Ponad

120

Ofert Pracy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Luty

Ambitny, zdecydowany nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.

Rozwinięty, psychicznie i umysłowo – odczuwa sympatię do osób uduchowionych i uczonych. Wykazuje dużo siły charakteru i poczucia godności własnej. Należy zastrzec, że nadmierne umiłowanie wolności i silne namiętności mogą zaprowadzić zbyt daleko i nawet narazić na nie­ bezpieczeństwa.

Toteż powinien się nauczyć dostosowywać do swego otoczenia. Było-· by to dlań bowiem wielką przykrością, gdyby przy swym zamiłowaniu do niepodległości – został zmuszony do poddawania się koniecznościom życiowym i popadł w zależność od innych.

Ambitny i zdecydowany – może dojść do tego, że będzie rządzić swym przełożonym. Chociaż jednak będzie nań wywierać wielki wpływ – mogą mu grozić – właśnie z tej strony – różne niebezpieczeństwa.

O co powinien się troszczyć. Aby jak najwcześniej nauczyć się samoopanowania i zrozumiał, że jego przełożeni i wyżej stojący są tak samo zazdrośni jak i on o swe prawa i przywileje.

Niechaj dąży również do przezwyciężenia niepokoju, starając się we wszystkim dookoła dostrzegać tylko dobre strony i nie potępiać ludzi zbyt pochopnie.

Niechaj nie czyni obietnic, jakich nie ma zamiaru dotrzymać, a po­ czynione zobowiązania niechaj wypełnia sumiennie.

We wszystkim powinien się radzić swego sumienia, a w najważniej­ szych sprawach ten głos wewnętrzny podda mu najlepsze rozstrzygnięcie.

Zazwyczaj ma licznych przyjaciół, którzy wywierają nań znaczny wpływ. Jego stosunek do ludzkości jest bardzo życzliwy i humanitarny, a jego życzliwość i miłosierdzie dotyczy również w dużym stopniu i zwierząt, którymi się chętnie opiekuje.

Nieustannie dąży do tego, aby poprawić warunki swego otoczenia, zapewnić mu dobrobyt i szersze horyzonty umysłowe. Jest to dlań wielką satysfakcją, gdy może sprawiać przyjemność innym i dostarczać im zdrowych i prostych rozrywek. Wszystkie te cechy charakteru potęgują się z wiekiem.

Dba o swoją opinię i z szacunkiem odnosi się do osób wyżej postawionych.

Jest to przyjaciel postępu, lubiący współdziałać z innymi, posiadający niezwykłe zdolności polemiczne zarówno jak i militarne, dzięki czemu może zrobić karierę w zawodzi wojskowym. Jego usposobienie w ogóle jest dość wojownicze, a jego agresywność może go nawet zapędzie w sytuacje niebezpieczne.

Jednak na zewnątrz jest zazwyczaj ostrożny i delikatny a jego zachowanie się nacechowane jest uprzejmością.

Umysł jego jest płodny i bystry, obfitujący w wybiegi i fortele. Czasami brak mu zdolności skupienia się na swych celach życiowych. Natura jego jest jednak czujna i aktywna, dba wielce o swe interesu i troszczy się o ich obronę.

Usposobiony jest dobrodusznie – nie jest złośliwy ani oszukańczy, ale za to nieco próżny i pragnie zawsze panować nad innymi, wykazując dążenie do niepotrzebnej ostentacji.

Lubi swe ognisko rodzinne i troszczy się o swój wygląd zewnętrzny.

Wady. Nierozwinięty taki człowiek okazuje dużo próżności, stara się zwrócić na siebie uwagę i wejść w stosunki z wyższymi sferami towarzystwa. Zwłaszcza względem osób utytułowanych odczuwa wielki szacunek, nie szczędzi im swego uznania i hołdów.

Nieraz też mówi nieprawdę – lecz jego kłamstwa zazwyczaj nie są złośliwe. Pragnąłby on tylko wydać się innym ludziom jak najlepszy, a swych przyjaciół postawie na najwyższym świeczniku i otoczyć powszechnym podziwem.

Choroby – na jakie się najczęściej uskarża – to reumatyzm, bóle głowy i w ogóle zaburzenia w krążeniu krwi.

Zaburzenia nerwowe i niepokoje mogą spowodować stany depresji, które z czasem stają się dokuczliwe.

Gdy rozwinie się duchowo i zrozumie, do jakiego stopnia ciało jest narzędziem ducha – może opanować stopniowo wszelkie swe dolegliwości fizyczne, rozwijając idealizm, humanitaryzm, znajomość charakterów ludzkich.

Jest usposobiony postępowo i nie lubi wszystkiego co przestarzałe.

Od dzieciństwa prawie skazany jest na własne siły. Potrafi oddawać wielkie przysługi innym i udzielać mądrych rad – ale i sam również – a przynajmniej w pierwszej połowie życia, potrzebuje podtrzymania i opieki.

