieraz nawet dumny jest ze swych krewnych.

Przeważnie osiąga jakieś stanowisko wybitne. Urodziny dzisiejsze mogą nawet przynieść godność i zaszczyty zarówno w życiu społecznym jak i w państwowym. W innych jednak dziedzinach czeka ludzi dziś urodzonych mniejsze powodzenia.

Dość ekscentryczni w sposobie prowadzenia swego życia – pragną wyłącznie chodzić własnymi drogami i zawsze starają się ich trzymać w życiu praktycznym. A jednak dzięki temu właśnie mogą wejść w kolizję z władzą rządzącą w kraju lub ze społeczeństwem, a nawet popaść w nie­ bezpieczeństwo.

Czy tak się stanie, czy nie – w każdym razie człowiek tak urodzony trzymając się zbyt uparcie własnej drogi – nie wyjdzie na tym dobrze.

Jego wada – to egoizm, gniew i nadmierna popędliwość. Kapryśny jest i zmienny w wysokim stopniu; niełatwo też zapomina uraz doznanych chociaż rzadko tylko ma ochotę się mścić.

Raczej zginie, walcząc za swe ideały lub przyjaciela – aniżeli się cofnie o cal jeden. Tajemniczy, swych planów strzeże dość zazdrośnie.

Ognisty, aktywny – na ogół rozwija w życiu dużą ekspansję.

Higiena. Nie powinien używać pokarmów zbytnio ekscytujących i unikać nadmiaru narkotyków – lecz regularnie spożywać pokarmy odżywiające mózg i nerwy.

Czego się strzec winien. Niechaj nie dąży do tego, aby nieustannie być otoczonym przyjaciółmi, lecz raczej stara się wsłuchiwać w głos swej intuicji i swego sumienia, przebywając w samotności. Więcej na tym skorzysta, aniżeli na towarzystwie innych ludzi.

Dzięki własnym zasługom może się wybić a nawet uzyskać sławę.

Urodziny dzisiaj oznaczają możliwości pomyślne w kierunku osiągnięcia kariery, a nawet wyniesienia do godności i sławy – co będzie jednak nagrodą długotrwałych wysiłków całego życia.

Jest to bowiem urodzenie pomyślne. Prawda, że człowiek tak urodzony przechodzi doświadczenia najrozmaitsze już od najwcześniejszych lat życia. Ma on jednak wielkie zdolności i obdarzony jest niezwykłą siłą ducha, która mu pozwala zwalczać zwycięsko wszelkie przeciwności.

Jego życie, pełne pracy i walk – uwieńczone zostanie powodzeniem – i przy końcu życia, mimo wszelkie poprzedzające przykrości i cierpienia

– liczyć może na uznanie – a nawet odznaczenia i zaszczyty.

Wielu ludzi wybitnych urodziło się w tym dniu, a ich zdolności i ta­ lenta przejmują podziwem otoczenie.

Jednakże te właśnie niezwykłe wrodzone zdolności mogą na nich również ściągnąć przeróżne doświadczenia i przejścia życiowe.

Wady. Agresywny, destrukcyjny, pożądliwy – wykazuje silną zmysłowość. Projekty swe nieraz porzuca niespełnione – chociaż są doskonale obmyślane.

Jak wychowywać dziecko tak urodzone. Indywidualność takiego dziecka powinna być uznana przez starszych i traktowana życzliwie i z taktem. We wszelkich pochwałach czy naganach – należy zachować umiar­ kowanie.

Dziecko to potrzebuje uznania swych zasług – ale nigdy nie należy go pobudzać do pracy wynoszeniem ponad inne dzieci. I tak bowiem okazuje skłonność do tego aby zbyt wiele myśleć i mówić o sobie; przykłady innych dzieci należy mu podawać do naśladowania.

Ma usposobienie skłonne do rozmys1ań głębokich.

Urodziny te dają połączenie harmonijne serca i głowy – tj. uczucia z mózgiem. Im więcej dąży człowiek dziś urodzony w kierunku uszlachetnienia swych uczuć – tym wyższy poziom może osiągnąć.

Rozwija się bowiem wewnętrznie przez swe uczucia i dzięki nim – może w końcu osiągnąć znaczną potęgę psychiczną.

Jest to człowiek słoneczny, przeznaczony do kierowania innymi, wywierania na nich swego wpływu i poddawania otoczenia pod swą władzę.

Sił życiowych ma zapas niezwykły – nieraz też trwoni je marnotrawnie. Ma wrodzone zdolności do panowania nad umysłami innych ludzi i dzięki temu zajmuje przeważnie stanowiska kierownicze.

Ożywia go wielka ambicja i nieustanne pragnienie władzy – wobec czego stanowiska naczelne są dla niego odpowiedniejsze aniżeli podrzędne. Nieszczególny z niego podwładny.

Wady. Mimo swe usposobienie filozoficzne i skłonność do rozmyślań głębokich – okazuje intensywne pożądania i gorący temperament. Często też staje się niewolnikiem własnych popędów.

Lekkomyślny i łatwowierny – poddaje się wpływom swych namiętności i dostaje się pod ich władzę.

Co mu grozi. Może wstać pozbawiony wolności lub zesłany. To nie­ bezpieczeństwo jakie mu zagraża w życiu może się również przejawie jako rozstanie z bliskimi.

Życie prowadzi dość dziwne. Niewielu tylko posiada przyjaciół i naj­ częściej nie są oni w stanie mu dopomóc.

Zdrowie swe zachowuje do późnej starości.

Niechaj strzeże zdrady i polega jedynie na sobie samym.

Nieustanny pęd wewnętrzny pcha go do czynu i działania. Nie zastanawiając się ani chwili nad tym, czy może mu się coś udać czy nie – zabiera się do czynu, zajmuje stanowiska jak najbardziej odpowiedzialne – i tylko w rzadkich wypadkach spotyka go niepowodzenie. Z przygód życiowych przeważnie wychodzi zwycięsko.

Dąży naprzód nieustannie – a przez swą aktywność zarówno fizyczną jak i myślową rozwija się wewnętrznie.

Jest to charakter nieskomplikowany, naturalny, na ogół dość sympatyczny, chociaż czasami potrafi być również i tyrański, władczy, a nawet brutalny.

Zawsze jednak jest otwartym i szczerym człowiekiem – ze strony którego nie należy się obawiać ukrytych zamiarów lub podstępnych tendencji.

Może okazać zdolności literackie. W ogóle wiedzie mu się w pracy umysłowej, a w życiu dąży do tego aby się kierować głową i rozsądkiem.

Wady. Jego charakter bywa czasami chwiejny i słaby; okazuje również skłonność do mylenia się w swych sądach, ferowanych nieraz zbyt pośpiesznie. Za bardzo wierzy ludziom – a zaufanie swe źle umieszcza.

Toteż często spotykają go zawody zarówno co do charakteru innych ludzi jak i co do własnych zdolności.

Co mu grozi. Niepotrzebnie okazuje zbytnią pewność siebie. Zaufanie jego zostanie nadużyte i może zostać zdradzony.

Jego zaś przedsięwzięcia i spekulacje mogą w końcu wziąć zupełnie inny obrót aniżeli przewidywał. I dlatego też niechaj zachowa ostrożność jak największą – zarówno w swych przedsięwzięciach jak i współdziałaniu z innymi. Niechaj polega jedynie na sobie samym i dąży do poznania swych prawdziwych zdolności.

Jego najcharakterystyczniejszą cechą są wybitne zdolności organizacyjne.

Jest człowiekiem pracowitym i dobrym mówcą.

Bardzo żywy temperament pcha go nieustannie do czynu: jest bardzo przedsiębiorczy – dąży zawsze naprzód, co potęguje się z wiekiem. Stopniowo też rozwija się w nim coraz większa samodzielność i opozycja w stosunku do autorytetów. Z trudem daje się opanować.

Jest to człowiek publiczny, dobry mówca o dużych zdolnościach przekonywania swych słuchaczy.

Umysł jego bystry, aktywny, niecierpliwy – obejmuje szerokie horyzonty.

W metodach życiowych jest wojowniczy, przedsiębiorczy, zawzięty – a w słowach – zuchwały i nieraz lekkomyślny.

Temperament jego jest entuzjastyczny, łatwo wybuchający, o skłonnościach do fanatyzmu.

Potężna siła wewnętrzna, jaka wypełnia jego wnętrze – pcha go nieustannie do czynu i daje mu również wiele nadziei na przyszłość. Jednakże nieraz też okazuje dużo niecierpliwości i występuje opozycyjnie przeciw­ ko swemu otoczeniu i warunkom, wśród jakich się znajduje.

Mimo całą swą ognistą aktywność – okazuje zamiłowanie do życia wiejskiego – lubi przyrodę i studiuje jej prawa. Chętnie w spokoju i samotności podziwia jej piękno.

Przywiązany do swej rodziny – charakter ma dość pracowity lecz nieustępliwy. Może mu się powieść w każdej dziedzinie nauk przyrodniczych – lecz swych zdolności w tym kierunku zapewne nie będzie chciał wykorzystać dla zdobycia uznania.

Największe powodzenie czeka go w życiu na polu aktywności i przedsiębiorczości. Wiedzie mu się w walkach życiowych; często się zdarza, że zanim osiągnie połowę swego życia – już zostaje wyniesiony na dobre stanowisko kierownicze pośród swych współczesnych i rówieśników. Gospodarny, oszczędny w życiu, dzięki swej intensywnej pracy, może osiągnąć powodzenie.

Jest zwolennikiem nowych myśli i oryginalnych poglądów.

Jest to człowiek subtelny i delikatny, obdarzony dużymi zdolnościami artystycznymi. Lubi piękne otoczenie, zbytek i życie wystawne.

Dzięki swym niecodziennym zdolnościom może osiągnąć w życiu wybitne rezultaty – o ile, naturalnie, starczy mu siły woli na rozwinięcie swych talentów i uzdolnień. Bowiem okazuje też silne zamiłowanie do zbytku i komfortu, a zamiast pracy wytrwałej – woli użycie i przyjemności. Jego dewizą życiową jest “zawsze naprzód”. Jest on pionierem i kierownikiem pośród innych ludzi, każda nowa myśl budzi natychmiast jego sympatię. Szybko przyswaja sobie nowe idee, dąży zawsze do postępu – w każdej dziedzinie – czy to w życiu praktycznym, czy też umysłowym lub w sztuce.

Najlepiej mu się wiedzie na polu pracy myślowej i teoretycznej, gdzie jego bystry, przenikliwy intelekt może znaleźć jak najlepsze zastosowanie. Karierę swą nieraz zawdzięcza przypadkowi.

Może być doskonałym kupcem lub przemysłowcem, który zdobywa coraz większy majątek; przedsiębiorcą zdobywającym się na poczynania samodzielne i niezwykłe. A może również wyróżnić się jako żeglarz, marynarz, podróżnik, odkrywca – i nawet nazwisko swe przekazać potomności.

Lubi dzieci. Interesuje się żywo przeżyciami psychicznymi i rozwojem duchowym.

Wady. Często jest egoistyczny, zmysłowy, zbyt popędliwy lub pospieszny. Lubuje się w spekulacjach i hazardzie, a serce jego dąży do użycia, rozkoszy i bogactwa, które pragnąłby zdobyć dzięki szczęśliwym spekulacjom, co mu się zresztą nieraz udaje.

Wszelako później nieraz może mu grozie niebezpieczeństwo utraty majątku na skutek wybryków lub ekstrawagancji.

Jest optymista, ogólnie lubianym

Zawsze pełen jest nadziei i entuzjazmu, które go nie opuszczają, gdziekolwiek by się udał.

Ma szczęśliwe usposobienie – zapomina bowiem o swych niepowodzeniach i porażkach, co mu pomaga do zachowania równowagi w życiu. Z łatwością wytrzymuje niepokoje i przejścia, jakie powaliłyby każdego innego człowieka.

Jest optymistą – pesymizm mu zazwyczaj nie dokucza.

Swe przedsięwzięcia przeprowadza z taką pewnością siebie i ufnością w swe siły, że w końcu wszelka krytyka milknie – a ostatecznie powodzenie uwieńczy jego poczynania.

Usposobienie jego jest dość przyjazne i miłe. Ponieważ życzliwie od­ nosi się do wszystkich – jest lubiany powszechnie. Jego charakter jest spokojny, pełen godności, całkowicie uświadomiony; dąży najczęściej do celów znacznych i wysokich.

Nieraz okazuje też duże zainteresowanie nauką – a przede wszystkim lubi eksperymentowanie wszelkiego rodzaju.

Wewnętrznie pożąda zgody i spokoju. Powodzenie swe w życiu nieraz osiąga dzięki poparciu kobiet. Jest to człowiek otwarty, mężny, beztroski, nieustraszony – a jego energia życiowa nie słabnie w starości.

Gdy inni ludzie przekroczyli już Rubikon życia i tęsknią do spoko­ jeszcze tworzy nowe rzeczy, zagłębia się w różnych koncepcjach, nowych poczynaniach, przedsiębiorstwach i pełen impulsywności, ufny we własną potęgę twórczą – organizuje i tworzy nowe możliwości życiowe.

Co mu grozi. Że zostanie zraniony lub też narażony na większe niebezpieczeństwo w pojedynku lub na wojnie. Niechaj przeto unika zwad.

Potrafi kochać namiętnie a przezwyciężanie trudności sprawia mu przyjemność.

Gorliwość w pracy i przedsiębiorczość – to dwie najważniejsze cechy jego charakteru; zawsze je przejawia w życiu, dążąc jednak stale do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych i kierowniczych.

Wielką przyjemność sprawia mu przezwyciężanie trudności, a krocząc zawsze swą drogą i nie ustępując innym ani na cal – może dojść do tego, że wreszcie sam wywoła przeciwko sobie opozycję, którą potem zwalcza namiętnie.

Skoro jednak znajdzie się pośród nadmiernych trudności i w pozycji bez wyjścia – wówczas nie okazuje najmniejszej ochoty do rozplątywania sytuacji zagmatwanej. Po prostu – porzuca całe swe przedsięwzięcie dotychczasowe, a jego niespokojna energia i przedsiębiorczość, jaka go wypełnia – natychmiast znajduje jakieś inne drogi ujścia w nowych poczynaniach i dąży przed siebie z impetem – dopóki na nowo nie natknie się na jakieś przeciwieństwa, zatrzymujące raz obrany rozpęd.

Umysł jego jest twórczy i obfituje w pomysły. Ma szlachetną naturę i potrafi kochać namiętnie. Czasami jednakże zdarza się, że przejawia też i skłonności mizantropijne.

Wady. Nieraz może się zdarzyć, że człowiek urodzony dnia tego zbiera pieniądze bez żadnego specjalnego celu, koncentrując się cały na swej ziemskiej osobowości i jej doczesnych egoistycznych odruchach. Wówczas może stać się czcicielem złotego cielca i przejawiać wielki materializm.

Nie okazuje wówczas w sprawach materialnych zbyt dużych skrupułów, a do majątku innych ludzi odnosi się dość pożądliwie.

Dokuczają mu wtedy różne obawy: troszczy się nieustannie, że może utracić swój majątek, a w końcu może się nawet okazać, że ten niepokój był zupełnie słuszny.

Co mu grozi. Grozi mu bowiem, że w końcu może na skutek niepomyślnych okoliczności utracić majątek, o zdobycie którego tak się troszczył.

Posiada wybitne zdolności ale jest również dość złośliwym człowiekiem.

Umysł jego jest obrotny i obfituje w pomysły i projekty – lecz jest to

charakter bez skrupułów, nie przebierający w środkach.

Posiada wprawdzie mocną wolę, ale jest również dość złośliwy i próżny. Jest to natura żądna przygód: chciałby czynić odkrycia i odbywać dalekie podróże.

Aktywny, agresywny, zuchwały – jest nieustraszony.

Na każdym polu pracy, do jakiej tylko się zabierze – pragnie występować jako pionier. Toruje nieustannie sobie nowe drogi w życiu, a za­ równo w swych poglądach jak i w czynach jest postępowy. Interesują go poszukiwania naukowe. Dąży do oryginalności i samodzielności.

Nieraz się też zdarza, że odbywa dalsze podróże i wycieczki do krajów odległych, w związku z czym może nawet osiągać pewne uznanie.

Kobieta dziś urodzona – jest pełna życia i temperamentu i okazuje usposobienie dość wojownicze. Nie czyni niczego połowicznie – a wszystkim dookoła pragnie udzielić swego entuzjazmu. Względem ludzi ostrożnych, nadmiernie skrupulatnych, obmyślających każde słowo i starannie rozważających najmniejszą decyzję – kobieta dziś urodzona czuje antypatię. Tacy ludzie w jej otoczeniu najbliższym – są dla niej prawdziwym utrapieniem.

Trzeba dodać, że zazwyczaj nie ukrywa ona tego bynajmniej, a swą antypatię okazuje w formach… dość drastycznych.

Pragnie szerokiego pola do rozwinięcia swej aktywności – chce bo­ wiem stać na czele i rządzić swym otoczeniem; zwykłe życie domowe wraz z jego obowiązkami najczęściej jej nie wystarcza.

Toteż możemy ją nieraz znaleźć w rozmaitych instytucjach społecznych, komitetach, zebraniach – gdzie w życiu społecznym, towarzyskim i w reformach politycznych znajduje ujście dla swej niespożytej energii.

Serdeczny, wesoły cieszy s poparciem swych przyjaciół.

Jest to człowiek stały i prawy. Aktywny, bardzo wrażliwy – jest wiernym towarzyszem, dobrym i cierpliwym przyjacielem, nie dostrzegają­ cym wad swych bliskich.

Gościnny, wspaniałomyślny – osiąga w życiu powodzenie dzięki swym uczynkom i dziełom natury społecznej. Zyska wielu przyjaciół, którzy będą go cenie wysoko.

Charakter jego jest serdeczny, szlachetny, lojalny. Ma on jednak całkowitą świadomość zarówno swej siły jak i swych zdolności oraz zasług, odznacza się poczuciem swej godności osobistej i dąży do tego, aby osiągnąć uznanie ogólne.

Spotkanie takiego człowieka jest zawsze przyjemne – gdyż w towarzystwie jest stale bardzo wesoły i rozmowny. Chętnie też pomaga oso­ bom pragnącym zainteresować społeczeństwo swymi poczynaniami.

Jest on promotorem wszelkiej aktywności towarzyskiej i społecznej. Nie ceni jednak spokoju i powagi – i sam je też dość rzadko osiąga…

Człowiek nierozwinięty, którego data urodzenia przypada na ten dzień, przejawia zamiast odwagi, entuzjazmu i ufności w pomyślne rezultaty swych poczynań – co tak wyraźnie charakteryzuje typ wyższy – tylko niepokój, chaotycznosć, fanatyzm.

Musi on b:r.ć zawsze czymś zajęty. Gdy jednak nie znajduje odpowiedniego ujscia dla swej energii, zabiera się do każdej sprawy jaka się nadarza, nie mając najmniejszego pojęcia czy da sobie z nią radę, czy nie.

Wszelkie działanie wymagające taktu i cierpliwości – naturalnie mu się wówczas nie udaje.

Zwłaszcza jego gorące pragnienie ujrzenia natychmiastowych rezultatów swych przedsięwzięć – jest dla niego wielką pokusą – sprowadzającą późniejsze niepowodzenia.

Używa wszelkich środków aby dopiąć swego celu.

Jest to człowiek inteligentny, aktywny, przedsiębiorczy; nie zwraca uwagi na doświadczenia innych i nie chce słuchać rad niczyich – sam sobie toruje drogę swą aktywnoscią i przedsiębiorczoscią niezwykłą.

Pragnie stać na czele i zawsze chce przewodzie nad innymi, a gdy duch jego wzniesie się na wyższy poziom rozwoju – wówczas staje się obrońcą słabszych, rozumie ich potrzeby i niedole i walczy za nich. Lecz i wówczas wszystko czyni na własną rękę – nie licząc się z niczym i z nikim.

Umysł jego jest głęboki o doskonałych zdolnościach polemicznych i dużej bystrości obserwacji. Ma dużą intuicję, dzięki której orientuje się w charakterach ludzkich. Nieustannie układa nowe projekty, które w czyn wciela; jest to człowiek czynu, który jednakże nie zawsze potrafi dostosować swą aktywność do swego otoczenia i warunków egzystencji.

Nie zawsze też jest uświadomiony co do własnej wartości. Pracuje nie­ raz tak zapamiętale, że nawet jego zdrowie może na tym ucierpieć. Gdy znajdzie się wreszcie pośród trudności niezwalczonych – wówczas wyczerpuje swój intelekt w pomysłach najrozmaitszych i może nawet zatracić swą drogę w życiu.

Za wszelką cenę pragnie osiągnąć swój cel i dąży do niego poprzez wszelkie przeciwieństwa, starając się zwalczyć każdą przeszkodę. Nieraz też nie czyni żadnego wyboru w środkach, jakimi się w tym celu posługuje – co nie zawsze daje dobre rezultaty.

Gdy wreszcie mu się coś ostatecznie nie powiedzie – nie chce wówczas przyznać się do swej porażki. Obwinia innych o nieudanie się swych planów – zamiast przyznać się po prostu, że to jego własne po­ myłki i nadmierna impulsywność spowodowały doznane niepowodzenia.

Wady. Rozprasza swe siły przez nadmierną aktywność: Sam sobie szkodzi przez brak ostrożności. Nieraz też okazać się może, że jego natura jest dość chwiejna, co przeszkadza mu osiągnąć cele życiowe. Jakże ma działać skutecznie, skoro nie wie naprawdę czego sam chce!

Co mu grozi. Może stracić majątek z własnej winy.

Zawód jego może mieć związek z żelazem, stalą, maszynami, narzędziami, a także z muzyką lub sztuką w ogólnosci. Na ogół trzeba przyznać, że jego ambicje życiowe w końcu zazwyczaj się realizują.

Jest poszukiwaczem rzeczy niezwykłych i pragnie postawić na swoim.

Wykazuje skłonności filozoficzne i religijne, lub myśli postępowe, a je­ go energia i ekspansja życiowa nieraz zostają użyte na obronę słabszych. Ma specjalne zdolności w kierunku wszelkiej propagandy.

Aczkolwiek jest to człowiek wspaniałomyślny i uzdolniony – jego charakter wykazuje dużą zmienność. Z najmniejszego powodu porzuca raz obrany kierunek i szuka innego celu oraz nowych dziedzin pracy.

Bez zastanowienia naraża się na niebezpieczeństwo.

Czekają go podróże i walki życiowe. Ma on bowiem wrogów zazdrosnych – dość nędznego gatunku – nad którymi w końcu zapanuje dzięki swej energii i aktywności w równym stopniu jak dzięki swej chytrości, podstępom i szybkości działania.

Co mu grozi. W związkach z innymi niezbyt mu się powiedzie, a dzięki nieodpowiedniemu towarzystwu może popaść w złe nałogi: dadzą mu się odczuć w życiu zazdrość oraz intrygi jego towarzyszy.

Nie wybiera sobie też nieraz określonych celów w życiu, lecz żyje od przypadku do przypadku – co może nie wyjść mu na dobre.

Jest to człowiek znany ogólnie – ale wpływ jego na otoczenie nie zawsze jest dodatni.

Choroby. Odznacza się nadmiarem sił życiowych, a zdrowie jego jest na ogół dobre. Nadmierna aktywność pcha go nieustannie do czynu i dzięki temu nieraz szkodzi sobie przepracowaniem i musi potem odpoczywać przez dłuższe okresy.

Ponieważ zawsze chce postawić na swoim – mimo wszelkie niesprzyjające okoliczności i czas nieodpowiedni – dzięki temu, rzecz prosta, spotyka się często z rozczarowaniami. Skutkiem tego okazuje niecierpliwość, popada w gniew, irytację – co potem może odbić się na działaniu żołądka lub nerek, a również spowodować bóle głowy lub newralgię.

Aktywny, samodzielny, ugania się za rozrywkami lecz może nie wyjść dobrze na tym.

Pragnie zawsze stać sam, oddzielnie od innych i wszystko chce czynić na własną rękę – najczęściej dość pospiesznie, nie licząc się z konsekwencjami swych czynów.

Nie zwraca najmniejszej uwagi na doświadczenia i przejścia innych ludzi, ani też na ich nauki lub rady, jakich mogliby mu udzielić. Wszystkiego sam musi dochodzić – pragnie bowiem zbierać nowe doświadczenia.

Bez żadnego wahania zabiera się do czynu. Musi on bowiem wyrazić się w życiu przez swą energię i ekspansję życiową. U ludzi nierozwiniętych jednakże ta nadmierna energia przeradza się w impulsywność, arogancję, władczość, a także i chęć osiągnięcia swych celów przy użyciu przemocy.

Gdy człowiek urodzony dzisiaj rozwinie się moralnie i umysłowo – wówczas chętnie walczy o prawa innych ludzi i podtrzymuje ich moralnie. Czyni to jednak również w sposób całkiem swoisty, na własną rękę, nie licząc się z otoczeniem, a nawet stosując metodę gwałtu…

Jest to człowiek wesoły, pragnący rozweselić swe otoczenie. Mimo jednakże swój charakter przyjemny jest na ogół człowiekiem dość nieostrożnym, zbytnio uganiającym się za rozrywkami. Nieraz traci on swój czas naprzód – na zajęcia, które nie przyniosą mu najmniejszej korzyści.

Odznacza się dużą zmysłowością i silnymi namiętnościami. Lubi towarzystwo kobiet, a dzięki swej wrażliwości, czułości i kochliwości – staje się niewolnikiem miłości. Kobiety zazwyczaj wywierają wpływ duży na jego życie, no i naturalnie sprowadzają nań przykrosci niemałe. To­ też dzięki miłosci nieszczęśliwej przechodzi niejednokrotnie wielkie udręki.

Przejścia życiowe i ciosy losu znosi dość cierpliwie. Nie odznacza się ani nadmiernymi ambicjami, ani też zbytnią siłą charakteru.

Układa doskonałe projekty, lecz wykonanie ich niech raczej powierza innym.

Odznacza się silnym charakterem i władczym usposobieniem. Jego niezależna i bardzo energiczna natura pragnie chodzie własnymi drogami i torować nowe ścieżki, przezwyciężając rutynę i konwenanse życiowe.

Z wiekiem staje się coraz bardziej intelektualnym, kieruje się tylko rozsądkiem, pragnie stać na czele i sprawować rządy. W dążeniu tym nie liczy się z przeszkodami – a czasami może się nawet posunąć do niesprawiedliwości i tyranii.

Zawsze jest zwolennikiem nowych poglądów i nowych metod w pracy. Lubi dyskusję i stara się zawsze torować sobie odrębne, własne drogi myślowe. Zazwyczaj też wyprzedza myślowo swe otoczenie – dążąc zawsze do postępu jak najdalej posuniętego.

Jest to groźny przeciwnik jako polemista. Opozycję swą zwalcza namiętnie. Nigdy też nie zostaje pobity – nie chce uznać się za takiego.

Okazuje wielkie poczucie godności osobistej, a jego mocna wola pozwala mu na utrzymanie raz zajętej dobrej pozycji życiowej. Ma on do te­ go wrodzone zdolności.

Jego wady, to zbytnia ognistość, niecierpliwość, niezastanawianie się w dążeniu do czynu – a także i brak dostatecznego doświadczenia. Zwłaszcza niechętnie odnosi się do wszelkiej pracy drobiazgowej i wykańczania szczegółów. Daleko lepiej potrafi obmyślać swe projekty i plany – aniżeli je wykonywać.

Jest to charakter dość nieskomplikowany, o zamiłowaniach podróżniczych. Los jego często jest związany z obcymi krajami.

Nieraz jest tak władczy, że nie znosi po prostu żadnej opozycji, co bardzo mu utrudnia życie na stanowisku podrzędnym. Toteż zawsze dąży do zajęcia jak najwyższej pozycji życiowej. Nigdy nie cofa się przed wrogami.

Typ nierozwinięty – jest egoistyczny i agresywny. Rozwinięty duchowo może stać się rzecznikiem ideałów i ich gorliwym obrońcą.

Co mu grozi. Że w końcu może się jednak rozbić o przeszkody życiowe i utracie majątek.

Może zostać wyniesiony ponad sferę swego pochodzenia.

Wyniesienie to osiągnie dzięki swej pracy i własnym zasługom – ale może ono również przypaść mu w udziale dzięki wpływom osób wysoko postawionych. W każdym razie urodzenie dzisiejsze przynosi ze sobą ewentualność wysunięcia się na widownię i osiągnięcia wyróżnienia.

Umysł jego jest niezwykle giętki i uzdolniony. Zdolności i pracowitość łączą się u niego z wielką ambicją, dzięki czemu może dokonać wielkich rzeczy.

Nieraz odznacza się swym geniuszem twórczym i okazuje zdolności artystyczne. Kto urodził się dzisiaj, pragnie czynie odkrycia i obdarzać ludzkość nowymi pomysłami i ideami.

W uczuciach swych jest szlachetny, namiętny, otwarty. Potrafi być entuzjastycznym przyjacielem, oddającym się całą duszą. Również namiętnie i z niezwykłą impulsywnością oddaje się miłości.

Małżeństwo jego jednakże nie zapowiada się zbyt pomyślnie – nieraz bowiem zawiera je zbyt pospiesznie – i później powstają z tego powodu nieporozumienia.

Jest to człowiek panujący nad innymi i z tego źródła czerpiący swą potęgę. Dzięki poparciu osób wyżej stojących może zrobić karierę.

Wady. Jego entuzjazm z jakim zabiera się do czynu może wyrodzić się w fanatyzm lub jakąś niebezpieczną manię. Ma on bowiem najgłębsze przekonanie o sobie, że to właśnie on sam tylko potrafi wszystkiego do­ konać jak najlepiej. Przekonanie to stanowi jego przyrodni jakby właściwość – i żadne błędy ani pomyłki nie są w stanie wyleczyć go z te· go.

Do czego powinien dążyć. Do rozwijania w sobie spokoju, rozwagi, umiarkowania i cierpliwości. Powinien również starać się opanować swą niecierpliwość, drażliwość i kaprysy.

Na zdrowie jego wywierają wpływ bardzo dodatni gimnastyczne ćwiczenia na otwartym powietrzu. Unikać zaś należy silniejszych podniet – zwłaszcza nadmiaru alkoholu – i tak bowiem dzięki ognistej naturze – z trudnością mu przychodzi opanować swe namiętności.

Pewien jest zwycięstwa a przykładem swym działa na innych.

Stara się wszystkich pobudzić swym przykładem do czynu. Toteż otoczenie najczęściej okazuje mu zaufanie i poddaje się jego kierownictwu.

Jest to bowiem człowiek władczy, dążący do tego, aby się wybić za wszelką cenę. Jest tak postępowo nastrojony, że pragnie odrzucie wszelkie więzy tradycyjne – a nieraz nawet zrywa ze swą rodziną.

Bez żadnego wahania staje na czele innych – jest to jak gdyby jego prawo przyrodzone. Trzeba jednakże dodać, że odznacza się również wielkim poczuciem odpowiedzialności, jaką ponosi na swym kierowniczym stanowisku.

Dąży on bowiem do tego, aby oddziaływać na swe otoczenie, a gdy jest dostatecznie rozwinięty umysłowo i moralnie – może okazać mistrzostwo w rządzeniu innymi, a nawet i geniusz twórczy. Natomiast nie­ rozwinięty – okazuje najczęściej tylko arogancję połączoną z ignorancją.

W każdym razie jest zawsze pewny swego zwycięstwa, a doświadczenie życiowe przychodzi mu zbierać w rozmaitych dziedzinach.

Jego ideały nie są skomplikowane – lecz nigdy nie są połowiczne. Nie może być żadnej wątpliwości co do tego, po jakiej stronie się opowie.

Zawód jego powinien być związany z polityką, życiem społecznym – chociaż w wojskowości, w przemyśle i technice również może osiągnąć powodzenie.

Gdy opanuje i zwycięży swe namiętności – może osiągnąć wpływy i znaczenie i zając w końcu stanowisko wybitne. Zwłaszcza dotyczy to wieku późniejszego, w którym zazwyczaj osiąga jakąś wyniesioną pozycję życiową.

Po walkach życiowych osiągnie wówczas nareszcie spokój. Cieszy się wówczas uznaniem innych, godnością, wpływami – a nieraz przypada mu to wszystko nawet tylko z racji tego dobrego urodzenia – bez specjalnych wysiłków.

Co mu grozi. Że brak wytrwałości lub też przezorności sprowadzi na niego katastrofę i nie będzie się utrzymywać na swym wysokim stanowisku.

Uzdolniony wszechstronnie, zręcznie przemawia publicznie i zyskuje zwolenników. Trzyma się uporczywie swych celów w życiu.

Cechuje go wielka aktywność w połączeniu z przedsiębiorczością.

Jest to człowiek przyjemny, usposobiony pokojowo, szlachetny, nieraz utalentowany.

Potrafi on bardzo zręcznie przemawiać publicznie i posiada łatwość stylu. Jest to bowiem natura bogato obdarzona przez opatrzność – człowiek obdarzony wszechstronnie.

Poważny, rozmyślający, zamknięty w sobie – jasno i wyraziście określa swe zasadnicze cele życiowe i zazwyczaj dąży do nich z wytrwałością, której jednak nie okazuje w rzeczach drobniejszych.

Dzięki swej uprzejmości i dobroci serca – przyciąga do siebie licznych przyjaciół i zwolenników, a dzięki ich radom i wskazówkom – potrafi umiejętnie wykorzystać sytuacje życiowe i osiągnąć dobre stanowisko.

Powodzenie również czeka go przez kobiety – a zwłaszcza jedna bogata kobieta może odegrać w jego życiu wybitną rolę.

Chociaż doskonale potrafi robić projekty i układać plany, ujmując wszystko w liniach ogólnych i zasadniczych – w wykonaniu ich jednak nie zawsze okazuje potrzebną cierpliwość i dzięki temu wcielanie w czyn swych pomysłów powinien zostawić innym.

Jego impet do pracy jest tak duży, że pragnie on natychmiast wcielić w życie każdy swój projekt. Gdy mu się to nie udaje – lub też gdy natrafia na zbyt wielkie trudności – porzuca daną pracę i natychmiast zabiera się do czegoś innego. Dbając o linię ogólną – nie troszczy się o drobiazgi.

Do czego powinien dążyć – do opanowania swych namiętności, których wybuchy sprowadzają zakłócenia w jego życiu. Skoro je opanuje – zapewni sobie spokój i szczęście, a po walkach życiowych osiągnie wreszcie zadowolenie i wypoczynek.

Zdrowie jego jest zazwyczaj dość dobre, a organizm mocny. Niechaj się strzeże przepracowania lub nadmiernej aktywności, co powoduje bez­ senność i bóle głowy.

Kocha wolność, lubi sporty i jest opozycjonistą z zasady.

Jest on namiętnym zwolennikiem wolności i występuje niezwłocznie do walki przeciwko wszelkim ograniczeniom, walcząc o wolność czy to orężnie, czy też wymową lub piórem.

Potrafi jednakże poświęcić się również i dla dobra innych, albo też dla swych ideałów, do zrealizowania których posiada specjalne zdolności.

Jest to bowiem człowiek posiadający wielkie zdolności praktyczne – jednakże przejawiający również tendencje destrukcyjne lub agresywne.

Pragnie on zawsze przodować innym i kroczyć na czele postępu. Bardzo szybko odrzuca i przezwycięża ograniczające działanie wychowania lub środowiska w jakim wzrastał.

Potrafi on pracować wytrwale i z wielkim wysiłkiem, dzięki czemu bije się prędzej czy później, walcząc zawzięcie z trudnościami życia. Zycie jego będzie pełne pracy, przeciwieństw i przeciwników – których zwalczać będzie namiętnie.

Natura jego jest dość prosta, ni złożona, o wielkiej impulsywności. Mimo wszelkie przeszkody – odbierze on sobie od życia to, co uważa, że mu się należy.

Lubi niezwykle wszelkie sporty i ruch na powietrzu. Jest on również dobrym kolegą i troszczy się o dobro zrzeszenia do którego należy.

Zawód najlepszy mający związek z polityką, literaturą, ogniem lub żelazem. Może być dobrym chirurgiem.

Jego przedsięwzięcia w końcu uwieńczy powodzenie, a dzieci jego mogą zyskać nawet sławę.

Wadą jego jest nieustanna chęć oponowania – przeciwko wszystkim i wszystkiemu. Jest to bowiem człowiek o usposobieniu dość wojowniczym – a gdy jest nierozwinięty i nieopanowany – dokuczają mu wybuchy gniewu.

Wierzy w siebie i pożąda zmian i nowości.

Pragnie gorąco uzyskać uznanie powszechne i stara się nic takiego nie czynie co mogłoby mu zaszkodzić poważniej w opinii publicznej. Umiejętnie zyskuje sobie zwolenników; ożywia go wola osiągnięcia jak naj­ większej potęgi.

Nie znosi on żadnego skrępowania, pragnie odrzucić wszelkie ograniczenia i dąży zawsze do wolności – ale zbyt niezależny i władczy – co odstrasza od niego bliższych przyjaciół, a także i kolegów. Trzeba dodać, że usposobienie jego jest dość wojownicze.

Ożywia go tak gorąco pożądanie zmian, nowości i nowego otocze­ nią że opanowanie tego przychodzi mu z trudnością. Toteż w życiu tak urodzonego człowieka mają miejsce nierzadko rozstania z osobami bliskimi, rozwody lub rozejścia się z osobą kochaną.

W ogóle w miłości tak urodzony człowiek nie jest przyjemny – nie ma bowiem zbyt wielkiej skłonności do wierności, ani do lojalności w uczuciach.

Odznacza się jednak swymi zdolnościami umysłowymi, a jest przy tym dowcipny. Zainteresowania jego są dość wszechstronne; interesuje się także doświadczeniami naukowymi i pragnąłby przeniknąć tajemnice przyrody. Dążąc do postępu – chce poznać to co najnowsze i pragnie zostać propagatorem i obrońcą nowych idei.

Umysł jego jest władczy, niezależny, wyniosły – pragnie sprawować rządy nad innymi ludźmi i wywierać wpływ swój na nich.

Posiada dar wymowy. Gdy raz się na cos zdecyduje – nie da sobie te­ go łatwo wyperswadować – gdyż jego wiara w siebie jest bardzo silna.

Życie jego wypełnia praca i wysiłek. Sam walczy o swą sprawę i sam stać musi w życiu, pomoc bowiem innych na jaką mógłby liczyć – będzie tylko bardzo niewielka.

Co mu grozi. Upadek z dobrego stanowiska życiowego lub przewroty losu spowodowane przez kobietę. Wstrząśnienia te mogą być tak silne, iż nawet utracić może majątek.

Nie cofa się przed trudnościami i leży naprzód niezmordowanie, porywając innych za sobą. ·

Nie zawsze jest to człowiek silny fizycznie – ale mimo to jego natura jest bardzo zacięta i wytrwała – i nie cofa się przed niczym, cokolwiek go spotka.

Nieustraszony, władczy, nieustannie czymś zajęty – dąży naprzód niezmordowanie, zwalcza wszelkie przeciwności życiowe i pragnie zwyciężyć za wszelką cenę – przeciwstąwiając się nieraz ogólnie przyjętym poglądom.

W tym dążeniu swym naprzód oddziałuje na swe otoczenie i porywa je za sobą. Odznacza się bowiem tak dużymi zdolnościami, a wpływ jego magnetyczny jest tak silny, że z trudem można się oprzeć jego władcze­ mu wpływowi.

Nieraz też ma specjalne upodobanie w obdarzaniu swych przyjaciół lub krewnych drobnymi upominkami. Przeważnie są to jakieś prowianty – cos do zjedzenia – ewentualnie noszenia na sobie itp.

Uważa on, że to, co jemu się podoba – powinno podobać się wszystkim. Ponieważ jednak wykazuje na ogół dość dobry smak – można się z nim zgodzić.

Z wielką impulsywnością, dąży do osiągnięcia najwyższych celów życiowych. Z wiekiem staje się coraz bardziej zdecydowany, wytrwały, cierpliwy, a nieraz i dogmatyczny, autorytatywny, stały, niezłomny. Wzrasta też jego wiara w siebie.

