Ponad

120

Ofert Pracy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Przetwarzanie Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma POLAMBERCARE24 PLUS SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w WARSZAWIE (kod 00-241 Warszawa), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000088548, NIP 5252853584, REGON 388325780, z którym można się skontaktować pisząc na adres jego siedziby, dzwoniąc na numer telefonu +48 22 299 49 52, wysyłając wiadomość na adres e-mail: hurt@ambercare.pl.

Firma POLAMBERCARE24 PLUS SP. Z O. O. SP. K. działa w ramach grupy Ambercare24, którą tworzą firmy: Pol Ambercare24 Plus sp. z o. o. sp. k. ( nip:  5252859687 ), POLAMBERCARE24 PLUS Sp. z o. o. o sp. k. ( nip: 5252853584 ), POLAMBERCARE24 PLUS Sp. z o. o. ( nip: 5252859687 ) oraz Ambercare24 Plus Sp. z o. o. ( nip: 5252715876 ).

Z Inspektorem Administratora ds. ochrony danych osobowych może pani/pan skontaktować się pisząc pod adres pocztowy: POLAMBERCARE24 PLUS Sp. z o.o. Sp. k. 00-241 Warszawie ul. Długa 44/50 lub adres elektroniczny: hurt@ambercare.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 299 49 52.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA Obecnie w naszej bazie posiadasz status KANDYDATA, któremu możemy zaoferować współpracę (ofertę pracy) polegającą na świadczeniu usług opieki domowej oraz pomocy w gospodarstwie domowym oraz świadczenia usług marketingowo rekrutacyjnych (informacyjno-rekrutacyjnych). Twoje dane osobowe w czasie posiadania przez Ciebie statusu KANDYDATA przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś nam dobrowolnie. Mogłeś wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji lub w celach marketingowych. Pamiętaj, że masz prawo do ich wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody. Jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych przetwarzamy tylko i wyłącznie dane umożliwiające nam kontakt z Tobą (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Jeżeli natomiast wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji na Twoim koncie kandydata przetwarzamy dane osobowe, które są nam niezbędne, aby zaproponować Tobie współpracę, a także w zakresie usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym wybrać osobę, na rzecz której mógłbyś świadczyć usługi opieki (Podopiecznego). Są to następujące dane osobowe:

dotyczące Twojego imienia, nazwiska, miejscu zamieszkania, numeru telefonu, poczty elektronicznej – dane te wykorzystywane są do kontaktu z Tobą i przedkładania Tobie ofert świadczenia usług dla nas;

obywatelstwo – informacja ta pozwala nam określić, czy mamy dodatkowe obowiązki prawne związane z Twoim zatrudnieniem oraz czy możemy legalnie oddelegować Ciebie do świadczenia usług za granicą;

data urodzenia, waga, wzrost – informacje te pozwalają nam zaproponować Tobie ofertę świadczenia usług u Podopiecznego z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno Twojego, jak i osoby Podopiecznej (proponując ofertę objęcia opieki nad Podopiecznym dopasowujemy Podopiecznego pod kątem Twoich możliwości dlatego, że usługi opieki mogą wiązać się z wysiłkiem fizycznym);

informacja o tym, czy jesteś osobą palącą czy niepalącą – jest to dla nas istotna informacja z uwagi na fakt, że w okresach wykonywania usług w Niemczech będziesz zamieszkiwać z Podopiecznym. Z jednej strony pozwala nam ona zapewnić Tobie optymalne warunki przebywania w miejscu świadczenia usług, a z drugiej nie narazić na jakiekolwiek szkody Podopiecznego.

Doświadczenie zawodowe, preferencje do świadczenia usług, wykształcenie, posiadanie prawa jazdy, opis Twojej osoby – są to szeroko rozumiane informacje o Twoim doświadczeniu które pozwalają nam dopasować odpowiedniego Podopiecznego do Twoich umiejętności i preferencji oraz dotychczasowego doświadczenia.

Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom , w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym np. w celu realizacji znalezienia Podopiecznego oraz innym podmiotom grupy Ambercare24 w ramach współpracy. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana (nie przekazujemy Podopiecznemu np.: informacji o Twojej wadze czy Twoim wzroście pozostawiając je wyłącznie na potrzeby dopasowania miejsca świadczenia usług do Twoich możliwości tak aby spełnić prany wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług). Na zasadzie powierzenia danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

JAKIE MASZ PRAWA?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora, a w przypadku wycofania zgody, do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych (rekrutacja lub marketing usług) i że nie istnieje inna podstawa do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administrator

UWAGA: Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dla Ciebie niejasne pozostajemy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: +48 22 299 49 52 lub adresem e-mail: hurt@ambercare.pl

 

Wyjedź z nami i skorzystaj z naszych premii! 

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub e-mail!

+48 730 49 77 70

+48 730 49 77 71

E-mail: rekrutacja@ambercare24.pl

pon-pt  8:00 – 16:00 

 

Promocja
↑ Zwiń↓ Rozwiń