Ma zdolności wszechstronne i dąży do ich rozwinięcia zwłaszcza w kierunku naukowym lub artystycznym. Dzięki swej wielkiej intuicji może osiągnąć wysoki poziom rozwoju duchowego.

Interesują go najnowsze odkrycia, poszukiwania naukowe, nowe metody w lecznictwie itp. Poglądy jego są zawsze postępowe, odrzucające wszystko co przestarzałe.

Trzeba dodać. że potrafi również być bardzo praktyczny i może rozwinąć duże zdolności finansowe; wówczas jednak moje stać się bardzo przywiązany do pieniędzy i zysków materialnych.

Okazuje doskonałe zrozumienie dla wszelkich słabości ludzkich. Po­ trafi być :wiernym przyjacielem – ale tylko jednostek wybranych, na które zazwyczaj duży wpływ wywrzeć jest w stanie.

Podstawą jego życia wewnętrznego jest dążenie do wolności duchowej, do której wreszcie dorasta stopniowo – po wielu doświadczeniach i przejściach. Czekają go bowiem rozmaite trudności – zwłaszcza w pierwszej połowie życia musi czynić wiele wysiłków.

Natura takiego człowieka bywa nieraz bardzo dziwna, bowiem lubiąc samotność – pragnie świadczyć dobrodziejstwa innym – staje się jak gdyby filantropijnym mizantropem.

Wady tych urodzin – to przede wszystkim niemożność skupienia się i brak zdolności do koncentracji. Taki człowiek bywa na ogół miły, dobro­ duszny, pełen najlepszych intencji, nie szkodzi nikomu -:- ale może też okazywać brak orientacji życiowej i zachowywać się nietaktownie, co naraża go na przejścia.

Zapomina nieraz o ważnych szczegółach, wykazując w pracy swej wahanie i traci łatwo głowę, co wywołuje niezadowolenie ludzi bardziej zdolnych i praktycznych.

Powinien uzbroić się w przewidującą ostrożność wobec nieprzewidzianych niebezpieczeństw.

Obrotny, przedsiębiorczy łatwo może zrobić karierę.

Jest to natura sympatyczna, życzliwie usposobiona dla innych. Ma doskonałą pamięć, a dzięki starannemu wychowaniu i życiowemu doświadczeniu może dojść do tego,. że świetnie będzie się orientować w charakterach ludzkich.

Chociaż nieraz mówi rzeczy przykre osobom kochanym – słowa te nie pochodzą jednak z serca lecz tylko z mózgu. Umysł jego jest przedsiębiorczy, żądny przygód – co prowadzi go do związków z innymi ludźmi, pochodzącymi nieraz z krajów dalekich.

Jest to człowiek utalentowany, o zdolnościach artystycznych-; Bardzo wymowny – potrafi się zręcznie wyrażać zarówno w słowie jak i w piśmie. Przeważnie osiąga pozycję wpływową, na której cieszy się uzna­ niem.

Do małżeństwa się nie spieszy, chociaż zazwyczaj je zawiera. Najczęściej podstawą miłości jest przyjźń, w czasie której następuje wspólne po­ rozumienie co do wzajemnych ideałów i światopoglądu, zarówno jak i co do celów życiowych.

w gruncie rzeczy charakter takiego człowieka bardzo nadaje się do małżeństwa, dzięki szerokim i bezstronnym poglądom, wskutek czego może szczęśliwie uniknąć ograniczeń, jakie nakłada na człowieka przeciętnego dziedziczność, otoczenie, wychowanie.

Jego uprzejmość i ludzkość są również cennymi cechami charakteru. Z natury bowiem jest to człowiek prostolinijny, niezdolny do zazdrości, drobiazgowości lub tyranizowania innych ludzi, a w stosunkach z bliskimi jest bardzo czuły i delikatny.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Wychowanie to powinno być jak najbardziej staranne, a to ze względu na jego wielkie zdolności i duszę wrażliwą i delikatną. Gdy mu się nie wierzy i nie ufa – wówczas samo staje się nieufne i wprowadza w błąd starszych.

Ponieważ dziecko takie jest niezwykle nerwowe i niespokojne – trzeba starać się je wychowywać w jak największym spokoju i harmonii. Otoczenie zbyt hałaśliwe wielce mu szkodzi. Jego towarzystwo nie po­ winno być zbyt liczne i składać się wyłącznie z dzieci cierpliwych, porządnych i prawych.

Zachowanie się jego jest uprzejme a poglądy idealne.

Zawsze jest gorącym zwolennikiem jedności, w obronie której występuje. Gdy raz powziął jakąś myśl lub wyrobił sobie jakiś pogląd – nie da . się od niego odwieść.

Zachowanie się jego jest uprzejme i spokojne, przez co zyskuje uzna­ nie. Jego pożycie domowe jest dobre – umie być przykładnym mężem i ojcem. Stały jest zarówno w przywiązaniach jak i skłonnościach. Jego doskonałe zdolności umysłowe idą w parze z wytrwałością we wszystkim co czyni. Dzięki temu osiąga doskonałe rezultaty w życiu, chociaż nieraz spóźnione.