Może osiągnąć powodzenie wszędzie tam, gdzie jest potrzebny wysiłek stały i długotrwały. Jest to niezmordowany pracownik w swoim zakresie. Można na nim polegać.

Lubi śpiew i przemawianie publiczne. Jest zwolennikiem sztuk pięknych.

W razie choroby może się przejawiać skłonność do niedomagań gardła.

Wyróżnia się swymi zdolnościami dyplomatycznymi.

Solidny, cierpliwy, zdecydowany, dość zacięty – jest praktyczny, a światopogląd jego jest najczęściej materialistyczny – gdyż wnioski swe opiera na faktach życiowych.

Jest to człowiek poważny, zastanawiający się, a dzięki swej silnej, zamkniętej w sobie woli może nawet osiągnąć dużą potęgę duchową.

Jak się okazuje – ma on wielkie zdolności do tworzenia różnych projektów i przeprowadzania kombinacji. Na ogół wykazuje wielką zręczność życiową – umiejętnie opanowuje warunki i przezwycięża przeszkody.

Zawsze jednak jest dość władczy i pewny swego zwycięstwa.

Umysł jego jednakże jest skłonny do dyskusji i przeciwstawiania się innym, co w rezultacie doprowadza do tego, że w końcu ma licznych wrogów. Mogą mu oni nawet dość silnie zaszkodzić i dlatego niechaj się ma przed nimi na baczności.

Jednakże jego wielkie zdolności umysłowe, a zwłaszcza dyplomatyczne w połączeniu z zaciętością i siłą charakteru najczęściej pozwalają mu zatryumfować nad wrogami i odnieść nad nimi całkowite zwycięstwo.

Kto urodził się dzisiaj o północy lub w południe – bardziej jest pod­ dany ograniczającym warunkom życia. Kto zaś urodził się od północy do zachodu słońca – może zdobyć majątek.

Osobie zaś urodzonej od zachodu słońca do północy – grozi ewentualność utraty posiadanego majątku, lub też duże trudności w jego zdobyciu.

Tu należy dodać, że astrologia prawdziwa nie zna feudalizmu, już starożytni rzymianie mawiali, że: Vir pius et prudens vincere fata potest – tj. człowiek rozsądny i prawy może przezwyciężyć przeciwieństwa losu.

Kto urodził się dzisiaj ma organizm dość mocny, wykazujący jednakże pewną predyspozycję do cierpień gardła lub serca.

Nadmiar sił życiowych może spowodować niebezpieczne uderzenie krwi do głowy.

Jest człowiekiem silnej woli zamknięty w sobie i nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.

Charakter jego jest stały i zacięty – można na nim polegać.

Ostrożny jest zarówno w swych słowach jak i poczynaniach – i nadaje się wskutek tego do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych, na których potrzebna jest duża pewność siebie i poczucie godności własnej – gdyż obie te cechy są w nim niezwykle silnie rozwinięte.

Toteż nieraz tacy ludzie zajmują istotnie wybitne stanowiska państwowe, do których przywiązana jest tradycyjna powaga i autorytet. Kto urodził się dzisiaj – interesuje się wiedzą i ma skłonności do poważnych studiów. Stopniowo myśli jego stają się coraz bardziej poważne i głębokie i może wreszcie zdobyć wielką potęgę wewnętrzną.

Z wiekiem jednakże staje się również coraz bardziej uparty i nieustępliwy.

Lubi on pogrążać się w rozmyślaniach samotnych – a do obecnego stanu rzeczy, jaki panuje na świecie, nie czuje bynajmniej sympatii.

Odznacza się też swą niezwykłą energią, która jednakże najczęściej nie przejawia się na zewnątrz i znajduje się jakby w stanie ukrytym. Występuje ona na jaw dopiero przy podrażnieniu – a wówczas staje się niezwykle gwałtownym i niebezpiecznym przeciwnikiem.

Toteż w stosunkach z człowiekiem dziś urodzonym należy zachować pewną ostrożność, gdyż sprowokowany staje się groźny.

Raz rozgniewany – długo nie może się uspokoić i przejawia niezwykłą gwałtowność i furię – co dziwi bardzo osoby, które ten wybuch sprowokowały.

Wykazuje przy tym dużo próżności. Czuje przywiązanie do życia rodzinnego i jest dobrym mężem i ojcem. Co mu grozi. Że jego nadzieje się nie spełnią, a wysiłki życiowe natrafią na przeciwdziałanie tak potężne, że nie będzie mógł go przezwyciężyć.

Posiada on bowiem daleko większe ambicje aniżeli zdolności do ich realizowania. Dąży on do wielkich rzeczy – lecz nie zawsze udaje mu się je osiągnąć. Zawody związane z ziemią, jej produktami, rolnictwem, nieruchomościami, kopalniami, lub też sztuką – mogą się dlań okazać lepsze od innych.

Jest człowiekiem praktycznym, który może zrobić majątek.

Mimo, iż umysł jego okazuje pewne skłonności filozoficzne – człowiek dzis urodzony jest raczej materialistą, a jego skłonności i zamiłowania są czysto praktyczne.

Mimo usposobienia wspaniałomyślnego – przywiązany jest do pieniędzy.

Z wiekiem potęguje się w nim pragnienie spokoju i używania owoców swej pracy; staje się stopniowo bardziej nieustępliwy.

Mimo swe upodobania materialne – strona uczuciowa w jego duszy jest silnie rozwinięta. Jest wrażliwy i uczuciowy, a jego sympatie i anty­ patie są zazwyczaj dość silne i stałe.

O ile rozwinie się umysłowo i moralnie – dąży do tego, aby opanować swe niższe popędy – które w nim są tak mocne i aby oczyscić swe uczucia. Okazuje wówczas wielką intuicję i może rozwinąć duże zdolności artystyczne.

A jednak człowiek dziś urodzony, a nierozwinięty umysłowo stojący na niskim szczeblu kultury – staje się ofiarą swych instynktów i odruchów.

Poddaje się wówczas swym najniższym uczuciom i ugania się za rozkoszami życia materialnego, jedzeniem, piciem itp. Intuicja wówczas nie działa zupełnie.

Wady, jakie przejawia wówczas, gdy jego strona moralna jest nierozwinięta, to wielka skłonnosć do nienawisci, zazdrosci i zawiści.

Jego uczucia są przeważnie silnie skoncentrowane – dzięki czemu może stać się niebezpiecznym wrogiem.

Zazwyczaj odbywa liczne podróże.

Małżeństwo jego ma często podkład finansowy. Czeka go miłość starszej kobiety.

Kobieta dziś urodzona nawet w wieku późniejszym pełna jest młodości i spragniona miłości.

Kto urodził się dzisiaj – ten w wieku późniejszym osiągnie powodzenie, wzrastające stopniowo. Dąży on do zrobienia majątku i jego zamiary mogą się zrealizować pomyślnie.

Ma skłonności despotyczne a jego stosunki domowe układają się dość niemiło.

Jego charakter jest dość impulsywny, łatwo pobudliwy, skłonny do sporów, gniewny.

Jest to człowiek przyzwyczajony do wywierania swego autorytetu na otoczenie i wykazuje skłonności do despotyzmu. Przestrzega obowiązkowości i dyscypliny, ale przy tym okazuje zbytnią pewność siebie, a wydaje mu się zawsze, że tylko sam ma słuszność, której nie chce przyznać innym.

Chociaż się do tego nie chce przyznać – usposobiony jest fatalistycznie. U rodziny dzisiejsze dają dwa typy.

Niższy – jest leniwy i uparty, o nadmiernej ekspansji sił życiowych, które rozwija wszystkie wyłącznie w kierunku masłowego użycia.

Typ wyższy jest spokojny, szlachetny, filantropijny. Poddaje się on chętnie prawom społecznym i potrafi przezwyciężyć swój egoizm wrodzony całkowicie. Staje się wówczas szlachetnym altruistą i pracuje interesownie i wy­ trwale dla dobra własnego społeczeństwa, nawet i całej ludzkości.

Zawód lub zajęcie dla osoby urodzonej dzisiaj najlepsze takie, które wymaga spokojnej pracy, zdolności praktycznych, stałości, zdecydowania i pewności siebie.

Może być doskonałym rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem, bankierem, finansistą, dyrektorem itp. W domu ma stosunki niezbyt miłe.

Czego się strzec winien. Aby przez swą zbytnią pobudliwość nie szkodził swym interesom. Dzięki swemu zamiłowaniu do sporów oraz okazywanemu bez osłonek despotyzmowi – może zakłócić spokój domowy i zniszczyć swe szczęście rodzinne.

Kobieta urodzona dzisiaj – jest doskonałą gospodynią, zna się na kuchni i potrafi być również dobrą pielęgniarką chorych.

Kto urodził się dzisiaj osiągnie szczęście w małżeństwie z osobami urodzonymi w czasie od 22 sierpnia do 21 września i od 21 grudnia do 19 stycznia.

Dzięki swym wybitnym zdolnościom może zrobić karierę.

Jest to człowiek uzdolniony w wielu kierunkach, dzięki czemu może w życiu dużo osiągnąć. Gdy uda mu się rozwinąć odpowiednio swe zdolności umysłowe – może zostać uczonym, a co najmniej mądrym człowiekiem, orientującym się niezwykle trafnie we wszelkich sytuacjach życiowych.

Potrafi połączyć w jedno wiedzę teoretyczną – nabytą, z mądrością wrodzoną i zdrowym rozsądkiem. Nieraz też ma jakieś własne specjalne poglądy na sprawy religijne. Ożywia go też zamiłowanie do przygód, od­ kryć, wynalazków, poczynań ryzykownych.

Ma usposobienie dość szczęśliwe – jest bowiem zadowolony z życia i obdarzony szczodrze darami przyrody – zdolnościami i talentami. Serce jego wypełniają uczucia bardzo intensywne.

Ożywia go dobra wola, a pracy oddaje się z zamiłowaniem. Jest on zadowolony z tego, co posiada i to uczucie daje mu stałe poczucie własnego szczęścia.

Odznacza się siłą i odwagą – potrafi się skutecznie bronić przed wrogami. Trudno go rozgniewać – jednakże raz wyprowadzony z równowagi i podrażniony – staje się gwałtowny i nieubłagany.

Na ogół dość pokojowo usposobiony i cierpliwy – lubi życie wiejskie i rolnictwo. Wiedzie mu się też we wszelkich zawodach, które mają związek z ziemią, jej produktami, nieruchomościami i w ogóle ze wszystkim co konkretne, dotykalne, solidne. Często sam w końcu staje się właścicielem posiadłości ziemskiej.

Na ogół trzeba stwierdzić, że w życiu czeka go szczęścia dość dużo, je­ go ambicje życiowe zazwyczaj się spełniają.

Kobieta w tym dniu urodzona – jest odważna i posiada dużo energii – ale też bywa nieraz dość gwałtowna i zbyt łatwo się unosi.

Mimo to posłuszna jest swym obowiązkom i potrafi być dobrą żoną. Okazuje dużo wrodzonego zdrowego rozsądku i jest dość bystra – czasami jednak zbyt gadatliwa.

Może mieć dużo dzieci, którym zostawi majątek.

Dąży do szczęścia przez miłości może być dobrym ojcem rodziny.

Odznacza się silną wolą, poczuciem własnej godności, niezłomnością, autokratyzmem, stałością – co potęguje się z wiekiem.

Jest to człowiek mądry, rozważny, uzdolniony w wielu kierunkach jednostka dodatnia w życiu społecznym. Do celu jaki sobie raz postawił – dąży z wielką wytrwałością i hartem ducha. Myśli przy tym tylko o samym sobie, ale ma również na oku i dobro całej swej rodziny – bo­ wiem człowiek w tym dniu urodzony potrafi być dobrym ojcem.

Ma wrodzoną zdolność przenikania tego co ukryte, tajemnicze, a tak­ że i wszechstronne zrozumienie sytuacji życiowych, dzięki czemu osiąga popularność w swej sferze i może się nawet wznieść wyżej.

Odznacza się silną wolą. Cechują go intensywne przeżycia psychiczne.

Uwielbia wszelkie piękno – zarówno w sztuce, w życiu jak i w przy­ rodzie. Jest też wielkim zwolennikiem płci odmiennej i potrafi kochać namiętnie. Lubi śpiew.

Do szczęścia dąży przez miłość. Jest oszczędny, lecz nie egoistyczny. Dzięki swym studiom może zdobyć wiedzę i zyskać uznanie ogólne.

W życiu odnosi przeważnie zwycięstwa dzięki swym zdolnościom intelektualnym i tryumfuje nad wrogami. Jak już bowiem wspominaliśmy -jego umysł jest bogato obdarzony od przyrody.

Jego dążeniem jest osiągnięcie szczęścia domowego i rodzinnego a przy tym nie zapomina troszczyć się również o zdobycie majątku.

Jednakże należy zastrzec, że urodziny z tego dnia dają dwa typy:

Jeden – o usposobieniu filozoficznym – pogrąża się w studiach, lubi rozmyślać w samotności oddając się kontemplacji, dążąc do celów wysokich.

Typ drugi -· niższy – to człowiek nierozwinięty, który oddany jest zmysłowemu użyciu i ugania się w życiu tylko za przyjemnościami.

Typ wyższy może dużo w życiu dokonać i zyskać uznanie powszechne.

Czeka cierpliwie na zrealizowanie swych projekt6w.

Rezolutny i przedsiębiorczy – pragnie zaprowadzić porządek w swych stosunkach życiowych i chce wprowadzać nowe systemy lub metody pracy.

Gdy się raz zdecyduje – czy to na coś dobrego, czy złego – wówczas bardzo trudno mu to wyperswadować i nawrócić go na inną drogę.

Odznacza się zazwyczaj swą wytrwałością i czeka cierpliwie na realne wypełnienie się w życiu swych projektów i planów. Posiada on również dobre zdolności wykonawcze – potrafi zwłaszcza rządzić innymi i być kierownikiem.

Jest to człowiek zrównoważony o dobrym i sympatycznym usposobieniu. Umysł jego jest spokojny, nie lubujący się w zbytnich wysiłkach i dąży do tego, aby osiągnąć zadowolenie i spokój, połączony z pełnią życia.

Dzięki temu, że ma silną wolę i jest zdecydowany – zazwyczaj osiąga cel, jaki sobie postawi w życiu.

Podstawę jego charakteru tworzy dążenie do miłości i przyjaźni.

A jednak mimo to, że jest bardzo przyjacielski i koleżeński – dąży do tego, aby się wyodrębnić od innych i stać oddzielnie.-Dzięki temu dążeniu – zresztą zupełnie podświadomemu – grozi mu nawet pewna jednostronność.

Pomiędzy sobą, a innymi stara się podświadomie wytworzyć pewną przegrodę i wobec tego trudno jest bardzo z nim zaprzyjaźnić się całkowicie.

Urodziny dzisiejsze są na ogół pomyślne, obdarzają wdziękiem, a na­ wet pięknością, darzą miłością i szczęściem.

Kto urodził się dzisiaj, dzięki pracy wytrwałej, może osiągnąć dobrą sytuację życiową. Ma on skłonności do użycia i zbytku, a w życiu czeka go zadowolenie i powodzenie.

Są to, naturalnie, tylko określenia ogólne, odnoszące się do większości osób dziś urodzonych. W wypadkach poszczególnych mogą zachodzić wielkie odchylenia, a to zależnie od horoskopu indywidualnego człowieka.

Kobieta dziś urodzona jest dumna i niezależna. Żyje ona miłością – będzie dobrą matką – a czeka ją liczne potomstwo.

Dąży do piękna i harmonii a chętnie zajmuje się sprawami innych ludzi.

Jest to człowiek dość skromny, wolny od zarozumiałości, niezwykle wrażliwy i mediumiczny, odczuwa wszystko dookoła w sposób niezwykle subtelny.

Zwłaszcza piękno przyrody wywiera na nim wrażenie głębokie. Artystycznie usposobiony, o wszechstronnych zainteresowaniach umysłowych – łatwo może przezwyciężyć przyciąganie do rzeczy materialnych jakie przynoszą również urodziny z dnia tego.

I wówczas staje się dostępny natchnieniom twórczym, dusza zaś jego może osiągnąć wysoki rozwój i zdobyć znaczną potęgę wewnętrzną.

Ma przed sobą stałe cele życiowe, jasno określone. Jest pracowity i chętnie poświęca swój czas na okazywanie pomocy w rozwoju. innym. Przejmuje się też łatwo troskami innych ludzi i chętnie zajmuje się ich sprawami lub przychodzi im z pomocą.

Jest to człowiek pokojowy, który zaufał Opatrzności. A jednak – gdy zajdzie tego potrzeba – potrafi być również zdecydowany, zacięty, a w obronie własnych ideałów staje się nieustępliwy. Wyróżnia się swymi zdolnościami: pełen jest zawsze pomysłów i nowych koncepcji.

Lubi muzykę i sztukę – wszystko co upiększa i wysubtelnia życie. Dąży do zrobienia majątku, nie po to jednak, aby go tylko posiadać,

lecz aby przy pomocy pieniędzy kształtować swe życie jak najpiękniej i jak najbardziej harmonijnie.

Potrafi zarówno zdobywać: pieniądze, jak je utrzymać. Chociaż pragnie utrzymać komfort życiowy, jednakże zbytnio nie chce się wysilać w tym kierunku. Co mu grozi.

W miłości mogą go spotkać przykrości, a przez jedną z kobiet grozi mu nawet poważniejsze przejście życiowe.

Popełnia różne błędy dzięki zbyt jednostronnemu nastawieniu się – co potem mści się na jego losach życiowych.

Grozi mu również utrata majątku, który zbierał przez dłuższe okresy zapobiegliwie i wytrwale.

Jest człowiekiem pokoju, który zaufał Opatrzności.

Umysł jego jest nastrojony pokojowo i życzliwie dla ludzkości.

Dookoła niego skupiają się inni ludzie, przyciągani przez jego sympatyczną indywidualność. W otoczeniu swym budzi zaufanie i wiarę w siebie.

Pragnie on też wpłynąć dodatnio na swe otoczenie i podnieść je na wyższy poziom. Z chęcią zajmuje się rozpowszechnianiem nowych poglądów.

Troszczy się też o sprawy innych ludzi – chętnie pośredniczy dla dobra innych i opiekuje się słabszymi.

Jednakże jego największe interesowanie skupia się na własnym do­ mu i rodzinie. Odczuwa on na ogół przyciąganie do osób młodszych, a o swe dzieci troszczy się niezwykle.

Jego dobre intencje w stosunku do krewnych zostaną wynagrodzone, gdyż ci ostatni mogą mu przynieść korzyści życiowe.

Lubi on zwierzęta i przyrodę; odczuwa przyciąganie do życia wiejskiego. Jego rodzina jest przeważnie dość liczna.

Czego się strzec powinien. Chociaż posiada nadmiar sił życiowych – nieraz jednakże zapędza się za daleko, licząc na swój mocny organizm – czy to w zabawach, grze, użyciu – czy też w pracy.

W ten sposób może rozpraszać swe siły i marnować je bezużytecznie. Choroby. Na ogół człowiek dziś urodzony odznacza się dobrym zdrowiem i mocnym organizmem. Ponieważ jednak ma bardzo rozwinięte

upodobania smakowe i jest gastronomem – nieraz sobie w tym kierunku zbytnio pozwala, co może potem powodować powiększenie wątroby, niedomagania serca lub nerek.

W wieku późniejszym wszystko to może dać się we znaki dość dotkliwie.

Trzeba podkreślić jednakże, że życie człowieka dziś urodzonego układać się będzie bardzo łatwo i szczęśliwie – a drogą swą kroczyć będzie łatwo i pomyślnie.

Pewny siebie i wiekiem przejawia coraz większe poczucie własnej godności.

Okazuje nieraz duże zdolności intelektualne zwłaszcza w kierunku nauk ścisłych oraz prawniczych. W obu tych zawodach będzie mu sprzyjać powodzenie.

Jest to umysł bardzo giętki, pojętny, uzdolniony. Pełen najrozmaitszych pomysłów i projektów. Może zostać dobrym matematykiem.

Przejawia dużą pewność siebie, co w życiu praktycznym oddaje mu wielkie usługi. Potrafi również bardzo umiejętnie bronić swych poglądów i łatwo przekonywać innych.

Jest bardzo przywiązany do ogniska domowego i rodziny. Nieraz tak

mu się życie układa, że mieszka razem z krewnymi.

Wady przywiązane do tych urodzin to zbytnie pobłażanie sobie i brak hamulca w dążeniu do zadowolenia swych zmysłów. Nieraz też tak urodzony – nierozwinięty, nie otrzymawszy odpowiedniego wykształcenia żyje na niskim poziomie zmysłowego użycia jedynie, uganiając się za rozrywkami, grą, etc. Co mu grozi.

Sam na siebie może ściągnąć jakieś niepowodzenia życiowe, do czego zwłaszcza mogą się przyczynie jego miłostki, a kobiety w szczególności.

Jak wychować takie dziecko. Przede wszystkim należy je przyzwyczajać do umiarkowania, ale nie przez same zakazy -· gdyż to mało pomóc może, lecz przez własny przykład.

Ponieważ może ono okazywać pewną bierność lub obojętność – należy je wobec tego przyzwyczajać do ćwiczeń gimnastycznych, rozwijających dobre samopoczucie i potęgujących zdrowie organizmu.

Siły życiowe człowieka tak urodzonego są bardzo duże, tak że mimo wszelkich chorób, jakim może podlegać, a które najczęściej zostają spowodowane jego zmysłowymi ekscesami – żyje długo, cieszy się dobrym zdrowiem i może dojść do majątku.

Odnosi się to zwłaszcza do osób urodzonych o wschodzie słońca.

Oszczędny, dobry organizator, ma głowę do interesów.

Towarzyski, obrotny, na ogół dość sympatyczny – jest bogato uposażony od przyrody i posiada duże wrodzone zdolności.

Jest to człowiek wspaniałomyślny, wykazujący nieraz usposobienie entuzjastyczne oraz talenty artystyczne. Za swe usposobienie sympatyczne i towarzyskie jest ogólnie lubiany. Zwłaszcza w godzinach wieczornych wykazuje duże ożywienie i rozmowność; lubi towarzystwo płci odmiennej.

Pod względem moralnym przedstawia się dość dodatnio, wykazując wytrwałość, wolę potęgującą się z wiekiem oraz życzliwość i uprzejmość, która jednakże całkowicie znika, gdy go się rozgniewa. Wówczas potrafi się stać bardzo złośliwy i zawzięty.

Umie słuchać z zajęciem, koncentrować: się na swej pracy i milczeć wtedy, gdy tego wymaga sytuacja życiowa. Jego idee nie są zbyt wzniosłe, ale nie są też całkiem przyziemne.

Jego zdolności są przede wszystkim rodzaju praktycznego i organizacyjnego, co zarówno przejawia się w interesach związanych z ziemią, nieruchomościami budowlanymi, jak i w zakresie polityki. Swe projekty potrafi wcielać w życie z dużą praktycznością, wykazując zdolności konstrukcyjne.

Usposobiony jest dość matrymonialnie i przywiązany jest do rodziny. Lubi dzieci i chciałby ich mieć jak najwięcej. Jest to człowiek prawdziwie oszczędny – co jednak może też przerodzić: się w skąpstwo.

Trzeba dodać, że jego usposobienie jest prawe, a uczucia szlachetne. Dzięki popularności, jaką się nieraz cieszy oraz uznaniu, jakie spotyka jego czyny – łatwo może zostać wyniesiony na dobre stanowisko życiowe, a nawet uzyskać jakieś wyróżnienia lub odznaczenia.

Kto urodził się dzisiaj, dzięki wielkiej pewności siebie góruje nad wrogami. Karierę swą osiągnie dzięki zwykłej bystrości i przenikliwości w interesach.

Gdy urodził się biedny – otworzy się przed nim możliwość zdobycia majątku i uznania. Gdy urodził się bogaty – może również zdobyć ogólny szacunek, dzięki swej subtelności i dystynkcji. Czy w ten, czy w inny sposób może przy wysiłkach osiągnąć: wyniesienie, lub co najmniej dobrą sytuację życiową.

Silnie odczuwa wszelkie sympatie i antypatie.

Wytrwały, pracowity – ścisły jest w życiu, co przejawia się nawet w drobiazgach. Interesuje się studiami naukowymi, zarówno jak i doświadczeniami praktycznymi, ale jego zdolności intelektualne nie są nadzwyczajne. Łączy w sobie stałość charakteru z dobrocią, ale przy tym może się również przejawiać wielka wiara w siebie w połączeniu z uporem, co potęguje się z wiekiem. Ale na ogół jest dość życzliwie usposobiony do ogółu ludzkości i ożywiają go dobre intencje.

Natura ta wykazuje nieraz różnorodne przeciwieństwa. Z jednej strony jest dogmatyczny, konserwatywny i ma wielkie pojęcie o samym sobie – a z drugiej znowu – potrafi się nieraz dostosować do swego otoczenia, a zwłaszcza tej części społeczeństwa, jaka go powołuje do czynu. Łatwo też może zająć stanowisko wysunięte, na którym będzie kierować innymi ludźmi. Okazuje takt, stałość, dobroduszność i jest pełen oddania w przyjaźni, ale gdy mu się sprzeciwiać – może okazywać dużą zawziętość, a doprowadzony do pasji, staje się wprost niepoczytalny.

Gdy jest nastrojony życzliwie, wówczas jest bardzo lojalny w stosunku do innych ludzi i pozostaje tak długo póki może nimi nudzić i kroczyć własną swą drogą. Nie lubi mieszania się innych ludzi do jego spraw, a opór stawiany może go pobudzić do wielkiego gniewu. W ruchach dość powolny, potrafi sobie zawsze wynaleźć coś przyjemnego i nie opuszcza okazji użycia dobrych rzeczy świata tego.

Ma dobrą pamięć. Odczuwa bardzo silnie wielkie sympatie i antypatie, przy czym jednak najczęściej wydaje mu się, że osoby, do których czuje sympatię są jednostkami wybranymi, stojącymi bardzo wysoko moralnie. Ludzi zaś, którzy budzą jego antypatię uważa za nikczemników. Jest to człowiek silnych uczuć. Sympatyczny z natury, ma oddanych przyjaciół, pragnie przypodobać się innym i umie wywołać życzliwe uczucia dla siebie pośród swego otoczenia. Trzeba też przyznać, że dąży najczęściej do pokoju i zgody powszechnej, a z osobami o podobnym charakterze chętnie zawiera związki. Jest to jednostka dość pracowita i może się stać pożytecznym członkiem społeczeństwa, zadowalającym się tym, co przypadnie na jego dolę w życiu.

Jest to natura pełna ufności w Opatrzność o usposobieniu wesołym i szczęśliwym.

Lubi, podejmować gościnnie swych przyjaciół, ale umie być również mściwym wrogiem.

Jest to człowiek subtelny, o naturze artystycznej, a przy tym okazuje jednak również i zdolności do interesów.

Nastrojowy, bardzo wrażliwy i czuły – potrafi odczuwać nastroje innych ludzi i umie nieraz nawet odgadnąć ich myśli.

Prawy, współczujący innym, potrafi wziąć na swe barki troski i zmartwienia swego otoczenia lub rodziny. Nieraz jest usposobiony altruistycznie i pragnie zdobyć majątek, aby przy jego pomocy świadczyć dobro innym ludziom. Wywiera on zazwyczaj pewien wpływ na swe otoczenie. Potrafi się umiejętnie koncentrować na swych celach życiowych, zarówno jak w pracy umysłowej. Na ogół jest dość lubiany przez podwładnych. Jest odważny, nieraz stanowczy – a przy tym potrafi być uprzejmy. O ile go się nie drażni, może być nieraz usposobiony nawet bardzo wspaniałomyślnie.

Bardzo jest przywiązany do użycia we wszelkich jego formach. Lubi urządzać przyjęcia dla swych przyjaciół.

Bez ważniejszych powodów nie zmienia łatwo miejsca swego pobytu i przywiązuje się doń. Pragnie on tam pozostać, gdzie mu dobrze się wiedzie, a największe powodzenie może osiągnąć w tych zawodach, które wymagają stałych i powolnych wysiłków. Chętnie słucha swego dźwięcznego głosu przemawiając i lubi śpiewać. Na ogół jest to zwolennik muzyki, obdarzony zazwyczaj dobrym słuchem.

Nie niepokoi się niepotrzebnie i nie krytykuje bez ważnych powodów. Można na nim polegać we wszelkich· sprawach praktycznych i materialnych. Spokojny, zastanawiający się, potrafi być pracownikiem niezmordowanym, mimo zmienne nastroje i uczucia.

Rzadko tylko nie wstępuje w związki małżeńskie i najczęściej staje się szczęśliwym ojcem rodziny. Urodziny dzisiejsze dają dużo sił życiowych. Natura tego człowieka jest dość dziwna i w życiu dzięki temu prze­ chodzi nieraz rozmaite walki i wstrząśnięcia, do których sam dał powód swym zachowaniem się.

O ile uda mu się poskromie chociaż w części wrodzoną chęć użycia – osiąga wówczas zazwyczaj wiek sędziwy.

Pracowity, uczciwy, chociaż lubi wymiar poglądów jest jednak dość uparty. ·

Lubi rozmyślania samotne, chętnie prowadzi studia i może zdobyć na­ wet głębszą wiedzę. A jednocześnie jego zainteresowania życiowe są również bardzo praktyczne.

Charakter jego wykazuje liczne kontrasty.

Jest to bowiem człowiek podlegający licznym wpływom, a jednocześnie jest bardzo zdecydowany, a nawet nieraz dogmatyczny, potrafi też być bardzo stanowczy, a również i samowolny.

Jego najważniejszą cechą jest niewątpliwie up6r – ·mocno wierzy w siebie i zawzięcie broni swego zdania. Dzięki jednak dziwnej kontrastowości swej natury – lubi jednocześnie wymianę poglądów, chętnie pośredniczy w sporach innych ludzi i łagodzi zawziętość przeciwników.

Na ogół okazuje dużo czułości i życzliwości, a w jego życiu uczucia odgrywają wielką rolę.

Wytrwały, pracowity, cierpliwy i prawy usposobiony jest bratersko względem innych ludzi i odznacza się swym poczuciem sprawiedliwości.

Nieraz też okazuje skłonności do życia religijnego, a spełnianie do­ brych uczynków sprawia mu przyjemność.

Jego małżeństwo zazwyczaj niezbyt jest szczęśliwe.

Wady. Mężczyzna trudny jest nieraz w obcowaniu z powodu swej chęci wyodrębniania się lub uporu.

Kobieta zaś jest nadmiernie krytyczna we wszystkich sprawach domowych. Myśli bowiem zawsze o sobie, że tylko ona jedna ma rację i tylko jej zdanie jest najlepsze i jedynie słuszne.

Wadą osób dziś urodzonych jest to, że z wiekiem pragną coraz większej władzy i chcą rządzie wszystkimi – lecz ich wtrącanie się do spraw innych ludzi może spowodować, że stracą sympatię swego otoczenia.

Na ogół jednak człowiek urodzony dzisiaj jest dość sprawiedliwy, a je­ go wola jest silna. Zycie jego przeważnie wypełnia spokojna praca dla dobra innych. Przy końcu życia z zadowoleniem spogląda na obfite rezultaty swych wysiłków.

Władczy, wierzy w siebie i okazuje zadziwiające zdolności.

Jego zdolności są dość wszechstronne i mogą dać doskonałe rezultaty w dziedzinie nauki lub filozofii. Trzeba jednak dodać, że pod względem artystycznym również jest utalentowany.

Oprócz zamiłowania do poważnych studiów, okazuje dużo intuicji i dobrego smaku.

Tam, gdzie inni gubią się w ciemnościach – on jasno widzi swą drogę – dzięki potędze wewnętrznej, jaka go ożywia.

Zadziwiające są jego zdolności oraz możliwości ich realizacji praktycznych. Rozwijając się stopniowo, z wiekiem może osiągnąć dużą mądrość. Z zamiłowaniem studiuje przyrodę i bada jej życie.

Ożywia go głębokie poczucie religijne, okazuje przy tym wszech­ stronne zainteresowania i sympatie, budząc również sympatie swego otoczenia.

Jest dość szczodry. Dzięki swej intuicji przenika ukryte prawa przyrody i odkrywa jej tajemnice. Motywy jego czynów wypływają z jego mocnej indywidualności i nie zawsze są rozumiane przez otoczenie.

Wierzy on mocno w siebie i w swe zdolności, a wykazuje przy tym pewną skłonność do samotności i wyodrębniania się od innych ludzi. Mimo to przeważnie jest otoczony przyjaciółmi.

Chociaż sam nie szuka nikogo – jest poszukiwany przez innych.

Wady tych urodzin. Nierzadko jest wymagający i władczy, a w swych wymaganiach potrafi być egoistyczny, oczekując na przysługi ze strony innych ludzi.

O ile nie jest rozwinięty moralnie – to żonie jego nie ma czego zazdrościć: jest bowiem w równym stopniu pasjonatem, jak i kaprysnym. Co dzisiaj mu się bardzo podoba – jutro może zostać odrzucone całko­ wicie.

Pragnie wybić się w życiu i nie szczędzi ku temu wysiłków.

Jest to człowiek subtelny, dążący wytrwale do zrealizowania swych projektów i dążeń życiowych. W czynach swych jest dość powolny i za­ cięty; nieraz się waha. Lubi spokój i odpoczynek po pracy. Rozwija się stopniowo w miarę swych różnorodnych przeżyć.

Potrafi wybrać co dobre i przyswoić sobie na stałe. Wykazuje wielką siłę koncentracji i dużą wrażliwość, graniczącą z mediumicznością. Pełen jest nadziei i ufności, które go nie opuszczają pośród wszelkich okoliczności i przejść życiowych.

Nie szczędzi wysiłków, aby osiągnąć w jakimś kierunku doskonałość i uzyskać w ten sposób wyższość nad innymi ludźmi.

Broni swych ideałów i walczy o swe przekonania, których łatwo nie zmienia. W polemice jest zacięty i może rozwinąć wielką siłę. Potrafi być w razie potrzeby bardzo wymowny, zarówno w wypadku, gdy chodzi o jego własne interesy, jak też i o sprawy innych ludzi.

Osoba jego budzi pośród otoczenia zainteresowanie, a nieraz już na­ wet w młodości udaje mu się osiągnąć pewne powodzenie.·

Może zdobyć uznanie dzięki swej twórczości artystycznej lub literackiej. Albo też osiągnąć powodzenie finansowe dzięki swej obrotności i dobrej orientacji w interesach.

Na polu nauki lub polityki może osiągać również rezultaty pomyślne. Przede wszystkim jednak może wyróżniać się na polu twórczości, o ile naturalnie osiągnie odpowiedni rozwój – wznieść się duchem ponad ograniczenia zmysłów i materii.

Obdarowany intuicją i fantazją nierzadko okazuje dużą muzykalność. Cechują go ożywiające i zapładniające zdolności milczącego rozmyślania oraz zdolność do skupiania się na swej pracy i zadaniach życiowych. Sąd swój tworzy zazwyczaj powoli.

Trzeba dodać, że wszelkie wady urodzin dzisiejszych łatwo mogą wstać przezwyciężone, gdyż człowiek taki ma umysł szlachetny i wzniosłe serce. Toteż najczęściej w życiu osiąga dobre stanowisko – odpowiednio do swego pochodzenia i wykształcenia, jakie otrzymał. W końcu może być nawet wyróżniany przez innych i osiągnąć uznanie ogólne.

Nie sprzeniewierza się swym ideałom.

Jest to bowiem człowiek niezwykle wrażliwy, którego dusza spragniona jest jakichś ideałów. Gdy je raz sobie ustali – dąży później do ich zrealizowania z dużą wytrwałoscią i siłą woli.

Jednakże wszystkie te cechy dopiero wówczas się przejawiają, gdy wstanie pobudwne jego zainteresowanie lub podrażniona ambicja. Jest bo- wiem na ogół dość powolny.

A jednocześnie umysł jego jest ostry, aktywny i nie brak mu pomysłów oryginalnych. Jego duszę wypełniają nierzadko natchnienia artystyczne, interesuje się żywo sztuką, wykazując dość duże poczucie koloru i słuch muzyczny. Wywiera dość duży wpływ towarzyski i społeczny, a w życiu ma dużo zadań do wypełnienia.

Potrzebuje jednak harmonijnego i spokojnego otoczenia. W atmosferze zaś niespokojnej i gorączkowej – nie może się skupie należycie i w końcu tak staje się podrażniony, że nie czuje najmniejszej ochoty do pracy.

Jest przywiązany do życia, wykazuje silną zmysłowość i kochliwość, lubi towarzystwo osób płci odmiennej, ale przy tym jest cierpliwy, wytrwały i nadaje się do pracy fizycznej.

Charakter jego i nastroje ulegają zmianom. To bywa milczący – to znowu staje się bardzo rozmowny, raz wykazuje dużo pilności – w innym znowu wypadku zachowuje się obojętnie – lubi wygody i zbytek; gdy tylko nie jest podrażniony wykazuje ustępliwość, ostrożność, stałość i zaciętość.

Jest on bardzo drażliwy – ale trudno go przeniknąć, gdyż nie okazuje tego na zewnątrz i długo tłumi gniew w sobie. W każdym razie otocze­ nie powinno się liczyć z jego wielką ambicją, która łatwo czuje się dotknięta. Wówczas może okazywać niezadowolenie, skłonność do melancholii, zaciętość, upór.

Nie jest wolny od uczucia zazdrości. Okazuje też pewien dogmatyzm – trzymając się ściśle szczegółów i formalnej treści słów. Nie znosi sprzeciwiania się swej woli.

Odznacza się wrodzonym poczuciem humoru i jest usposobiony filantropijnie.

Jest to człowiek dość łatwowierny, przyjmujący wszystko bezkrytycznie.

Dąży on wprawdzie sam do zrobienia majątku, ale chętnie czymś obdarzy człowieka biednego. Okazuje on dość wszechstronne zainteresowania i sympatie. Jest usposobiony filantropijnie i z chęcią popiera jakąś akcję dobroczynną.

Trzeba podkreślić, że na ogół jest usposobiony dość konserwatywnie i mimo całą swą serdeczność i uczuciowość okazuje nieraz upór, zaciętość i nieustępliwość wobec innych poglądów.

Nie opuszcza go poczucie pewności siebie; jest optymistą. Odznacza się pewnym poczuciem humoru i łatwo dostrzega stronę komiczną każdego człowieka. ·

Wadą jego największą jest niezwykła skłonność do przeciwstawiania się innym. Z najmniejszego powodu gotów do opozycji.

Gdy tylko jest podniecony – wówczas żadne względy rozumowe ani moralne dla niego nie istnieją. Perswazje wprowadzają go w jeszcze większą wściekłość. Najlepiej pozostawić go samemu sobie i czekać, póki gniew nie przeminie.

Co mu grozi. Pragnie on okazywać swą wspaniałość innym, rządzie i wywierać swą władzę – i przez to naturalnie, może narazić się na wrogie wystąpienia przeciwko sobie.

W sporach jest gniewny, drażliwy, nieustępliwy; toteż powinien się wystrzegać wszczynania kłótni, a zwłaszcza wszelkich walk – grozi mu bowiem zranienie w pojedynku.

Organizm jego jest zdrowy i mocny. Jako choroby najczęściej spotykane mogą mu dolegać kaszel, chrypka, katar lub choroby gardła.

Niechaj nie przebiera miary w jedzeniu i piciu – aby nie narazić się na niebezpieczeństwo apopleksji.

Lubi zbytek i dąży do zrobienia majątku.

Jest to człowiek pełen pomysłów, a jego projekty nieraz się w czyn wcielą, gdyż jest on zdolnym wykonawcą.

Charakter jego jest dość miły – cechuje go pewien spokój wewnętrzny, który potęguje się z wiekiem. Staje się wówczas coraz więcej przy­ wiązany do wygód, użycia, zbytku i niechętnie odnosi się do rzeczy nowych lub niezwykłych.

Posiada zdolności krasomówcze, które może doskonale rozwinąć, a także zostać przywódcą jakiejś partii politycznej.

Cechuje go umiarkowanie i poczucie własnej potęgi. Jednakże u ludzi nierozwiniętych występuje często zbyt wielkie zadowolenie z samego siebie i niepotrzebne przekonanie o swej wielkości – do czego nie ma naj­ mniejszego nieraz powodu. Ta zarozumiałość nie oparta na żadnych pod­ stawach ‘– może zrazić do niego otoczenie.

Dobrze lubi się namyśleć zanim coś przedsięweźmie – potem jednak że potrafi pracować wytrwale i konsekwentnie.

Czuje wielką sympatię do sztuki – zwłaszcza stosowanej i lubi śpiew.

Dąży wytrwale do zrobienia majątku i jest wielce zadowolony, skoro mu się uda osiągnąć zyski materialne. W interesach zawsze sobie zostawia – na wszelki wypadek – zabezpieczoną możność wycofania się.

Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin – to przede wszystkim zbytnia drażliwość. Mało potrzeba do tego, aby wprowadzić w gniew człowieka dziś urodzonego. Raz podrażniony :- staje się niezwykle oporny i niechętny do zgody.

Nie jest to zbyt przyjemny towarzysz życia – gdyż przeciwstawia się innym z najmniejszego powodu i wówczas nie ma względów dla uczuć innych osób.

Co mu grozi. Że jego wysiłki życiowe pozostaną bezpłodne – czy to z powodu niepotrzebnego uporu – czy też z powodu wręcz odmiennego braku zdecydowania.

Sobie samemu zawdzięcza swe powodzenie i karierę.

Jest to człowiek o dużej sile wewnętrznej, którą przejawia w życiu i chociaż nie jest agresywny – wyzwany do walki potrafi być groźny dla innych. Nieustępliwy, niezłomny – niezachwianie wierzy w siebie.

Dzięki swym różnorodnym przeżyciom rozwija się stopniowo. Decyduje się powoli, ale zdanie jego jest zawsze praktyczne i solidne. Umysł jego jest dość niezależny.

Urodziny te dają najczęściej dwa typy:

Człowiek rozwinięty, o wyższym poziomie kultury – chętnie pracuje dla dobra swego społeczeństwa zarówno jak i dla całej ludzkości. Wznosi się w życiu stopniowo do wyżyn swych ideałów, przestaje myśleć o samym sobie, a jego najgorętszym dążeniem jest praca dla innych.

Nierozwinięty – jest bardzo pretensjonalny, autokratyczny i trudno bardzo jest otoczeniu zadowolić go. Mimo wszystko – dzięki swemu wielkiemu egoizmowi – osiąga w końcu powodzenie materialne.

Zawód jego może dać najlepsze rezultaty w tym wypadku, o ile będzie mieć związek z ziemią, jej produktami, rolnictwem, ogrodnictwem, lub nieruchomościami. Może być również dobrym budowniczym, śpiewakiem, artystą. Wady. Zawsze chce mieć słuszność po swej stronie. Jest uparty, a charakter jego jest nieustępliwy i władczy, co potęguje się z wiekiem wraz z uporem.

Potem poczucia własnej godności i dumy – podlegać może niebezpiecznym uniesieniem i wybuchom gniewu. Nie jest również wolny od uczucia zazdrości. Co mu grozi. W swoich przedsięwzięciach życiowych napotkać może na przeszkody i przeciwności, a jego dążenie do niezależności może właśnie doprowadzić go do zależności od innych.

Jego plany przemyślnie układane w celu zaszkodzenia innym – mogą się obrócić przeciwko jego własnej osobie lub interesom.

Do czego powinien dążyć. Do opanowania swej zmysłowości, która przejawia się ze zbyt wielką siłą. Choroby. Może popaść w depresję psychiczną, zaś jego organizm może wykazywać predyspozycję do cierpień serca. W końcu może osiągnąć dobre stanowisko i nawet gdyby pochodził z niższego stanu – zrobić karierę.

Ostrożny, metodyczny, oszczędny interesuje się sztukami pięknymi.

Jest to człowiek oryginalny, który może nawet okazać talent w jakimś specjalnym kierunku.

Umysł jego jest bardzo czujny, choć usposobienie ma milczące. Po­ ważny, zastanawiający się – jest przy tym bardzo obrotny i odznacza się swą silną wolą.

Troskliwie wszystko rozważa i obserwuje – i przeważnie w końcu do­ prowadzi do skutku to, co sobie postanowi.

We wszystkich swych skłonnościach zarówno jak i w cechach charak­ teru jest stały – i to również w dobrym jak i w złym.

Usposobiony na ogół dość przyjaźnie dla innych – dąży jednakże do tego, aby się odosobnić od nich i wytworzyć między nimi a sobą przedział.

Cechuje go zdrowy rozsądek; umysł jego okazuje skłonności analityczne. Odznacza się swymi dobrymi pomysłami, wykazuje często zdolności krasomówcze..

Jest wytrwały, obdarzony dużą siłą życia, chociaż nieraz dość powinny.

Mimo swe skłonności materialistyczne potrafi kochać z całym oddaniem się i poświęceniem. Jak wychować dziecko dziś urodzone.

Potrzebuje ono starannej opieki, przy czym należy dążyć do odzwyczajania go od uporu i zmysłowości, starając się zaszczepić mu bardziej idealne poglądy i regularne przyzwyczajenia, których potem stale się będzie trzymać w życiu.

Zawód dla niego najlepszy taki, gdzie zachodzi potrzeba badań drobiazgowych i prac analitycznych. Może być doskonałym chemikiem.

Co mu grozi. Grożą mu wrogowie skryci i zawzięci, którzy będą się starali mu zaszkodzić. Może się im to powieść i wówczas przeszkodzą mu w osiągnięciu jego zamiarów i spełnieniu się projektów życiowych.

Powinien wystrzegać się zmysłowości.

Jest to człowiek usposobiony przyjaźnie, dość pokojowo i ustępliwy. Uczuciowy, wrażliwy – okazuje stałość w swych przywiązaniach.

Posiada on zdolności przystosowywania się do sytuacji życiowych. Dzięki związkom z innymi może osiągnąć w życiu znaczne korzyści.

Oddani przyjaciele okażą mu zwłaszcza dużą pomoc. Potrafi on swe życie urządzić harmonijnie, ma dobry gust i troszczy się o upiększenie swego otoczenia. Niezwykle interesuje go sztuka – zwłaszcza odczuwa przyciąganie do śpiewu i muzyki w ogólności.·

Dzięki tym swoim upodobaniom może nawet zostać artystą – muzykiem, malarzem, ewentualnie – literatem. Okazuje dużą zręczność w pracy ręcznej, co pozwala mu osiągnąć doskonałe rezultaty w dziedzinie sztuki stosowanej. Może być również dobrym chirurgiem.

Jego wysiłki w końcu uwieńczy powodzenie, a dzięki swej pracy pilnej i wytrwałej zdobędzie zarówno majątek jak i pozyska przyjaciół. Powodzenie swoje w życiu będzie zawdzięczać raczej swym wysiłkom indywidualnym aniżeli kaprysom natury.

Posiada on nadmiar sił życiowych, które rozprasza na wsze strony, czy to w sporcie, czy w miłostkach lub pracy.

Sam sobie szkodzi prze swe zamiłowania gastronomiczne, i dzięki te­ mu może nawet chorować na wątrobę lub nerki. Okazuje też nieraz skłonność do tycia.

Osoby urodzone o wschodzie słońca są zdrowsze i bardziej odporne na choroby aniżeli osoby urodzone w nocy.

Wady. Typ nierozwinięty łatwo wybucha gniewem – a wówczas trud­ no go uspokoić.

Jest kapryśny, opanowany przez swe namiętności. Chociaż leniwy – skłonny jest do wybryków. Władczy, nadmiernie krytyczny – nieustannie szuka błędów w postępowaniu innych.

Posiada niezwykłą wrażliwość i jest uosobiony bardzo serdecznie, a z tego powodu może nawet zostać łatwo wyprowadzony w pole przez innych.

Jego pewność siebie, przekonanie o swej wartości i siła wewnętrzna są bardzo duże, ale zdolności umysłowe dość przeciętne. Okazuje natomiast zdolności polityczne i to w dość wysokim stopniu, co zwłaszcza przejawia się w umiejętnym zawieraniu układów i kompromisów.

Potem namiętności, zamiarów, projektów – za wszelką cenę pragnie osiągnąć pomyślną realizację swych celów i zamierzeń.

Wady swe może najłatwiej opanować i przezwyciężyć przez miłość.

Co mu grozi. Że może spaść z jakiegoś wysokiego miejsca lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi.

Podobnie i na wysokim stanowisku, jakie mógłby osiągnąć w życiu – grożą mu też przewroty nagłe połączone z niebezpieczeństwem upadku.

Polega wprawdzie na samym sobie i swych zdolnościach – lecz to może go zaprowadzić właśnie zbyt daleko i w końcu zabierze się do różnych spraw, o których ma niedostatecznie wyrobione pojęcie.

Również i jego wygórowana ambicja może go wciągnąć w niebezpieczne sytuacje.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Jest ono najczęściej samowolne i za wszelką cenę pragnie działać na własną rękę. Ma jednak dużo wytrwałości i chętnie idzie za przykładem innych. Dlatego też wychowawcy po­ winni je strzec starannie przed nieodpowiednim towarzystwem, od którego może przejąć niepożądane właściwości i cechy charakteru.

Chociaż jest bardzo uparte – można do niego trafie przez sympatię i miłość. Ma ono wrodzone poczucie piękna, dążenie do elegancji, zainteresowania artystyczne – które należy rozwijać.

Przede wszystkim powinno się je przyzwyczajać do posłuszeństwa prawu – i zahamować tendencję do samowoli.

Może swymi zdolnościami pokierować nieodpowiednio.

Charakter jego wykazuje cechy dość kontrastowe. Chociaż jest cierpliwym pracownikiem i usposobionym na ogół dość skromnie – potrafi być również bezlitosny i egoistyczny.

Stara się on odpowiedzieć wymaganiom, jakie mu stawiają inni – mimo to jednak najczęściej swymi zdolnościami pokieruje nieodpowiednio.

Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin to przede wszystkim charakter dość cierpki – a w poczynaniach swych chwiejny nieraz i słaby.

Co mu grozi. Jest zbyt łatwowierny w stosunku do ludzi i źle umieszcza swe zaufanie. Toteż zostanie ono nadużyte.

Do czego powinien dążyć. Przede wszystkim do opanowania swej zmysłowości – a zwłaszcza powinien pod tym względem poskramiać swą wyobraźnię.

Gdy przezwycięży swe namiętności staje się prawy i wierny i może dokonać wielkich rzeczy.

Okazuje wówczas niezwykłą potęgę umysłową, idzie za postępem czasu i szeroko stosuje w życiu społecznym nowe odkrycia i wynalazki.

Może też osiągnąć niezwykły rozwój i przejawiać jakiś bardzo oryginalny talent.

Nie powinien zapominać, że największym ze wszystkich zawojowań – jest planowanie samego siebie.

Kto urodził się dzisiaj – powinien od czasu do czasu przebywać w samotności, która jest dla niego źródłem potęgi wewnętrznej. O ile chodzi zwłaszcza o ważniejsze decyzje– powinien je przedsiębrać w samotności, gdyż inaczej może podlegać wpływowi otoczenia, na który jest bardzo wrażliwy.

Potrzebuje starannego wychowania w dzieciństwie.

Odznacza się on swoją intuicją i może okazać zdolności poetyckie. Lubi życie samotne.

Jest to człowiek o charakterze dość dziwnym i nieczęsto spotykanym. Chociaż znajduje się pośród ludzi – jest im nieraz obcy -żyje jakby we własnym swoim świecie myślowym i okazuje lekceważenie dla uznania i sławy.

Stały, wytrwały, bardzo odważny, okazuje w życiu wielką aktywność i rozwija znaczną ekspansję.

Nieco szorstki w swym zachowani , dąży do oddzielenia się od innych.

Natura jego jest wyniosła i dumna. Chociaż na ogół prawy – jest to charakter marsowy, nie cofający się przed użyciem siły. Dąży on do zapewnienia sobie słuszności w życiu nie tyle przez własne zasługi i pracę, co przez zręczne wykorzystanie okoliczności a także i użycie przemocy.

Nieraz też w życiu rozmaici ludzie stają się jego podwładnymi i zależą od niego. Przyjaciół jednakże posiada tylko nielicznych.

Co mu grozi. Że koniec jego życia może być niepomyślny, a w każ­ dym razie nieprzyjemny.

Dziecko dziś urodzone potrzebuje starannego wychowania. Pozostawione bowiem samemu sobie może stać się złośliwe, kłamliwe, i dążyć do zadowolenia jedynie swych żądz, dopuszczając się nawet fałszów w tym celu lub kłamstwa.

Pragnie ono również zagarnąć przemocą cudzą własność, a nie pilnowane staje się bardzo zuchwałe i przejawia instynkty niszczycielskie.

Jest to człowiek o charakterze dość sympatycznym, uczuciu, wrażliwy, odznaczający się inteligencją, zdolny do głębokiej miłości.

Wysokie uświadomienie połączone z dobrocią – to najgłówniejsze cechy jego charakteru.

A jednak potrafi on być również surowy i bez skrupułów, a chociaż jest usposobiony pokojowo – dąży jednak do władzy i osiągnięcia autorytetu.

Wierzy niezachwianie we własną potęgę i jest przekonany o swych zdolnościach; okazuje wielką skrytość i rezerwę.

Pragnie on prowadzić życie człowieka publicznego, roztaczać wszech­ stronną aktywność towarzyską, a spełnianie obowiązków społecznych sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie.

Lubi spokój domowy i potrafi mimo całe przekonanie o swej słuszności i wielkości zdobyć się na tolerancyjność i życzliwość innych.

Ma on wielu przyjaciół i znajomych – ale tylko nieliczni z nich okażą się pożyteczni w życiu. Związki zaś z przyjaciółmi w interesach – przyniosą straty.

Wrogowie – chociaż nieliczni przyczynią jednakże dużo zmartwienia.

Sprawy majątkowe w młodości przedstawiają się zazwyczaj nieszczególnie. Sytuacja materialna poprawia się jednakże w połowie życia, a to dzięki zapobiegliwości jaką rozwija.

Małżeństwo osoby urodzonej dzisiaj nie jest wolne od dysharmonii.

Jest zapobiegliwy i gospodarny, co może doprowadzić go do majątku.

Wie czego pragnie, cel swój ma jasno określony w życiu, a w swych dążeniach jest wytrwały.

Cechuje go oszczędność. Dzięki swym wysiłkom i gospodarności osiągnie powodzenie materialne i zapobiegliwość pomoże mu w zdobyciu majątku.

Karierę swą może osiągnąć również dzięki małżeństwu.

Jest to człowiek cierpliwy, który posiada zdolności wynalazcze i umiejętność przystosowania się do warunków, co mu zapewni dobrą sytuację życiową. Zycie prowadzi dość proste.

Ma on dużo oryginalnych projektów i dobrych pomysłów. W życiu spotyka go więcej okazji pomyślnych, aniżeli sam może wykorzystać.

Jest wymowny i posiada dużą zdolność przekonywania innych o słuszności swego zdania.

Zawód jego może być nawet dość ekscentryczny lub niezwykły – ale w nim osiągnie powodzenie. Powiedzie się mu również we wszystkim, co ma związek z ziemią, jej produktami, rolnictwem, ogrodnictwem i kopalniami.

Czego się strzec winien. Niechaj ma się na baczności przed wybucha­ mi gniewu i zazdrości.

Kobieta dziś urodzona powinna dążyć do tego, aby nie dać na siebie oddziaływać pochlebstwu i nie pozwalać sobie na zbytnie uleganie namiętnościom lub sympatiom posuniętym za daleko.

Jak wychowywać dziecko dziś urodzone. Jest ono samowolne, a po­ zostawione samemu sobie staje się nieustępliwe i niewrażliwe na cierpienia jakie sprawia innym.

Ma ono dużo sił życiowych i mocny organizm, a nieraz cierpi z powodu przejadania się. Wcześnie rozwija się w nim silna zmysłowość.

Trzeba je przyzwyczajać do uprzejmości, ustępliwości, sympatii dla wszystkiego co żyje, odzwyczajać zaś od okrucieństwa w stosunku do małych zwierząt, do czego nieraz okazuje skłonności.

Ma umysł zrównoważony i okazuje skłonności matrymonialne.

Jest człowiekiem czułym, serdecznym i kochliwym. Ma on dość silne skłonności matrymonialne – a mimo to uczucia swe kieruje nieraz na złe tory.

Jest dość ambitny i pragnąłby zając jakieś stanowisko bardziej wybitne, a dzięki swym wytrwałym wysiłkom nieraz osiąga pozycję odpowiedzialną w życiu. Osoby wyżej stojące od niego okazują mu swą pomoc i protekcję, a wyższe sfery towarzyskie przyczyniają się niemało do jego kariery.

Chęć panowania nad innymi wyraźnie się przebija w jego charakterze. Dzięki swej mądrości, a również i okazywanemu taktowi i uprzejmości dla innych – może osiągnąć duże wpływy.

Posiada on umysł zrównoważony. Stały, cierpliwy, uparty – a cechy te potęgują się w nim z wiekiem – gdy raz coś sobie postanowi – pragnie to wykonać za wszelką cenę.

Długo się namyśla i rozważa – ale gdy raz ustali swe zamierzenia – wówczas dąży do swego celu z wielkim zdecydowaniem, nawet i w tym wypadku, gdyby to miało go doprowadzić do kolizji z prawem.

Na ogół życie jego płynie dość spokojnie i nie obfituje w jakieś wydarzenia nadzwyczajne.

Zazwyczaj okazuje dużo prawości i pewną szczodrość – ale czasami znowu bywa wyjątkowo oszczędny. Przeważnie przychodzi do majątku dzięki wykonywanemu zawodowi.

Jego wady – to zbytnie skoncentrowanie się na samym sobie i przypisywanie swej osobie zbytniego znaczenia.

Nie jest też wolny od wady szyderstwa, a charakter jego przyjmuje nieraz odcień zbyt władczy.

Co mu grozi. Jest to charakter dość ambitny, który jednak w swym dążeniu do zrobienia kariery nie zawsze posługuje się odpowiednimi środkami i z tego powodu może ściągnąć na siebie przewroty losu.

Z tego również powodu jego aspiracje i dążenia mogą się wcale nie zrealizować.

Ma on zdolności artystyczne i poczucie humoru okazuje również zdolności naśladowcze.

Lubi uznanie i bardzo się troszczy o swą opinię.

Jego poglądy są najczęściej demokratyczne, a jednakże mimo to lubi występować okazale i wysuwać się w życiu na pierwsze miejsca.

Dąży on bowiem do potęgi i władzy i przewodzenie nad innymi sprawia mu wielką przyjemność. Pragnie panować – niezależnie od tego, czy posiada potrzebne do tego kwalifikacje, czy nie.

W końcu jednakże sam zostanie opanowany – gdy popadnie w więzy miłości i dostanie się pod wpływ przemożny żony.

Posiada on duże zdolności organizacyjne i silną wolę – dzięki czemu może się wybić w życiu. Powodzenie czeka go zarówno na polu sztuki jak też i w zawodach mających cos wspólnego z ziemią – w rolnictwie, ogrodnictwie, a także w związku z kopalniami i ich produktami.

Urodziny dzisiejsze przynoszą szanse korzystne na zrobienie kariery i zdobycie majątku, czy to dzięki interesom, pomyślnej lokacie kapitałów, czy też przez akcje, przedsiębiorstwa publiczne itp.

Kto urodził się dzisiaj może również otrzymać spadek po rodzicach lub krewnych.

Organizm jego jest silny i wykazuje dużo sił życiowych.

Wady. Umysł jego jest nieraz fantastyczny, zazdrosny, despotyczny. Nie jest samodzielny i pożycza sobie myśli, idee i natchnienia od innych.

Czego się strzec winien. Jego życie obfituje w dziwne przygody i wy­ darzenia. Niechaj zatem będzie ostrożny i strzeże się nieszczęśliwych przypadków.

Kobieta dziś urodzona – panuje nad mężem i nad swą rodziną. Dzięki mężowi może osiągnąć majątek.

Stały, nieugięty, nieustępliwy jest przyjazny, sympatyczny, uczuciowy.

Zdecydowany, cierpliwy, wytrwały, praktyczny – wyróżnia się swymi zdolnościami wykonawczymi. Jest dość konserwatywny, ale przy tym jego zainteresowania umysłowe są wszechstronne. Im dalej posuwa się w lata – tym bardziej staje się stały, nieugięty, zamknięty w sobie, poważy, nakazujący szacunek.

Trzeba jednak podkreślić, że mimo nieustępliwości odznacza się swymi gorącymi uczuciami. Jest to przeważnie dobrze usposobiony, przyjazny, sympatyczny, szlachetny człowiek.

Jego wewnętrzny charakter jest pełen godności i dość władczy. Ostrożny, rozważny – decyduje się powoli, ale jego zdanie jest zawsze solidne i ma dużą wartość praktyczną.

Jest wielkim zwolennikiem piękna w przyrodzie zarówno jak i w sztuce – zwłaszcza lubi zbytek artystyczny, piękne otoczenie i piękną architekturę. Okazuje też sam nieraz zdolności artystyczne i konstrukcyjne, co przejawia się również i w kierunku architektonicznym.

Lubuje się w spełnianiu czynów sprawiających innym przyjemność i okazuje skłonności filantropijne.

Jego największą wadą jest zbytnia chęć wypoczynku i niechęć do czynienia wysiłków. Ta tendencja do łatwego życia i inercji może go narazić na większe przykrości życiowe.

Do czego powinien dążyć. Niechaj stara sią przezwyciężyć swą zmysłowość i przyciąganie materii, które tak silnie odczuwa – i wznieść duszę swą do wyżyn abstrakcji.

Niechaj więc stara się w życiu dopomóc sobie samemu podobnie jak dopomógł wielu innym.

Człowieka tak urodzonego czeka zazwyczaj dość szeroki zakres wpływów życiowych – a jego wysiłki zostają nieraz uwieńczone powodzeniem.

Znajdzie w życiu protektorów i przyjaciół życzliwych.

Jest to człowiek przedsiębiorczy, wyróżniający się swym oryginalnym umysłem. Jest tak uzdolnionym, że prawie w każdym kierunku może w życiu liczyć na powodzenie.

Może być dobrym pracownikiem umysłowym, teoretykiem, myślicielem, uczonym, wynalazcą, mówcą.

Mózg jego pracuje w harmonii ze zdolnościami wykonawczymi rąk, a dzięki swym artystycznym zdolnościom może hyc doskonałym pracownikiem na polu sztuki stosowanej.

Wesoły, o miłym usposobieniu, towarzyski – przywiązany jest do życia materialnego.

Jego przyjaciele – to ludzie bardzo aktywni, popierają go w życiu i nieraz lwią część swego powodzenia ma im do zawdzięczenia.

Ma on również protektorów wśród osób wyżej postawionych, a wpływ tej protekcji dość dużo obejmuje i w skutkach swych może się okazać w życiu wielce dobroczynny.

Wady. Z powodu zbyt negatywnego i nerwowego usposobienia jakie posiada – może podlegać: ujemnym wpływom otoczenia i zostać wciągnięty w złe towarzystwo.

Jak wychować dziecko dziś urodzone.

Potrzebuje ono przede wszystkim jak najbardziej troskliwej i starannej edukacji oraz troski o rozwinięcie jego charakteru.

Pozostawione samemu sobie – bez odpowiedniego wykształcenia – nie rozwija się i pozostaje silnie zmysłowy i uganiającym się za użyciem.

Tacy mężczyźni gdy dorosną – mówią zbyt dużo i zbyt głośno, zachowują się nieodpowiednio i nie cieszą się sławą. Kobiety znowu – nie­ rozwinięte i nieopanowane – nerwowe i są niespokojne.

Ale za to gdy otrzymają odpowiednie wykształcenie i wychowanie – obie płcie wykazują dużą subtelność: i dobry smak.

Na ogół charakter osoby urodzonej dzisiaj jest dość dodatni, a życie rodzinne zapowiada się nieźle.

Jest odważnym, przedsiębiorczym i utalentowanym człowiekiem.

Inteligentny, pełen energii – w walkach życiowych osiąga zwycięstwo dzięki swej wyższości intelektualnej nad przeciwnikami.

Wykazuje duże zdolności do koncentrowania się na swej pracy. Od­ ważny i przedsiębiorczy – pragnie własną pracą i wysiłkiem całego życia wybić się na stanowisko zaszczytne i przezwyciężyć wszelkie przeciwieństwa, jakie spotyka na drodze prowadzącej do tego celu.

Bardzo praktyczny – doskonale orientuje się w interesach. Mimo wszystko jednakże może być narażony na niepowodzenia w związku z własnością nieruchoma.

Nieraz bywa obdarzony niezwykłymi zdolnościami lub nawet talentem w jakimś kierunku. Może na przykład lubować się w odkrywaniu tajemnic przyrody; poczyni jakieś specjalne wynalazki w zakresie naukowym – ewentualnie w dziedzinie elektryczności, optyki lub chemii. Odznacza się też swymi niezwykłymi zdolnościami zarówno w kierunku literackim jak i artystycznym. Ale jego zdolności mogą również zna­ leźć doskonałe zastosowanie w kierunku czysto filozoficznym.

Ponieważ potrafi bardzo zręcznie odkrywać cudze tajemnice – mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią sledczym lub prawnikiem.

Co mu grozi. Że może zakończyć swe życie przedtem, aniżeli zadowoli swe najwyższe ambicje i osiągnie ostateczny cel swych pragnień.

Do czego powinien dążyć. Powinien starać się o jednolitość i harmonię swego charakteru. Zdarza się bowiem, że jego natura wykazuje pewną podwójność – inny jest w słowach, a inny w czynach. Ta podwójność przejawia się coraz silniej z wiekiem, łącznie z drażliwością i niepokojem wewnętrznym.

Jest to człowiek wymowny, umiejący niezwykle zręcznie bronić swych poglądów. W zawodzie swym zazwyczaj udaje mu się osiągnąć dobre stanowisko. Może też osiągnąć powodzenie w zakresie wojskowości.

Interesuje się. sztuką a nieraz okazuje zdolności poetyckie lub muzyczne.

Jest to człowiek bardzo bystry, obrotny, zręczny, zwłaszcza w wypadkach nieprzewidzianych trudnosci.

Trzeba dodać, że jest bardzo wrażliwy na wpływy innych ludzi i liczy się z ich zdaniem.

Jego wyobraźnia jest rozwinięta dość silnie i okazuje zamiłowanie do wszystkiego co niezwykłe i fantastyczne.

Smak jego jest bardzo subtelny. Ukochał wszystko co piękne, a jego zachowanie się i tryb życia noszą często na sobie pewne piętno artystyczne.

Nieraz też okazuje zdolności w kierunku artystycznym, muzycznym, śpiewu itd. Doskonale zna się na sztuce, a w dziedzinie poezji lub muzy­ ki może się nawet wznieść wysoko.

Czego się strzec winien.

Chociaż jest bardzo utalentowany, nieraz zachowuje się w życiu zbyt biernie i za mało myśli o rozwinięciu swych wrodzonych talentów i przejawieniu ich w czynach.

Trzeba jednakże stwierdzić, że w życiu czeka go dość dużo szczęścia, chociaż koleje jego losu zazwyczaj podlegają zmianom najróżnorodniejszym.

Niewątpliwie potrafi on sobie utorować drogę w życiu i osiągnąć stanowisko związane z pewną odpowiedzialnoscią.

Jest to bowiem silny charakter – i to silny pod wszystkimi względami

– zarówno psychicznie jak i fizycznie.

Dobry mówca – potrafi być zręcznym dyplomatą, a gdy swą działalność skieruje w stronę życia politycznego – może osiągnąć doskonałe rezultaty i zwyciężać swych przeciwników przy wyborach.

Gdy tylko będzie mógł w życiu osiągnąć odpowiedni rozwój umysłowy i duchowy – może wówczas wstać jednostką wybitną, twórcą lub organizatorem społecznym, którego wpływ będą odczuwać szersze warstwy ludnosci.

Żyje na rozstajnych drogach nie wiedzieć, którą ma wybrać.

Jest to człowiek dowcipny, inteligentny, miewa doskonałe pomysły, a dzięki swemu zamiłowaniu do pracy umysłowej nieraz zdobywa dużą wiedzę i mądrość.

Kto urodził się dzisiaj myśli bardzo dużo i więcej żyje swymi myślami aniżeli uczuciami i pierwsze odgrywają w jego życiu większą rolę.

Przez całe swe życie dąży do tego, aby się rozwijać, poznać samego siebie i analizować swe wrażenia i uczucia. Pragnie on opanować swe uczucia i rozwinąć silną wolę.

A mimo to – jest jednak dość chwiejny i waha się pomiędzy ufnością i wiarą, a sceptycyzmem. Rzadko przebywa w jednym miejscu przez czas dłuższy i chętnie zmienia miejsce swego pobytu. Nieraz pragnąłby nawet być w dwóch miejscach naraz.

Nie odznacza się wielką wytrwałością i konsekwencją; zanim zakończy jakąś sprawę i doprowadzi cos do skutku – już zabiera się znowu do czegoś zupełnie innego, a to z powodu swego niezdecydowania.

Jego niepokój nerwowy, i chęć czynienia kilku rzeczy naraz potęguje się z wiekiem.

Wady. Jest niezdecydowany, zawsze siedzi na dwóch stołkach i nie zawsze potrafi się koncentrować i pracować wydajnie i z korzyścią dla siebie.

Najczęściej nie wie co ma wybrać, bo w byciu nieustannie stają przed nim, otwierają się nieustannie dwie drogi, dwa sposoby postępowania, podwójne możliwości i przeżycia podwójnego rodzaju. Pociągają go też jednocześnie rozmaitego rodzaju zainteresowania i rozmaite rodzaje studiów.

Nerwowy, niespokojny, drażliwy – łatwo się unosi a wskutek rozproszenia jakie okazuje – trudno mu się koncentrować.

Gdy rozwinie się wyżej moralnie, może osiągnąć wielką mądrość.

Lecz człowiek stojący na niskim szczeblu drabiny moralnej – ceni prze­ de wszystkim tylko swój mózg i nie wierzy w nic poza materialnymi wydarzeniami codziennego życia.

Usposobienie jego jest społeczne ma licznych przyjaciół.

Wspaniałomyślny, sympatyczny – odznacza się zdrowym rozsądkiem i trafnością swych spostrzeżeń.

Gościnny, uprzejmy – troszczy się o wygody i rozrywki swych gości. Wywiera wpływ przyciągający na innych, a w życiu nie zabraknie mu przyjaciół i zwolenników.

Posiada wielką wyobraźnię, ale przy swych zdolnościach niezwykłych może okazywać też usposobienie kapryśne lub fantastyczne. Może też przejawiać pewien talent w jakimś określonym kierunku.

Intelekt jego jest bardzo aktywny i ostry; niezwykle trafnie obserwuje wydarzenia i ludzi, a sądy jego są przeważnie słuszne.

Dzięki swym specjalnym zdolnościom zarówno analitycznym jak i praktycznym człowiek urodzony dnia tego mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią śledczym, prawnikiem.

Usposobienie jego jest przyjazne i szlachetne – lubi pracę społeczną. Może zająć z czasem stanowisko odpowiedzialne, na którym będzie się cieszył zaufaniem ogólnym. Dzięki własnym swym wysiłkom może osiągnąć wyniesienie zawodowe w zakresie swej pracy· jak i w zakresie swego społecznego środowiska.

Nieraz zdarza się, że ma ważne zadania do spełnienia w życiu – i stopniowo wznosi się na jakąś dobrą pozycję życiową, zajmując dobre stanowisko lub sprawując jakiś ważniejszy urząd.

Urodziny te nieraz dają tendencję do dwóch małżeństw – zwłaszcza u kobiet. Taki człowiek jest lojalny i wierny w stosunku do swych przyjaciół, lecz usposobienie jego jest zmienne.

Zręcznie dostosowujący się do warunków i otoczenia – szybko pod­ nosi się z wszelkich upadków i klęsk życiowych i toruje sobie nowe drogi w życiu.

Poszukuje wytrwale prawdy – a przy tym zawsze widzi dwie strony każdego zagadnienia – i ta kontrastowość i podwójność jego charakteru nieraz się zaznacza w życiu.

Umysł jego niezwykle ruchliwy – zawsze jest czynny. Zapytany w jakiejś sprawie – może dać zawsze na to kilka odpowiedzi.

Lubi w życiu ryzykować. Inny jest w swych mys1ach a inny w czynach.

Zręczny jest bardzo w wyrażaniu swych myśli, czy w słowie, czy w piśmie i okazuje zdolności artystyczne i literackie.

Nieco wyniosły i egoistyczny – jest dobrym pracownikiem umysłowym; potrafi zwłaszcza dobrze rozumować i dowodzie słuszności swego zdania.

W sporach jest zacięty i nieustępliwy. Wykazuje w ogóle dość wojowniczą naturę – jest też zazdrosny. Nie cofa się w życiu przed ryzykiem i hazardem.

Jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony o naturze podwójnej. Inne jest jego wnętrze – a inaczej postępuje na zewnątrz.

Nastroje jego zmieniają się nieustannie. Gdy jest dobrze usposobiony – wówczas jest doskonałym pracownikiem i chętnie przychodzi z po­ mocą innym.

Pod wpływem zaś złych nastrojów – jest bezwładny i obojętny.

Na ogół trzeba stwierdzić, że w życiu dość mu się wiedzie, a jego wszechstronne zainteresowania i projekty realizują się pomyślnie.

Przy tym interes swe prowadzi umiejętnie i systematycznie, i również w swych zajęciach i pracy umysłowej jest staranny i metodyczny. Zwraca uwagę na swe zachowanie, wygląd zewnętrzny i troszczy się o ubranie.

Może liczyć na powodzenie i karierę w wojskowości. Jego bracia mogą osiągnąć dobre stanowiska.

Czyni on odważne wysiłki w celu zdobycia bogactwa i osiągnięcia stanowiska.

Co mu grozi. Czeka go jednak opozycja wrogów, która będzie mu w tym przeszkadzać dość silnie i nie można powiedzieć na pewno, czy mu się uda zwalczyć swych przeciwników.

Życie jego zależne jest od ryzyka.

Inteligentny, wrażliwy lubi zwierzęta i ma zdolności handlowe.

Jest to człowiek o silnym poczuciu sprawiedliwości i dość dużych zainteresowaniach naukowych, skłonny do badań i studiów. Zwłaszcza w kierunku prawniczym jak i filozoficznym lub teologicznym może okazać uzdolnienie specjalne. Odznacza się również dużym zmysłem krytycznym.

Cechuje go zdrowy rozsądek, pragnienie zdobycia wiedzy, trafne zda­ nie i bezpartyjny pogląd na sprawy społeczne jak i pewna tendencja do serdecznego i eleganckiego zachowania się. To ostatnie jest jednak raczej tylko pozorem – gdyż w gruncie rzeczy człowiek w dniu tym urodzony ma naturę oziębłą i obojętną.

Jest dumny, nie chce podlegać innym, a w obronie swej niezależności gotów na wszystko. W biedzie – czuje się bardzo nieszczęśliwy.

Gdy człowiek taki jest członkiem jakiejś gminy religijnej – okazuje w jej sprawach dużą gorliwość.

Wrażliwy jest i zamknięty w sobie – stąd też trudno go poznać – a z powodu tego mogą powstawać nieraz w jego życiu nieporozumienia.

Interesuje się sprawami domowymi, zwłaszcza wzrusza go los zwierząt domowych, do których łatwo się przywiązuje.

W życiu czekają go różne przejścia, zmiany i wahania losu – z góry na dół – dopóki nie nauczy się panować nad sobą i w ten sposób nie będzie w stanie zapanować nad warunkami życiowymi.

Na ogół w pracy zawodowej może osiągnąć powodzenie – o ile tylko uda mu się przezwyciężyć tendencję do niepokoju, drażliwości, krańcowości – potęgującą się z wiekiem. Wówczas może swe obowiązki spełniać ku ogólnemu zadowoleniu.

Ma zdolności do handlu i może zostać dobrym kupcem. Czeka go dość długie życie i ewentualność zdobycia majątku.

Może nawet stać się słynny – ale mimo to trudno mu będzie być popularnym.

Jest usposobiony pokojowo i chciałby dookoła siebie widzieć harmonii i zgodzie.

Jest to człowiek o usposobieniu szlachetnym, dążący do tego, aby być

zadowolonym z życia i osiągnąć w nim pełnię szczęścia.

W zachowaniu swym jest uprzejmy, ujmujący, delikatny – na ogół budzi do siebie sympatię.

Zachowanie jego jest grzeczne, a nieraz nawet pełne wdzięku. Lubi ubierać się elegancko.

Odznacza się dobrą pamięcią; lubi rozmyślać i zastanawiać się w spokoju. Jednakże wyobraźnia jego nie jest bynajmniej zbytnio rozwinięta.

Na ogół okazuje pewne zainteresowania literackie zarówno jak i naukowe. Udziela chętnie rad swemu otoczeniu i mocno jest przekonany o ich słuszności.

Jest to zwolennik wszelkiego piękna i sztuki, pragnący dookoła siebie widzieć tylko harmonię i zgodę.

Skoro nauczy się czynić dobry użytek re swych zdolności – wówczas może osiągnąć wysoki poziom rozwoju zarówno pod względem umysłowym jak i duchowym.

Czeka go małżeństwo z miłości, w którym będzie się czuć szczęśliwy. Lubi też swatać swych znajomych.

Zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie najlepiej harmonizuje z ludźmi urodzonymi od dnia 21 stycznia do 20 lutego oraz od dnia 22 września do dnia 22 października.

Kobieta urodzona tego dnia – wyróżnia się swymi umysłowymi zdolnościami, dążeniem do postępu, swego ujęcia, niezależnością. Mogą się przed nią otworzyć rozmaite możliwości kariery zawodowej.

Z wiekiem staje się coraz bardziej władcza, ale też nerwowa i niespokojna, z tendencją do popadania w krańcowość.

Cukać ją może w życiu ewentualność dwóch małżeństw lub dłuż­ szych związków.

Jego rycie domowe nie układa się zbyt przyjemnie. Niechaj szuka pociechy w nauce, sztuce lub literaturze.

Lubi polowania, podróże, wszelkie przygody i rozrywki. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a zainteresowania wszechstronne.

Jest ro człowiek subtelny, który umiłował literaturę i sztukę. Jednocześnie wykazuje też i zdolności praktyczne – zwłaszcza w kierunku handlowym i może być doskonałym pośrednikiem, kupcem, finansistą. Wykazuje również zdolności w kierunku wojskowym.

Czuły, bystry, okazuje zmienność usposobienia, która może poradzić się w gniewliwość lub drażliwość, albo też niepokój nerwowy.

Potrafi być wiernym i dobrym przyjacielem, ma dużo zdrowego rozsądku i wrodzonej szlachetności, w miłości zaś jest bardzo przywiązany.

Dzięki doświadczeniom życiowym rozwija się stopniowo – a jego charakter powoli się krystalizuje. Dzięki życiu religijnemu lub też zainteresowaniom filozoficznym powoli opanowuje swą nerwowość, staje się cierpliwy, samoopanowany, przywiązany do życia rodzinnego i spełniający chętnie swe obowiązki.

W małżeństwie nie jest zbyt szczęśliwy – dokuczają mu bowiem nie­ porozumienia, a nawet kłótnie.

Choroby, jakie ewentualnie mogą przynieść dzisiejsi urodziny, to

cierpienia płuc, krwi, nerwowość i dolegliwość rąk.

Co mu grozi. Jest zbyt pewny siebie i z tego powodu wywołuje nieporozumienia i spory, a nawet może ściągnąć na siebie katastrofę życiową.