Pragnie wywrzeć wpływ na swe otoczenie i zapłodnić umysły innych ludzi w kierunku wyższych dążeń – bardziej idealnych. O swą opinię bardzo się troszczy i wykazuje pewną dumę. Do zawodu jest zazwyczaj przywiązany.

Wadą jego jest to, że nieraz niepotrzebnie dręczy się i martwi. Usposobienie ma bardzo wrażliwe, nieco dysharmonijne – a nieraz staje się kapryśny. Nierzadko też żyje w. niepewności, poddany przejściom życiowym.

Dziecko tak .urodzone jest dość bojaźliwe i skryte, lubi samotność i więcej polega na sobie samym, aniżeli to dla niego jest dobre. Zbyt wiele bowiem zajmując się sobą – może popaść w niebezpieczeństwo pewnej melancholii, zbytniej refleksyjności lub niezdecydowania.

Jego organizm jest dość mocny, wykazuje jednak pewną predyspozycję do zbyt powolnego krążenia krwi, co manifestuje się w ziębnięciu rąk

Pod tym względem mogą nastąpić znaczne zmiany na lepsze, gdy będzie używać dużo ruchu na świeżym powietrzu, pośród drzew, pięknych widoków przyrody i w harmonijnym otoczeniu.

Ponieważ jest nieco flegmatyczny – może okazywać również pewną predyspozycję do lenistwa, co u ludzi nierozwiniętych zaznacza się w sposób bardziej wyraźny. Powinien też zwracać swe myśli częściej w kierunku aktywności, zdrowia, ekspansji – co wpłynie dodatnio na jego organizm.

Na ogół jest lubiany i ma licznych przyjaciół.

Elegancki dowcipny okazuje temperament artystyczny.

Jest to osoba przyjemna, zachowująca się w sposób uprzedzający, Lubi towarzystwo dobrane i subtelne. Poglądy jego są dość szerokie, może być dobrym mówcą lub pisarzem. Potrafi obliczać na chłodno i umiejętnie układa swe życiowe projekty.

Dąży prosto do swego celu poprzez wszelkie przeszkody. Wola jego jest wprawdzie dość mocna, lecz sam on nieraz jest nierozważny i niezastanawiający się. Dlatego też sam jest przyczyną wrogości innych ludzi i przejść, jakie go w życiu dotykają.

Dzięki swym szerokim poglądom w sprawach religijnych okazuje dużo tolerancji. W swym światopoglądzie opiera się na prawdziwości fenomenów materialnych i eksperymentów fizycznych. Jest poniekąd wcieleniem ducha i intelektu swej generacji i nie może wyjść poza granice faktów podpadających pod zmysły.

Na niższych stadiach rozwoju tendencja do wahania się i zmienności dość silnie się zaznacza. Rozważa on wówczas wszelkie pro i contra, bada każdą sprawę od wewnątrz, obraca ze wszystkich stron i… odkłada decyzję na później.

Umysł jego jest prawy i szczery. Interesuje się studiowaniem charakterów ludzkich, jest sentymentalny, łagodny i czuły, łatwo zawiera przyjaźnie. W wypadku zaś ich zrywania szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego.

Odpowiednio do środowiska z jakiego pochodzi, czeka go pewnego rodzaju wyniesienie życiowe. Okazuje duże zdolności artystyczne, dzięki którym może .się wybić. Może również osiągnąć powodzenie przez do­ konanie niezwykłego czynu, przez co uzyskuje uznanie ogólne.

Jego miłość zrealizuje się w końcu w małżeństwie. Może otrzymać spadek. Okazuje nieraz zamiłowanie do medycyny.

Do jego wad należy pewna indolencja, co zaznacza się zwłaszcza u typów nierozwiniętych. Umysł jego przeniknięty egotyzmem nie okazuje wówczas szerszych zainteresowań: Pobłaża sobie, a ciało jego może wówczas stać się nerwowe i słabe z powodu braku odpowiedniego treningu..

Nieraz układa mu się tak w życiu, że staje się zależny od dobrej woli innych.

Utalentowany, wrażliwy wiemy jest w przyjaźni. Można na nim polegać.

Umie być szczery, nie zdradzając jednak tajemnic. Prosty w zachowaniu się – jest pilny, sympatyczny, ale w sposobie wyrażania się niezbyt czuły.

Ambitny, wrażliwy – ma szlachetne tendencje i na ogół zachowuje się dość spokojnie, okazując nierzadko skłonność do małomówności.

Ceni sobie wielce samodzielność i niezależność, a w jego sercu zamieszkuje silne dążenie do wolności. Wszechstronne uzdolnienie łączy się u niego. z subtelnym poczuciem humoru, co wzrasta z wiekiem. Umysł jego jest niezwykle ruchliwy i obrotny, obdarzony świetnym da­ rem obserwacji i subtelnym smakiem. Ma dużo poczucia artyzmu, jest uzdolniony w kierunku sztuki stosowanej, muzyki, obcych języków. Doskonała pamięć łączy się z sądem trafnym i bezstronnym.