Kobieta dziś urodzona – jest ładna, uczuciowa, szlachetna – ale nieraz zaniedbuje swe obowiązki domowe. Interesują ją sztuki piękne, zwłaszcza muzyka i malarstwo a także życie publiczne.

Wierzy w siebie, dąży do władzy i potrafi rozwiązywać trudne zagadnienia.

Jest to człowiek niezależny, dążący do wolności – o charakterze dość sympatycznym. ·

Wiara w siebie, poczucie własnej godności i pełnia świadomości własnych sił – to jego najwybitniejsze cechy charakteru.

Ma on dobre intencje – ale nieraz jest zbyt rozpruwszy.

Wszystko co dotyczy życia umysłowego żywo go interesuje; dąży do rozwoju wszechstronnego wykształcenia i wysubtelnienia przez nieustanną aktywność myślową.

Umysł jego jest obdarowany własnościami specjalnymi. Potrafi on zajmować się takimi rzeczami, jakie niecierpliwią innych. Ma zdolności do układania i rozwiązywania szarad, rebusów, rozstrzygania zagadkowych problemów, odkrywania tajemnic itp

Bardzo wszechstronny w swych zainteresowaniach – robi kilka rzeczy naraz – nieraz też zawód jego jest podwójny. Ta podwójność w życiu człowieka urodnego dzisiaj odgrywa dość dużą rolę i nieraz spotykają go przeżycia podwójnego rodzaju.

Kobieta urodzona dzisiaj nieraz ma dwóch mężów lub też przeżywa kilka dłuższych związków.

Kto urodził się dzisiaj wyróżnia się swą szeroką wiedzą, wpływami i autorytetem. Jego stanowisko życiowe zazwyczaj ustala się w połowie życia – i jest to zazwyczaj jakaś dobra pozycja.

Umysł jego wykazuje specjalne uzdolnienie do panowania nad inny­ mi. Czeka go ewentualność małżeństwa z cudzoziemką.

Na ogół wiedzie mu się w życiu.

Wady. Chętnie pozuje, jest dumny, samowolny i zaniedbuje swe obowiązki.

Co mu grozi. Ugania się za sensacją, co ściągnie na niego poważne przykrości życiowe.

Jest miłosierny i poświęca się dla innych. Niechaj unika niepokojów.

Dąży on do opanowania samego siebie i przezwyciężenia swych wad.

Przyjazny, sympatyczny – pragnie przyjść z pomocą potrzebującym, wspomaga chorych i upośledzonych.

Wysoce uzdolniony – posiada wzniosłe ideały i chętnie poświęca własne korzyści na ofiarę swym ideałom.

Odznacza się swym dobrym usposobieniem; jest szlachetny, pomocny, miłosierny, natchniony, dobrze życzący swym bliźnim.

Jego zdolności krytyczne i porównawcze są rozwinięte niezwykle sil­ nie. Wykazuje również uzdolnienie w kierunku medycyny.

Jest to człowiek obdarzony niezwykłą energią, a jego kariera życiowa szybko postępuje naprzód.

Wiedzie mu się w życiu, a jego przedsięwzięcia i poczynania uwieńczą skutki pomyślne.

Zwłaszcza w związku z współdziałaniem z innymi może osiągnąć po­ wodzenie. Może osiągnąć również wyniesienie dzięki dobremu małżeństwu.

Choroby. Organizm człowieka urodzonego dzisiaj niezbyt jest silny. Jest on zawsze bardzo czynny i z tego powodu może ulec niebezpieczeństwu przepracowania i przemęczenia, a z tego może się później rozwinąć choroba piersiowa.

Powinien unikać niepotrzebnych podrażnień i niepokojów – inaczej ogarnie go silna nerwowość, która -może go potem doprowadzić do ogólnego osłabienia i wyczerpania.

Jest bystry i pragnie władzy czekają go podróże dalekie.

Okazuje duże zdolności w kierunku finansowym.

Zachowanie się jego jest przyjazne i uprzejme, a umysł wykazuje predyspozycje do rządzenia i kierowania innymi ludźmi.

Jest to człowiek bardzo ambitny, który czyni wysiłki w celu zajęcia jakiegoś stanowiska wybitnego. Jego charakter jest całkiem swoisty, oryginalny, jaki niełatwo jest należycie zrozumieć.

Doskonały obserwator – posiada dużo wrodzonej bystrości, właściwej ludziom zajmującym w świecie stanowiska kierownicze.

Jego zdolności przewidywania są silnie rozwinięte. Ma doskonałe koncepcje i jego idee o tym, co powinno być dokonane – są słuszne, ale nie zawsze wciela w czyn to, co głosi.

Niespokojny, pożąda zmian i stąd życie osiadłe i stałe na jednym miejscu mniej posiada dlań powabu, aniżeli zmiany miejsca pobytu,

Urodziny dzisiejsze przynoszą też zazwyczaj ewentualność dalekich podróży zagranicznych, które mają nieraz związek z przyjaciółmi. Może zdarzyć się, że człowiek urodzony dzisiaj opuszcza swą ojczyznę i odbywa wędrówki dalekie, niezadowolony z tego, co go otacza.

A jednak – grozi mu, że uganiając się za fortuną nieznaną – opuści niewykorzystane okazje prawdziwego szczęścia.

Wady. Nieraz podlega złudzeniom i okazuje pewną chwiejność pod względem zasad moralnych. To samo stosuje się również i do jego życia religijnego. Jest też dość zmysłowym i skłonnym do ekscesów w kierunku zaspokajania swych pożądań.

Powinien dążyć do przezwyciężenia swej chwiejności i niezdecydowania, które zwłaszcza w drugiej połowie życia silniej da mu się odczuwać, a także powinien się starać opanować swe drapieżne instynkty.

Okazuje dużo przywiązania do swej rodziny – a szczęście jego życiowe związane jest zazwyczaj z życiem rodzinnym.

Jest doskonałym polemistą niechaj jednak strzeże powierzchowności.

Odznacza się swą inteligencją. Pragnie on wszystko ująć przy pomocy myśli, rozumuje i wyjaśnia bardzo wymownie, wykazując zdolności krasomówcze i umiejętności w dowodzeniu.

Jest to doskonały polemista. Posiada również zdolności satyryczne i zręcznie potrafi bronić swego zdania, argumentując z wielkim sarkazmem i dowcipem.

Prawdę powiedziawszy – nieraz też zbytnio pewnym jest swej mądrości – wydaje mu się bowiem, że zawsze tylko on ma słuszność i że wie wszystko!

Każdą rzeczą się interesuje i na wszystkim zna się po trochu – ale też częściej niczym nie zajmie się gruntownie.

Na jakiś czas daje mu zadowolenie to nieustanne zmienianie przed­ miotów zainteresowania, potem jednak napastuje go rozczarowanie.

Skłonnym jest do częstego zmieniania swego zdania. Nieraz też waha się pomiędzy dwoma wręcz przeciwnymi poglądami. Ta podwójność często występuje w jego życiu a nawet i kobiety dzisiaj urodzone nieraz przeżywają dwa małżeństwa lub też kilka dłuższych związków.

Jednakże trzeba wyjaśnić, że mimo całą zmienność psychiki człowieka dziś urodzonego – uczucia jego są prawe i stałe – jest to bowiem człowiek szlachetny. Poten nadziei, żyje więcej myślami aniżeli zmysłami i układa sobie ciągle projekty na przyszłosć.

Lubi też eksperymentować i okazuje zdolności do mechaniki.

Co mu grozi? Przede wszystkim grozi mu utrata osób kochanych lub rozejście się z nimi.

Wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć – ominą go rozmaite pomyślne okazje życiowe.

Dzięki swej lekkomyślności – może się narazić na przykrości i straty. Obrotny, intelektualny, pełen temperamentu, dobry mówca – jest jednocześnie nieufnym i wahającym się.

Może osiągnąć pewne uznanie dzięki swej działalności filantropijnej.

Lubi zmieniać miejsce pobytu i zawód.

Bystry, wielomówny, ruchliwy, lubi podróże, zmiany miejsca pobytu i w ogóle wykazuje pewne skłonności do prowadzenia życia kłusownicze­ go.

Władczy, niespokojny, aktywny, pełen energii – okazuje zdolności dyplomatyczne i potrafi umiejętnie kierować różnymi zawikłanymi życiowymi sprawami, w których się świetnie orientuje dzięki swej przenikliwości.

Nieraz okazuje pewną dumę rodową – chociaż na ogół chętnie poświęca się dla innych, a dzięki swej wrażliwości i dużej uczuciowości – może łatwo zostać wywiedziony w pole.

Ale trzeba również zaznaczyć, że jego charakter wykazuje pewną podwójność, raz jest serdeczny, przyjacielski i wywierający wpływ przyciągający na innych – to znowu jest obojętny, oziębły, kapryśny.

Zawód dlań najlepszy związany z pracą umysłową, drukarstwem, dziennikarstwem, nauczaniem lub podróżami. Okazuje również niezwykłą zręczność w pracach ręcznych i zdolności artystyczne.

Wady. Jest nieco mściwy, skryty, drażliwy i zbyt łatwo się unosi. Lubi jałowe dyskusje i spory bezprzedmiotowe. ·

Wady te przejawiają się silniej u osób urodzonych w dzień.

Należy jednakże podkreślić, iż jego zdolności umysłowe są niezwykłe, i może on dzięki wykształceniu i kulturze rozwinąć się bardzo wysoko, do czego zresztą pcha go pęd wewnętrzny.

Co mu grozi?

Współpraca i związki z innymi okażą się dlań dość niebezpieczne. Z powodu nieustalonych dostatecznie celów życiowych, zbytniej zmienności, czy to wewnętrznej czy też spowodowanej przez wydarzenia życiowe – może się w końcu okazać, iż nie dopnie swych zamiarów. W ta­ kim wypadku jego życie, bezpożyteczne zarówno dla niego samego jak i dla innych – upływa mu zazwyczaj na zabawach i rozrywkach.

Ma głowę otwartą lecz okazuje brak skrupułów.

Potrafi doskonale argumentować i dowodzić – a dzięki temu wywiera wpływ dość znaczny na swe otoczenie.

W ogóle jest to człowiek o głowie otwartej, specjalnie uzdolniony w kierunku filozoficznym. Umysł jego niezwykle bystry i subtelny – nie pozbawiony jest również i chytrości. Interesują go zawsze rzeczy najnowsze i bardziej postępowe – a gdy coś utraciło swój posmak nowości – przestaje go interesować; szuka on wówczas nowych dziedzin dla swej ekspansji umysłowej.

Dzięki swym wybitnym zdolnościom dostosowania się do warunków i potrzeb życiowych – łatwo może osiągnąć wyniesienie. Trzeba jednak­ że dodać, że nie lubi wszelkiej pracy zbyt i monotonnej, która by nie da­ wała dostatecznego pola do popisu jego zdolnościom intelektualnym.

Dzięki swemu przyjemnemu charakterowi – jest dość lubianym przez otoczenie.

Dużo korzysta w swych podróżach – zarówno umysłowo jak i materialnie.

Wady. Usposobienie jego jest jednak dość harmonijne. Waha się, wątpi, często podlega złudzeniom – z czym walczyć powinien.

Pragnie bardzo zrobić majątek i nie przebiera w środkach, jakie mogą go do tego doprowadzić.

Co mu grozi?

Chociaż jest bardzo ostrożnym i dba o siebie i o swe interes – może zarówno zostać oszukanym przez innych, jak też i zawieść się na swych własnych zdolnościach.

Czego się strzec winien?

Z powodu braku skrupułów, jaki okazuje ubiegając się za korzyściami materialnymi – może popaść w niebezpieczne sytuacje życiowe.

Dziecko dziś urodzone – powinno być kierowane wpływem miłości. Gdyby jej wychowawcy nie odczuwali – niechaj mimo wszystko unika­ ją postępowania szorstkiego. Na dziecko dziś urodzone najlepiej bowiem oddziaływać przez jego myśli i rozwój umysłowych zdolności. Jego umysł jest bowiem bardzo rozwinięty, pojemny i łatwo wszystko pojmuje.

Albo będzie jednostki wybitną albo pechowcem.

Charakter jego jest bardzo obrotny a usposobienie ekscentryczne, Wynalazczy, bystry – wyróżnia się swymi zdolnościami umysłowymi.

Inteligentny, aktywny, o usposobieniu niespokojnym, samowolnym – łatwo wywołuje nieporozumienia.

Jest to człowiek, który może być albo jednostką wybitną – albo też mniej niż przeciętną. Albo odznaczy się niezwykle dzięki studiom, pracy umysłowej i dzięki swej wiedzy wszechstronnej – albo też będzie pro­ wadzić życie bezładne, pełne zamieszania i chaosu.

Zabiera się do wielu rzeczy naraz i często więcej zaczyna, aniżeli może doprowadzić do pomyślnego zakończenia. Nieraz też zdarza się iż rozpoczęta praca przestaje go interesować i wówczas porzuca ją i zabiera się bez skrupułów do innej roboty.

Tak urodzeni ludzie odgrywają często pewną rolę w życiu politycznym, artystycznym, dziennikarskim – jako wynalazcy lub literaci.

Wady dzisiejszych urodzin – to nieszczerość, a człowiek tak urodzony nieraz mija się z prawdą. Czyni to najczęściej pod wpływem swej wyobraźni, która nie pozwala mu dostrzec rzeczy takimi jakie są naprawdę, lecz ukazuje wszystko w różowym świetle jego pragnień.

Miewa on pomysły chaotyczne a jego plany i projekty nie mają dość siły i wskutek tego nie uwieńczy ich powodzenie.

Wykazuje też pewną podwójność charakteru – inny jest w słowach a inny w uczynkach.

Choroby jakie przywiązane są do urodzin dzisiejszych – to pewna ewentualność cierpień płucnych, czemu można przeciwdziałać przez ćwiczenia oddechowe i gimnastykę, co wywiera w ogóle wielce dobro­ czynny wpływ na zdrowie osób dziś urodzonych.

Trzeba również dążyć do spokoju i harmonii – gdyż zamieszanie i niepokój psychiczny ujemnie odbija się na stanie zdrowia i w końcu może się przejawiać jako choroba organizmu.

Wymowny obrotny skłonny jest do krańcowości

Ma doskonałą pamięć. Cokolwiek usłyszy lub przeczyta – zachowuje w pamięci i umie to odpowiednio zużytkować we właściwej porze.

Łatwo potrafi dostosowywać się do wszelkich okoliczności.

Może być doskonałym ajentem lub kupcem. Najchętniej zajmuje takie stanowisko, na którym może wykazać się swą zręcznością wymowy lub pióra, w przynoszeniu najnowszych wiadomości, przy nauczaniu innych itp. Tak rodzi się wielu wybitnych literatów, dziennikarzy, wydawców i artystów.

Jest to człowiek usposobiony pokojowo i pragnie przyjść innym z po­ mocą, spełniając uczynki, które posłużą dla ogólnego dobra.

Zakres jego prac jest zazwyczaj dość szeroki – nieraz pragnąłby znajdować się w dwóch miejscach naraz.

Jego sposób zachowania się ufny i przyjacielski – za chwilę może się zmienić i stać się zamkniętym w sobie, zwlekającym i oziębłym.

Zresztą przeważnie jest w dobrym nastroju i usposobionym jest przychylnie do innych ludzi.

Jest zmysłowy i może podlegać silnym wzruszeniom. Okazuje skłonność do krańcowości i przebierania miary.

Zazwyczaj tak się w życiu składa, że chociaż wiele pracuje – nie osiąga jednakże przez to wielkich korzyści.

Co mu grozi? Że plany, jakie układa są niedostatecznie obmyślane i nie będą się pomyślnie realizować. Może się również okazać, że prace jakie przedsiębierze – nie są celowe i dlatego też nie osiągnie dzięki nim powodzenia.

Czy to z powodu braku zdolności przewidywania, czy też ze względu na okoliczności od niego niezależne – w każdym razie może go spotkać niepowodzenie, a z jego projektów i zamiarów tylko niewiele dojdzie do skutku.

Niechaj nie rozprasza sil niepotrzebnie.

Zakres jego zainteresowań umysłowych jest dość szeroki – przyciąga go nauka i sztuka, chętnie jednak prześlizguje się tylko po ich powierzchni, chociaż potrafi sobie nadać pozór rzeczoznawcy.

Ruchliwy, nieco niespokojny, jest to jednakże człowiek zdolny, energiczny, władczy, nakazujący posłuszeństwo.

Jest dość skryty – a przy tym interesuje się wszystkim co niejasne, niezwykłe, ukryte, niecodzienne.

Potrafi być doskonałym reprezentantem jakiejś firmy lub towarzystwa, dobrym agentem, pośrednikiem, popularyzatorem. Może też zostać zdolnym uczonym lub dobrym kapłanem.

Jego bracia obierają nieraz karierę artystyczną.

Wady. Z moralnego punktu widzenia jego charakter jest zbytnio pod­ dającym się i zbyt ustępliwym.

Łatwo podpada pod wpływ pochlebców i wówczas pozwala im sobą kierować.

Co mu grozi? Że siły swe będzie rozpraszać w wielu kierunkach, i nie·

osiągnie spodziewanych pomyślnych rezultatów. Grozi mu również ska­ leczenie.

Jest niezwykle praktycznym – a jego nierealne projekty nie mogą mu przynieść – rzecz prosta – korzyści.

Jak wychować dziecko dziś urodzone?

Należy mu zaszczepić skłonność do prostolinijności, w postępowaniu i przyzwyczajać do tego, aby nie ulegało podszeptom próżności. Przede wszystkim należy dążyć do rozwinięcia w takim dziecku jasnego uświadomienia, do czego okazuje duże zdolności.

Choroby. Człowiek dnia tego urodny jest nerwowy i drażliwy. Łatwo może się przemęczyć i przepracować, a wówczas podlega stanom za­ mieszania i konfuzji, co odbija się ujemnie na jego zdrowiu.

Potrafi utorować sobie drogę w życiu.

Charakter jego jest nieco kobiecy o naturze podwójnej, zmiennej.

Obrotność, zdolność dostosowywania się, ruchliwość umysłowa zręczność fizyczna – to jego najcharakterystyczniejsze cechy.

Jest to człowiek pracowity, a jego umysł aktywny, subtelny, bystry, szybko pojmujący i… chytry.

Nadmiar energii intelektualnej jaka go wypełnia – musi znaleźć sobie ujście w życiu. Ożywia go pragnienie rozmaitości i antypatia do powtarzania tych samych rzeczy – dzięki czemu, gdy osiągnie odpowiedni rozwój – może osiągnąć wspaniałe rezultaty w nauce doświadczalnej, litera­ turze lub sztuce.

Potrafi utorować sobie własną drogę w życiu i osiągnąć swe cele, nakazując innym szacunek. Odznacza się swymi zdolnościami finansowymi i handlowymi, a w tym kierunku może osiągnąć powodzenie.

Możność działania, okazywania swej przedsiębiorczości oraz przejawiania swej indywidualności w czynie zawsze sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie.

Niewątpliwie jest to człowiek pożyteczny i przyjemny – a jego misją jest uczynienie życia bardziej przyjemnym i interesującym zarówno dla siebie samego jak i dla drugich.

Czego strzec się powinien?

Łatwo ulega przemęczeniu z powodu swej wrażliwej intelektualnej na­ tury, a także i nadmiernej gorliwości i przejmowania się wykonywaną pracą.

Dziecko dziś urodne jest wrażliwe i delikatne; należy z nim postępować łagodnie.

Później, gdy dorośnie, staje się taki człowiek dość samowolnym, po­ wstając jednakże ustępliwym i dostosowującym się do warunków.

Niechaj się przygotuje na zmienne koleje losu.

Wyróżnia się swym pożądaniem wiedzy, miewa oryginalne pomysły i idee, a bywa również gorącym zwolennikiem sztuk pięknych i literatury. W ogóle jego zdolności umysłowe są duże, zarówno w kierunku czysto naukowym jak i we wszystkim co dotyczy komunikacji, handlu, prawa.

Dzięki zdolnościom dyplomatycznym – zręcznie przeprowadza w życiu swe projekty.

Jego poczynania zyskują często pewną popularność, gdyż jest to człowiek posiadający usposobienie społeczne i humanitarne.

Okazuje zamiłowanie do podróżowania, zajmuje się wieloma rzeczami naraz – natomiast praca systematyczna i wytrwała mniej go pociąga.

Podobnie jak podlega zmianom w swym zawodzie i skłonnościach – również jego stan posiadania i warunki materialne podlegają wahaniom. Toteż w życiu przechodzi od niedostatku do bogactwa, a potem znowu dają mu się we znaki materialne braki.

Straty i zyski, porażki życiowe i triumfy – zmieniają się kolejno i tworzą w całości życie dość niespokojne.

Mimo te wszystkie zmiany – najczęściej tak się ułoży w życiu, że w końcu osiągnie dobrą sytuację, w której będzie się cieszyć pewnym uznaniem i powodzeniem.

Wady najgłówniejsze urodzin dzisiejszych – to uleganie złudzeniom i wytworom własnej fantazji, oraz brak umiejętności przewidywania, co w rezultacie daje straty materialne.

Co mu grozi? Może być w życiu narażonym na niebezpieczeństwa tajne, które trudno naprzód określić. Dzięki zmianom majątkowym, o ja­ kich mówiliśmy uprzednio – może być narażony na nieoczekiwaną biedę.

Kobieta dziś urodzona – nie zawsze cieszy się dobrym zdrowiem. Życie nieraz przynosi jej ewentualność dwóch małżonków, przeważnie jedno niezbyt szczęśliwe.

Może się wybić dzięki swym zdolnościom handlowym.

Jest to człowiek towarzyski, dążący do tego, aby sformułować i wyrazić swe poglądy a także wpłynąć na otoczenie. Dzięki temu gorzej się czuje w samotności, pragnąłby przeto mieć zawsze kogoś koło siebie.

Chciałby aby jego przyjaciele i krewni dzielili jego zainteresowania – ale wewnętrzny niepokój jaki go wypełnia daje się nieraz we znaki.

Nieraz przebywa okresy depresji i przygnębienia, to znowu uszczęśliwiony, radosny – pragnąłby świat cały wypełnić swym szczęściem.

Lubi uznanie i chciałby wstać ocenionym wedle swej wartości – ale specjalnie jest miły gdy go ktoś pochwali za jego intelekt.

Jest to bowiem człowiek istotnie mądry, wyróżniający się swą bystrością i zdolnością pojmowania. Ma on dobrą pamięć i łatwo uczy się wszystkiego.

Dzięki wielkiej obrotności, wszechstronnym zdolnościom i wymowie

– potrafi zrobić karierę w każdym zawodzie. Zwłaszcza zdolny jest do handlu i to we wszystkich odmianach.

Zawód swój jednakże często zmienia, gdyż jest niezdecydowany i chwiejny.

Wadą jego jest, iż wykazuje zbyt mało wiary w siebie, co może mu zaszkodzić. Często inaczej postępuje, aniżeli myśli – jest skryty i chytry.

Jest to natura dość zmysłowa, o pewnych upodobaniach w kierunku religijnym lub mistycznym.

Wierzy w sny i wizje, interesuje się życiem duchowym – a w ogóle zaciekawia go wszystko, co jest niezwykłe i dziwaczne.

Lubi badania naukowe i nieraz prowadzi współpracę z cudnymi. Urodziny dzisiejsze dają przyjaźń osób wpływowych.

Życie jego wypełnia praca i wysiłki, uwiercane zazwyczaj rezultatami pomyślnymi. Mimo iż czekają go w życiu zadania dość niemiłe do wypełnienia – przyczyni się jednak swą pracą do dobra ogółu i osiągnie uznanie.

Czego się strzec winien. Aby jego zamiłowanie do rzeczy dziwacznych i niezwykłych nie zaprowadziło go na tory niebezpieczne.

Lubi hazard i ugania się za szczęściem.

Ma ambitne dążenia, lubi podróże, a chociaż jest dość zamknięty w sobie – gotów jest zawsze do obrony swych interesów.

Jest to jakby siła hamowana, powstrzymywana, zawsze jednak gotowa do natychmiastowego przejawiania się w życiu.

Jest to człowiek poszukujący przygód, wykazujący zamiłowania sportowe. Nie stroni od hazardu i lubi uganiać się za szczęściem w przedsięwzięciach ryzykownych.

Usposobienie jego nie bardzo jest społeczne – woli trzymać się w odosobnieniu od innych… Wynajduje sobie różne rozrywki i przyjemności w sposób całkiem swoisty – nieraz dość oryginalne i niezwykłe.

Wady. Jest nieostrożny i nie zwraca uwagi zbytniej na to, co robią in­ ni. Mimo aktywność, jaka go ożywia – brak mu nieraz inicjatywy.

Co mu grozi. Przede wszystkim grozi mu zależność życiowa od innych, z której nie będzie się mógł łatwo uwolnić. Poza tym – jest niedbały i dzięki temu opuści niewyzyskane doskonałe okazje życiowe.

Małżeństwa zawiera często dwa, a jedno z nich niezbyt jest szczęśliwe.

Dzieci najczęściej posiada, ale jedno z nich może być dlań źródłem przykrości i czekają go z nim nieporozumienia.

Dziecko dziś urodzone – powinno być traktowane delikatnie i życzliwie; wówczas jego zdolności będą się rozwijać pomyślnie, a charakter da się zmodyfikować odpowiednio.

Zbytnia surowość i szorstkie postępowanie mogą tylko spotęgować wady takiego dziecka, a kary cielesne więcej szkodzą jego rozwojowi, aniżeli przynoszą korzyści.

‘Zdolnym jest do miłości głębokiej.

Uprzejmy, grzeczny, uprzedzający, jest dość ustępliwy i odczuwa potrzebę czułości; łatwo się przywiązuje.

Natura jego jest dość szlachetna i potrafi ująć sobie swe otoczenie. Przede wszystkim ceni spokój i zgodę. Usposobienie jego jest serdeczne; jest zdolnym do miłości głębokiej.

W małżeństwie szuka przede wszystkim sympatii intelektualnej i po­ krewieństwa ducha, nie zwracając wielkiej uwagi na różnice wieku i warunki materialne, o ile może w nim osiągnąć pełną ocenę swej wartości psychicznej i podtrzymanie moralne.

Nieszczęśliwe związki tworzy z osobami urodnymi w czasie od dnia 22 września do dnia 23 października i od dnia 21 stycznia do dnia 19 lutego.

Inteligentny, wrażliwy – dużo czasu poświęca na dociekania umysłowe lub badania teoretyczne. Dzięki swym zdolnościom literackim może osiągnąć uznanie.

Interesuje się silnie wszystkim co nowe, ale to zainteresowanie równie szybko przemija jak i powstaje. To co go pochłania intelektualnie jedne­ go dnia – na drugi – może już dlań nieraz nie istnieć…

Lubi piękno przyrody i jest zwolennikiem sztuki, zwłaszcza muzyki, śpiewu, poezji; czas swój chętnie im poświęca.

Jest to człowiek miły i uprzejmy w zachowaniu się względem innych. We współdziałaniu z innymi przede wszystkim ceni spokój i zgodę.

Nerwowy, drażliwy – lubi zmiany miejsca pobytu i chętnie podróżuje.

Co mu grozi. Że może łatwo stać się ofiarą swej próżności i popadnie pod wpływ pochlebców.

Choroby. Ewentualne niedomagania, związane z dzisiejszymi urodzi­ nami to brak oddechu, astma, cierpienia płuc lub rozstroje nerwowe. U osób ciemnowłosych te cierpienia występują silniej, aniżeli u blondynów.

Kto urodził się dzisiaj – tego czeka w życiu powodzenie, jak również szczęście rodzinne.

Miewa doskonale pomysły i z powodzeniem realizuje swe projekty.

Dana idea, która go na razie zajmuje, wydaje mu się jedynie słuszną – i chce koniecznie przekonać o tym swe otoczenie.

Jest to człowiek dość ambitny i ma on pewne dążenia w związku z działalnością publiczną, w zakresie polityki miejscowej lub też pracy społecznej.

Umysł jego, chociaż bardzo ruchliwy i zmienny – jednocześnie jest pozytywny i silny.

Nierzadko tak się składa, że człowiek dziś urodzony jest najbardziej wykształconym ze wszystkich członków swej rodziny.

Wykazuje on skłonności do zajmowania się literaturą, sztuką lub nauką. Jego zawód zazwyczaj jest z tym związany.

Wiedzie mu się w związku z korespondencją, wydawnictwami, książkami, pismami i pracą literacką o charakterze tymczasowym, jak małe książki, broszury, gazety, publikacje itp.

Powodzenie może osiągnąć również w związku z przesyłkami, pocztą i wszelkimi środkami transportu.

Zajmuje się wiele troskami i sprawami innych ludzi i okazuje się nie­ raz pomocnym do granic swych możliwości.

Gdy przejmie się czymś silnie – wówczas mało zwraca uwagi na sprawy materialne, gdyż w ogóle jest dość bezinteresowny.

Toteż stratami finansowymi nie przejmuje się, a jego wynalazczy umysł pozwala mu zawsze odkryć jakieś nowe źródło zarobku.

Kto urodził się dzisiaj – w każdej potrzebie umie sobie poradzić i znajdzie sobie pomoc. Wiedzie mu się we współpracy z innymi.

Wadą jego jest, że niepotrzebnie sam się dręczy analizując nieustannie swe przeżycia i stany psychiczne.

Wesoły, kapryśny, nerwowy miłym jest w kompanii.

W jego życiu przyjaźń odgrywa wielką rolę: zazwyczaj posiada oddanych przyjaciół.

Jego usposobienie jest społeczne a natura jowialna. Wprawdzie ugania się nieraz za rozrywkami i przyjemnościami, ale nie jest egoistą. Naj­ szczęśliwszy się czuje w wesołej kompanii.

Dąży do rozwoju i wysubtelnienia, a jego usposobienie jest niezwykle wrażliwe. Dzięki wielkiej nerwowości i podwójnej naturze psychicznej cierpi na okresy depresji, stany trwogi lub przybicia.

Kobiety dzięki tym właściwościom psychicznym stają się nieopanowane, nerwowe, a nawet mogą popaść w histerię. Mężczyznom w przypadkach cięższych grozi neurastenia.

Kto urodził się dzisiaj – ma naturę szlachetną, co przejawia się w jego słowach i czynach.

Potrafi niezwykle skutecznie przekonywać innych o słuszności swego zdania.

Lubi wprawdzie rozkazywać – ale nie wykazuje przy tym ani zarozumiałości, ani tyranii. Zawsze jednak ma skłonność do krańcowości i dziwactw.

Niechaj się strzeże urojonych niebezpieczeństw i chorób wyimaginowanych, co przy jego niezwykłej wrażliwości, przejmowaniu się i silnej wyobraźni – może mu zawsze grozić. Martwi się wówczas i dręczy niepotrzebnie – wreszcie okazuje się, że wszystkie jego tragedie – były tylko jego własnym urojeniem!

Silnie podlega wpływowi żony( lub męża). Lubi hazard życiowy i nie stroni od gry.

Miłość przynosi mu jednak rozczarowania, a największe troski i przykrości życiowe czekają go w związku z przedstawicielami płci odmiennej.

Na ogół można stwierdzić, że jest to człowiek sympatyczny, który w życiu będzie zbierać rezultaty swej pracy i wysiłków.

Może się zawieść na swych przyjaciołach.

Jest to zwolennik ideałów, pionier postępu ludzkości.

Natura jego jest pracowita i zamknięta w sobie. Jego szczęście polega na rozwoju wewnętrznym i umysłowym.

Ma doskonałą pamięć i jest żywą skarbnicą wiadomości, jakie zbierał w swym życiu i podczas studiów. Chętnie się uczy, lubi studiować i przy­ chodzi mu to z łatwością; pożąda wiedzy, a jego zainteresowania są wszechstronne, chociaż dość zmienne.

Odpowiednio do swego żywego i wielostronnego temperamentu – poświęca się nieraz kilku zawodom jednocześnie. Zdarza się również, że zawód sw6j zmienia i to dość często.

Najlepszą karierę zrobi jako pracownik umysłowy – ewentualnie dziennikarz.

Może być również doskonałym handlowcem, urzędnikiem, prawnikiem, nauczycielem, sekretarzem, tłumaczem, agentem, pośrednikiem itp.

Ma wielu przyjaciół, którzy jednakże rzadko kiedy są szczerzy i na­ prawdę mu odda i. Toteż czekają go z nimi nieporozumienia, dzięki którym może być narażonym na straty materialne.

Wrogowie – chociaż niezbyt liczni – okażą natomiast .wielką wy­ trwałość i zaciętość i potrafią mu zaszkodzić.

Nieraz okazuje się, że w przedstawicielach płci odmiennej również ma wrogów. Jednakże ich złośliwości i oszczerstwa nie mogą mu zaszkodzić na stałe i spowodować jakieś większe zmiany ujemne.

Kobietę dziś urodzoną czeka ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków.

Wymowny, dowcipny, lubi wydawać rozkazy i panować nad innymi.

Uczucia z intelektem łączą się w jego naturze w jedną harmonijną całość. Posiada dużą intuicję, wyróżnia się swym darem obserwacji a gdy się rozwinie odpowiednio – może stać się prawdziwie natchnionym człowiekiem.

Wielki dar wymowy łączy się z chęcią mówienia jak najwięcej.

Jest niezwykle wrażliwym na opinię. Inteligentny, bystry, dowcipny, impulsywny – lubi wydawać rozkazy i skłonnym jest do panowania nad innymi.

Ambitny – wszystkie swe wysiłki życiowe kieruje na to, aby osiągnąć dobre stanowisko.

-Wielki zwolennik sztuki – nierzadko sam przejawia zdolności artystyczne w jakimś kierunku. Przejawia również zdolności w związku z literaturą oraz przemawianiem publicznym.

-Wady. Jest gadatliwy i chytry. Ma charakter kłótliwy i skłonnym jest do wywoływania sporów. Jest to natura samowolna i zacięta, niewiele tylko sympatii odczuwająca względem innych osób. Nieustępliwy, zazdrosny, mściwy – wskutek tych cech charakteru ściąga na siebie niebezpieczeństwo życiowe.

Co mu grozi? Odczuwa wielki niepokój wewnętrzny, co doprowadza go nieraz do drażliwości i nerwowości. O ile nie będzie panować nad swym charakterem – może się stać niezdecydowanym, chwiejnym, nie­ pewnym i powierzchownym.

Do czego powinien dążyć? Do rozwinięcia w sobie zdolności koncentracji myślowej, o ile pragnie zostać naprawdę mądrym człowiekiem.

Dziecko dziś urodzone – należy wychowywać starannie, gdyż jego charakter w młodości jest miękki i poddający się – i wskutek tego może wstać odpowiednio ukształtowany.

Chciałby wiedzieć o wszystkim i wszystkiego doświadczyć.

Nie potrafi być jednostronnym i dąży zawsze do osiągnięcia wykształcenia ogólnego. Niezwykle pojętny i wrażliwy – posiada dużą zdolność dostosowania się do ludzi i warunków życiowych.

Pragnie on wszystko robaczyc, wszystkiego doświadczyć i dowiedzieć się o wszystkim. Wiadomości zebrane potrafi w życiu umiejętnie wykorzystać.

Ale trudno mu znaleźć taki pogląd lub taką teorię, która by mogła go zadowolić na stałe. Ciągle nachodzą nań zwątpienia, a myśli jego dążą raz w tym kierunku – to znowu w innym…

Zanim zakończył jedną sprawę – już zainteresuje się czymś zupełnie innym, dzięki czemu staje się niespokojnym, nerwowym i narzeka na brak czasu.

Jest to człowiek dwuznaczny, nieraz inny w słowach, a inny w czynach, o naturze podwójnej, ulegającej częstym zmianom.

W sądach swych o innych zarówno jak i w swej pracy umysłowej wykazuje często pewną powierzchowność. Zawsze chce być na wysokości zadania, w każdych warunkach i we wszelkich okolicznościach życiowych.

A jednak warunki życiowe i otoczenie wywierają nań wpływ silny i nieraz nie może on dać sobie rady w walkach życiowych.

Usposobienie jego może być nieco melancholijne, ale mimo to jest on człowiekiem sympatycznym. Najczęściej okazuje jakieś zdolności artystyczne zarówno jak i dyplomatyczne.

Zręcznym jest bardzo w naśladowaniu innych i pragnąłby na wszystkich wywrzeć jak najlepsze wrażenie.

W miłości nie oczekuje go wiele szczęścia.

Typ nierozwinięty jest chytry, pretensjonalny, domagając się pomocy i podtrzymania od swego otoczenia. Dla takiego egoisty najważniejszą rzeczą jest jego własne szczęście, zadowolenie i komfort.

Stara się wszystkim przypodobać i olśnić ich swa mądrością.

Skrzętnie zbiera swe doświadczenia życiowe a rezultatami swych obserwacji i wniosków chętnie dzieli się z innymi.

Myśli swe potrafi wyrażać bardzo zręcznie i umie im nadać ładną formę. Bardzo troszczy się o opinię, stara się pozyskać uznanie swego otoczenia i chciałby się wszystkim przypodobać.

Chętnie bardzo przemawia na różne tematy i debatuje nad różnorodnymi zagadnieniami, a jego bystra życiowa inteligencja znajduje w tym wówczas swe ujście. Potrafi umiejętnie przedstawiać własne poglądy, oświetlając je przy tym jak najbardziej różowo – jednakże przedtem pragnąłby poznać również zdanie swego otoczenia.

Nie lubi obcować z ludźmi nierozwiniętymi, niewykształconymi, lub małomównymi. Zadaje się z innymi w wypadkach wyjątkowych i chyba tylko po to, aby ich olśnić swą mądrością.

Chętnie opowiada dowcipy i wyśmiewa się z innych, a jego zdolności humorystyczne są dość duże.

Charakter jego jest dość chwiejny i zmienny – ale przy całej swej· zmienności – zawsze cechuje go umiłowanie wolności. Pragnie on bowiem zawsze działać na swą własną rękę i wedle własnego zdania – ale nieraz brak mu koniecznego doświadczenia i dostatecznej wiedzy.

Wady jego to zbytnia chwiejność, a gdy jest nierozwinięty dostatecznie – przejawia wówczas zbytnią gadatliwość. W słowach takiego gaduły trudno jest wówczas doszukać się treści i sensu. Typ nieuświadomiony moralnie – może nawet stać się oszukańczym, a poglądy swe wówczas zmienia odpowiednio do korzyści materialnych.

Choroby jakie mu grożą – to dolegliwości płuc, cierpienia nerwowe i choroby krwi.

We wszystkich okazjach życiowych daje sobie umiejętnie radę i przy­ gotowany jest na wszelkie niespodzianki życiowe. W każdej chwili gotów jest do obrony swych interesów.

Skoro opanuje swą nerwowość osiągnie w życiu doskonale rezultaty.

Usposobienie jego jest szczere i otwarte a umysł uzdolniony niezwykle. Okazuje wszechstronne zainteresowania i ma szerokie poglądy; jest to w ogóle człowiek utalentowany.

Wprawdzie żyje dużo wzruszeniami a w kierunku materialistycznym okazuje duże zainteresowania, ale jego życie myślowe jest rozwinięte wy­ bitnie.

Okazuje przy tym pewne zamiłowanie do życia wiejskiego i rolnictwa; jest zwolennikiem przyrody i chętnie podziwia jej piękno.

Bardzo wrażliwy, pracowity – potrafi umiejętnie zastosować swe zdolności w życiu praktycznym i wykorzystać je w pracy wytrwałej – dzięki czemu rozwijają się one i potęgują.

Jego wytrwałe wysiłki zapewnią mu w końcu powodzenie.

Odznacza się swym trafnym poglądem na rzeczy i zdrowym rozsądkiem, a jego duże zdolności w kierunku czysto abstrakcyjnym i filozoficznym mogą z niego stworzyć wybitnego uczonego.

Do czego powinien dążyć? Dla jego szczęścia i wygody życiowej potrzebnym jest niezbędnie, aby odzwyczaił się od swej nerwowości i oduczył się wpadania w stany rozstroju psychicznego i zamieszania – do czego nieraz wykazuje skłonności.

Powinien zawsze dążyć do panowania nad swymi myślami – zamiast być ich niewolnikiem, unoszonym bezsilnie w różnych kierunkach. Dopiero bowiem wówczas, gdy stanie się panem swego życia myślowego – będzie mógł osiągnąć pełnię swego rozwoju i wykorzystać odpowiednio swe wybitne zdolności.

Organizm jego jest dość mocny i zdrowy.

Chociaż koleje jego losu zazwyczaj są zmienne – czeka go w życiu powodzenie, liczna rodzina i oddani przyjaciele.

Zdecydowany, zręczny, aktywny lubi jednak marzyć i bujać w obłokach.

Jest to natura podwójna, niespokojna i nerwowa – ale człowiek dziś urodzony zawsze jest uzdolnionym, pragnie rozwijać się umysłowo, zbierać wiedzę i dążyć do wysubtelnienia.

Chociaż jego charakter jest dość niestały – umysł jest jednakże nadzwyczaj aktywny, zajęty bez przerwy pracą myślową, projektami, układaniem planów etc.

Zmienia często przedmiot swych zainteresowań – a w związku z tym jego zawód również ulega wahaniom. Obrotny, zmienny – szuka szczęścia po §wiecie – ale nie zawsze je znajduje… Nieraz okazuje się, że w gruncie rzeczy jest to marzyciel, który potrafi swymi myślami bujać po obłokach…

Dość impulsywny – potrafi być również zdecydowanym i władczym. Jest obdarzony rozmaitymi zdolnościami a nawet i talentami, a chociaż jego upodobnienie okazuje nieraz skłonności pozytywne, dążące celu i dominowania nad innymi – władzę swą potrafi sprawować w sposób uprzejmy, nie obrażający podwładnych.

Wady. Jest niezdecydowany i chętnie idzie za cudzymi projektami i myślami, na skutek czego podpada pod wpływ otoczenia.

Jego usposobienie nerwowe, niespokojne, nieraz skręca na bezdroża pesymizmu. Toteż zdarza się, że z powodu braku wytrwałości i wiary w siebie – porzuca różne swe zamiary i projekty niespełnione.

Mimo wszystko trzeba jednak skonstatować, że odznacza się pewną siłą woli oraz poczuciem godności własnej – ewentualnie dumy rodowej.

Jest pracowitym z natury i dąży do tego, aby zająć stanowisko odpowiedzialne – ale na nim nie zawsze umie utrzymać się stale.

Potrafi zręcznie przekonywać innych o słuszności swego zdania.

Lubi polowanie i wszelkie sporty. Potrafi pracować wytrwale – ale podlega również zdenerwowaniu a wówczas staje się niepewny i chwiejny.

Przyjazny, uprzejmy, towarzyski, bardzo ruchliwy – lubi zmiany. Szybko wszystko pojmuje – ale na ogół jest dość powierzchowny, co po­ trafi zręcznie maskować.

Jest bystry i nie pozbawiony chytrości. Lubi intrygować i zawierać sojusze dyplomatyczne. Zwłaszcza gdy chodzi o zdobycie władzy – łączy się z innymi we współpracy.

Potrafi niezwykle umiejętnie przekonywać innych o słuszności swego zdania, ale mimo to – nie należy mu wierzyć.

Trzeba dodać, że na ogół usposobiony jest dość pokojowo i ustępliwie, a mimo całą chytrość – dość łatwo jest wyprowadzić go w pole.

Interesuje się swym otoczeniem – w ogóle ludzie zaciekawiają go w wysokim stopniu. Sam wywiera wpływ przyciągający na innych – co potrafi odpowiednio wykorzystać.

Dobry mówca – interesuje się nauką i sztukami pięknymi. Okazuje zdolności w kierunku wykonawczym, a posiada również dobrze rozwinięte zdolności naśladowcze.

Do czego powinien dążyć? Aby opanować swą żądzę, gdyż okazuje dużą zmysłowość. Przez pogłębienie umysłowe może wyzbyć się wad charakteru.

Organizm jego jest nerwowy i wrażliwy – toteż winien unikać prze­ pracowania. Zbyt mało zwraca uwagę na swe zdrowie; potrzebuje dużo słońca, świeżego powietrza i długiego snu.

Urodziny dzisiejsze przynoszą zazwyczaj możność osiągnięcia dobre­ go stanowiska, na którym będzie się cieszyć pewnym uznaniem i wywierać wpływ na ludzi słabszych.

Jest uczuciowy i kochliwy lecz może nie wyjść dobrze na tym.

Zdolny, wymowny – potrafi doskonale prowadzić konwersację, popisywać się swymi umiejętnościami, olśniewać innych i błyszczeć w świecie.

W towarzystwie jest bardzo sympatyczny i rozwesela swe otoczenie.

Posiada umiejętność fascynowania innych i przyciągania przyjaciół.

Dobry z niego towarzysz, kompan, przyjaciel, sąsiad. Lubi jednak występować okazale na zewnątrz i wielce jest przywiązany do życia zmysłowego.

Gdy jakiś interes nie uda mu się w jednym miejscu – niezwłocznie zaczyna cos innego w drugim – a jego wysiłki najczęściej zostają uwieńczone powodzeniem.

Dość samowolny i uparty jednocześnie jest bardzo wrażliwy, czuły, uczuciowy i zmysłowy. Podpada pod wpływ osób płci odmiennej dzięki swej kochliwości. Jego wrażliwość potęguje się z wiekiem.

Wady związane z dzisiejszymi urodzinami – to zbytnia zmysłowość. Taki człowiek ugania się za przyjemnościami, co może przybrać zbyt duże rozmiary. Poświęca wówczas żądzy użycia na ofiarę zarówno swe szczęście rodzinne jak i sprawy zawodowe.

Kobieta dziś urodzona – zazwyczaj również jest zmysłową i kokietuje mężczyzn. Zmienna – pożąda wrażeń i podlega nastrojom. Łatwo jej przychodzi zerwanie narzeczeństwa, a swe małżeństwo traktuje dość niedbale.

Jest natomiast silnie przywiązana do dzieci, a w razie separacji z mężem – walczy o nie zaciekle.

Dziecko dziś urodzone potrzebuje jak największej opieki moralnej i starannego wychowania. Dzięki jego zdolnościom wysiłki wychowawców wydadza jak najlepsze rezultaty.

Kto urodził się dzisiaj – powinien dążyć do tego, aby opanować swą

zmysłowość i nadmierną wrażliwość.

Subtelny, spostrzegawczy potrafi wywierać wpływ na swe otoczenie.

Jest to człowiek sympatyczny, usposobiony pokojowo, zadowolony z siebie i z życia. Jego charakter jest dość równy i wesoły, co zwłaszcza daje się zaobserwować w wieku starszym.

Ma wielki dar spostrzegawczy i dzięki dużej intuicji zręcznie odgaduje rzeczy ukryte i niejasne. Subtelny, zmysłowy – lubi występować publicznie i potrafi fascynować tłumy.

Usposobienie jego jest czułe i kochające; potrafi się silnie przywiązywać i wówczas chętnie poswięca się dla osób kochanych. Toteż w miłości zazwyczaj jest szczęśliwy, a jego małżeństwo zapowiada się również dość harmonijnie.

Zawód jego jest tego rodzaju, że wymaga odbywania dalszych podróży.

Więzy sympatii łączą go ze społeczeństwem i przywiązany jest zarówno do swego kraju, jak i do krewnych oraz do swego ogniska rodzinnego. Nieraz dłuższy czas przemieszkuje na jednym miejscu, a zwłaszcza lubi zamieszkiwać i spacerować nad wodą.

Potrafi zręcznie urządzać się w życiu i czyni mądry użytek ze swego majątku, który zdobywa stopniowo. Toteż najczęściej osiąga dobrobyt.

Może się zdarzyć, że pierwsza część jego życia jest mniej pomyślna, zwłaszcza w młodości mogą go oczekiwać przykrości. Jednakże w drugiej połowie życia jego kariera się ustala i potęguje się stopniowo, a on sam czuje się coraz lepiej.

Wady urodzin dzisiejszych – pewna próżność i lekkomyślność. Człowiek urodzony dzisiaj całkiem niepotrzebnie sądzi ludzi wedle ich wyg­ lądu zewnętrznego.

Elegancki,, bystry pragnie żyć w dobrobycie i być otoczonym komfortem.

Jest dość szlachetny, zrównoważony, zmysłowy, wesoły; lubi rozrywki i zabawy, muzykę, życie w zbytku i wygodach.

Trzeba dodać, że przy tym wszystkim jest to człowiek poważny, bystry, dość chytry i przedsiębiorczy – a zwłaszcza celuje w różnych tajnych planach i projektach.

Z wielkim uporem idzie własną drogą, nie słuchając ostrzeżeń innych ludzi i można powiedzieć, że nie zawsze dobrze na tym wychodzi.

Lubi ceremonie i uroczyste występowanie na zewnątrz, jest elegancki i. nie pozbawiony pewnych zdolności aktorskich.

Piękno przyrody czyni nań wielkie wrażenie i nieraz poświęca swój czas na podziwianie pięknych krajobrazów, hodowanie kwiatów lub pracę w jakiejś dziedzinie sztuk pięknych, których jest również zwolennikiem.

Nie pragnie bynajmniej wysilać się zbytnio w życiu. Chociaż potrafi być bardzo aktywnym i w razie potrzeby rozwija wielką przedsiębiorczość – woli jednak życie beztroskie.

Wadą jego jest również, iż bywa dość egoistyczny i zazdrosny, i nie wykazuje bynajmniej ochoty do świadczenia przysług innym ludziom.

Zazwyczaj dzięki swej subtelności i przebiegłości – doskonale sobie daje radę w życiu.

Za wszelką cenę pragnie żyć w dobrobycie i być otoczonym komfortem, co jednak musi nieraz okupywać bardzo drogo – ceną ustępstw moralnych lub też swej ambicji.

Może osiągnąć powodzenie dopiero w drugiej połowie życia, gdyż jego młodość zazwyczaj jest niezbyt fortunna.

Uczuciowy i religijny – jest jednocześnie nastrojowy i zmienny. Okresy aktywności zmieniają się u niego kolejno z periodami bierności i bezwładu.

Potrafi obracać się we wszystkich sferach towarzyskich z jednakową łatwością. Łatwo zmienia swych przyjaciół.

Wola jego nie jest silna a potężne wzruszenia i uczucia, jakim ulega – łatwo ją znoszą, opanowują jego rozsądek i sprawiają, że zapomina o ze­ branym doświadczeniu życiowym.

Namiętności jego są bardzo silne, a zmysłowe skłonności często sprowadzają go na bezdroża. Osoby płci odmiennej wywierają nań wpływ przyciągający. O ile nie zachowa ostrożności – może to spowodować bardzo ujemne rezultaty w jego życiu.

Kilkakrotnie w życiu podlegnie silnemu wpływowi kobiet – co wy­ wrze duży wpływ na jego losy.

Trzeba dodać, że odznacza się poczuciem własnej godności i z zamiłowaniem poświęca się studiom, dzięki czemu może nawet zostać wybitnym uczonym. Nieraz prowadzi życie samotne; zazwyczaj kształci się za granicą.

Kobieta urodzona dzisiaj jest zazwyczaj ładna, o sympatycznej powierzchowności, aktywna, nieco popędliwa – chociaż zaraz się uspokaja.

Będzie mieć dzieci, do których będzie bardzo przywiązana.

Nieco bojaźliwa – nie zawsze szczera – znajduje przyjemność w okazywaniu pomocy innym i opiekowaniu się słabszymi.

Kto urodził się dzisiaj – zazwyczaj w młodości niezbyt jest szczęśliwy i czuje się nieszczególnie.

W drugiej jednakże połowie życia wszystko zmienia się na lepsze; pozycja się ustala, zdobywa dobrobyt, a jego samopoczucie poprawia się wybitnie.

Niespokojny, ekscentryczny lubi przebierać miarę.

Jego charakter jest całkiem swoisty i nieraz bardzo oryginalny. Może się okazać, iż posiada on jakieś niezwykłe zdolności, które rzadko tylko zdarzają się pośród ludzi, albo też zajmie się jakimiś studiami nauk nieznanych.

Może się również zdarzyć, że osiągnie wysoki rozwój wewnętrzny i wyrośnie ponad życie swego otoczenia, które nie jest w stanie go zrozumieć. Wówczas pomiędzy nim a ludźmi powstaje wielki przedział.

W każdym razie człowiek dziś urodzony ma charakter kontemplacyjny, głęboki, lubiący rozmyślania lub jakieś poważne studia.

Chociaż jego intelekt jest niezwykle przenikliwy – jego uczuciowe życie jest również bardzo silne. Stąd też charakter człowieka dziś urodzonego przy całej głębi myślowej i zdolnościach umysłowych – podlega bardzo silnemu wpływowi zmysłów, co może go zaprowadzić na tory niepożądane.

Potrafi kochać bardzo silnie, być doskonałym kolegą i dobrym przyjacielem. Bardzo wrażliwy, jest dość oszczędny, wytrwały i ambitny. Posiada zazwyczaj dobry słuch muzyczny.

Pragnie rozkoszować się użyciem dobrych rzeczy świata tego i nie ma zamiaru sobie niczego odmawiać. Mimo jego zdolności intelektualnych, wykazuje w tym kierunku skłonności materialistyczne.

Jego natura jest przy tym niespokojna i ekscentryczna – a dzięki temu nieraz popada w krańcowość i przebiera miarę. Pod wpływem silnych impulsów i namiętności skłonny jest do popełniania wybryków, co może go nawet narazić na przewroty losu.

Wady. Jest zmysłowy, a jego myśli wkraczają często na tory pożądliwości. Dąży w życiu do zaspokojenia swych pożądań zmysłowych, co sprowadza nań wstrząśnienia lub przewroty.

Koleje jego losu są zazwyczaj zmienne.

Lubi życie domowe, ale jego charakter jest dość kapryśny.

Jest niezwykle wrażliwy, ma wybitnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości i bardzo intensywnie odczuwa wszystko, co dzieje się dookoła.

Do jego szczęścia potrzebne mu jest koniecznie otoczenie harmonijne. Łagodny, nastrojony pokojowo pragnie unikać wszelkich nieporozumień i sporów.

Dużo przeżywa psychicznie, posiada silną intuicję, wykazuje skłonność do rozwoju duchowego i chęć przyjścia z pomocą ludzkości.

Przyjemny, harmonijny, lubi życie domowe – nie nadaje się jednak do ciężkiej pracy.

Wyobraźnia jego jest bardzo rozwinięta, a charakter kapryśny. Jest to człowiek uczuciowy, lecz nieostrożny. Odnosi się z ufnością do swego otoczenia i wierzy ludziom niegodnym zaufania – na czym nieraz źle wychodzi.

Mało zna się na przywarach ludzkich, a jego usposobienie jest ufne, kochające, zdolne do uczuć głębokich.

Charakter ma jednak dość niestały, a lubi zbytek i użycie. Podlega też zbyt silnemu wpływowi płci odmiennej – co nie będzie mieć dla niego dobrych skutków.

W miłości najczęściej czekają go zmartwienia, chociaż swoje życie zmysłowe może rozpocząć dość wcześnie.

Wybuchy namiętności silnie wpływają na całe jego życie i powodują ujemne kryzysy.

Organizm niezbyt ma mocny. Urodzenie dzisiejsze przynosi ewentualność cierpień żołądkowych lub też wielką wrażliwość żołądka, potęgującą się z wiekiem.

Powodzenie osiąga zazwyczaj dopiero w drugiej połowie życia. Pierwszą wypełniają przeważnie wysiłki bezpłodne.

Czuły, kochliwy jest trochę lekkomyślnym i lubi pozować.

Lubi występować okazale i okazywać się w świetle jak najlepszym. Jest zwolennikiem sztuk plastycznych, pięknych dekoracyjna, eleganckiego ubrania i ładnego otoczenia.

Jest dość próżny, na czym szybko poznaje się otoczenie. Jest ekscentryczny i lubi pozować.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to człowiek sympatyczny, chociaż dzięki swej niezwykłej wrażliwości jest skłonny do niecierpliwości.

Szlachetny, nastrojony przyjacielsko względem innych, jest przywiązany do swego ogniska domowego, lubi wygody i harmonijne otoczenie. Czuły, kochliwy, dobroduszny, odznacza się dobrą pamięcią. Jest trochę niezaradny, ale gdy przezwycięży swą bierność, może rozwinąć wielką potęgę i aktywność. Z uporem wówczas trzyma się swych celów i zadań, jakie sobie sam nakreślił – i nie odstępuje od nich łatwo.

Chociaż ma dobre serce jest lekkomyślny i ekstrawagancki – a przez to sam sobie szkodzi.

Zna się na ludziach i posiada dużą umiejętność życia, a mimo to ma również i różne szkodliwe nałogi i przyzwyczajenia w krańcowość i po­ pełnia wybryki.

Ma usposobienie dość ryzykowne i lubi przygody. Co sobie postanowi to potrafi osiągnąć w życiu. Jego spekulacje przeważnie zostają uwieńczone powodzeniem.

Wiedzie mu się w zdobywaniu majątku, ale najczęściej nie umie go odpowiednio używać.

Dzięki swym podróżom, jakie odbywa zarówno na lądzie, jak i na morzu, może się rozwinąć i osiągnąć wysoki poziom kulturalny.

Organizm jego nie odznacza się wytrzymałością i jest bardzo wrażliwy.

Zacięty, władczy, energiczny może się wznieść wysoko.

Jego zdolności umysłowe są silnie rozwinięte: jest to intelektualista, człowiek wynalazczy, bardzo doświadczony życiowo.

Dba on bardzo o swój honor, o opinię i potrafi osiągnąć uznanie ogólne. Ma wybitnie rozwinięte zdolności organizacyjne, a w pracy swej odznacza się metodami jasnymi i logicznymi.

Jest to indywidualność wybitna, lecz o usposobieniu nieco tyrańskim. Nieraz też człowiek dziś urodzony staje się czcicielem ślepej siły, nie liczącym się z uczuciami innych ludzi i agresywnym. Dąży wówczas na­ przód nie zwracając uwagi na zasługi innych ludzi.

Jest władczy i energiczny, a potrafi w życiu być również niesprawiedliwym i dokuczliwym. Gdy mu się zwłaszcza przeciwstawiać – potrafi być bardzo zawziętym i egoistycznym. Interesów swej rodziny, a zwłaszcza dzieci – broni z niezwykłą zaciętością.

Okazuje sympatię dla osób starszych, interesują go dawne obyczaje, starożytności, rzeczy niezwykłe. Lubi też zbierać pamiątki i wszystko co może mu przypominać przeszłość.

Trzeba dodać, że urodziny te dają dwa typy: jeden bardziej bierny i le­ niwy – drugi zaś ambitny i niezmordowany. Ten ostatni – chociaż może się wydawać na zewnątrz nieco powolnym – jest bardzo zacięty i wy­ trzymały i pod tym względem może przetrzymać osoby najbardziej energiczne występujące na zewnątrz.

Wady. Nie potrafi opanować swych odruchów i pożądań; jest egoistą.

W życiu dochodzi stopniowo do stanowiska, które daje mu wpływy i pełną władzę, co potrafi wykorzystać umiejętnie.

Kto urodził się w tym dniu, nawet gdy pochodzi ze sfer niskich – może się wznieść w życiu wysoko, na stanowisko na jakim nie będzie potrzebował obawiać się rywali.

Może mu się powieść w dziennikarstwie lub polityce.

Praktyczny, sprytny, umie wykorzystać okazje życiowe i zdobywać majątek. Dzięki swym wystąpieniom publicznym łatwo jedna sobie zwolenników i zyskuje sympatię. Zwłaszcza potrafi sobie umiejętnie po­ zyskać zwolenników w sferach robotniczych.

W sprawach publicznych potrafi umiejętnie dawać sobie radę – za­ równo jak i w zawodach, które polegają na wielu zmianach i szybkim obrocie pieniędzy.

Może być dobrym dziennikarzem, gdyż lubi wszystkim opowiadać o tym, co wie o innych. Prawdę powiedziawszy – dzięki tej swej nadmiernej gadatliwosci – może nawet wielu osobom zaszkodzić.

Ponieważ jest zwolennikiem posłuszeństwa i karności wojskowej, może w armii liczyć również na powodzenie.

Co mu grozi? Pobłaża sobie i nie krępuje się w dążeniu do zadowolenia swych zmysłów. Łatwo też przychodzi osobom płci odmiennej go usidlić – przez co jego szczęście rodzinne może być narażone na szwank. W życiu zazwyczaj czekają go jakieś skryte miłostki i przygody niezwykłe.

W małżeństwie czekają człowieka tak urodnego nieporozumienia. Niechaj się stara opanować swą zmysłowość, aby uniknąć przykrości domowych.

Najlepsze małżeństwo – z osobami, które urodziły się od dnia 22 października do dnia 21 listopada i od dnia 19 lutego do dnia 20 marca.

Wady. Myśli swe potrafi ukrywać bardzo umiejętnie. Jest nieszczery i nie można mu wierzyć.

Kobieta tak urodną – niechaj się strzeże niebezpiecznej przygody miłosnej.

Jest skromnym, dobrym, pracowitym człowiekiem.

Chociaż jego umysł jest bardzo aktywny, ambicje życiowe są niewielkie.

Jest to wrażliwy, nieraz niezdecydowany człowiek, lubiący podróże i zmiany – o dość skromnych upodobaniach.

Chociaż potrafi być wymownym, usposobienie ma dość bojaźliwe. Serce jego wypełnia wrodzona dobroć. Nie jest bynajmniej agresywnym – a nawet czasami brak mu pewności siebie – mimo to jednak życie jego obfituje w dobre uczynki.

W ten sposób skromny, nie wysuwając się na pierwsze miejsce – po­ trafi dokonać wielkich rzeczy.

Podobny jest do nisko położonej doliny górskiej, która przynosi obfite urodzaje, gdy otaczające ją dookoła szczyty wyniosłe – są bezpłodne.

Lubi porządek i akuratność. Z zamiłowaniem studiuje prawo i może być zdolnym prawnikiem lub dobrym detektywem.

Jako człowiek praktyczny – umie się urządzać w życiu, jest pilny i oszczędny. Zdarza się też, że jest zbyt wielkim zwolennikiem pieniędzy i nie szczędzi wysiłków, aby je zdobyć.

Jak mówiliśmy – jest dość pracowity, ale rezultaty tej pracy nie będą nadzwyczajne. Jednak, mimo wszystko, dzięki swej cierpliwości i oszczędności powoli zrealizuje swe zamierzenia. Zwłaszcza w drugiej poło­ wie życia szczęście może mu się uśmiechnąć.

Życie jego tak się nieraz układa, że bracia jego nie odnoszą się doń życzliwie i narażony jest na nieporozumienia z nimi.

Urodziny dzisiejsze dają tylko niewielkie szanse na uzyskanie sławy. Mimo to jednak człowiek dziś urodzony osiągnie w życiu więcej, aniżeli zamierzały jego ambicje skromne lecz stałe.

Tego rozmach życiowy może być skrępowany przez różne rodzinne.

Jest to człowiek o charakterze dość mocnym. Posiada dużo siły moralnej, stały – nie odstępuje od swych zasad. Można na nim polegać.

Na innych wnętra wpływ przyciągający. Mimo to nie jest zbyt towarzyski, a usposobienie jego jest raczej pesymistyczne.

Stara się zawsze o to, aby nie podlegać innym, lecz dość rzadko mu się

to udaje. Jego dążenia do zapewnienia sobie słuszności i osiągnięcia samodzielności – ulegają w życiu ograniczeniom.

Bardzo silnie jest przywiązanym do swej rodziny i swego ogniska domowego. Zawęża to nieraz zakres jego zainteresowań, zacieśnia poglądy i krępuje w życiu.

Spokojny, zamknięty w sobie, bardzo wrażliwy – jest to człowiek dość sympatyczny.

Wadą jego jest, że nieraz wyobraża sobie, iż inni ludzie się z niego wyśmiewają lub lekceważą go. Jest to jednak jego czyste urojenie, bez żadnych podstaw.

Nie lubi rzeczy nowych i niezwykłych. Przywiązany do dawnych obyczajów i tradycji – pędzi życie dość konwencjonalne. Nie ma ochoty rzucać się w wir przygód ryzykownych.

Pierwsza połowa życia zazwyczaj jest dość bezpłodna i dopiero w drugiej szczęście zaczyna mu sprzyjać na stałe. Najczęściej robi karierę dopiero po 35 – tym roku życia.

Dzięki swemu doświadczeniu i prawości charakteru w wieku późniejszym cieszy się uznaniem i powodzeniem.

Jesień jego życia będzie wypełniona dobrobytem. Będzie wówczas zbierał obfite żniwo swej wytrwałości i swych wysiłków życiowych.

Charakterystyczne jest, że z wiekiem czuje się wewnętrznie ciągle jeszcze młodym; im starszy się staje – tym bardziej odczuwa radość życia. Dokucza mu jednakże jego zbytnia wrażliwość, co również potęguje się stopniowo,

Ambitny, pełen nadziei wyróżnia się swymi zdolnościami artystycznymi.

Odznacza się dobrą pamięcią chociaż jego usposobienie jest nieco chwiejne i zmienne – ale mimo to jest dość przedsiębiorczy i chętnie wyrusza w podróż.

Jest to człowiek aktywny, gorliwy ,impulsywny. Zazwyczaj posiada jakieś wrodzone zdolności artystyczne.

W każdej okazji swego życia jest ufny i pełen nadziei, do pracy jednak samodzielnej nie bardzo się nadaje.

Ma on duże ambicje, ale nieraz brak mu odpowiedniego doświadczenia i dyskrecji.

Towarzyski, wesoły – lubi młodzież, rozrywki, wykazuje skłonności artystyczne, interesuje się wszystkim co piękne, posiada dobry słuch muzyczny.

Lubi ryboł6wstwo i chętnie mieszka nad wodą. A jednak w dalszych podróżach morskich, jakie może być zmuszony odbywać, grozi mu nie­ bezpieczeństwo.

Dzięki pomyślnym spekulacjom może osiągnąć zyski, a los niejedno­ krotnie mu dopomaga działaniem tzw. szczęśliwego przypadku.

Pragnie osiągnąć uznanie, a nawet sławę, a w dążeniach swych zasadniczych wykazuje wielką zaciętość i stałość – mimo swój charakter dość zmienny. Zwłaszcza zaciekle broni interesów swych dzieci i rodziny.

Pragnąłby chętnie każdą rzecz czynić wedle tego, jak mu się podoba – i nie lubi kontroli innych.

Co mu grozi? Że w jego poczynaniach nie zawsze mu się wieść będzie, napotka na przeszkody nieoczekiwane, a w realizacji swych projektów będzie narażony na duże zwłoki.

Organizm jego nie jest zbyt silny i przy większych wysiłkach narażony jest zawsze na niebezpieczeństwo osłabienia.

Najwięcej ucierpi wówczas żołądek – i na nim najpierw odbijają się wszelkie stany ujemne – trwogi, zamieszania lub podrażnienia nerwowe­ go.

Ewentualne choroby – to zaburzenia w trawieniu, reumatyzm, obstrukcja i zła cyrkulacja krwi.

Ostrożnie przewidują, ma silne poczucie własnej indywidualności.

Zdolny jest do uczuć głębokich, chociaż tego nie okazuje. Bystry, milczący obserwator bardzo ostro odczuwa wszystko dokoła. Harmonijne otoczenie – to pierwszy warunek szczęścia dla takiego człowieka.

Jest to bowiem człowiek niezwykle wrażliwy, odznaczający się swą wytrzymałością i zaciętością – chociaż dość bierny.

O ile tylko potrafi przezwyciężyć swą bierność – wówczas może rozwinąć wielką aktywność, okazać duże zdolności i osiągnąć znaczną potęgę w życiu.

Zdolny do interesów – lubi jednak studia naukowe i okazuje skłonności religijne.

Wykazuje też dużą biegłość w pracach ręcznych.

Trzymając się zacięcie swych zasad i celów życiowych – potrafi okazywać wielką ostrożność, zdolność przewidywania i oszczędność. Nieraz tak rodzą się skąpcy.

Zacięty, nie przebaczający – może nawet okazać się okrutny.

Ma on silne poczucie własnej indywidualności, ale nieraz zbyt mało siły, aby ją przejawiać w życiu. Wielka wrażliwość na nastroje łączy się z niezwykłą zmiennością.

Skłonny jest też do samotności i podlega napadom melancholii, a jego tendencje często są destrukcyjne.

Trzeba dodać, że na ogół jest to człowiek twardy, dumny i nieustępliwy, nie zwracający uwagi na innych.

Do czego powinien dążyć?

Do opanowania swych złych instynktów, które pchają go do okrucieństwa. O ile nie potraci ich opanować – może popaść w niebezpieczeństwa życiowe.

Co mu grozi? ‘Że przeciwko niemu może się zorganizować zbiorowa

opozycja jego wrogów, na skutek czego koniec jego życia nie będzie po­ myślny.

już w młodości wykazuje niezwykle zdolności.

Umysł jego jest przenikliwy, obdarzony specjalnymi zdolnościami w kierunku wiedzy ścisłej. Ma doskonałą pamięć, a w dziedzinie nauk abstrakcyjnych może liczyć na karierę.

Pilny, gorliwy – pragnie zdobyć jak najwięcej wiedzy, co zwłaszcza silniej przejawia się w młodości.

Bardzo obrotny, wszechstronnie uzdolniony – zbiera wiedzę ze wszystkich źródeł. Już w młodości może wykazywać przedwczesne zdolności naukowe.

A przy tym wszystkim jest to człowiek niezwykle wrażliwy, lubiący marzyc i bujać w obłokach. Chociaż ma w sobie dość dużo egoizmu, można łatwo wywrzeć nań wpływ, wola bowiem jego niezbyt jest mocna.

W pracy swej wykazuje duże zdolności do zręcznego traktowania naj­ mniejszych szczegółów. Ma zdolności do sztuki stosowanej i pracy ręcznej w ogóle.

Oszczędny, wyrachowany – jest dobrym rachmistrzem i może zostać zdolnym buchalterem, kasjerem itp. Może być również doskonałym filo­ logiem i uczonym, a także zdolnym doktorem medycyny.

Wady. Mimo swe wszechstronne zainteresowania – bynajmniej nie jest wielkim zwolennikiem pracy – woli sport i rozrywki.

Charakter jego jest zmienny, jak fazy księżyca. Po okresach wesołości i ufności następują periody depresji i przybicia, co może się zmieniać dość szybko.

Lubi zbierać starożytności i kolekcjonować pamiątki rodzinne.

Dzięki swej doskonałej pamięci potrafi on przypomnieć sobie wydarzenia, jakie już wszyscy zapomnieli i z tego powodu może zostać dobrym historykiem.

Przywiązany do rodziny, podpada nieraz silnie pod wpływ żony, a mimo to jednak nie ominą go przykrości domowe.

Wrażliwy subtelny, zmysłowy potrafi współpracować z innymi.

Nie zabraknie mu w życiu pomysłów i projektów do realizacji, które mu się przeważnie będą udawać doskonale. Dowcipny, wszechstronnie uzdolniony do czego się weźmie – wszystko mu się udaje.

Trzeba dodać, że jest to człowiek prawy, jego ideały są wysokie i nie­ raz poetyckie; lubi wszystko co subtelne i artystyczne, zachwycając się pięknem przyrody.

Miotają nim silne wzruszenia i emocje a jego życie zmysłowe jest niezwykle intensywne.

Dzięki swej niezwykłej wrażliwości łatwo może zawierać przyjaźń z innymi. Rozumie ·bowiem doskonale duszę przyjaciela i pomaga mu swym doświadczeniem.

Ma wielkie upodobanie do łączenia się we współpracy z innymi. Dzięki swym wybitnym zdolnościom może zostać dobrym astronomem lub przyrodnikiem. Okazuje również zdolności do sztuki stosowanej – zwłaszcza złotnictwa.

Posiada dużo przywiązania do tradycji rodzinnych, a ze swymi krewnymi jest silnie związany uczuciowo.

Jego rodzina zazwyczaj cieszy się poważaniem ogólnym. Nieraz już w młodości czeka go wyniesienie – a czasami dziedziczy stanowisko wpływowe.

W razie, gdy urodzenie jego jest bardziej skromne i nie przyszedł na świat w rodzinie cieszącej się poważaniem i dobrobytem – wówczas żeni się z osobą stojącą od niego znacznie wyżej towarzysko lub też cieszącą się sławą i uznaniem.

W każdym wypadku może osiągnąć dobrą pozycję życiową. Na ogół żeni się dość wcześnie i nieraz z osobą hołdującą sztukom pięknym.

Wytrwały, zacięty lubi życie w dostatkach.

Posiada on dość duże ambicje życiowe, a rozwija się w życiu stopniowo, dzięki wykonywanym pracom.

Jest dość niestały – ale swe wnętrze prawdziwe potrafi umiejętnie ukrywać przed innymi.

Lubi życie w dostatkach i zbytkach. Bystry, zdolny – umiejętnie daje sobie radę w życiu i prędzej czy później zajmie dobre stanowisko, do którego zresztą nie posiada kwalifikacji.

Dobre stanowisko życiowe może osiągnąć również dzięki swej prze­ biegłości i podstępowi.

Zazwyczaj cieszy się w życiu dużymi wpływami lub władzą nad inny­ mi – ale nie chce pracować silnie i zbytnio się wysilać.

Usposobienie jego jest jednak dobroduszne i uprzejme – a zwłaszcza w stosunku do swych podwładnych okazuje się usposobionym przyjaźnie.

Odznacza się swą wielką wytrwałością i zaciętością, z jaką trzyma się życia i dąży do realizacji swych projektów. Od zasad swych nie odstępuje.

Chętnie przebywa dłużej na jednym miejscu – chociaż jego życie jest na ogół dość zmienne. Jego wielka uczuciowość stanowi dlań duże nie­ bezpieczeństwo.

Dzięki wielkiej wrażliwości jest on jakby połączony uczuciowo z innymi ludźmi i podlega ich wpływom, biorąc ich uczucia – za swoje własne. Dążenie do samodzielności i wyodrębnienia się względem uczuciowym powinno być jego pierwszą zasadą życiową.

Wady. Gdy jest nierozwinięty moralnie – niebezpieczny to człowiek, zazdrosny i nieprzebaczający.

Gdy jednak rozwinie się moralnie – okazuje wówczas dużą intuicję, wykazuje też pewne skłonności w kierunku mistycznym i w ogóle wówczas jego życie psychiczne staje się bardzo bujne.

Opanuje swych przyjaciół i zwycięży wrogów.

Mimo swej energicznej natury – uprzejmy i ustępliwy, co ośmiela innych do występowania przeciwko niemu.

Jednakże da on sobie radę z wrogami i zwycięży przeszkody życiowe.

Zamknięty w sobie, nader wrażliwy – potrzebuje dookoła się sympatii i przyjaźni.

Starannie wyszukuje sobie przyjaciół, których później potrafi opanować. Trzeba dodać, że we wszystkim, co dotyczy przyjaciół – jest bardzo sumienny; troszczy się o nich w milczeniu.

Okazuje dużo instynktu opiekuńczego i chętnie pomaga potrzebującej młodzieży.

Zmienia często zarówno miejsce swego zamieszkania, jak i swe stanowisko życiowe. Ale nie można go nazwać wahającym się, gdyż co sobie postanowi to zazwyczaj wypełnia.

Zręcznie układa projekty i umiejętnie realizuje je w życiu. Nie zabiera się bynajmniej do jakiegoś dzieła, nie przygotowawszy się odpowiednio. Postępuje on całkiem ostrożnie i nieraz nawet zbyt jest ostrożny i prze­ widujący – co zwłaszcza najsilniej wówczas się przejawia, gdy nie ma słuszności lub jest w kolizji z obowiązującym prawem.

W zachowaniu się swym jest dość szlachetny i lubi nawet okazywać pewną wspaniałość.

Powinien dążyć do opanowania swej zmysłowości i wyzbycia się wad, jak nadmierna wrażliwość i zbytnia impulsywność.

Małżeństwo może mu przynieść sławę.

W życiu oczekują go walki, przejścia i niebezpieczeństwa. W końcu osiągnie zwycięstwo i zatriumfuje nad swym najgorszym wrogiem.

Powodzenie osiąga w zawodach związanych z szerszą publicznością, płynami i wodą w ogóle.

Ma mocne nerwy, jest obrotnym i pragnie przewodzić nad innymi.

Jest to człowiek uświadomiony, o wyraźnie zaznaczonym poczuciu obowiązku.

Usposobiony jest idealistycznie, potrafi być dowcipnym, a posiada również duże odczucie sztuki. W pracy swej jednak jest dość powolnym.

Szlachetny, społeczny, wywiera wpływ na swe otoczenie i już we wczesnej młodości ma wielu przyjaciół.

Lubi studia naukowe, podróże, odkrycia – a życie jego tak się układa, że zazwyczaj podróżuje dość dużo.

Ma mocne nerwy i silny charakter. Dzięki swej energii i zdolnościom praktycznym – może odgrywać rolę wybitną w społeczeństwie, do którego należy.

Chce rozstrzygać wszelkie zagadnienia, jakie go dręczą, wyświetlić wszystko, co niejasne i rozwikłać zagadnienia społeczne, występując nie­ raz przeciwko ogólnie przyjętym prądom lub wierzeniom.

Pragnie wielu rzeczy – ale przede wszystkim chce być reformatorem społecznym.

Może stać się czynnikiem rozwoju i źródłem wiadomości dla wielu ludzi.

Co mu grozi?

Grożą mu niebezpieczeństwa na wodzie, przed którymi powinien się mieć na ostrożności.

Do czego winien dążyć?

Kto urodził się dnia tego, jest nadmiernie czułym i przewrażliwionym, co potęguje się z wiekiem. Wszystko dookoła odczuwa nader ostro i z powodu nieprzyjemnego otoczenia może przeżywać duże udręczenia. Wobec tego powinien się starać, aby rozwinąć w sobie pewien egoizm uczuciowy, który by mógł służyć mu później do obrony przed agresywnością innych.

O ile to nie nastąpi – dzięki swej niezwykłej wrażliwości – może być narażonym ma straty.

Wrażliwy na krytykę lubi ryzyko i hazard życiowy.

Jest jowialnym, wesołym, przyjemnym towarzyszem – lecz w miłości zbyt lekkomyślnym.

Chciałby używać przyjemności i rozrywek. Lubi grę i wszelkie poczynania ryzykowne, a z obowiązków mało sobie robi.

Ale mimo wszystko – troszczy się bardzo o swą opinię i obawia się krytyki, na którą jest bardzo wrażliwy.

Usposobienie jego dość jest pokojowe. Lubi użycie we wszelkiej postaci i pędzi życie zbytkowne, chociażby mu nawet jego środki na to nie pozwalały.

Dość samowolny – potrafi zręcznie odpierać ataki wrogów i podstępem torować sobie drogę w życiu, nie robiąc sobie wiele z zasad, jakimi kieruje się większość ludzkości.

Nie przebiera też w środkach dojścia do majątku.

Lubi uroczyste ceremonie i obrzędy. Chociaż lubi zbierać pieniądze – wydaje je chętnie na ubranie i klejnoty.

Czego się strzec winien?

Szkodzi mu w życiu jego nadmierna wrażliwość, która nie pozwala mu wysuwać się na stanowisko naczelne i nieraz trzyma go na tylnym planie.

Uczuciami swymi jest tak silnie związany z innymi ludźmi, że trudno mu nieraz odróżnić własne uczucia od innych. W ten sposób otoczenie wywierać może nań wielki wpływ.

Wszelkie ekscesy uczuciowe i krańcowości szkodzą mu w najrozmaitszy sposób.

Co mu grozi?

Czekają go nieporozumienia z krewnymi i straty finansowe.

Małżeństwo najszczęśliwsze z osobami urodzonymi w czasie od 22 października do 23 listopada i od 19 lutego do 20 marca.

Jest władczy i dąży do zdobycia niezależności.

Energiczny, bystro się we wszystkim orientuje – a jego charakter jest dziwną mieszaniną szlachetności, wesołości i powagi – dzięki czemu obcowanie z nim staje się nieraz dość trudnym.