Jego wady – to skłonność do szyderstwa i niezdecydowanie. Dzięki te­ mu człowiek urodzony dzisiaj marnuje nieraz okazje życiowe. Długo trzeba go namawiać, aby się posłuchał.

Czego się strzec winien. Aby nie dokuczało mu uczucie zazdrości, gdyż może się to później przerodzić w milczącą depresję.

Kobieta urodzona dnia tego jest gospodarna, pracowita, wytrwała i lubi życie domowe. Trudno na nią wpłynąć. Idzie swymi własnymi droga­ mi – a mimo to potrafi być czasami również niezdecydowana i niepewna.

W pożyciu małżeńskim człowiek urodzony dnia tego okazuje dużo zalet, lojalnie i wiernie dotrzymując swych obietnic. Jego tolerancja i humanitaryzm mogą go uczynić obrońcą upośledzonych i pokrzywdzonych. Opieką swą otacza również ludzi nierozwiniętych, ignorantów, analfabetów – i rozmyślając nad ich losem, dochodzi do konkluzji, jakie nierzadko wywołują opozycję w jego otoczeniu.

Poszukuje przede wszystkim, aby wyjaśnić swą analizą fakty życia codziennego. W swych badaniach jest nieustraszony – nie zna fałszywego wstydu ani skrupułów.

Stały, uczuciowy, cierpliwy okazuje dobre serce.

Swe uczucia, walki i namiętności zamyka wewnątrz swej duszy, a na zewnątrz nic się prawie z tego· nie przedostaje. Po jego wyglądzie nie można w ogóle rozróżnić jego uczuć prawdziwych, ani też rozpoznać je­ go walk wewnętrznych.

Jest to człowiek inteligentny, okazujący dużo entuzjazmu dla nauki i wszelkich spraw humanitarnych. W pracy swej cierpliwy – chętnie oddaje się poważnym studiom. Łagodny, o dobrym sercu, potrafi być również przewidujący, ostrożny i nieufny.

Ma stałe i jasno określone cele życiowe i dąży do nich nieustannie. Potrafi prowadzić interes może być z niego doskonały rachmistrz. Zazwyczaj odbywa dość dalekie podróże. Nastroje pesymistyczne zmieniają się u niego ze stanami pełnymi nadziei.

W małżeństwie wykazuje dużo zdrowego rozsądku i troski o szczęście swego partnera. Nawet wtedy, gdy stosunki małżeńskie układają się dlań bardzo niepomyślnie i już mówi o rozwodzie – potrafi być ciągle jeszcze wzorowym mężem, ustępliwym, pomocnym, dążącym do wzajemnej harmonii.

Wady. Zatopiony w samym sobie – może okazywać zbyt wielki egoizm, przejawiając również zbytnią zarozumiałość i wyniosłość. Jego przejścia życiowe mogą być spowodowane tym, że nie będzie chciał uznać swej niekompetencji.

Dziecko tak urodzone -jest bardzo interesujące dzięki swej inteligencji i zrozumieniu życia ponad swe lata. Rodzice powinni dzielić się z nim swymi myślami i uważać je raczej za swego towarzysza.

Wówczas okaże ono niezwykłą troskę o dobro rodziny, posłuszeństwo i będzie szczęśliwe, o ile uda mu się coś uczynić dla innych. Pragnie ono bowiem zawsze postępować prawą drogą, stąd też trzeba mu zawsze tłumaczyć, dlaczego należy unikać pewnych czynów.

W takim postępowaniu z dzieckiem należy jednak strzec się przesady – inaczej stanie się nadmiernie pewne siebie i zarozumiałe – ‘ze względu na swe zdolności.

Rozsądny, wytrwały, usposobiony przyjaźnie wywiera wpływ na innych.

Zadowolony ze siebie, usposobiony filozoficznie, zamiłowany w prostym sposobie życia – ma naturę skłonną do samotności.

Jego wrażliwość jest tak wielka, że może przejść w mediumiczność. Jego przeczucia sprawdzają się, a nieraz nawiedzają go sny wieszcze. Okazuje zamiłowanie do studiów głębokich, przejawiając jednocześnie zdolności organizacyjne wraz z umiejętnością zarządzania większymi przedsiębiorstwami.

Interesują go zarówno poważne studia jak i sport. Ćwiczenia sportowe odbywa gorliwie i traktuje sport bardzo poważnie, unikając pod tym względem snobizmu.

Tak rodzą się literaci o poważnych podstawach naukowych. Z reguły są dobrymi mówcami i znawcami ludzi, obdarzonymi zdumiewającą zdolnością odczytywania ludzkich charakterów. Człowiek urodzony dzisiaj posiada również dobry słuch muzyczny.