Potrafi zręcznie bronić swych interesów. Ma zamiłowanie do zbytku i okazałości. Nieraz człowiek tak urodzony staje się głębokim myślicielem, pracowitym uczonym, który swój czas poświęca ma studia specjalne.

Przywiązany jest wówczas do swych książek, a w pracy bezinteresownym i nie ubiega się o zyski.

Odznacza się subtelnym smakiem i szlachetnymi ideałami. Nieraz tak się zdarzy, że jego rodzina jest w jakiś sposób związana ze światem muzycznym, lub wojskowością, a sam on wykazuje również zamiłowanie w obu tych kierunkach.

Trzeba dodać, że w obu tych dziedzinach wykazuje zdolności, ale w muzyce okaże daleko większy talent jako wykonawca, aniżeli jako kom­ pozytor. Jako interpretator prac cudzych może wykazać niezwykłe zdolności.

Niespokojny, władczy i dominujący – nie poddaje się żadnej kontroli i nie chce być zależnym od nikogo.

Dąży do zajęcia pozycji wybitnej, okazując przy tym zdolności do występowania publicznego i sztuki dramatycznej.

Czego się strzec winien?

Chociaż potrafi umiejętnie koncentrować się na swej pracy, jednakże często w tym przesadza i popada później w manię, zawężając sobie za­ kres widzenia.

W otoczeniu dysharmonijnym i niesympatycznym czuje się bardzo niedobrze i narażonym jest na wielkie przykrości. Działając wedle własnych pomysłów i projektów – okazuje dużą wytrwałość.

Doskonale sobie daje radę w życiu.

Jest to człowiek spostrzegawczy, dobry obserwator, uzdolniony wszechstronnie, umiejący dostosować się do potrzeb życiowych i warunków miejscowych.

Charakter jego jest dyplomatyczny i chytry. Chociaż w pracy jest dość powolny – jednakże doskonale sobie daje radę w życiu, dzięki swej czujności i bystrości.

Taki człowiek ma na ogół skłonności do jakiegoś zawodu publiczne­ go, ale przeważnie nie cieszącego się zbyt wielkim uznaniem.

Wiedzie mu się w sprawach finansowych a nieraz dziedziczy majątek lub otrzymuje spadek. Największe korzyści osiągnie w zawodzie związanym w jakiś sposób z żeglugą, wodą, płynami, własnością nieruchomą lub występami publicznymi.

Może też zrobić karierę w policji lub wyróżnić się jako detektyw. Większe jednak powodzenie czeka go na stanowiskach drugorzędnych, aniżeli na naczelnych.

Chociaż nie zawsze może liczyć na sławę – życie jego będzie jednak pożytecznym dla ludzkości.

W razach wyjątkowych może dokonać wielkiego czynu, który potem będzie podziwiać potomność.

Nieraz mieszka w pobliżu wody. Żyje na ogół dość długo.

Umysł jego jest dość stały. Chociaż w życiu tak się składa, że przeważ­ nie zajmuje stanowiska drugorzędne – służy na nich swoim ideałom i broni prawdy – najczęściej jako nauczyciel lub kapłan.

Długo pamięta doznane urazy i nawet gdy jest człowiekiem wysoko rozwiniętym i dostatecznie mądrym, aby wszystko zrozumieć i przebaczyć – jego zacięta pamięć uniemożliwia mu darowanie uraz.

Zmienia swój zawód i szuka szczęścia w świecie.

Niezbyt szczęśliwy w młodości – z wiekiem rozwija się szybko stając się coraz bardziej wrażliwym i reagując silnie na swe otoczenie.

Umysł jego jest badawczy a usposobienie sympatyczne i przyjemne dla otoczenia. Dość dużo podróżuje.

Dobroduszny, gościnny – łatwo przebacza urazy doznane.

Chociaż jest zdolny i obrotny – nie posiada jednak wytrwałości, toteż przechodzi od jednego przedsięwzięcia do drugiego – zamiast dążyć do udoskonalenia i rozwinięcia tego, co ma w ręku. Przez to ponosi naturalne straty.

Kobieta tak urodzona potrafi doskonale pielęgnować chorych i jest dobrą gospodynią. Przywiązana silnie do swych dzieci, których ma zazwyczaj kilkoro – troszczy się o szczęście swej rodziny.

Wady. Niepotrzebnie się wszystkim przejmuje i denerwuje, podlegając stanom depresji i zamieszania.Wykazuje też dość dużo próżności.

Co mu grozi? Dąży on na różne sposoby do zrobienia majątku – lecz zaufanie swe umieszcza niefortunnie, a jego projekty mogą nie zrealizować się pomyślnie.

Zmienia często miejsce pobytu i to daje mu raz zyski – raz straty, ale częściej te ostatnie.

Szuka szczęścia po świecie, a jego sposób życia nie może się długo ustalić. Jednakże w drugiej połowie życia los ulega ogólnej poprawie, a w końcu dzisiejsze urodziny mogą przynieść dobre stanowisko życiowe.

W związku z literaturą czekają go trudności.

Wiedzie mu się natomiast we wszelkich zawodach związanych z wodą lub morzem, i w tych wypadkach dość łatwo przychodzi mu zdobyć bogactwo.

Jak wychować dziecko tak urodzone?

Dzięki swej niezwykłej wrażliwości i doskonałej pamięci potrzebuje takie dziecko starannej opieki i delikatnego postępowania. Może ono przeżywać wielkie udręki z powodu niesprawiedliwego lub niesympatycznego wychowawcy.

Okazuje zainteresowania wszechstronne.

Interesuje się wszystkim co się dzieje na świecie, co robią inni, jak myślą, a w ten sposób zbierając wiadomości – powiększa swe doświadczenie i rozwija się wewnętrznie.

Jest to natura refleksyjna – dużo myśli i zastanawia się. Ma dużą wyobraźnię i lubi pomarzyć.

Zamknięty w sobie, zmienny, dość skryty, nieco bojaźliwy – nie bardzo ma ochotę wysuwać się na pierwsze miejsca w życiu. Niezwykle wrażliwy i nieraz skryty – w zachowaniu swym jest dość sympatyczny.

Lubi swe ognisko rodzinne, a do matki przywiązanym jest niezwykle silnie. Jest to człowiek uczuciowy, związany swymi uczuciami z innymi ludźmi.

Lubi przeszłość, stare obyczaje, starożytności w ogóle i nieraz kolekcjonuje rozmaite przedmioty. Usposobionym jest dość romantycznie.

Oszczędny i wytrwały – nie porzuca pracy nawet w takich wypadkach, w jakich każdy inny by to uczynił.

Obawia się bardzo śmieszności i dlatego często swe uczucia maskuje, co nieraz w życiu może wywołać nieporozumienia. Zdolnym jest do miłości wytrwałej i głębokiej.

Wady. Okazuje pewien bezwład charakteru i brak inicjatywy. Po okresach aktywności i przedsiębiorczości – następują w jego życiu okresy bierności i bezwładu, kiedy pragnie uniknąć wszelkiego wysiłku.

Jest zbyt dumny, lubuje się w zewnętrznych ceremoniach, a w stosunkach jest dość cierpki.

Co mu grozi? Środek jego życia będzie radosny i szczęśliwy. Ponieważ jednak okazuje zbytnią bierność w czasie gdy właśnie powinien dokonywać jak największych wysiłków – przeto koniec jego życia może być niepomyślny.

Choroby, jakie mu mogą ewentualnie grozić – to zaburzenia w trawieniu, gorączka gastryczna i reumatyzm.

Jest usposobiony romantycznie i wywiera wpływ przyci4gający na innych.

Pragnie on, aby wszyscy o nim wiedzieli i chciałby uzyskać uznanie powszechne, ale zachowuje się skromnie – tak, jakby mu wcale na tym nie zależało, aby zwracać na siebie uwagę innych.

Oszczędny, w poglądach swych konserwatywny – mocno trzyma się swych zasad. Jest romantyczny, często nawet uduchowiony – a jego wyobraźnia jest rozwinięta niezwykle.

Chociaż wywiera wpływ przyciągający na innych, to jednakże nie zawsze żyje w harmonii ze swym otoczeniem. Natura jego bowiem jest nieco dziwaczna, a inni ludzie nie zawsze mogą się zorientować w tym, czego on pragnie, a czego sobie nie życzy i dzięki temu trudno go zrozumieć otoczeniu. Wydaje się zagadkowym – chociaż wcale takim nie jest.

Jest to człowiek bardzo wrażliwy, łatwo wzruszający się, niezwykle uczuciowy, zamknięty w sobie, nieco bojaźliwy – ale mocno trzymający się swych raz ustalonych celów życiowych.

Zmienne nastroje – to najbardziej typowa jego cecha. Nieraz też okazuje wielką drażliwosć, czułość, nerwowosć – dopóki nie nauczy się opanowywać swych kaprysów i nastrojów.

Wady tych urodzin. Gdy człowiek taki jest nierozwinięty – wówczas dusza jego staje się zbiorowiskiem niekonsekwentnych kaprysów. Staje się wtedy chwiejny i niezdecydowany, zwłaszcza we wszystkim co dotyczy jego uczuć i wrażeń.

Gdy jednak osiągnie wyższy rozwój moralny – wówczas uczy się opanowywać swe zmienne nastroje i rozwija w sobie silną wolę.

Uporczywie i z zaciętością dąży do swego celu i osiąga go albo dzięki swemu taktowi i zręczności życiowej, lub też dzięki umiejętnie stosowanemu pochlebstwu i zręczności w przekonywaniu innych.

Przezorny, ambitny zmienne ma poglądy.

Nie przechodzi nad nowymi myślami do porządku dziennego, lecz rozważa je starannie i stara się z nich wyciągnąć pożytek.

Ponieważ jednak jest dość wpływowym – jego poglądy są przeto zmienne. Potrafi on o jednej i tej samej sprawie mówić do każdego inaczej, a to zależnie od wpływu jaki nań ktoś wywiera lub też w związku ze zdolnością przekonywania innych.

Charakter jego jest dość niestały, dręczy go niepokój wewnętrzny. Lubi odbywać dalekie spacery i wyruszać w podróż, chodzie po górach i wszelkie sporty. Może zostać dobrym geografem.

Bardzo wrażliwy – jest to człowiek dość impulsywny i szlachetny – ale mimo to nieco bojaźliwy.

Mimo swej zmienności – potrafi starannie obmyślać naprzód swe projekty i wykazuje dużo przezorności. Ma duże ambicje, a jego dążenia są wysokie; lubi przygody ryzykowne i nie waha się zabrać energicznie do pracy.

Pod pewnymi względami jest to charakter całkiem swoisty – jedyny w swoim rodzaju i może nawet zostać jednostką wybitną.

Dzięki swym wysiłkom i pracy wytrwałej – zwróci na siebie uwagę społeczeństwa, co jednak zaznaczy się silniej dopiero w drugiej połowie życia. Młodość często przynosi tylko ograniczenia i wysiłki bezpłodne.

Prędzej może osiągnąć uznanie za swe wrodzone zdolności i właściwości charakteru – oraz za użyteczność społeczną, aniżeli za prace naukowe lub wynalazki.

Powiedzie mu się w stosunkach z szerszą publicznością i może osiągnąć powodzenie jako restaurator, hotelarz itp.

W połowie kariery życiowej grozi mu duże niebezpieczeństwo – ale zdoła je przezwyciężyć i zatryumfuje nad przeciwnościami życia.

Uniknie w końcu szczęśliwie wszelkich niebezpieczeństw a jego poczynania uwieńczy powodzenie.

Ma zdolności pedagogiczne, lecz jest nie ufny i trudno go zrozumieć.

Gdy natrafia na zdanie odmienne i nie może przekonać swego przeciwnika – wówczas zgadza się z nim, lecz czyni to tylko powierzchownie, ukrywając wewnątrz niezadowolenie, a nieraz nawet obrazę.

Z tego też powodu nieraz w stosunku do innych jest nieufny, a wobec obcych trzyma się w rezerwie.

Niełatwo jest obcować z tak wrażliwym człowiekiem i rzadko tylko znajdzie się ktoś, kto potrafi zrozumieć całkowicie człowieka urodzone­ go dzisiaj i komu on mógłby zaufać.

Wykazuje wielkie zdolności w zakresie pedagogiki, wychowania osób

młodszych lub mniej uzdolnionych. Instynkty opiekuńcze i rodzinne ma silnie rozwinięte.

Lecz gdy nie okazują mu wdzięczności lub też nie reagują na jego sympatię i życzliwość – wówczas sprawia mu to zmartwienie.

Jest religijny, obserwuje posty i święta – ale czasami staje się byt pobożnym i może popaść w bigoterię.

Ambitny, pełen dążeń w kierunku zrobienia kariery, pracowity – lubi studia, jest spostrzegawczy, ma niezwykłe zdolności analityczne i może być autorem doskonałych prac krytycznych.

Przy tym wszystkim jest to silny charakter, władczy, stały, odważny. Pragnie on zaszczytów i potrafi umiejętnie dawać odpór swym wrogom, a dzięki wysiłkom i pracy – może nawet zdobyć sławę.

Wady. Jak mówiliśmy – jest nieufny, a jego nastroje i humory zmieniają się zbyt często.

Zbyt dużo myśli o sobie samym i niepotrzebnie się dręczy autoanalizą.

W końcu częściej uda mu się przezwyciężyć trudności życiowe i zdobywa dobre stanowisko, na którym cieszy się pewną władzą lub autorytetem.

Czynny niezależny wystarcza sam sobie.

Umysł jego jest niezależny, a charakter samodzielny, nie poddający się kontroli innych.

Jest przy tym dość krańcowy, ekscentryczny, i ma silne poczucie własnej niezależności: nie pozwala się ograniczać.

Ożywia go żądza przygód, wiara w siebie, a jego aspiracje są bardzo wysokie. Nieraz też pod swym kierownictwem prowadzi innych ludzi do jakich§ celów dalszych – zostaje pionierem nowego ruchu.

Wpływy jego dają się odczuwać szeroko – poza jego najbliższymi są­ siadami i sferą pochodzenia.

Potrafi dać sobie radę w życiu. Swoje zamiary i projekty wprowadza w czyn i ostatecznie realizuje najzupełniej samodzielnie – bez pomocy innych.

Jego czyny mówią za niego głośniej, aniżeli słowa.

Polega na sobie. Czeka go powodzenie w pracy wymagającej niezależności myślenia, odwagi i wytrwałości.

Umie powściągać swe namiętności i ograniczać się. Potrafi też poświęcić się dla osoby ukochanej.

Nieraz rozstaje się wcześniej z rodziną i bliskimi i pędzi życie samotne. Wystarcza sam sobie.

Wady. Charakter jego jest dość niestały, nie odznacza się zamiłowaniem do porządku, a jego zmienne nastroje dokuczają otoczeniu. Niezależny umysłowo – potrafi też być samowolny i zuchwały, nie ma zamiaru jednakże zbytnio się wysilać w życiu.

Karierę swą robi dopiero stopniowo – przeważnie w drugiej połowie życia. Pierwsza najczęściej przynosi rozczarowania.

Uduchowiony, liberalny obdarzony jest zdolnościami literackimi.

Wykazuje zamiłowania estetyczne i skłonności poetyckie – ale w życiu codziennym nieraz okazuje zbyt mało praktyczności.

Nie jest również pozbawionym i pewnych skłonności mistycznych – co jednakże łączy się u niego ze zmysłowością.

Należy to zaznaczyć, że urodziny dzisiejsze mogą obdarzyć człowieka odpowiednio rozwiniętego moralnie – wszechobejmującą miłością duchową. Wówczas podstawą charakteru takiego wysoko rozwiniętego człowieka jest pragnienie aby pocieszać innych i zaopatrzyć w to, czego potrzebują.

Dyskretny i ostrożny – jest jednakże podejrzliwy i powątpiewa w szczerość innych.

Rozmowny – potrafi doskonale wyrażać swe myśli. Dzięki swemu ruchliwemu usposobieniu – zmienia miejsce pobytu, przedmioty zainteresowań a także zawód. Usposobiony jest liberalnie, a jego charakter jest dobry i przyjazny. Życzliwie odnosi się do innych a swoje otoczenie lubi obdarzać prezenta­ mi.

Jego wady – to upór i samowola. W miłości niezbyt jest szczęśliwy.

Grozi mu niebezpieczeństwo spadnięcia z wysokiego miejsca i to za­ równo w znaczeniu czysto fizycznym jak i w przenośnym. Nieraz bo­ wiem osiąga dobrą pozycję – ale nie może się na niej długo utrzymać.

Droga jego życia jest też nieraz niezwykła i ekscentryczna – przebywa ją jak meteor: świeci jasno, ale krótko.

Powodzenie jakie staje się jego udziałem nie jest stałe, a jego sytuacja życiowa podlega przewrotom. Jak wychować dziecko tak urodzone.

Natura takiego dziecka jest kochająca, lojalna, niezwykle wrażliwa i sympatyczna, a jego wychowawcy powinni pokazywać jakieś ideały sil­ nie działające na wyobraźnię. Dziecko podda się temu natychmiast i będzie się starało wcielać w życie te ideały.

Jego wyobraźnia jest tak bujna i nadmiernie aktywna – że bez jej nieustannego podsycania dziecko może się stać znudzimy, obojętnym, nieszczerym, samowolnym lub bezwładnym.

Mimo zmienne nastroje pracuje wytrwale.

Wykazuje dużo dobroci wrodzonej, która przejawia się w życiu przy każdej okazji. Jest to człowiek usposobiony pokojowo, a gdzie przebywa – stara się wnieść harmonię i zgodę.

Bardzo dużo ma życzliwości i uczucia dla innych, podświadomie jednak liczy na to, że odpłacą mu tym samym. Często jednak bywa na od­ wrót.

Wadą jego jest zbytnia wrażliwość na stosunki osobiste, uczucia i punkty widzenia innych. Wrażliwość tę powinien starać się przezwyciężyć – inaczej nie będzie mógł się wybić w życiu.

Może się to stać dzięki rozwinięciu się stopniowo pewnego uczuciowe­ go egoizmu, który będzie mu później służyć jako tarcza ochronna dla je­ go nadmiernej wrażliwości.

Usposobienie jego jest przyjazne, ustępliwe, uprzejme i łagodne. Zdolnym jest do pracy cierpliwej pod kierunkiem innych i poświęcenia się dla osób kochanych.

Chętnie się uczy. Jest to dobry pracownik i wierny towarzysz.

Nie potrzeba go przynaglać do pracy, gdyż sam wykazuje skłonności do wysiłków cierpliwych.

Posiada dużo milczącej siły charakteru i wytrwałości, ale za mało ambicji i oryginalności w poczynaniach.

Podlega nieustannym zmianom nastrojów – ale mimo to jest akuratny i ostrożny – mogą na nim polegać.

Co mu grozi? Że podlegnie woli ludzi silniejszych od siebie.

Trudno mu nieraz przychodzi osiągnąć samodzielność życiowa. Zresztą – na stanowisku podwładnego osiąga często większe powodzenie ani­ żeli na stanowisku naczelnym.

W sprawach zawodowych odbywa dłuższe podróże. Trzeba dodać, że jest to na ogół człowiek szczęśliwy.

Może osiągnąć wyróżnienie dzięki swym zdolnościom artystycznym a zwłaszcza talentowi do sztuki plastycznej.

Interesuje się sprawami publicznymi i polityką.

Nieco próżny, o usposobieniu marzycielskim – jest zwolennikiem przyrody i życia wiejskiego; interesuje się rolnictwem a piękno przyrody podziwia we wszelkich postaciach.

Zdecydowany i cierpliwy – jest to człowiek o skłonnościach politycznych i charakterze publicznym.

Jest niezwykle wrażliwy na wszelkie wpływy i dlatego nie może się czuć szczęśliwym, o ile nie znajdzie się w harmonijnym otoczeniu.

Cierpliwy, pokojowy – wierny jest w swych sympatiach i przywiązaniach, a dla osób kochanych lub ideałów – potrafi się zdobyć na poświęcenia.

Szlachetny, głęboko myślący – wywiera wpływ przyciągający na innych.

Powiedzie mu się w związku z ziemią, domami, własnością nieruchomą, a także w związku z wodą, morzem, żeglugą.

Małżeństwo jego nie zapowiada się zbyt pomyślnie, może jednak przynieść pewne zyski materialne.

Wady tych urodzin – to zboczenia na manowce uczuciowe i zmysłowe, marnotrawstwo i słaba wola, dzięki której nie można na nim pole­ gać.

Czekają go nieporozumienia z ojcem.

Potrafi sobie zręcznie radzić w życiu – pragnie jednak zdobyć pieniądze dla pieniędzy – i dlatego może mu grozić skąpstwo.

Zdrowie jego jest dość delikatne: silne wzruszenia, złe wiadomości, niepokój o osoby kochane lub trudności finansowe źle na nie oddziałują, tym bardziej, że urodziny dzisiejsze dają skłonność do zbytniego przejmowania się i przesady.

Powstające wskutek tego niepokoje, niezadowolenie, obawy – działają ujemnie na trawienie. Przy leczeniu niedomagań takiego człowieka należy również zwracać uwagę na jego wyobraźnię, która nieustannie wynajduje sobie nowe powody do zaniepokojenia.

Zbyt wiele znaczenia przypisuje swej osobie.

Przeżywa wiele różnych nastrojów; dużo myśli, zastanawia się, rozważa rozmaite teorie i zapatrywania – i wreszcie – sam sobie tworzy powoli z tego wszystkiego własne poglądy. Wszystko co niesympatyczne i zbyteczne – wyrzuca poza nawias.

Dusza jego jest niezwykle wrażliwa, i natychmiast reaguje na wszelkie pobudki zewnętrzne i nastroje. Przyjazny, towarzyski – odznacza się swym subtelnym umysłem i wysoką inteligencją.

Odznacza się dobrą pamięcią, a gdy chodzi o osiągnięcie celu, jaki sobie raz knuł – kazać może zaciętą wytrzymałość.

A jednak wpływ otoczenia i warunków życiowych hamuje jego wolność poruszeń.

Lubi zbiory i nieraz kolekcjonuje r6żne przedmioty. Pragnie zdobyć majątek i baczną uwagę zwraca na środki materialne; w zbieraniu dóbr doczesnych może nawet okazywać nadmierną gorliwość, która może się przerodzić w skąpstwo.

Wady. Nadmierną uwagę zwraca na wszystko, co dotyczy go osobiście i przecenia znaczenie swej osoby. Wskutek tego może się nawet stać nad­ miernie wrażliwym lub bojaźliwie skrytym.

Co mu grozi. Podlega niebezpieczeństwu ze strony wrogów skrytych i zazdrosnych.

Jak wychować dziecko tak urodzone?

Jest ono niezwykle delikatne, wrażliwe, obdarzone dużą wyobraźnią i doskonałą pamięcią. Toteż w postępowaniu z nim należy starannie unikać surowości i szorstkości, pamiętając, że każda niesprawiedliwość doz­ nana głęboko zapada w duszę takiego dziecka, wywołując długotrwałą niechęć i potęgując przyrodzoną zaciętość.

Ma niezwykle wrażliwy żołądek, a jednocześnie bywa łakome i skłonne do spożywania nadmiernych ilości słodyczy, co powoduje niedomagania.

Zna się na ludziach, a wolność ceni nade wszystko.

Chociaż umysł jego jest żywy, czujny, bystry, gorliwy – ale jest również nieposkromiony i samowolny, a głębokie namiętnosci łatwo mogą opanować jego rozsądek.

Przedsiębiorczy,, nieco zuchwały – jest bardzo inteligentny.

Nade wszystko ceni sobie wolność, nic sobie nie robiąc ze zdania innych; nie zwracając uwagi na otoczenie idzie w życiu swoją drogą, a jego silna wiara w siebie i we własne zdolności – podtrzymuje go w walkach życiowych.

Odznacza się swym trafnym sądem o ludziach, wykazuje dużą intuicję oraz niezwykle silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości.

Chociaż doskonale orientuje się w naturze ludzkiej – nie potrafi jednakże opanować samego siebie; uczucia jego bowiem są bardzo gorące i głębokie.

Chętnie zżyje wspomnieniami, prowadzi dociekania historyczne i wspomina przeszłość. Przywiązany do tradycji rodzinnych – w stosunku do ludzi współczesnych i czasów najnowszych jest nieco nieufny.

Jest to natura głęboka, milcząca, zamknięta w sobie. Niechętnie wyzbywa się jakiejś rzeczy, o ile w zamian nie dostaje czegoś innego i lepsze­ go.

Co mu grozi. Przy całej pewności siebie jaką okazuje – umysł jego jest zmienny i chwiejny, a w życiu wykazuje zbyt często skłonności do zmieniania obranego kierunku, co może w końcu niepomyślnie odbić się na jego losach.

Wadą jego jest również nadmierna wrażliwość, co powoduje, że zbyt łatwo zraża się do ludzi lub własnych poczynań.

Gdy napotyka na swej drodze na przeciwieństwa – zbyt prędko wówczas zawraca z raz obranej drogi.

Z wiekiem jego pozycja życiowa stopniowo się ustala; może osiągnąć powodzenie i zdobyć własność nieruchomą.

Zdolny, energiczny, dumny jest zwolennikiem użycia.

Jest to człowiek prawy, niepodległy, odznaczający się niezwykłym po­ czuciem godności własnej.

Pełen energii, przedsiębiorczy, wierzy w siebie, jest odważny, zuchwały, nieustraszony.

Dąży nieustannie do samodoskonalenia – a w głębi duszy jest szlachetnym, gorliwym, wytrwałym.

Dumny, ambitny – lubi władzę, a w życiu dąży do osiągnięcia potęgi. Potrafi umiejętnie rządzie innymi, a gdy się rozwinie moralnie – panuje wówczas nad samym sobą.

Namiętny, uczuciowy – oddaje się cały bez zastrzeżeń miłości. Lubi polowanie.

Lubi wszelkie pochwały i łatwo ulega pochlebstwu, a ponieważ ma wielkie ambicje – może być zazdrosnym o zaszczyty. Zwycięża zazwyczaj swych wrogów. ·

Odznacza się silnym poczuciem sprawiedliwości.

Wady jego charakteru – to skłonność do wybiegów i wykrętów, temperament zbyt drażliwy i zamiłowanie do okazałości, zbytku i wspaniałych wystąpień publicznych.

Jest zwolennikiem użycia i przyjemności: ugania się za rozrywkami. Do czego powinien dążyć. Aby rozwinąć w sobie instynkty uprzejmości i dobroci, przez co uniknie zbytniej surowości i ty ii, do których nie okazuje skłonność.

Powinien też unikać zbytnich ekscesów zarówno w zakresie uczuć i wzruszeń jak i w dziedzinie użycia.

Życie jego związanym jest z życiem społeczeństwa lub narodu, ewentualnie otoczenia – pośród którego żyje i pracuje. Dzięki swym zdolnościom organizacyjnym – zazwyczaj wypływa na powierzchnię i osiąga uznanie.

Będzie przechodzić różne i zmienne koleje losu – ale imię swe może pozostawić na kartkach historii.

Towarzyski, sympatyczny, pragnie odgrywać mię wybitna, pośród swego otoczenia.

Jest to człowiek towarzyski, serdeczny, stały, wierny – dążący do tego aby pośród swego otoczenia budzie sympatię do siebie i łączyć się z nim w harmonijnej współpracy.

Jego ambicją jest odgrywanie roli wybitnej pośród innych ludzi. Dąży

on wszelkimi drogami do zajęcia jakiegoś stanowiska naczelnego, a od-

waga nie opuszcza go nawet w najgorszych sytuacjach życiowych.

Dość zmysłowy, nierzadko utalentowany – okazuje zamiłowanie do sztuk pięknych, a nieraz wyróżnia się swymi natchnieniami artystyczny­ mi.

Posiada on duże zdolności w różnych kierunkach – ale często nie zda­ je sobie z nich sprawy.

Gdy je rozwinie wreszcie odpowiednio – co następuje przeważnie dopiero w drugiej połowie życia – staje się wówczas człowiekiem popularnym i może zyskać uznanie ogólne.

Trzeba dodać, że urodziny te sprzyjają przejawianiu się wrodzonych zdolności i talentów, obiecują też narodziny syna. Urodziny te zapewnia­ ją również powodzenie mężowi kobiety urodzonej dzisiaj, zarówno jak i ojcu dziecka dziś urodzonego.

Wady. Chwiejny, niepewny – podlega wpływom otoczenia i zmienia swe zdanie. Nastroje jego są również zmienne: raz jest pełnym nadziei i odwagi – to znowu przeżywa stany depresji.

Zmienia też miejsce pobytu, a na skutek różnych przejść jego pozycja życiowa długo nie może się ustalić.

Co mu grozi. Jest zbyt zuchwały, przez co naraża się na sytuacje kry­

tyczne. Grozi mu również, że minie się ze swym powołaniem..

Nie wiedzie mu się w związku z wodą, a w podróżach grożą mu nie­ bezpieczeństwa.

Nie lubi się krępować i pozwala sobie na wybryki.

Jest to człowiek ognisty, mocno zbudowany, mówiący głośno, o przenikliwym spojrzeniu.

Dzielny, rezolutny, wymowny, wspaniałomyślny – wystarcza sam sobie. Z powodu swej dużej odwagi przechodzącej nawet czasem w zuchwałość – naraża się niepotrzebnie na niebezpieczeństwa.

Pragnie władzy i zaszczytów – ale odznacza się też dużym poczuciem honoru i godności własnej.

Umysł jego jest zdolny i bardzo elastyczny; wykazuje często duże zdolności literackie i krasomówcze. Interesuje się wszystkim co piękne i wzniosłe a jego wyobraźnia jest bardzo żywa.

Jest pełen entuzjazmu, ale jego ufność łatwo może przerodzić się w niedowierzanie. Gdy się raz zrazi do kogoś – nie da się później przekonać.

Prowadzi życie dość nieregularne, niczym się nie krępuje i pozwala sobie na wybryki.

Dzięki nadmiarowi uczuciowości i namiętności – popełnia ekscesy; nieraz ulega wybuchom namiętności i żałuje poniewczasie. Skoro potrafi się w końcu opanować – może dokonać wielkich rzeczy w życiu.

Stosunki z braćmi – zazwyczaj układają się harmonijnie. Dzieci będą mu pociechą i źródłem szczęścia.

Kobieta urodzona dzisiaj jest doskonałą wychowawczynią i pielęgniarką, a jako kucharka jest niezwykle uzdolniona.

W miłości jest bardzo bezpośrednia, poświęcająca się.

Nie lubi wszystkiego co drobiazgowe i marne, a na swe otoczenie pragnie wywierać wpływ ożywiający.

Im starsza się staje – tym większą aktywność przejawia.

Nie powinna martwic się przeszłością, lecz radośnie patrz w przyszłość.

Jest wiernym przyjacielem, lecz nieprzebaczającym wrogiem.

Aktywny, praktyczny – zawsze jest w ruchu i zawsze zajęty jest czyms takim, co pożytecznym jest dla niego lub innych.

Jest to człowiek interesu, który doskonale orientuje się w tym, co jest dla niego korzystnym, a co przyniesie mu straty.

Wielka energia, mocna wola i silne przywiązania – typowe dla człowieka urodzonego dzisiaj. Jest on wrażliwy, ma wrodzone poczucie szlachetności i chętnie pokazuje się innym e swej najlepszej strony.

Pragnąłby, aby wszyscy go lubili i odnosili się doń życzliwie; interesu­ je się życiem religijnym. Doskonały z niego obserwator – chociaż wnioski swe wyprowadza powoli. Umysł jego jest cierpliwy, ostrożny, przewidujący, logiczny, zdolny do wielkich wysiłków w kierunku realizacji jego zamiarów i pragnień.

Okazuje też dość dużo samoopanowania, giętkości, czujności i zdolności dyplomatycznych. Łatwo ulega napadom gniewu – ale raz doprowadzony do pasji – potrafi być dokuczliwym.

W przywiązaniach swych stały – jest wiernym przyjacielem ale także nieprzebaczającym wrogiem.

Mądry, bystry, ostrożny – robi w życiu karierę dzięki swej umiejętności postępowania z innymi. Życie jego często jest związane z życiem osób znakomitych. Dzięki jego wytrwałości i ostrożności – powiedzie mu się w życiu. Nie uniknie jednakże przykrości domowych.

Ewentualne choroby jakie mu grozie mogą – to niedomagania serca lub nerek, a także ataki chorób gorączkowych. Organizm jego jest mocny i żyć może dość długo, powinien jednakże unikać stanów depresji – gdyż to odbija się ujemnie na jego zdrowiu.

Jak wychować dziecko tak urodzone?

Jak najstaranniej, a to ze względu na jego niezwykle subtelną i wrażliwą naturę, która nieustannie poddaje mu impulsy uczuciowe w kierunku naśladowania innych.

Trzeba je przede wszystkim przyuczać do panowania nad sobą i opanowania instynktów zmysłowych zarówno jak zbytniej zarozumiałości i poczucia własnej wielkości.

Mądry, przebiegły, dumny prowadzi życie samotne.

Umie się w porę opanować i sam sobie wykreśla swe cele i drogi życiowe. Niezbyt towarzyski – prowadzi nieraz życie w odosobnieniu.

Posiada usposobienie filozoficzne. Mądry, czujny, bystry umie też być bardzo chytrym i przebiegłym. Interesuje się studiami naukowymi.

Wyróżnia się swymi zdolnościami pośród otoczenia. Nieraz z zamiłowaniem studiuje sztuki piękne i potrafi również prowadzić jak najbardziej pracowite poszukiwania z dużą cierpliwością oraz inteligencją.

Biorąc ogólnie – jest to zdolny organizator, człowiek ostrożny, bystry, inteligentny, skupiający dookoła siebie innych ludzi. Potrafi jednak być również zazdrosnym i gniewnym – stąd też postępować z nim należy umiejętnie.

Pragnie wysunąć się na pierwsze miejsce i walczy o to, zwyciężając swych rywali w sposób bardzo subtelny. Dąży do tego zawsze aby zając stanowisko przodujące.

Nie jest wolnym od pożądliwości, a jak mówiliśmy – jest też dość chytry. Jednakże te właściwości charakteru pokierowane odpowiednio mogą mu właśnie oddać doskonałe przysługi w życiu praktycznym. I nieraz może się tak zdarzyć, że swoje cele życiowe osiąga właśnie dzięki podstępowi lub chytrości.

Gdy go się krzywdzi lub oszukuje – wówczas odpowiada dumą i wzgardą, ale w gruncie rzeczy jest to człowiek dość wspaniałomyślny, który łatwo przebacza, nie okazując chęci do zemsty.

Co mu grozi? Nieraz tak się zdarzyć może, że w życiu spotykają go duże przejścia i przykrości a może nawet zostać zmuszonym do opuszczenia swej ojczyzny.

Do czego powinien dążyć? Aby prowadzić życie o trybie ustalonym, dążąc do spokoju, harmonii i unikać stanowisk związanych ze zbyt wielką odpowie9zialnoscią.

Jego organizm jest na ogół dość mocny i po przebytych cierpieniach szybko przychodzi do zdrowia, wykazując znaczny zasób sił życiowych. W razie niedomagania mogą się przejawiać jakieś zaburzenia w funkcjonowaniu serca.

Jest pewny siebie, władczy i wywiera duży wpływ na ludzi.

Charakter jego jest niepodległy i otwarty. Lubi oręż, przedsięwzięcia wojenne i otoczenie wspaniałe.

Pewny siebie, dumny, wymysły, zamiłowany w wojskowości – entuzjazmuje się dla czynów bohaterskich, odważnych, dla walk orężnych, atletyki itp.

Nie ustępuje w sporach lecz okazuje silny opór i zaciekłość. Agresywny – nie cofa się przed wystąpieniami wrogimi, pojedynkami i walką.

Zręcznie argumentuje, zawsze gotów do ataku – nie licząc się z nie­ bezpieczeństwem i nie zwracając uwagi na konsekwencje.

Człowiek tak urodzony może wywierać wpływ na ludzkość, inspirując swe otoczenie udzielając mu swej siły moralnej.

Potrafi bowiem połączyć w swych czynach w jedną harmonijną całość praktyczny materializm i mądrość filozoficzną wraz z uduchowieniem.

Dzięki temu może niezwykle umiejętnie urabiać opinię społeczną i kierować wystąpieniami publicznymi.

Gdy rozwinie się w rozmyślaniach samotnych i osiągnie dojrzałość duchową – może dojść do dużych wpływów na otoczenie, przejawiając wielką potęgę wewnętrzną. Inni ludzie zbierają się dookoła tak urodzonego człowieka – bowiem odgrywa on pośród nich rolę słońca otoczonego planetami.

Ma on najczęściej do spełnienia na świecie jakąś misję specjalną o charakterze niezwykłym. I gdy tylko jego sfera pochodzenia i otoczenie nie wywierają nań zbyt silnego wpływu hamującego – nie ominie go powodzenie jako przywódcy innych i zyska uznanie za swe zdolności umysłowe i siłę moralną – a może nawet i fizyczną.

Powiedzie mu się w służbie wojskowej, a także w każdej pracy wymagającej odwagi i siły.

Co mu grozi. Dzięki zbytniej pewności siebie może się narazić na przewroty losu.

fest dobrym organizatorem i może zająć stanowisko przodujące.

Umiejętnie trzyma się w życiu “złotego środka” i potrafi zachować równowagę, unikając krańcowości.

Jest to silny, mądry, odważny człowiek o mocnej woli szlachetny, wspaniałomyślny – zawsze jest uprzejmy i ujmujący.

Ma on w swym charakterze bardzo dużo odwagi, energii i wytrwałości, a dzięki umiejętnemu zastosowaniu tych swoistych właściwości – dostaje się w takie sfery życiowe, gdzie może stać się osobą główną, skupiającą na sobie uwagę powszechną.

Zwolennik prawdy – gardzi wszystkim co marne i nie lubi wykrętów.

Odznacza się swym trafnym sądem – ale nie jest tolerancyjny.

Władczy – dąży w życiu do potęgi. Toteż przeważnie wysuwa się na pierwsze miejsce i zajmuje stanowisko przodujące – dzięki swym wszechstronnym zdolnościom, a głównie – dzięki wielkiej potędze woli, jaka go ożywia.

Zawód. Czeka go powodzenie jako organizatora, kierownika przedsiębiorstw, dyrektora, oficera lub doktora.

Najlepiej sam czuje się w takim zawodzie, który albo przynosi korzyść innym lub też sprawia im przyjemność i dostarcza rozrywki – a zatem artysta, muzyk, organizator zabaw publicznych, przedstawień dramatycznych itp.

Młodość jego przeważnie nigdy nie jest tak pomyślna jak życie poważniejsze, w którym zbiera rezultaty obfite swych wcześniejszych wysiłków.

Jest to człowiek, który urodził się do odgrywania roli wybitnej i może zyskać uznanie ogólne, a może nawet i sławę.

Gdy osiągnie wyższy rozwój duchowy – może stać się człowiekiem natchnionym, wzniosłym, pełnym chwały, nie pozbawionym właściwości proroczych. Duch jego przenika wówczas wszechświaty i rządzi duszami ludzkimi.

Zręcznie broni swych interesów.

Ożywia go szlachetna ambicja dokonania rzeczy wielkich.

Posiada wielką intuicję i nią kieruje się w życiu, nie słuchając wskazówek logiki i nie zważając na zapatrywania swego otoczenia.

Prawy, gorliwy – ma niezwykle silne namiętności, lubi zmianę wrażeń i ugania się za sensacją.

Charakter jego jest szlachetny, sprawiedliwy, pełen ufności i nadziei. Jest to umysł wyższy – natura uduchowiona lub dążąca do osiągnięcia wyższych stadiów rozwoju. Obdarzonym jest wszechstronnymi zdolnościami – zarówno umysłowymi jak i artystycznymi, dzięki którym może osiągnąć uznanie lub dobre stanowisko.

W ogóle w· sferze życia umysłowego może się odznaczyć i osiągnąć wyróżnienie.

Przepełnia go ognista siła czynu. Posiada zdolności w kierunku technicznym, a w ogóle powiedzie mu się w każdym zawodzie, który ma związek z ogniem.

Trzeba dodać, że jest to człowiek dość skryty i raczej unika wystąpień publicznych. A jednak mimo to jest bardzo popularny, cieszy się sympatią otoczenia a jego wpływy dają się odczuwać szeroko.

Doskonale umie bronić swych interesów. W życiu rodzinnym czekają go przykrości.

Jak wychować dziecko tak urodzone? Potrzebuje ono mocnej ręki i

odpowiedniego wykształcenia – inaczej może popełniać rozmaite wybryki i popaść w nałogi, które ujemnie się odbiją na jego życiu i zdrowiu.

Wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach i wychowawcach, którzy mają do czynienia z takim dzieckiem.

Nie należy go nigdy oszukiwać lub wprowadzać w błąd – obserwuje ono bowiem bardzo bystro wszystko co się dzieje dookoła niego i odznacza się niezwykle silnym poczuciem sprawiedliwości a nieszczerosć lub niekonsekwencja wychowawcy odbija się zaraz na jego charakterze i wówczas staje się takie dziecko zamknięte w sobie, przygnębione, chytre.

Uprzejmy, szczodry, potrafi być władcą szlachetnym.

Pragnie być punktem środkowym swego otoczenia i skupiać na sobie uwagę wszystkich, a dążenie to potęguje się z wiekiem. Zazwyczaj też z czasem staje się ośrodkiem jakiejś działalności i ekspansji życiowej i przejawia zdolności organizacyjne.

Wspaniałomyślny, szczery, szczodry, niezależny, dążący zawsze do nie­ podległości – okazuje dużo siły charakteru, wytrwałości, stałości, jak również i samoopanowania.

Wykazuje wielkie zdolności do rządzenia innymi, dzięki czemu łatwo zajmuje w życiu stanowiska przodujące i naczelne – prezesa, dyrektora, prezydenta itp. Pełen taktu i uprzejmości – jest szlachetnym władcą w swej właściwej sferze życiowej. Wszyscy go tam cenią i poważają.

Gdyby jego wartość moralna i zasługi nie zostały ogólnie uznane – taki człowiek czułby się bardzo nieszczęśliwym.

Przedsiębierze nieraz na własną rękę dalsze podróże.

Trzeba dodać, że jest też dumny, ambitny, nieco próżny i zarozumiały. Wyróżnia się swym dobrym smakiem, a dookoła siebie lubi zbytek i przepych.

W jakiej by sferze się nie urodził – będzie mu się wiodło pośród właściwego otoczenia.

Kto urodził się w dniu tym – zazwyczaj osiąga wyróżnienie w życiu, zdobywa majątek i robi karierę. A jednak zbyt dużo czasu poświęca nie­ raz na przejawianie swej wielkości i okazałości i lubuje się w czczych występach – dzięki czemu może w końcu popaść w zależność od warunków życiowych, zarówno jak i od swego otoczenia.

Wadą jego jest bowiem pycha, egoizm i nieprzyjemny, cierpki charak­ ter.

Okazuje zbyt dużo dumy, a o ile jest człowiekiem niekulturalnym – może to przybierać formy snobizmu i chęci niepotrzebnej ostentacji.

Co mu grozi? Katastrofy życiowe; jego wpływ na innych może się w końcu okazać dość ujemny.

Małżeństwo najlepsze z osobami urodzonymi w czasie od 20 marca do 21 kwietnia i od 22 listopada do 23 grudnia.

Jest nieustraszonym w obronie osób kochanych.

Jego namiętność i uczucia są głębokie i trwałe. W obronie osób ukochanych jest nieustraszonym i niezachwianym, ale jego antypatie są również stałe i nie pozwoli sobie ich wyperswadować.

Jest wiernym przyjacielem i wspaniałomyślnym wrogiem, a cokolwiek robi – czyni z całego serca, i dzięki temu najczęściej osiąga powodzenie. Oddaje się cały swej pracy, zarówno jak i miłości.

Stały, pewny siebie, ostrożny, dyplomatyczny – potrafi umiejętnie układać swe plany i zręcznie je w czyn wcielać.

Posiada pewne skłonności filozoficzne, zarówno jak i zdolności do uogólnień. Obrotny, zmienny w swych nastrojach – nieraz okazuje usposobienie dość cierpkie. Jednakże w przejściach życiowych zawsze przejawia dużą siłę wewnętrzną.

Potrafi opanować swą naturę, a charakter jego jest dość władczy: umie panować nad innymi.

Wyróżnia się niepokalaną prawością i silnym poczuciem własnego honoru. Dąży do panowania nad innymi i potrafi opanować swe otocze­ nie – ale zazwyczaj nie wykorzystuje tego w celach egoistycznych.

W związku z zawodem może być narażonym na przykrości lub sytuacje chaotyczne i niejasne. Okazuje zdolności do medycyny.

Co mu grozi? Wstrząśnienia życiowe i katastrofy – a przede wszystkim – niebezpieczeństwo porażki życiowej.

Jego największe ambicje mogą się nie spełnić i wszystko spełznie na niczym. Stać się to może dzięki warunkom życiowym i okolicznościom od niego całkiem niezależnym.

Jego małżeństwo przeważnie jest harmonijne.

Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim do opanowania swych namiętności.

Niechaj nie ugania się za doraźnymi korzyściami materialnymi. Gdy sieje – nie powinien o to się troszczyć, czy będzie zbierać swe żniwa. Wszystko jest wszak w ręku Opatrzności.

Umie łączyć się:, harmonijnie we współpracy z innymi.

Okazuje wszechstronne zainteresowania i poglądy, a jego sympatie są również bardzo ogólne. Pragnąłby, aby wszyscy dookoła lubili go i oceniali jego wartość.

Gdy rozwinie się moralnie – może stać się wyjątkowo sympatycznym człowiekiem, wywierającym wpływ przyciągający na innych. Odczuwa wszystko bardzo silnie, potrafi umiejętnie współpracować z innymi i zna­ leźć dobrych wykonawców swych projektów.

Jest to człowiek uprzejmy, towarzyski, utalentowany, ale mimo to nie­ raz wykazuje za mało stałości i siły woli.

Oddany jest bardzo swym przyjaciołom, a jednak mimo to spotykają go od nich przykrości.

Zasługuje w pełni na zaufanie i z wiarą odnosi się do innych. Wierzy· każdemu i uważa go za człowieka dobrego i prawego. Gdy okaże się, że jest na odwrót – zawód odczuwa bardzo głęboko.

Przedwcześnie dojrzewa – i już jako młodzieniec może wykazywać zdolności niezwykłe. Jednakże nadzieje jakie w nim z tego powodu pokładają inni – najczęściej się nie sprawdzają.

Wady. Nierozwinięty jest zbyt namiętny, gwałtowny i zostaje opanowany przez uczucia.

Czego się strzec winien?

Jego instynkty mogą się okazać silniejsze aniżeli strona moralna i dla­ tego też może w życiu łatwo zostać opanowanym przez namiętności.

Oddany rozkoszy – lubi użycie, co może w końcu narazić go na niebezpieczeństwa.

Silnie zmysłowy, ma skłonności do wybryków i nałogów ekscentrycznych. Łatwo ulega ujemnym wpływom złego towarzystwa i skręca na bezdroża. Niechaj się wystrzega namiętności i żądzy.

Niechaj unika zbytniego pośpiechu, czynów nieobmyślanych – za­ równo jak i skłonności do wypoczynku i lenistwa. Dzięki swej wielkiej wrażliwości okazuje zbytnią krańcowość w swych sympatiach.

Jest niezwykle uczuciowym, wrażliwym, a nawet natchnionym człowiekiem

Czysty i skromny, pełen godności, szlachetny – dąży do wysokich ideałów.

Uczucia jego są bardzo gorące, a umysł jasny, uzdolniony niezwykle. Ożywiają go zawsze jak najlepsze intencje; łatwo przebacza urazy doznane.

Jest to charakter stały, zdecydowany, niezależny, cierpliwy, ostrożny. Ponieważ jest nadmiernie wrażliwy, może z tego powodu stać się nawet aż bojaźliwy i zamknięty w sobie.

Nieraz narażony jest na duże przejścia i przykrości życiowe – ale wszystko to w końcu zmieni się na dobrodziejstwa i zostanie uwieńczone powodzeniem.

Kto urodził się dzisiaj – może jak najdokładniej sprawdzić na sobie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Życie jego zostaje uwieńczone powodzeniem i nieraz osiąga już za życia dużą popularność. Stopniowo dochodzi do majątku, a nieraz staje się to dzięki pomyślnemu małżeństwu.

Dużo szczęścia czeka go w życiu, a cokolwiek rozpocznie – przeważ­ nie doprowadzi do pomyślnego zakończenia. Tak się składa, że w każdej sferze ludzkiej działalności może osiągnąć uznanie.

Jak wychować dziecko dziś urodzone?

Ma ono niezwykłe zdolności naśladowcze i dlatego należy uczyć je przede wszystkim samodzielności.

Takie dziecko często nie tylko naśladuje postępowanie i wszelkie przywary ludzkie swego najbliższego otoczenia, ale również niezwykle umiejętnie potrafi naśladować czyjś głos i zachowanie się.

Urodziny dzisiejsze w ogóle obdarzają zdolnościami do sztuki drama­ tycznej.

Dziecka dziś urodzonego nie należy drażnić ani też poniżać, lecz trze­ ba wszelkimi siłami dążyć do rozwinięcia jego wielkich wrodzonych zdolności, aby mogło się wznieść ponad przeciętne normy ludzkości – do czego posiada wszelkie dane.

Naturalnie, wymaga to starannego wychowania.

Niechaj się nie poddaje zmysłowości i nami umiejętnościom lecz stara się wznieść ponad nie.

Rezolutny, zdecydowany – zacięcie trzyma się swych zasad i przekonań oraz wytrwale dąży do realizacji swych pl:11;1ów życiowych.

Nie odstępuje od s:wych zasad, chociażby miał nawet przez to ponieść straty.

Jest to człowiek serdeczny, kochający, wspaniałomyślny. Cechują go potężne. wzruszenia i uczucia i najczęściej mocna wola. Lecz gdy nie jest rozwinięty – nie potrafi wówczas opanować samego siebie i staje się zbyt impulsywny, a uczucia znoszą jego wolę i opanowują świadomość.

Pospieszny, impulsywny, niespokojny, zawsze jest w ruchu. Już we wczesnej młodości okazuje niezwykłą pewność siebie i zdolności wszechstronne. Gdy raz zdecyduje, że jakaś sprawa jest słuszna nie odstępuje jej nigdy.

Jest to urodny kierownik i przywódca innych ludzi. Chociaż naj­ częściej usposobiony jest konserwatywnie, okazuje wielką aktywność życiową, a organizm jego odznacza się wielkim zapasem sił życiowych.

Najczęściej żyje dość długo, ale powinien się wystrzegać chorób gorączkowych, ostrych, zapalnych, a także w wieku późniejszym zwracać uwagę na serce, które jest najwrażliwszym organem jego ciała.

Zwolennik wszelkiego piękna – nie jest pozbawiony idealizmu. Stały i pewny jest w swoich czynach, a praca wytrwała doprowadzi go w końcu do upragnionego celu.

Na ogół wiedzie mu się w życiu.

Wady. Jest usposobiony nieufnie, sceptycznie, nie wierzy ludziom i wykazuje zbytnią opozycyjność.

Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim do spotęgowania swej woli, co mu się najczęściej udaje.

Zamiast poddawać się swym instynktom i namiętnościom, powinien dążyć do tego, aby żyć w wyższych światach umysłu i ducha, a wówczas rozwinie i zrealizuje zarówno swe duże zdolności, jak i warowną szlachetność i wspaniałomyślność.

Nawet w najgorszych okazjach nie porzuca swych przyjaciół.

Jest to charakter szlachetny i prawy, dążący do samodoskonalenia, Szlachetny i dumny – gardzi rzeczami małymi i marnymi i nie potrafi popełniać marnych czynów – nawet pod naciskiem konieczności albo obrony własnej.

Dobry z niego przywódca innych ludzi, a jego uczucia miłości są ogniste i silne. Żadna ofiara nie jest dlań zbyt ciężką, gdy chodzi o poświęcenie się dla osoby kochanej.

Prawdziwie wierny to i poświęcający się przyjaciel, nie porzucający drugiego nawet w najgorszych okazjach.

Podziwia wszystko co piękne i wzniosłe, okazuje skłonności idealistyczne i mistyczne, a nieraz nawet jest bardzo odległym od spraw co­ dziennego życia i trosk materialnych.

Serce jego odgrywa w życiu większą rolę aniżeli umysł – toteż można na niego wpłynąć przez sympatię, miłość i ocenienie prawdziwych wartości.

W sprawach materialnych nie jest egoistą, natomiast znacznie większe zainteresowanie okazuje, gdy chodzi o zyskanie uznania innych.

Chętnie udziela rad innym – ale nie chce słuchać, gdy mu ktoś doradza.

Lubi życie rodzinne ale tylko przy własnym ognisku domowym.

Co mu grozi. Brak inicjatywy spowoduje straty majątkowe, jakie będzie mieć do zawdzięczenia tylko samemu sobie.

Wady. Jest powierzchowny i łatwo podlega złym nastrojom.

Nieraz nie odznacza się ani swymi zdolnościami wykonawczymi, ani też wynalazczością – daje się raczej unosie falom życia, nie czyniąc zbyt­ nich wysiłków w kierunku opanowania warunków życiowych. Toteż brak kierunku w życiu może go doprowadzić do rezultatów niepomyślnych.

Może nawet być dość szczęśliwym w życiu, ale nie uda mu się zachowywać na stałe swego majątku i uchronić przed stratami materialnymi.

Do czego powinien dążyć. Niechaj się stara przezwyciężyć swe lenistwo.

Robi doskonały użytek ze swych zdolności.

Jest to człowiek wyższy, świadomy swych sił i zdolności, oraz zdający sobie sprawę ze swej przewagi nad innymi ludźmi.

Świadomy swej potęgi, pełen ambicji – ze swych zdolności czyni jak najlepszy użytek.

Najczęściej okazuje zdolności w jakimś kierunku całkiem specjalnym. Okazuje też wielką zdolność do panowania nad innymi. Spełnia to dzięki specjalnemu wrodzonemu poczuciu, jakiego nie mają w sobie inni ludzie – ma zatem jakby nad nimi pewną przewagę.

Podobnie do działania słońca – pragnie wywierać na swe otoczenie wpływ ożywiający i organizujący, co potęguje się z wiekiem.

Dużo uczy się w życiu dzięki swym uczuciom. Jego przywiązania są niezwykle głębokie, a w życiu praktycznym wyrażają się bardzo silnie.

Łatwo go wzruszyć i podrażnić – jednakże szybko się znowu uspokaja. Nie jest mściwy. Lubi odbywać podróże z przyjaciółmi i urządzać u siebie przyjęcia, występując okazale. Lubi rozrywki, jest zwolennikiem użycia, a przede wszystkim pragnie zyskać popularność i sympatię ogólną.

Dobry z niego rozmówca i doskonale potrafi bawić towarzystwo, dzięki swym zdolnościom mimicznym i umiejętności opowiadania różnych historyjek i anegdot. ‘

Posiada zdolności wykonawcze i może hyc dobry dyktatorem, menagerem, bankierem, badaczem, a także dobrym krytykiem artystycznym, dzięki zainteresowaniu intelektualnemu, jakie czuje do sztuki.

W domu cieszy go wszystko co jasne, piękne, okazałe, a zwłaszcza sprawia mu przyjemność dużo światła i ogień w kominku.

Odważny, jest nieustraszony, mężny, wierny, szlachetny, pewien siebie

– jest to silny charakter.

Nie ulega wątpliwości, że w swojej sferze życia może osiągnąć stanowisko wybitne i zyskać uznanie. Czyny jego łatwo uzyskują poklask, a sam on potęguje swe wpływy i osiąga władzę.

Niechaj nie traci czasu na puste rozrywki i kaprysy.

Odznacza się niezwykłą wiarą w siebie, co połączone jest również z dużą ostrożnością. Jest niezwykle ambitny a dążenia jego są wysokie – dzięki czemu może się wznieść ponad sferę swego otoczenia.

Jest to urodzony przywódca i kierownik innych ludzi, wyróżniający się swymi zdolnościami organizacyjnymi.

Uczuciowy, entuzjastyczny, niespokojny – potrafi być wytrwałym – ale na krótką metę.

Serdeczny, szlachetny, oddany jako przyjaciel – potrafi być również groźnym wrogiem. Lubi występy okazałe i chociaż jest uczuciowy – jego charakter jest jednak przy tym dość zgryźliwy.

Mimo wszystko – okazuje w życiu dużo umiarkowania i wstrzemięźliwości.

Posiada on zdolności niezwykłe a umysł takiego człowieka pokierowany należycie – może wiele dokonać i nawet wywołać dodatkowe zmiany społeczne. Wady. Mimo swe usposobienie dość skromne – jest nieraz uparty, oporny, nieposłuszny.

Zbytnio popędliwy i pospieszny – poddany jest wpływom impulsów, nad którymi nie umie zapanować. Trudno go powstrzymać.

W miłości rzadko jest szczęśliwym, gdyż okazuje zbytnią szlachetność i sięga zbyt daleko. Jego nadmierna i w dobroć wrodzoną człowieka powoduje przykrosci uczuciowe i niekorzystne dlań przyjaźnie.

Zerwane związki lub cierpienia sercowe nieraz go w życiu dotykają, dzięki jednak wrodzonej wspaniałomyślności i zdolności przebaczania – godzi się z życiem i przezwycięża tragedie życiowe.

Czego się strzec winien. Aby nie tracie czasu swego na rozrywki bez znaczenia, kaprysy i fantazje.

Co mu grozi. Niebezpieczeństwo w podróżach morskich. Chociaż będzie osobą wybitną – może nie zrobić majątku.

Do czego powinien dążyć. Niechaj przezwycięży własne lenistwo i stara się rozwinąć mocną wolę.

Żyje samodzielnie i niewiele sobie robi ze zdania innych ludzi.

Urodziny dzisiejsze dają dwa typy. Jeden ujemny – to człowiek bombastyczny i samochwał. Typ zaś dodatni – jest współczujący, szczery, o naturze majestatycznej i uczuciach ognistych.

Typ dodani pragnie w czyn wcielić swe ideały, co mu się udaje w końcu dzięki jego gorliwości i wierze w siebie. W całej pełni zdaje on sobie sprawę ze swego znaczenia.

Wypełnia go bogata treść wewnętrzna i dąży do uduchowienia. Natchnienia swe czerpie z głębin własnego ducha, a gdy rozwinie się odpowiednio – staje się zdolnym do wielkich czynów.

Życie jego wypełniają wysiłki wytrwałe. Nieraz niesie na sobie poważną odpowiedzialność i cieszy się zaufaniem społeczeństwa.

Jest zacięty, wytrwały, ale również i mściwy. Nie można o nim powiedzieć, aby był niewdzięczny – ale nie zapomina uraz doznanych. Bardzo nieustępliwy – prędzej zginie aniżeli się podda.

Posiada on swój własny zakres w życiu, swe własne cele i zadania specjalne. Jego przyjemności i rozrywki są też całkiem swoiste, odrębne od rozrywek innych ludzi. Mało sobie robi ze zdania innych – gdyż wewnętrznie żyje on życiem całkiem samodzielnym – poza społeczeństwem.

Czekają go podróże dalekie, dzięki którym może zdobyć popularność. Lubi ostentację życiową i uroczyste występy.

Wzniesie się ponad sferę swego pochodzenia i może wstać osobą wy­ bitną, co może nastąpić również i za granicą. Zwłaszcza pod koniec życia może osiągnąć powodzenie.

Zdrowie tak urodnych ludzi – bywa również dwojakie. Albo są to jednostki wyjątkowo silne, promieniujące swe siły życiowe na otocze­ nie – albo też osoby chorowite.

Zły wpływ na zdrowie wywierają cierpienia sercowe, co pochodzie może z przykrości uczuciowych lub braku wzajemności, ujemnie nań działa dysharmonijne lub niesympatyczne otoczenie. U ludzi nierozwiniętych dołącza się do tego cierpienie z powodu zranionej próżności lub niemożności osiągnięcia wyróżnień i pochwał.

Co mu grozi. Niebezpieczeństwa natury fizycznej.

Pragnie w czyn wcielić swe ideały.

Klucz powodzenia życiowego w jego własnym ręku spoczywa… wszystko w życiu zawdzięczać będzie samemu sobie.

Nie jest to bowiem człowiek przeciętny i gdyby urodził się nawet w sferze niższej – zostanie wyniesionym ponad swe pochodzenie.

Już jego młodość wypełniają wysiłki długotrwałe, a dzięki wielkiej odwadze, jaką okazuje w połączeniu ze stałością – może zostać człowiekiem popularnym.

Uprzejmy, sympatyczny, pracowity – czas swój chętnie poświęca na studia. Stopniowo zdobywa bogactwo.

Umysł jego jest uzdolniony niezwykle i bardzo wszechstronny – a dzięki jego wysiłkom intelektualnym oraz umiejętności przyswajania sobie różnych idei i pomysłów – jego życie może wywrzeć wpływ na otoczenie i nawet odbić się na własnym społeczeństwie.

Obdarzony jest również wielką oryginalnością, zdolnością czynienia wynalazków i odkryć a także umiejętnością układania świetnych projektów.

Doskonale też orientuje się w różnorodnych dziedzinach wiedzy, a

czas jego wypełniają badania, z których potrafi niezwykle umiejętnie wyprowadzać swe wyniki. Dzięki wrodzonej potężnej inteligencji, niezwykle łatwo przyswaja sobie wszelkie teorie naukowe. ·

Prawy i prawdomówny – może osiągnąć niezwykłe znaczenie życiowe i być podziwianym ogólnie za swe pożyteczne dla społeczeństwa czyny.

Kobieta tak urodzona – jest żywa i dość popędliwa, mówi dużo, a słowa jej nie zawsze są miłe. Poza tym jest jednakże osobą myślącą i dobro­ duszną. Niechaj się strzeże ognia. Cechują ją silne namiętności i uczucia. Dzieci nie będzie mieć wiele.

Choroby związane z tymi urodzinami – to stany gorączkowe, zapalne i niedomagania serca.

Wszelkie niedomagania fizyczne odbijają się przede wszystkim na biciu serca i nieprawidłowym krążeniu krwi.

Najlepsze lekarstwa – to miłość, spokój, harmonijne otoczenie i co­ dzienny okres samotności, w której pacjent może się skupić wewnętrznie.

Może wznieść się ponad sferę pochodzenia.

Pełen godności – jednocześnie jest dość skromny i ustępliwy, uwzględniający pragnienie swego otoczenia.

Chociaż ma władczy .charakter i dąży do władzy i wpływów – jest szlachetny, interesuje się sztuką i wykazuje zamiłowania estetyczne.

Wszystkie powyższe cechy charakteru odnoszą się jednakże tylko do ludzi, którzy osiągnęli pewien poziom rozwoju.

Typ nierozwinięty – okazuje niczym niepowściągnięte pragnienie wyróżnień i zaszczytów, a jego śmieszna ambicja pcha go do zajmowania stanowisk o dużym autorytecie i odpowiedzialności – z czym sobie zupełnie poradzie nie umie.

Kto urodził się w tym dniu – może liczyć na poparcie osób wyżej stojących, a w życiu może osiągnąć stanowisko wybitne i zyskać uznanie. Mimo wszelkie przejścia życiowe i przewroty może w końcu zatryumfować;

Z krewnymi czekają go nieporozumienia.

Wady, jakie przynoszą te urodziny, to brak inicjatywy i zbytnia ustępliwość, a człowiek dziś urodzony będzie musiał w życiu walczyć z pneciwnikiem silniejszym od siebie.

Dzięki temu, że w naturze swej ma zbyt dużo pychy i uporu – przeciwstawia się ogólnie przyjętym poglądom i przez to narażonym zostaje na zacięte krytyki, a nawet straty.

Gdyby rodzice i wychowawcy mogli zrozumieć, jak wielkie możliwości rozwojowe tają się w takim dziecku – nie szczędziliby żadnych wysiłków na jego jak najdoskonalsze wykształcenie.

Jest ono niezwykle wrażliwe i utalentowane, ale nie będzie rozwijać się harmonijnie, o ile nie otoczy się go stałą uprzejmością w obcowaniu, niezmienną życzliwością i miłością.

Jego ognista impulsywna natura potrzebuje najrozmaitszych rozrywek i urozmaicenia monotonnych podręczników szkolnych.

Dzięki wychowaniu starannemu jego zdolności mogą rozwinąć się niezwykle dodatnio i pozwolą mu osiągnąć bardzo wysoki poziom kulturalny.

Cieszy się poparciem osób wyżej stojących.

Odznacza się swą niezwykłą intuicją, wyobraźnią i obrotnością, a jego życie myślowe jest bujne i płodne, obfitujące w pomysły i idee.

Subtelny, rozumny – doskonale potrafi układać swe liczne i różnorodne projekty i plany. Pełen energii okazuje dużą ekspansję życiową – nie­ raz jednakże nastrojonym bywa opozycyjnie.

Osoby wyżej stojące zazwyczaj popierają go w życiu i zawdzięcza im stanowiska odpowiedzialne, jakie zajmuje.

Dzięki swym wszechstronnym zdolnościom – może stać się popularnym; będzie podróżować po krajach rozlicznych.

Pomimo liczne zmiany i przejścia, jakie czekają go w życiu, dzięki swym stosunkom z osobami wybitnymi w końcu się wybije i uzyska ogólne uznanie.

Zawód. Powodzenie może osiągnąć przy wszelkich występach publicznych, przy czym trzeba zaznaczyć, że urodziny dzisiejsze obdarzają zdolnościami do sztuki dramatycznej.

A zatem może być dobrym aktorem, nauczycielem, instruktorem, organizatorem – a w ogóle może osiągnąć powodzenie we wszelkim zajęciu, które wysuwa go na pierwsze miejsce i zmusza do nauczania lub bawienia albo też rządzenia innymi ludźmi.

W każdej sferze życia pragnie zając jakieś stanowisko wybitne – a to odpowiednio do swego urodzenia. Bardzo trudno mu przychodzi zajmować stanowisko podwładnego i tylko w tym wypadku może na nim dłużej wytrzymać, gdy ma jeszcze pod sobą innych podwładnych.

Będzie żyć długo i jeszcze pod koniec życia rozwinie niezwykłą aktywność i przejawi wielką energię.

Co mu grozi? Że swą ekspansję i aktywność będzie rozpraszać na przedsięwzięcia nieprodukcyjne, które nie mogą mu przynieść rezultatów życiowych.

Jest dyskretny i dobrze się orientuje w ludzkich charakterach.

Nie lubi ukrywania i tajemnic – i nie zawsze przekłada postępowanie otwarte i prawne ponad wykręty, wyjaśnienia, tłumaczenia – nawet gdy­ by z tego powodu miały dlań wyniknąć skutki najgorsze.

Ma doskonałe zdolności analityczne i potrafi czytać w duszach ludzkich. Łączą go silne więzy uczuciowe z innymi.

Okazuje dużo dyskrecji. Ostrożnie waży na szali swe zamiary, wysiłki i możność wykonania, licząc się z warunkami życia. Jest przewidujący, pełen intuicji i posiada wybitne zdolności wykonawcze.

Jest to człowiek szczery, otwarty, pełen energii – a także uduchowiony, dążący do wzniosłych celów. Nieraz prowadzi głębokie badania i zdobywa mądrość.

Doskonale rozumie prawa rządzące życiem społeczeństwa. Władczy – potrafi rządzić innymi i zazwyczaj też w zakresie kierowania i organizowania innych ludzi czeka go powodzenie.

Ma dobrą pamięć i potrafi doskonale koncentrować się psychicznie na pracy, jaką wykonuje. Dzięki doskonałemu orientowaniu się w ludziach – dojdzie do władzy.

Na innych ludzi działa ożywiająco i podnosi ich poziom. Wierzy głęboko w ludzkość i w to, że osoby z nim współpracujące dadzą z siebie wszystko najlepsze. Pragnie on rozbudzić szlachetny rezonans w sercach otoczenia, dodaje mu odwagi, energii, aby jego nadzieje nie zostały za­ wiedzione.

Gdy jednak to nastąpi – liczy na poprawę w przyszłości. Nigdy nie wymaga od nikogo pracy ponad siły, spełnienia takich rzeczy, których dana osoba nie jest w stanie wykonać.

Interesuje się zarówno nauką jak i sztuką, a specjalnie troszczy się o

to, aby zapewnić dobrobyt biednym, cierpiącym, chorym, uciśnionym.

Chętnie zapomina o sobie, troszcząc się o innych, przy czym okazuje punktualność, metodyczność i ostrożność.

Ma poczucie humoru, jest gościnny, a z rodziną łączą go dobre stosunki – ma do niej dużo przywiązania. Jego bezinteresowność zapewni mu wyniesienie życiowe.

Samodzielny, pomysłowy ufa w swe szczęście życiowe.

Woli układać plany i projektować aniżeli wykonywać; nie lubi szczegółów.

Ma zdolności handlowe. Jest usposobionym filantropijnie, pragnąłby przyjść z pomocą ludzkości i ulżyć cierpiącym. Jest to doskonały organizator – a jego zdolności w tym kierunku specjalnie się przejawiają w zakresie wojskowości.

Lubi wszelkie sporty, a także z zamiłowaniem kolekcjonuje broń i trofea myśliwskie. W życiu jest samodzielnym. Zwłaszcza co do wychowania swych dzieci – nie słucha żadnych rad i nie idzie za wskazówkami innych.

Świetnie potrafi urządzać przyjęcia dla swych gości. Wesoły, przywiązany do życia – nieraz popełnia wybryki i popada w krańcowość.

Wady. Często wykazuje dużo lenistwa; rozmiłowany w zbytku i rozkoszy – lubi wypoczywać, jak kot na słońcu.

Typ nierozwinięty, pragnie koniecznie komenderować i przewodzić nad innymi i chętnie poddaje się złudzeniom oraz iluzjom swej wspaniałości i królewskości. Wydaje mu się, że jego osoba ma niesłychane znaczenie – i wobec tego traktuje z góry wszystkich niżej stojących i młodszych od siebie.

Co mu grozi. Niezgoda z rodziną, a we własnym domu może być na­ rażonym na niebezpieczeństwa – ewentualnie ze strony krewnych.

Sam sobie szkodzi jak najwięcej i jest swym najgorszym wrogiem. Dzięki swej nieostrożności – łatwo się naraża. Do czego powinien dążyć? Niechaj unika jak najstaranniej narażania się na niebezpieczeństwo osobiste gdyż inaczej może przeżywać wielkie katastrofy.

Kobieta tak urodzona jest silnie przywiązana do swych dzieci, których ma niewielką ilość. Gdy się je gani lub gdy się skarżyć na nie – wówczas matka wybucha gniewem gwałtownym, a gdy się krzywdzi jej dzieci – może posunąć się aż do okrucieństwa. Jak wychować dziecko w tym dniu urodzone?

Potrzebuje ono jak najstaranniejszego wychowania. Dzięki swemu po­ czuciu sprawiedliwości, wrodzonej szlachetności i poczuciu godności – bardzo silnie odczuwa wszelką niesprawiedliwość doznaną.

Gdy rodzice raz ustalą jakieś zasady wychowania – nie powinni ich zmieniać ani naruszać.

Wyróżnia się pośród swego otoczenia, a inni ludzie poddają się jego kierownictwu.

Potężny umysł, wielka intuicja i niezwykłe zdolności dyplomatyczne – oto najbardziej charakterystyczne cechy człowieka, który się urodził dzisiaj.

Szlachetny, rycersko usposobiony – życzliwie odnosi się do innych ludzi i cieszy się sympatią ogólną. Umysł jego jest bardzo aktywny, bystry, wdrożony do pracy, a dzięki swym zdolnościom – łatwo może osiągnąć stanowisko wybitne.

Sprawiedliwy, dostojny, wyniosły w swych czynach i upodobaniach – wierny wobec przyjaciół i wspaniałomyślny względem wrogów.

Harmonijny, pełen intuicji – zdolnym jest do wysiłków potężnych i wielkich czynów. Pełen jest milczącej, świadomej siebie potęgi i siły wewnętrznej.

Doskonale zna się na ludziach i przenika ich tajemnice. Zamknięty w sobie – jest znakomitym dyplomatą.

Poglądy jego są bardzo różnorodne. Z entuzjazmem potrafi się poświęcać jakiejs propagandzie. Lubianym jest przez osoby płci odmiennej.

Lubi władzę, pragnie wywierać wpływ i skłonnym jest do czynienia podbojów, prowadzenia wojen itp.

Człowiek ten będzie odgrywać rolę kierowniczą przy zakładaniu jakiegoś towarzystwa, szkoły filozoficznej, przy przewrotach społecznych itp.

Niezwykłe powodzenie osiąga w organizowaniu innych i rozdzielaniu zajęć i obowiązków, dając każdemu okazję do wyróżnienia się w jego właściwej dziedzinie.

Styl jego rozkazów i poleceń jest łatwo zrozumiały, prostolinijny. Za­ równo swe uznanie jak i naganę wygłasza niezwłocznie, bez żadnego wahania.

Z szacunkiem odnosi się do przeszłości – gdyż ona jest rodzicielką te­ raźniejszości. Zręcznie przewiduje układ stosunków, jaki zapanuje w przyszłości.

Będzie świecie jak gwiazda pośród swego otoczenia. Inni ludzie pod­ dawać: się będą jego kierownictwu. Czeka go władza i potęga.

Czego się strzec winien? Niechaj unika urojeń fantastycznych, dumy i zarozumiałości.

Chociaż jego zachowani się jest nieraz szorstki lecz serce poczciwe.

Jest impulsywny, nieco rozrzucony – ale w gruncie rzeczy ożywiają go życzliwe uczucia w stosunku do swego otoczenia, a dobro innych ma często na celu.

Skłonności jego są dość altruistyczne a także i kosmopolityczne. Interesuje się dobroczynnością publiczną a nie waha się poświęcić swego czasu na dzieła miłosierdzia.

Ma dużo siły charakteru i można na nim polegać. Jest więcej sprawiedliwy aniżeli wspaniałomyślny. Mężny, przezorny, odważny – jest to człowiek pogrążony w swych myślach, dążący do zbierania wiedzy i osiągnięcia mądrości.

Okazuje też pewne skłonności filozoficzne. Jego temperament i uczucia są ogniste i porywające, a jego dobre serce przejawia się zarówno w słowach jak i w czynach.

Zdolnym jest do wysiłków wytrwałych. Umysł jego jest bardzo ruchliwy i wynalazczy, a zachowanie się może być nieraz szorstkie – lecz ser­ ce zawsze poczciwe. Jest dobrym przyjacielem.

W wyborze swych przyjaciół często jednak popełnia błędy, ulegając pochlebcom lub też ludziom, którzy potrafią stać się mu niezbędni.

Jego sprawy sercowe rozwijają się podobnie i chociaż dość liczne – nieraz są niefortunne.

Nieraz żeni się poniżej swojej sfery, pragnąc mieć kogoś przy sobie, kto będzie ulegać jego woli – ale najczęściej okazuje się, że te przewidywania były mylne, a stanowisko żony po ślubie staje się coraz bardziej dominujące.

Jak mówiliśmy – jego uczucia są gorące a sympatie wszechstronne. Pragnąłby, aby wszyscy dookoła odczuwali do niego sympatię.

Znajduje zadowolenie w tym, gdy widzi, że jego praca przynosi pożytek innym i wówczas zdolnym jest do największych wysiłków.

Jego ambicje nie są zbyt wielkie; przywiązany jest do życia wiejskiego – lubi proste obyczaje i życie prymitywne. Co mu grozi? Czekają go w życiu wielkie przejścia i prace uciążliwe a trudne. W związku z zawodem spotykają go nieporozumienia.

Z powodu swej namiętności może narazić się na przykrości ze strony płci odmiennej.

Gdy zabierze się do czegoś – gorliwie stara się doprowadzić do realizacji pomyślnej, co mu się też przeważnie udaje. Nic nie robi połowicznie – wszystko spełnia z siłą, entuzjazmem, odwagą.

Ma dobrą pamięć, stałym jest w swych poglądach, zarówno jak i sympatiach. Gdy się raz do kogoś uprzedzi – trudno mu taką antypatię wy­ perswadować.

Przewidujący, pełen intuicji – potrafi być twórcą doskonałych projektów; staje na czele dużych przedsiębiorstw, gdzie jego zdolności organizacyjne znajdują wydatne zastosowanie.

Wady. Osoby urodzone w tym dniu poddają się swym namiętnościom bez zastanowienia, uganiają się za rozrywkami, a poczynania ich są nie­ raz niemądre. Taki człowiek w swych celach życiowych nie okazuje tej stałości, co w sympatiach lub antypatiach – i nie lubi wysiłków wytrwałych. Lubi rozkosz i użycie – pławi się w zbytku.

Dąży do chwały i wspaniałości – władczy, napuszony, pospieszny, samowolny – okazuje zaciętą wrogość wobec innych ludzi i dlatego też nie zawsze można na nim polegać.

Co mu grozi? Smak jego jest subtelny – interesuje się wszystkim co piękne – lecz niechaj się strzeże, bowiem w jego życiu słońce nie zawsze świecić będzie.

Jest zbyt namiętny i wzruszający się – stąd też czekają go w życiu przykrości przez osoby płci odmiennej.

Niechaj unika podróży wodą – bowiem grozić mu będzie wówczas niebezpieczeństwo utonięcia.

Jak wychować dziecko tak urodzone? Należy w nim rozwijać na wszelkie sposoby wolę i doświadczenie, ucząc go, w jaki sposób opanować może swe instynkty i namiętności.

Wcześnie również należy takie dziecko przyuczać do skromności i nie przejmowania się zbytniego własną osobą – do czego okazuje skłonności.

Gdy w ten sposób opanuje swe ujemne cechy charakteru – może osiągnąć wysoki rozwój.

ile się czuje na stanowisku podwładnego, gdyż sam pragnie rządzić.

Zawsze pragnie stać na czele i odznacza się swymi zdolnościami organizacyjnymi, a także umiejętnością okazywania swego autorytetu.

Jest to człowiek praktyczny, aktywny, gorliwy, pilny, odważny, ostrożny, a przy tym bardzo inteligentny, obdarzony cierpliwością i stałością. Potrafi oddawać się długotrwałym poszukiwaniom i nie cofa się przed uciążliwą pracą.

Urodziny dzisiejsze obiecują powodzenie w życiu – przeważnie jednak dzięki wpływowi przyciągającemu, jaki wywiera silna indywidualność takiego człowieka na innych, a także dzięki jego umiejętności przystosowania się do okoliczności.

Im więcej potrafi zapanować nad sobą samym – tym większe powodzenie osiągnie w życiu. Dopiero wówczas okaże w całej pełni, jak wielką intuicję taki człowiek posiada.

Ma zdolności językowe; dobry mówca – umiejętnie prowadzi konwersację i umie zabawić towarzystwo. Wykazuje jednakże w rozmowie zbytnie skłonności do przeciwstawiania się innym poglądom i opozycyjności z zasady.

Usposobienie jego jest pracowite, a umysł dość skromny, zamknięty w sobie, zdolny do wysiłków.

Lubi życie wiejskie, przyrodę, lasy, itp. i z zamiłowaniem może się poświęcić studiowaniu praw przyrody.

Zawód może mu przynieść fortunę. Zwolennik etykiety i ceremonii i zawsze chętnie doradza innym, co powinni uczynić, udzielając im pochwał lub nagan wedle uznania. Zadowolony z siebie – nieraz pragnie się stać ośrodkiem powszechne­ go uwielbienia lub podziwu.

Będzie mu się wiodło w życiu – chociaż nie zostanie jednostką na­ prawdę wybitną i nie zbierze bogactwa.

Dziecko tak urodzone – potrzebuje opieki starannej. Powinno ono nieustannie znajdować się pod obserwacją osób starszych, nie zdając sobie jednak z tego sprawy – inaczej zaraz zacznie udawać i oszukiwać.