Ludzie, którzy go nie rozumieją, obwiniają go o brak zdolności skon­ centrowania się i zbytnią bierność. Najczęściej jest to jednak złudzeniem, gdyż jego zwlekanie jest spowodowane pragnieniem zorientowania się w sytuacji i zebrania jak największej ilości materiału obserwacyjnego. Pragnąłby on bowiem’ zawsze,- aby jego wnioski i konkluzje były oparte na podstawach jak najszerszych.

Prawdę powiedziawszy – istotnie jednak bywają okazje, kiedy nie może sobie dać rady w życiu – gdy zwłaszcza powstają jakieś trudności niespodziewane, a sytuacja wymaga akcji gwałtownej i natychmiastowej.

On zaś pragnąłby wszystko załatwiać rozsądnie i polubownie, opierając

się na wnioskach logiki i zdrowym rozsądku, unikając środków drastycznych, które jednak czasami są w życiu niezbędne.

W młodości nieraz jest chorowity i nie czuje się zbyt szczęśliwy. Ale sytuacja życiowa poprawia się później stopniowo i najczęściej jest w końcu dobra i stała – dzięki jego wielkiej zdolności przewidywania i orientowania się w swym otoczeniu.

Lubi swymi myślami wybiegać w daleką przyszłość.

urodziny dzisiejsze obdarzają człowieka dużymi zdolnościami, jakie jednak tylko bardzo mało ludzi -‘W obecnym stadium rozwoju ludzkości – potrafi całkowicie rozwinąć i wyrazie w życiu.

Jest to przedstawiciel postępu, nowych idei i poglądów, najnowszych kierunków sztuki jak i filozofii społecznej. Umysł jego zagłębia się w sprawy ducha i stara się przeniknąć treść bytu, a jednocześnie pragnie zaszczepić innym ludziom te ideały, jakie zaczerpnął z własnych przeżyć.

Kocha przyrodę, pragnie pojąc i zrozumieć jej życie. Poszukuje wszędzie prawdy, życzliwie odnosi się do wszelkich tendencyjna humanistycznych. Należy jednak zastrzec, że nie zawsze dąży do wyrażenia w czynie i przejawienia w życiu osiągniętej wiedzy teoretycznej.

Psychicznie urodziny te wskazują na wierność, prawość, szczerość, dobroć i lojalność. Pełen ekspansji, utalentowany, uprzejmy dla wszystkich – tak urodzony człowiek ma licznych przyjaciół, nierzadko poza granicami kraju. Rady dawane przez niego posiadają wielką wartość. Nieraz zdobywa szacunek ogólny i uznanie publiczne.

Czego się strzec winien. Aby sam sobie nie zaszkodził przez swe czyny zbyt pospieszne lub gwałtowne, albo też podróże niepotrzebne i rujnujące. Czekają go również nieporozumienia we współdziałaniu z innymi.

Wadą tych urodzin jest pewna apatia moralna, jaką taki człowiek może okazywać, o ile nie jest odpowiednio rozwinięty umysłowo. Lubi odpoczywać. i nierzadko nie posiada dostatecznej przedsiębiorczości do skutecznego przeciwstawiania się walkom życiowym.

Tam gdzie inni okazują wielką aktywność – on denerwuje się bezskutecznie i nie potrafi opanować swego otoczenia, odkładając ważniejsze decyzje lub zwlekając.

Gdy jednak już sobie wszystko uświadomił i opanował całkowicie myślowo sytuację – w takich wypadkach potrafi przejawiać aktywność jak najdoskonalszą.

Okazuje zamiłowanie do polityk dba o uznanie i zaszczyty.

Urodziny dzisiejsze dają dużą oryginalność oraz zdolność do koncentrowania się na swej pracy. Taki człowiek ma przyrodzony’ dar zaznajamiania się z obcymi i doskonałego ich wyczuwania.

Przywiązany do dóbr doczesnych – potrafi kierować innymi, okazując zdolności do intryg politycznych. Cechuje go upór i zaciętość. Nie ustępuje – mimo strat.

Namiętności jego są silne, porywające i wybuchają nagle. Łatwo też podlega wpływom swych uczuć i emocji. Nieraz wydaje się, że nie jest szczery – ale· mimo to – zawsze jest uprzejmy i sympatyczny.

Czego się strzec powinien. Aby jego namiętności nie sprowadziły go do ekscesów. Chociaż bowiem jest to człowiek silny, potrafiący torować sobie drogę w życiu własną energią – nie jest jednakże tak mocny, aby potrafił opanować własne swe wzruszenia i uczucia.

Gdy jego namiętności są pobudzone, lub gdy wpadnie w pasję – jest w stanie popełnić czyny gwałtowne i odruchy impulsywne. Chociaż może w życiu osiągnąć zwycięstwo nad wszystkimi swymi wrogami zewnętrznymi – zostanie mu jednak najważniejszy wróg wewnętrzny. Jego własne nieposkromione namiętności. Toteż ważną jest ·rzeczą, aby ten człowiek, na ogół w życiu dość szczęśliwy ·- nie poddawał się swej impulsywnej gorliwości i niedyskretnym wybuchom, co może go doprowadzić do narażenia swej kariery życiowi:;j.

W sprawach pieniężnych zasługuje na zaufanie. Jest to bowiem człowiek uświadomiony, który zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że pieniądz nie jest bynajmniej celem sam w sobie – lecz tylko środkiem.

Pragnie on swą władzę i potęgę zachować i konserwować i dlatego też środków swych używa mądrze i z rozmysłem, zastanawiając się nad każdym krokiem. Dzięki temu może nawet wydawać się nadmiernie ostrożny. A jednak mimo wszystko największym jego niebezpieczeństwem jest właśnie przesadny optymizm, który pod wpływem wizji wspaniałej przyszłości może powodować go do czynów nieobliczalnych.

Sprawiedliwy, wierny, subtelny sympatią swą obejmuje całą ludzkość.

Jest to człowiek prawy, o wszechstronnych sympatiach i zainteresowaniach. Jego umysł jest otwarty i postępowy, pozbawiony wszelkich prze­ sądów. Tradycja i autorytet nie wywierają nań wpływu. Gdy się z nim styka bezpośrednio – patrzy na nie poważnie i spokoje, okazując – być może – nawet pewną życzliwość i zainteresowanie. Żadna kurtuazja ani uprzejmość nie powstrzymają go w poszukiwaniu czystej prawdy.

Trzeba jednak zastrzec, że te właściwości urodzin dzisiejszych występują dopiero w ludziach, którzy osiągnęli odpowiedni rozwój. W przeciętnych zaś przedstawicielach rodzaju ludzkiego są najczęściej uśpione i przejawiają się – prawdę powiedziawszy – dość słabo.

Praca sprawia takiemu człowiekowi przyjemność, a swe wysiłki kontynuuje z wielką pilnością i wytrwałością. Interesują go sprawy polityczne, edukacyjne, ruchy społeczne, a jego zawód jest przeważnie intelektualny.

Ostrożny, bardzo rozsądny – jest popularny, towarzyski i często pro­ wadzi życie publiczne, występując przed szerszą publicznością. Zazwyczaj łączy się w życiu z jakimś partnerem, związkami towarzyskimi, klubami lub też staje się inicjatorem jakiegoś ruchu społecznego, który złą- czy jego wysiłki z innymi wspólne sprawy.

. Jego droga życiowa nie jest agresywna ani wojownicza. Nie spieszy się zbytnio – może czekać. Im dłużej zaś czeka – tym jaśniej widzi wszystko dookoła, tym głębiej przenika wszelkie problemy.

Jest to człowiek wolny od próżności i zarozumiałości: nigdy nie pozuje.

Co mu grozi. Gdy po wielu latach ostateczne rezultaty jego wysiłków będą bliskie już realizacji – życie może je zniweczyć i w ten sposób utracić je może raz na zawsze.

Czeka go miłość platoniczna i rozłączenie z towarzyszami.

Dla kobiet urodziny te są niezbyt fortunne w sprawach małżeństwa i mogą przynieść urodziny synów, z powodu. których później powstają kłopoty życiowe.

Ostrożny, zastanawiający się osiąga powodzenie we współdziałaniu z innymi.

Starannie obmyśla i oblicza swe uczynki. Jest ambitny i troszczy się o uznanie otoczenia. Jego sympatie są nieraz bardzo silne.

Z chęcią godzi się zawsze na ustąpienie swego zdania i podporządkowanie osobie kochanej, ale otoczenie nie zawsze może zrozumieć jego głęboką indywidualność. Ponieważ odznacza się wytrwałością we wszystkim co czyni – najczęściej osiąga realizację swych zamiarów i projektów – chociaż nieraz dość późno.

Życie w samotności nie jest dlań dobre, natomiast połączenie z inny­ mi daje mu możność wpływania dodatnio na swe otoczenie, do czego wykazuje specjalne zdolności.

Gdy idzie za głosem swego serca i połączy się w miłości z drugą istotą – staje się wówczas bardzo pożytecznym członkiem społeczeństwa. Gdy jednak zapiera się swej miłości lub odrzuca ją ze względów materialnych – może popaść w niebezpieczeństwo, gdyż jego energia psychiczna skierowana na dziedziny wyłącznie materialne – może już nie wydać tak dobrych rezultatów.

Wadą tych urodzin jest – jak twierdzi otoczenie – pewna słabość moralna, dążenie do spokoju za wszelką cenę.

Istotnie – w walkach życiowych nieraz tak się zdarza, że człowiek urodzony dzisiaj zamiast ruszyć bezpośrednio do ataku lub zabrać się do obrony swych interesów – najpierw rozważa wszelkie za i przeciw – zagłębiając się w abstrakcyjnych medytacjach, zamiast skoncentrować się na bezpośrednim czynie.