Nie należy go również pozostawiać samotnym, lecz stale trzymać przy rodzicach lub sprawiedliwych wychowawcach.

‘Zawsze gotów jest do wykorzystania nadarzających się okazji życiowych.

Bardzo ambitny – okazuje zdolności do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych i potrafi wywierać swój wpływ na innych. Pełen godności – cieszy się wielkim autorytetem u swego otoczenia, na które pragnie wywierać wpływ organizacyjny.

Szlachetny, wspaniałomyślny, uczuciowy – lubi wspaniałe przyjęcia i umie zabawiać swych gości. Zazwyczaj umie budzić sympatię do siebie u ludzi. Mało troszczy się o szczegóły ale całość jego przyjęć zawsze wypadnie doskonale. Każdy z jego gości może przejawiać swą całkowitą indywidualność – w niczym nie skrępowany.

Jest to człowiek pracowity, dobry finansista, zręczny w sprawach przemysłu i handlu, wyróżniający się swymi zdolnościami praktycznymi i wykonawczymi. Toteż urodziny dzisiejsze doskonałe są dla ludzi, którzy sprawują rządy nad innymi i w ogóle stoją na czele jakichś przedsiębiorstw, zatrudniających wiekszą ilość pracowników.

Wierzy w siebie jak i w ludzkość, a ponieważ jest dość wszechstronnym, przeto potrafi ocenić każdego wedle jego wartości i każdemu wyznaczyć odpowiednie dlań stanowisko.

Interesuje się przeszłością, historią, dawnymi obyczajami, zbiera przedmioty okazałe i broń. Do czego powinien dążyć? Powinien rozwijać się stopniowo przez spokojne rozmyślanie i zastanowienie się, unikając czynów zbyt pospiesznych i impulsywnych.

Rozwija się również przez cierpienie, zwłaszcza przykrości uczuciowe.

Wady. W postępowaniu swym jest nadmiernie ognisty i impulsywny, lubi spory, dowodzenia i dyskusje, a jego charakter jest dość kłótliwy.

Umysł jego jest niespokojny, o tendencjach destrukcyjnych, zawsze gotów do przeciwstawiania się, argumentowania, atakowania etc.

Co mu grozi? W gniewie może posunąć się do czynów gwałtownych i nawet kogoś zranić. Jemu grożą również napaści wrogów. Miejsca nisko położone nie są dla niego bezpieczne. Do charakterystyki człowieka tak urodzonego trzeba dodać, że interesuje się sztuką i często przyjaźni się z uczonymi i artystami.

Dzięki swej pracy wytrwałej osiągnie wreszcie powodzenie i będzie zbierać obfite żniwo swych wysiłków.

Dąży z uporem do celu, jaki sobie raz nakreślił.

Jest to człowiek miły, towarzyski i chętnie wymienia swe poglądy z przyjaciółmi. Wypełnia go dobra wola, a w stosunku do swego otoczenia żywi jak najlepsze intencje.

Wszechstronnie uzdolniony – jest egoistą i potrafi w życiu codziennym dawać dowody swej prawości i bohaterstwa, co sprawia, że jest powszechnie lubianym i zyskuje łatwo uznanie.

Jego instynkty społeczne są bardzo silnie rozwinięte. Bardzo jest prawdopodobnym, że będzie się starał powołać do życia jakieś partie, zrzeszenia lub towarzystwa – w celu współdziałania społecznego lub też pod­ niesienia umysłowego swego otoczenia.

Uprzejmy, gościnny – chociaż często niecierpliwy – okazuje dużo zdrowego rozsądku, a gdy sobie raz jakiś cel wykreśli – dąży do niego z uporem i wytrwałością.

W życiu stosuje umiejętnie metody praktyczne, dzięki którym osiąg­ nie powodzenie. Życie domowe i rodzinne przyczynia się również do je­ go kariery.

Ludzki, życzliwy – ma wielkie zdolności konstrukcyjne. Potrafi umiejętnie harmonizować największe przeciwieństwa.

Ma licznych przyjaciół. Jest zwolennikiem sportów – zwłaszcza polowania.

Największe powodzenie czeka go we własnym kraju – niezbyt daleko od miejsca urodzenia. Może również osiągnąć powodzenie w związku z ziemią i jej produktami (kopalnie, rolnictwo).

Choroby. Jego organizm jest mocny i najczęściej cechuje go nadmiar sił życiowych. Skutecznie się opiera chorobom – a w wypadku zasłabnięcia szybko przychodzi do zdrowia.

Ewentualne choroby, jakie mu grozić mogą – to choroby serca.

Tego życie wypełniają dzieła pożyteczne.

Jest to idealista, człowiek głęboko religijny, poszukujący wzniosłych ideałów i natchnień. Uwaga jego nieraz jest skierowana więcej na sprawy ducha, aniżeli na doczesne materialne troski życiowe.

Uprzejmy, przyjazny – lubi spokój i zgodę.

Życie jego będzie spokojne i prawe. Wypełnią je czyny pożyteczne i miłość; przyjaciele będą mu wierni.

Jego charakter jest uprzejmy, miły, stały; umiejętnie toruje sobie drogę w życiu. Poza tym jest odważny, przedsiębiorczy i obdarzony wrodzoną umiejętnością rządzenia innymi.

Natura jego chociaż dobroduszna i szlachetna – jest również silnie uczuciowa, nie pozbawiona skłonności zmysłowych i podlegająca uczuciom namiętnym.

Jego zdolności są ponad miarę przeciętną, zarówno w dziedzinie sztuki jak i w kierunku nauk ścisłych, chociaż wątpliwym jest, czy wybierze sobie karierę naukową, gdyż życie wywiera nań silny wpływ przyciągający.

Może osiągnąć wysoki stopień uduchowienia i wznieść się do odczucia prawdziwej miłości duchowej.

Wady. Dzięki jego naturze uczuciowej serce może go zaprowadzić na bezdroża.

Co mu grozi? Że jego umysł zostanie pochłonięty przez inne cele, do których nie zawsze może okazać się uzdolniony i które w dodatku nie będą mu sprawiać przyjemności.

Małżeństwa nieraz zawiera dwa, obydwa pomyślnie i jest dobrym ojcem rodziny.

Czeka go szczęście w miłości i powodzenie w przyjaźni. Osiągnie cel swych ambicji i zakończy swój żywot w spokoju.

Wyróżnia się swymi zdolnościami krytycznymi i analitycznymi.

Lubi porządek i ścisłość. Jest przy tym dość ambitny, chętnie przewodzi nad innymi i wydaje rozkazy.

Intelekt jego jest mocny, zarówno jak i wola. Okazuje duże zdolności praktyczne i dąży do zrobienia kariery.

Charakter jego jest niezwykły, niecodzienny. Szczery, prawy, szlachetny, chętny do pomocy – gardzi wszystkim, co marne.

Wierny, sympatyczny, okazuje w życiu dość dużo godności własnej i dumy. Odznacza się wielkim poczuciem odpowiedzialności, lubi sprawować władzę i dąży do tego, aby wywrzeć wpływ na swe otoczenie i po­ siąść jak największy autorytet.

Doskonały analityk i krytyk – okazuje duże zdolności zarówno w kierunku teoretycznym, jak i praktycznym.

Ma on własne swe projekty i plany, wedle których stara się układać swe życie. W literaturze czeka go powodzenie.

Jego wady to pycha, urojenia, zbytnia buta i i władczość.

Zamiast działać i osiągać pomyślne realizacje życiowe – martwi się tylko i narzeka.

Zbytnio skoncentrowany na swej własnej osobie cierpliwy bywa w stosunkach.

Co mu grozi?

Życie jego może tak się ułożyć, że nie przyniesie wielkiej korzyści ani sobie ani innym. ,

Raczej odznaczy się jako podwładny, aniżeli na stanowisku naczelnym.

Jak wychować dziecko tak urodzone?

Wewnętrzna potęga dziecka takiego jest bardzo duża, co łączy się ze wszechstronnymi zdolnościami i bardzo silnym poczuciem sprawiedliwości.

Najsilniejsza struna, jaka brzmi w jego duszy – to miłość porządku i prawa – lecz wcześnie należy się starać o uświadomienie tego poczucia i rozwinięcie go w dziecku, co można osiągnąć przez staranne wychowa­ nie.

Nic nie robi połowicznie, lecz wszystko spełnia gorliwie i z entuzjazmem.

Potrafi połączyć w jedną harmonijną całość inteligencję z uczuciem, mądrość z miłością.

Wykazuje zamiłowania artystyczne; przepełnia go uwielbienie dla wszystkiego co piękne. W swym ubraniu, zarówno jak i w urządzeniu mieszkania – wykazuje dużo poczucia piękna i smaku.

Jest to prawdziwe dziecko przyrody, rozkoszujące się nieustannie jej pięknem. Stara się też przebywać jak najwięcej na powietrzu – pośród pięknych widoków i krajobrazów.

Stawia sobie zawsze zadania wysokie, a nawet często zbyt wysokie, tak, że nie jest w stanie dosięgnąć ich w życiu, bowiem te ideały stać się mogą po prostu utopią.

Dąży do doskonałości we wszystkim. Jest to inteligentny, dobry obywatel swego kraju.

Jest to pracownik niezmordowany, a gdy będzie odpowiednio wychowany i posiądzie wyższe wykształcenie – przejawia wówczas duże zdolności filozoficzne i może zostać logicznym myślicielem.

Obdarzony jest niezwykłą zdolnością przekonywania, dzięki czemu może zostać doskonałym nauczycielem lub profesorem filozofii.

Ma dużo taktu i rzadko tylko dotyka innych ludzi, lub wywołuje za. mieszanie swym zachowaniem się.

Cechuje go wielka miłość własna i silne przywiązania. Władczy -‘ w swym występowaniu na zewnątrz jest pełen godności.

Mimo swe skłonności do uduchowienia i zainteresowania metafizyczne – lubi dobre rzeczy świata tego i potrafi je sobie zapewnić w obfitości, będąc przywiązanym do życia.

Kobieta tak urodzona jest dobrą, oszczędną gospodynią 1 kochającą matką. Lubi ona wszystko co rośnie lub podrasta – od dziecka przy piersi do kiełkującej roślinki.

Do swej rodziny jest bardzo przywiązana i nie okazuje wobec niej żadnego egoizmu, który nieraz przejawia w stosunku do innych ludzi.

Długo zachowa swe siły i może osiągnąć wiek sędziwy.

Jest to człowiek sumienny, zamiłowany w porządku i systematyczności. Z wiekiem staje się coraz bardziej krytyczny, okazując duże zdolności analityczne, a także i w kierunku praktycznym. Zwłaszcza najdrobniejsze szczegóły potrafi traktować zręcznie i metodycznie.

Zamknięty w sobie, nieco bojaźliwy, pracowity – rozmiłowany jest w prowadzeniu studiów i czytaniu rozmaitych książek. Zbiera nieustannie wiadomości.

Jego natura jest giętka i potrafi dostosować się do innych. Towarzyski, przyjacielski – lubi przyjemności wszelkiego rodzaju, przyjęcia, wystąpienia zbytkowne, zabawy, zbytek i luksus. Nie tylko lubi dociekania intelektualne, ale również interesuje się sportem.

Swe różnorodne projekty i plany układa porządnie, systematycznie i ściśle je potem wypełnia w życiu.

Wady:

Chytry, podstępny – nie jest wolny od skąpstwa. Natura jego wykazuje nieraz gorsze skłonności – toteż powinien dążyć do ich opanowania.

Zdrowie tak urodnego człowieka jest dość dobre i na ogół jego organizmowi niczego specjalnie nie potrzeba, gdyż znajduje się w stanie równowagi. Ale mimo to lubi czynie eksperymenty z lekarstwami i doktora­ mi, chociaż najczęściej jest to całkowicie zbędne.

Gdy się przemęczy lub też wydaje mu się, że zachorował – wówczas prędzej może przyjść do siebie, gdy znajdzie się w otoczeniu przyrody, pośród drzew, pięknego krajobrazu. To dla niego najlepsi lekarstwo.

Ze względu na wrażliwość kiszek powinien unikać lekarstw o ostrym chemicznym działaniu. Małżeństwo pomoże mu do osiągnięcia majątku. Jest namiętnym kochankiem.

Urodziny te mogą obdarzyć wiernymi przyjaciółmi i przynieść powodzenie. Taki człowiek cieszy się nierzadko uznaniem powszechnym, za swą sympatyczną i towarzyską naturę.

Mężczyzna tak urodzony, zarówno jak i kobieta, mało się zmieniają z wiekiem i długo utrzymują swą młodość i świeżość.

Myśli logicznie i okazuje w życiu dużo taktu.

Umysł jego jest zimny, obojętny, bardzo logiczny w swym sposobie myślenia o zamiłowaniach w kierunku matematyki.

Nieraz tak się układa mu życie, że zagłębiony w rozważaniach teoretycznych, wykazuje zbyt mało uczuciowości, która by go więcej zbliżyła z ludźmi.

Jest ciekawy, interesuje się różnymi zagadnieniami i nierzadko ma upodobania literackie. Bystry, przenikliwy, chętnie bada cudze tajemnice i łatwo przenika ich treść.

Stały, poważny nie jest jednak zbytnio religijny.

Ma on dużo taktu i wykazuje duże zdolności zarówno dyplomatyczne, jak i strategiczne – i dlatego może mu się powieść zarówno w wojskowości, jak i w innych zawodach, wymagających współdziałania.

Nieraz ma w sobie zbyt dużo inercji i poddaje się losowi, okazując niechęć do wysiłków. Łatwo staje się człowiekiem zrezygnowanym – pragnie odpoczywać i używać przyjemności.

Wykazując pewien bezwład i bierność – niepewny jest co do swych celów życiowych i żyje bez określonego kierunku, ale mimo wszystko, ma dużo wytrzymałości i potrafi okazywać opór niezwykły.

Posiada przyrodzoną skłonność do mieszania się w sprawy innych ludzi i często sieje pośród nich niezgodę.

Lubi zmieniać miejsce pobytu. Z braćmi jego stosunki najczęściej nie układają się pomyślnie.

Co mu grozi?

Z powodu nieumiejętnego prowadzenia gospodarstwa – w domu własnym oczekują go przykrości.

Może być również narażony na oszczerstwa.

Zazwyczaj nie robi zbyt wielkiej kariery życiowej – po części z powodu małej praktyczności, a po części również z powodu niepomyślnego układania się warunków życiowych oraz nie sprzyjającego otoczenia.

Pracowity, marzycielski, chętnie opiekuje się słabszymi.

Wyróżnia się swą niezwykłą wrażliwością oraz właściwościami mediumicznymi, a jego niezwykła intuicja graniczy z jasnowidzeniem.

Jest to człowiek bardzo inteligentny i zręczny; cechuje go odwaga i zimna krew. Chętnie opiekuje się słabszymi i pomaga potrzebującym.

Usposobienie jego jest marzycielskie, a cele życiowe niezwykłe. Chociaż dąży do uduchowienia – jego pogląd na życie jest materialistyczny.

Może okazywać zdolności literackie i dziennikarskie. W pracy swej jest bardzo płodny – tworzy obficie.

Pracowity, dobrze orientuje się w prawach przyrody, interesuje się nauką, zwłaszcza chemią i lubi wszelkie doświadczenia i eksperymenty.

Umysł jego jest niezwykle czynny i przewidujący, co zapewnia mu obfite żniwo jego wysiłków życiowych.

Mądry, przezorny – obejmuje umysłem szerokie horyzonty. Ma specjalne zdolności do rachunków, a także w kierunku handlowym i w tej dziedzinie może liczyć na powodzenie.

Chociaż jego usposobienie jest nieraz dość bierne, zamknięte w sobie, jest jednak szczery, otwarty i prawy w swych czynach.

Wady tych urodzin to zbytni egoizm i nadmiernie rozwinięta skłonność do krytykowania innych.

Interesując się nadmiernie szczegółami – tak urodzony człowiek nie­ raz się rozprasza i nie obejmuje w dostatecznym stopniu całości.

Gorliwy i pilny w swych przedsięwzięciach – zawsze jest pełen nadziei i dobrej myśli. A jednak w życiu będzie narażony na ciężkie przejścia.

Jednakże w końcu jego zamiary mogą się zrealizować pomyślnie i przynieść pomyślne rezultaty – jako skutki pracy wytrwałej.

Jego śmierć może nastąpić za granicą.

Poważny, głęboki zdolnym jest do pracy wytrwałej.

Umysł jego oparty jest na mocnych podstawach zdrowego rozsądku. Charakter takiego człowieka jest dojrzały, poważny, a jego cele i pragnienia są bardzo racjonalne i słuszne – mogą też liczyć na spełnienie się

w życiu.

Bardzo interesuje go sztuka i to we wszelkich dziedzinach – i nieraz sam wykazuje zdolności artystyczne.

Jest to człowiek głęboki, o skłonnościach filozoficznych, obdarzony intuicją. Oddany jest swemu zawodowi i przywiązany do ojca.

Metodyczny, chociaż nieco egoistyczny, jest człowiekiem mądrym, zdolnym do pracy usilnej i wytrwałej.

Obyczaje jego są dość proste, a w związku z ziemią może osiągnąć po­ wodzenie. Lubi rolnictwo i ma upodobania do życia wiejskiego. Dzięki rolnictwu, ziemi i jej produktom – może osiągnąć doskonałe rezultaty materialne. Wady. Nieraz jest powierzchowny i zbyt konwencjonalny. Dużo wydaje niepotrzebnie.

Do czego powinien dążyć?

Niechaj więcej wierzy swej intuicji i głosowi ducha aniżeli przeciwstawiającemu się im zimnemu rozsądkowi. Taki człowiek podobny jest bo­ wiem do niewierzącego Tomasza – pragnie obejrzeć – zanim uwierzy.

Organizm jego jest dość mocny, ale trzeba dodać, że troski i niepokoje życiowe wywieraj na zdrowie jego wpływ ujemny.

Kto urodził się dzisiaj jest niezwykle wrażliwy i bardzo silnie odczuwa emanacje innych ludzi – toteż najbliższe otoczenie zawsze wywiera nań silny wpływ magnetyczny. Główną troską jego, o ile chodzi o zdrowie, powinno być racjonalne odżywianie się i dieta higieniczna, a to z powodu bardzo delikatnych kiszek, które stanowią najsłabszą stronę organizmu.

Życie człowieka urodzonego dzisiaj będzie pożyteczne dla społeczeństwa, z wiekiem zdobywa duże doświadczenie życiowe i żyje najczęściej długo.

W końcu powiedzie mu się w życiu – otaczać go będzie dobrobyt tak, że będzie mógł całą pełnią używać życiowych rozkoszy.

Ma silnie rozwinięte poczucie wielkości duchowej, a jego instynkty są szlachetne.

Jest to człowiek prawy, dojrzały wewnętrznie. Jego przyzwyczajenia

są zrównoważone i unormowane, a instynkty szlachetne.

Wszelkie obowiązki życiowe spełnia nienagannie, a jego honor jest niepokalany.

Ma on silnie rozwinięte poczucie wielkości duchowej i wzniosłe dążenia. Myśli jego są natchnione i uduchowione, świadomy jest swej potęgi duchowej i wyższości nad innymi ludźmi.

Wierny i poświęcający się przyjaciel – doskonale potrafi argumentować i dowodzić: jako oponent jest niezwalczony.

Sam będzie źródłem swej kariery, a powodzenie swe w życiu będzie zawdzięczał własnym zdolnościom wykonawczym, zarówno jak i niezwykle rozwiniętemu intelektowi. Może również osiągnąć powodzenie w zakresie literatury i sztuki.

Życie jego przeważnie upływa równo i spokojnie, a uznanie ogólne ja­ kim się cieszyć będzie, jest zasłużone w całej pełni.

Dzięki swym świetnym zdolnościom analitycznym może osiągnąć powodzenie jako krytyk muzyczny i literacki.

Wady. Nie lubi wysilać się zbytnio nad ciężką pracą. Nieraz jest zbyt oziębły, za mało uczuciowy, wykazuje też zbyt mało ambicji oraz instynkty wojownicze. Jak wychować dziecko dziś urodzone?

Jest ono prawdziwym “dzieckiem natury”. Zainteresowania jego są bardzo wszechstronne, uwielbia piękno przyrody, ma silne sympatie i antypatie i odznacza się darem bystrej obserwacji.

Łatwo wszystko pojmuje nieraz wykazuje przedwczesną dojrzałość i już w okresie dzieciństwa wykazuje talent do interesów.

Wychowawcy takiego dziecka powinni starać się o to, aby nie kierowało ono swej uwagi na rzeczy ujemne, jak wady towarzyszy lub przywary otoczenia, gdyż inaczej może się w nim rozwinąć zamiłowanie do kryty­ kowania i potępiania innych – co potem może mu zatruć całe życie.

Łatwo zarabia pieniądze, ale również szybko je wydaje.

Dyskretnie potrafi wykorzystać nadarzające się możliwości życiowe. Aktywny, bardzo inteligentny, o zainteresowaniach wszechstronnych,

jest niezwykle zdolnym obserwatorem i obiecującym eksperymentalistą.

Jego światopogląd jest materialistyczny. Milczący, zamknięty w sobie, ma zdolności wynalazcze i chętnie zajmuje się studiami naukowymi. Zwłaszcza interesuje go chemia.

Jest to człowiek sympatyczny, chętnie służący innym swoją pomocą. Nastrojony pokojowo, wesoły, radosny, jest energiczny, i lubi wszelkiego rodzaju rozrywki i przyjemności.

Pełen ufności, patrzy z nadzieją w przyszłość, i nie zraża się łatwo.

Zazwyczaj bywa sumienny, lubi porządek i systematyczność. Chociaż posiada łatwość dostosowywania się do warunków życiowych – nie zawsze czuje się szczęśliwy.

Zazwyczaj bywa dość przystojny. Wiedzie mu się w miłości: w małżeństwie natomiast mniej może być szczęśliwy.

Trzeba dodać, że małżeństwo wywiera na niego wpływ całkiem specjalny – gdyż dzięki swej niezwykłej wrażliwości silnie popada pod wpływ żony, która swą zmysłowością lub czystością działa nań niezwykle silnie.

Związki najlepsze z osobami urodzonymi w czasie od 22 grudnia do 21 stycznia i od 20 kwietnia do 21 maja.

Pod względem pokarmu jest bardzo wymagający i nieraz wykazuje zamiłowanie do specjalnej diety.

Jednakże pokarmy najprostsze są dla niego najlepsze; potrzebuje również pełni świeżego powietrza. Wystrzegać się natomiast powinien przyjmowania do wewnątrz wszelkich lekarstw ostrych, gdyż delikatny jego organizm zbyt silnie na nie reaguje:

Wady. Jego natura wykazuje nieraz zbyt mało stałości. W walkach życiowych brak mu często zarówno wytrwałości, jak i odwagi.

Łatwo przesadza w analizowaniu i krytykowaniu innych.

Jest to człowiek, który mówi innym przykrości “dla ich własnego dobra”.

Skromny, zamknięty w sobie – nie można powiedzieć, aby nie był towarzyski, ale często w towarzystwie, zwłaszcza osób płci odmiennej – zachowuje się niezręcznie. Jest zwolennikiem piękna, ładnych kostiumów i okazałych wystąpień publicznych – sam jednak niechętnie wysuwa się naprzód – gdyż jest bardzo wrażliwy, ostrożny i delikatny.

Intelekt jego jest bardzo aktywny, bystry i obfituje w różnorodne idee. Ma zdolności naukowe i na tym polu może osiągnąć pewne plusy.

Dzięki swej wielkiej wrażliwości zależnym jest w wysokim stopniu od otoczenia. Antypatyczne – silnie działa mu na nerwy.

Może osiągnąć powodzenie w zakresie statystyki a także wszelkich produktów ziemi, jak bawełna, len, konstrukcje drzewne, rośliny medyczne lub wszelkie pokarmy.

Usposobienie jego jest uprzejme i szlachetne, uczucia wierne a charak­ ter prawy i czysty. Małżeństwo jednak niezbyt go interesuje i w nim czekają go nieraz przykrości.

Wady. Chętnie miesza się do spraw innych ludzi, jest niechętny, nieporządny, niedbały, co może sprowadzić na niego trudności życiowe.

Jego tendencje analityczne są bardzo silne i każdą rzecz potrafi rozłożyć na najmniejsze części składowe i rozdrobnić na kawałeczki.

Przez swą krytykę odbiera odwagę czynu zarówno sobie jak i innym zwłaszcza ludziom mniej uzdolnionym w dowodzeniu.

Nieraz drażni swymi krytykami otoczenie. Wszędzie widzi wady i ułomności – tylko własnych błędów wcale nie dostrzega. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że on nie chciałby nikomu wyrządzać specjalnie przykrości swym niemiłosiernym krytykowaniem: gani innych – chcąc im przyjść z pomocą.

Choroby jakie mogą mu grozić ewentualnie – to w pierwszej linii nie­ domagania kiszek. Powinien jak najmniej używać lekarstw, gdyż jego organizm jest bardzo wrażliwy, a wszelkie zbyt silne medykamenty szkodzą mu wyraźnie.

W razie zachorowania – sama przyroda jego organizmu najwięcej się przyczyni do wyzdrowienia.

Spokojny, szlachetny zachowuje się prosto i naturalnie.

Jest dobrym obywatelem swego kraju i posłuszny panującym prawom – spełnia swe obowiązki.

Jego umysł jest spokojny, kontemplacyjny, nieraz o skłonnościach poetyckich, nastrojony idyllicznie. Lubi muzykę, przyrodę i życie wiejskie.

Lubi wycieczki w góry, a w ogóle wchodzenie na miejsca wysokie sprawia mu przyjemność. Szlachetny, otwarty, prawy – jest to człowiek o charakterze niepodległym, a zachowuje się bardzo prosto i naturalnie.

Ostrożny, praktyczny – powodzenie może osiągnąć w związku z podróżami. Wykazuje duże zdolności w kierunku finansowym.

Dużo robi dla innych i nieraz przy tym zapomina o sobie i swych własnych interesach. Jest to człowiek publiczny, interesujący się żywo sprawami społecznymi, postępem, ideałami humanitarnymi.

Nic ludzkiego nie jest mu obce, a instynkty opiekuńcze i rodzinne ma rozwinięte bardzo silnie. Wadą jego jest, że mało ma ochoty do uciążliwej pracy – i raczej woli się zagłębiać w rozmyślaniach lub marzeniach.

Choroby jakie ewentualnie mogą mu grozić – to rozstroje nerwowe i niedomagania żołądkowe, które jednak najwięcej dotykają osoby nieostrożne, nie dbające o siebie.

Do czego winien dążyć?

Przede wszystkim powinien starać się poznać swe wady. Niechaj w stosunku do siebie samego używa również tego szkła powiększającego, jakie stosuje do rozpatrywania wad innych ludzi.

Niechaj zrozumie, że krytyka szorstka, pośpieszna, zawzięta – jaką stosuje wobec innych – może być dla osób wrażliwych więcej przykrą od bólu fizycznego.

Co mu grozi? Że ci ludzie, którym służył z całym oddaniem się – odpłacą mu niewdzięcznością.

Na ogół trzeba stwierdzić, że jego życie przeważnie upływa dość spokojnie i w końcu zostaje uwieńczone powodzeniem.

W wieku późniejszym nieraz odosabnia się od ludzi i żyje samotny, oddając się kontemplacji i rozmyślaniom.

Może okazać zdolności dziennikarskie i literackie.

W jego naturze dużo jest posłuszeństwa i skromności. Odczuwa pod­ świadome dążenie do wszystkiego co czyste, idealną tęsknotę do tego co wzniosłe proporcjonalne, piękne w kształtach.

Wynalazczy, zręczny we wszelkich studiach naukowych – odznacza się swym zamiłowaniem do medycyny i chemii. Styl jego jest płynny i jasny, a jego zdolności pisarskie mogą osiągnąć wysoki poziom rozwoju i przynieść mu uznanie ogólne.

Zazwyczaj szybko też robi karierę w życiu gdyż mimo swą skromność – wykazuje dużą zręczność w każdej sytuacji życiowej, gdzie można coś zarobić.

Bardzo interesuje się higieną i nieraz też skłonny jest do przesady pod względem jej zachowania, sposobów odżywiania, diety itp. co potęguje się z wiekiem.

Najczęściej jednak sam cierpi na choroby urojone, których symptomów doszukuje się u siebie starannie. Często też mówi o tych swoich urojeniach chorobowych – a dzięki dużej sile wyobraźni jaką posiada – może nawet zachorować naprawdę.

Szuka wówczas pociechy w opowiadaniu wszystkim o swym cierpieniu – staje się bardzo pretensjonalny i nie zwracający uwagi na cierpienia innych.

Co mu grozi? Straty majątkowe, od których nie będzie się umiał ustrzec.

Jego małżeństwo – może okazać się niezbyt pomyślne, a żona może być dość gniewna i nie mająca zbytniej ochoty do zajęć domowych. Trzeba dodać, że takie wskazówki na każdy dzień roku muszą być z na­ tury rzeczy tylko bardzo ogólne, i nie wykluczają bynajmniej poszczególnych wypadków całkiem odrębnych – zależnie od horoskopu i charakteru poszczególnego człowieka.

Wady. Jest to charakter dość bierny – nie przejmuje się zbytnio swymi obowiązkami i nieraz traktuje je tylko “aby zbyć”.

Przywiązany do zbytku i użycia – nie lubi się wysilać i zbyt łatwo wybucha gniewem.

Będzie zbierać żniwo, chociaż nie zawsze troszczył się o siew.

Towarzyski, usposobiony wspaniałomyślnie – chociaż nie posiada zbyt silnej woli – jest na ogół pracowity a w życiu dość szczęśliwy.

Praktyczny a jednak usposobiony filozoficznie – posiada zdolności konstrukcyjne. Ostrożny, krytyczny, dyplomatyczny, wynalazczy – troszczy się o swe sprawy i umie koło nich chodzić.

A jednak mimo całą swą zdolność do interesów nie zawsze orientuje się jednak w ludzkiej chciwości i pożądliwości – i stąd łatwo może zostać oszukanym.

Cechuje go wrażliwość niezwykła – i dzięki temu z wiekiem staje się coraz bardziej zamkniętym w sobie, pogrążając się w rozmyślaniach samotnych.

Lubi wszystko co niezwykłe, dziwne, niecodzienne. Interesuje się również badaniami przyrodniczymi.

Szlachetny, uprzejmy – rozmiłowany jest w podróżach. Okazuje skłonności do oszczędności.

Dzięki swej harmonijnej i sympatycznej naturze – przyciąga do siebie zarówno przyjaciół jak i pieniądze.

Zdobywanie środków materialnych dość łatwo mu przychodzi – ale nie zawsze potrafi z nich uczynić mądry użytek. Dzięki intrygom kobiecym – może mieć z tego powodu nieraz przykrosci.

Czego się strzec winien? Niechaj nie poddaje się zbytnio namiętnościom, gdyż z tej strony grozi mu w życiu niebezpieczeństwo.

Zawód dlań najlepszy wymagający inteligencji i zdolności analitycznych. Może być dobrym urzędnikiem, kupcem, doktorem, nauczycielem, agronomem a także i artystą’. ·

Czeka go w życiu powodzenie, które osiągnie bez wielkich wysiłków. Będzie zbierać żniwo – chociaż nie troszczył się o siew.

Jest elegancki i lubi być wyróżnianym.

Jest to szlachetny, prawy, inteligentny i dowcipny człowiek, chętnie poświęcający czas swój na studia. Współczuje on ludziom nieszczęśliwym i chętnie spieszy im z pomocą w potrzebie.

Dość dumny, zręczny w sposobie wyrażania się, elegancki w swym kostiumie i sposobie zachowania się – potrafi być uczynnym przyjacielem. Wrażliwy, impulsywny – nieraz interesuje się poważniej sztuką klasyczną.

Prędko się decyduje, jest odważny i przedsiębiorczy; chodzi dość szyb­ ko i chętnie podróżuje.

Umysł jego jest bardzo czynny i wykazuje zainteresowania bardzo wszechstronne. Trzeba stwierdzić, że jest to człowiek pożyteczny.

Uprzejmy, obdarzony wyższą inteligencją – patrzy się na wszystko z punktu widzenia użyteczności społecznej.

Przy tym wszystkim jego charakter jest giętki, przystosowujący się, i dzięki temu potrafi w życiu zajmować z powadzeniem najrozmaitsze stanowiska.

Najczęściej okazuje dużo energii i objawia w czynach mocną wolę. Gdy raz się do czegoś zabierze – rzadko nie doprowadzi do pomyślnego zakończenia.

Wady. Lubi być wyróżnianym – ale nie jest znowu zbyt dyskretnym – i nieraz też nie potrafi utrzymać w tajemnicy ani swych własnych sekretów ani też powierzonych mu przez innych.

Czego się strzec winien? Namiętności jego są dość silne, a o ile nie zostaną opanowane i zbytnio wybujają – mogą spowodować przykrości życiowe.

W miłości może być narażonym na niemiłe przejścia.

Mimo wszystko zrobi karierę, będzie się cieszyć ogólnym uznaniem, a nawet mogą spaść na niego różne zaszczyty.

Wywiera duży wpływ na osoby pici odmiennej.

Wystarczy sam sobie. Ufny, zadowolony z siebie – sam wybiera sobie zawód i staje się kowalem swego szczęścia.

Jest to człowiek skryty. Umysł jego bystry i przenikliwy – interesuje się rzeczami tajemniczymi i zagadkowymi.

Sumienny, akuratny – chętnie się uczy i pracuje wytrwale, z poświęceniem oddając się swemu zawodowi.

W obcowaniu jest naturalny i sympatyczny; jako przyjaciel – wierny i poświęcający się.

Pełen nadziei, która nie opuszcza go w ciężkich chwilach – dąży do osiągnięcia wewnętrznej równowagi i filozoficznego samoopanowania.

Jego natura – chociaż dość słaba i wrażliwa wywiera duży wpływ na płeć odmienną.

Grozi mu też, że może zostać wciągniętym w niebezpieczne przygody miłosne, co może wywołać poważne komplikacje życiowe.

Wady. Wywołuje łatwo nieporozumienia, wykazując przy tym dużo chytrości i podstępu. Wciąga swe otoczenie w ryzykowne własne projekty.

Jest nieszczery, ukrywa swe poglądy istotne i potrafi wyprowadzić innych w pole.

Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim niechaj się stara sądzie innych według siebie samego, dostrzegając bowiem słomkę w oku bliźniego – nie widzi belki we własnym.

Zamiast uwielbiać ludzi bogatych, arystokrację i uganiać się za powierzchownymi zjawiskami materialnego życia – niechaj raczej dąży do tego, aby oddać hołd prawości, cnocie i rzeczywistej zasłudze.

Niechaj się nie wstydzi pracy uczciwej.

Kobieta zwłaszcza – urodzona w tym dniu nie powinna się wstydzie wykonywania prac domowych, braku środków materialnych lub też oszczędności, jakie zmuszoną jest stosować w życiu codziennym.

Nie trzeba bowiem zwracać zbytniej uwagi na to, co inni o nas powiedzą, lecz dążyć do tego, aby stać się prawym i szczerym człowiekiem.

Niechaj nie zagłębia się zbytnio w drobiazgach, lecz dąży do ujęcia całości.

Posiada on dużą wyobraźnię, nastrojony romantycznie – posiada usposobienie poetyckie, wysokie ideały i może wznieść się do wyżyn ducha. Jest to gorliwy zwolennik sztuk pięknych – muzyki, poezji, malarstwa.

Pożyteczny to człowiek, spokojny, miły, o uprzejmym, ujmującym, szlachetnym charakterze.

Nie jest zbyt energiczny – ale mimo to działa na ludzi, a wpływ jego odczuwają wszyscy dookoła. Na otoczenie swe działa bowiem bezpośrednio – swą wewnętrzną harmonią i umiejętnością przekonywania.

Chociaż jest dość wynalazczy, metodyczny i krytyczny – brak mu jednak wiary w siebie i zbytnio zgłębia się w drobiazgach.

Dowcipny, wesoły – lubi wszelkie rozsądne, przyzwoite rozrywki i chętnie odbywa wycieczki w miłym towarzystwie. Lubi rośliny i ogrodnictwo.

Skłonny do sarkazmu nieraz okazuje chytrość.

Posiada dobre zdolności organizacyjne, krasomówcze, literackie. Choroby. W młodości nieraz dość słabowity – później staje się znacz-

nie zdrowszym.

Jego organizm wykazuje skłonność do nerwowych cierpień kiszek i neurastenii. Staranna dieta ma dla jego organizmu duże znaczenie.

Co mu grozi? W pierwszej połowie życia nieraz ma do zwalczenia wiele przeciwności. Później grożą mu straty przez krewnych.

Będzie narażonym na intrygi wrogów, którzy jednak nie będą w stanie zaszkodzić mu na stałe. Wyjdzie zwycięzcą z walk życiowych.

Nieraz się też tak składa, że jego rodzice odnoszą się doń zbyt surowo, może utracić swe dziedzictwo.

Uczuciowy, oddany miłości – jest zwolennikiem wszystkiego co piękne, lubi młodzież, piękne kobiety, miłe towarzystwo i potrafi rozweselać swe otoczenie. Lubiany ogólnie – dąży do użycia.

Lepiej mu się powiedzie na stanowisku podrzędnym, aniżeli na naczelnym.

Może w życiu zdobyć majątek i używać go w spokoju.

Lepszy jest na stanowisku podwładnego, aniżeli naczelnika.

Jest to człowiek praktyczny, pozbawiony jednak wyobraźni; pracowity i prawy – usposobiony jest dość biernie. Nie dąży do panowania nad innymi i nie pragnie wysuwać się na pierwsze miejsce. Raczej idzie w życiu drogą utorowaną przez innych i nie wykazuje wielkich ambicji.

Dąży on do zdobycia majątku – w czym mu się przeważnie wiedzie – zwłaszcza w zawodach, w których występuje jako podwładny lub też działa w mniejszym albo większym stopniu pod kierunkiem przełożonego lub wyżej stojącego.

Może również zajmować pozycję wybitną i mieć podwładnych – ale sam – jako szef – będzie jeszcze przed kimś odpowiedzialny.

Czasami ta zależność przyjmuje formy współdziałania.

Gdy będzie pozostawionym sam sobie – nie zawsze potrafi być dobrym przełożonym i w jego zarządzeniach dadzą się odczuwać jakieś dysonanse: brak wiary w siebie, pomyłki we wnioskowaniu itp.

Najlepiej czuje się wówczas, gdy otrzymuje poradę, pomoc lub kierunek od kogoś innego.

W pracy swej gorliwy – potrafi poświęcać się dla innych. Łagodny, uprzejmy, ostrożny, zamknięty w sobie – okazuje zainteresowanie wschodem i jego obyczajami.

Obrotny – potrafi umiejętnie dostosowywać się do warunków życiowych. Jego zdolności są wszechstronne.

Przywiązanym jest do ogniska domowego, ale jego życie rodzinne nie­ rzadko jest dysharmonijne, a nieporozumienia wywołują rozłączenia i rozstania.

Własność zdobywa tylko z trudem i powoli i nieraz z powrotem traci. Często zawiera małżeństwo nie z miłości lecz z innych względów.

Dzieci zazwyczaj ma niewiele. Często zmienia miejsce pobytu. Co mu grozi? Niebezpieczeństwo skaleczenia i zależności życiowej od innych. Może być wystawionym na niebezpieczeństwo w krótkich po­dróżach.

Pracuje gorliwie – ale jego wysiłki mogą mu osobiście przynieść tylko niewielkie rezultaty.

Odznacza się niezwykłą wrażliwości: i zdolności: wyczuwania.

Szlachetny, pełen miłości i poświęcenia się – chętnie spełnia każdą pracę, skoro wie o tym, że przyniesie ona korzyści innym.

Czuły, uczuciowy, oddany – ma charakter łagodny, nierzadko bojaźliwy – prawie kobiecy. Jest niezwykle wrażliwy i te swoje zdolności może