Zwłaszcza kobiety łatwo poddają się zakłopotaniu i mieszają się, a na­ wet, gdy już raz wdadzą się w jakąś walkę lub zmagania życiowe – myślą tylko o tym, aby jak najprędzej się z tego wycofać. Pod naciskiem przeciwnika – w zamieszaniu chwilowym, dyskusji – ustępuje krok za krokiem. Gdy jednak sytuacja się nieco uspokoi, a atmosfera oczyści, okaże się, że człowiek urodzony dnia tego, stoi tam, gdzie znajdował się uprzednio, gdyż broni swych poglądów zdecydowanie, a jego intelekt jest samo­ dzielny, nie poddający się wpływom zewnętrznym.

Mimo usposobienie dość popędliwe, jest człowiekiem humanitarnym.

Intelektualny, wszędzie’ zbierający doświadczenia życiowe – potrafi wyrażać się płynnie. Gdy raz wytworzył sobie jakiś pogląd – nie da się odwieść od niego. Niezwykle wrażliwy na swe otoczenie jest człowiekiem ambitnym, szlachetnym, lubiącym sztukę.

Wytrwałość, stałość, wytrzymałość czynią go bardzo sympatycznym. Humanitaryzm znajduje w nim swój wysoki wyraz.

Wszystkie te cechy odnoszą się jednakże wyłącznie do ludzi rozwiniętych duchowo. Bowiem pośród ludzi urodzonych dzisiaj należy rozróżniać dwa typy. Typ dodatni jest subtelny i myślący, studiuje naturę ludzką i ma wrodzoną łatwość nawiązywania stosunków z obcymi.

Typ ujemny jest kapryśny, nieobliczalny i nie można na nim polegać. Jest samowolny, zarozumiały i żyje urojeniami. Na niskim stadium swego rozwoju jest to człowiek prymitywny, z natury brutalny, którego kaprysy i fantazje stają się po prostu nieznośne.

Urodziny te dają w ogóle naturze ludzkiej coś dziwacznego, a człowiek taki nierzadko podlega maniom niezwykłym.

Wpływy dodatnie czynią go subtelnym, spokojnym, skromnym, filantropijnym, o tendencjach idealnych. Pod spokojną pokrywą zewnętrzną ukryte są silne namiętności, które jednak dają się opanować:- Im bardziej jakaś sprawa ma podkład idealny, tym chętniej się nią zajmuje. Wszystko co służy dla dobra ogółu ma w nim gorliwego rzecznika.

Władczy – chętnie pozuje. Lubi tytuły i odznaczenia. Lepiej od innych orientuje się w sytuacjach społecznych i towarzyskich, a jego środki i metody postępowania są słusznie obrane.

Co mu grozi. Niechaj nie daje się unosić gniewowi i nie wpada w pasję, gdyż wówczas może· się narazić na większe nieporozumienia. Człowieka nierozwiniętego te niemiłe właściwości jego charakteru mogą nawet narazić na niebezpieczeństwa.

Niechaj stara się opanować i dąży do osiągnięcia najwyższego rozwoju. moralnego, a wówczas jego los ulegnie wybitnej zmianie na lepsze.

Lubi wszystko co niecodzienne i niezwykle.

Natura jego jest bardzo przenikliwa i pełna intuicji. Zawsze uprzejmy i przyjazny jest przy tym jednak dość zamknięty w sobie. Interesuje się literaturą, muzyką, sztuką, a nieraz dąży do zmian społecznych i reform, walcząc wytrwale i cierpliwie o zrealizowanie swych celów.

Spokojny, zdecydowany, wierny, cierpliwy – potrafi skupie swe myśli i jest usposobiony filozoficznie. Cieszy go sprawianie przyjemności innym. Otoczenie chętnie mu się poddaje, bowiem swym spokojem budzi zaufanie.

Co mu grozi. Podczas jednej ze swych podróży może być narażony na niebezpieczeństwo fizyczne. Niechaj się również strzeże, aby nie spaść z wysokiego miejsca.

Czego się strzec winien. Aby jego pomysły i projekty nie były zbyt chaotyczne i mętne, gdyż to może go narazić na niepowodzenia.

Nie zwraca bowiem uwagi na swe otoczenie i nie chce się do niego dostosować – co może odbić się niepomyślnie na jego karierze życiowej. Trzeba dodać, że typ rozwinięty dąży do harmonii i jedności, a w jego duszy i umyśle nie ma konfliktów lub dysonansów.

W sprawach religijnych okazuje dużo tolerancji i chociaż jest religijny – dobrze rozumie, że religia nie ma wiele wspólnego z atawizmem, przestalali i bigoterią. Fanatycy budzą w nim uczucia politowania.

Dziecko tak urodzone – chętnie czyta i rozumie książki przeznaczone dla dzieci o wiele starszych. Toteż zwyczajne zabawki dziecinne mało je interesują, a rodzice powinni przede wszystkim zwracać uwagę na warunki fizyczne rozwoju tego dziecka, troszcząc się o jego przebywanie na świeżym powietrzu i ruchliwość fizyczną.

Jego instynkty miłosierne znajdują swe ujście w opiekowaniu się zwierzętami – nie posiada się z radości, gdy może troszczyć się o małego kot­ ka lub pieska. Jego rówieśnicy natomiast mało je interesują – gdyż takie dziecko jest od nich znacznie inteligentniejsze i woli towarzystwo star­ szych ludzi.

Towarzyski, kulturalny ma umysł badawczy i zna się na ludziach.

Jest to człowiek miły, uprzejmy, wrażliwy, a jego umysł jest rozwinięty i badawczy. Odznacza się dobrą pamięcią, a dzięki krytycznemu usposobieniu nie podlega złudzeniom i iluzjom jak ludzie przeciętni, stąd też niesłusznie jest przez nich posądzany o cynizm.

Cierpliwy i staranny – potrafi poświęcać się dla celów bardziej idealnych. Charakter jego jest otwarty i sympatyczny, a usposobienie społeczne i humanitarne. Łatwo przyciąga do siebie przyjaciół i chętnie przyjmuje ich u siebie.

Dzięki jego towarzyskiemu usposobieniu – nawet zamknięte koła stają się dlań dostępne. Chociaż wywiera wpływ przyciągający i fascynujący – jest jednakże zbyt oryginalny i głęboki, aby podobać się powszechnie.

Stąd też nie zawsze staje się popularny – jest bowiem zbyt samodzielny, co niepokoi innych: nie mogą go nieraz zrozumieć. Stara się on unikać takich kół towarzyskich, do których każdy ma łatwy dostęp.

Jest uczuciowy i lubi użycie w jego subtelniejszych formach. Zna się na ludziach. Jest to zdolny i kulturalny członek społeczeństwa.

Co mu grozi. Serce takiego człowieka kryje nieraz w sobie ciche cierpienie, spowodowane nieszczęsliwą miłoscią.

Jest przywiązany do swego ogniska rodzinnego. W związki małżeńskie wstępować się nie spieszy, ale może hyc dobrym mężem lub żoną.

Najlepsze związki czy to w małżeństwie czy też we współdziałaniu tworzy z ludźmi urodzonymi od dnia 21 maja do dnia 21 czerwca i od dnia 22 września do dnia 23 października.

Nieraz pragnie zdobyć majątek i może stać się posiadaczem własności nieruchomej. Na ogół jednak trzeba dodać, że materialne cele życia ludzkiego nie mają dlań zbyt wielkiego znaczenia – stąd też nieraz jest zbyt mało aktywny życiowo.

Nie zachowuje się tak bynajmniej z lenistwa – owszem, okazuje wielką wytrwałosć i pilność w tych wypadkach, kiedy podług niego warto ją zastosować. Jako partner jest zawsze pożądany, bowiem jego zdrowy rozsądek i wiadomości praktyczne czynią go człowiekiem pożytecznym, na radach którego można polegać.

Stały, wierny dąży do harmonii i porozumienia.

Ma jasną koncepcję każdej sprawy jaką przedsiębierze – i dlatego też może mu się powieść w życiu nawet tam, gdzie innym by się nie udało.

Cechuje go umiarkowanie i okrągłość charakteru – tak, że na pierwszy rzut oka nie da się w nim zauważyć nic specjalnego. A jednak jest to człowiek całkowicie uświadomiony i harmonijny, potrafiący zarówno strzec swych interesów jak bronić swych przekonań. Jego umysł jest rozwinięty wszechstronnie, a zainteresowania tak ogólne, że nieraz z trudnością przychodzi mu specjalizować się w pewnym określonym kierunku.

Jego tolerancja jest bardzo szeroka: za jego rozsądek, prawość i pewność otoczenie odnosi się doń z uznaniem.

Dąży do postępu – ale nie pragnie burzyć: istniejącego porządku rzeczy. Odznacza się bowiem dużym poczuciem realności życia i przekłada rozwój naturalny, przyspieszony przez wiedzę – nad torowanie nowych dróg i przeciwstawianie się tradycji.

Na obecnym stadium rozwoju ludzkości postęp – to przeważnie wal­ ka dwóch wręcz przeciwnych poglądów. Z tych krańcowości człowiek urodzony dzisiaj tworzy sobie od razu nową harmonię i nie traci w ten sposób równowagi. Inni ludzie – bardziej impulsywni – nie potrafią tego ocenie i występują pod jego adresem z zarzutami, nie doceniając pełnych taktu i słuszności rad, jakich im udziela.

Przyjemny w towarzystwie, dość wesoło usposobiony – lubi użycie i łatwo zaprzyjaźnia się z obcymi. Z wiekiem może stać: się doskonałym znawcą charakterów ludzkich, przenikając duszę innych. Bywa również i tak, że człowiek taki może hyc dzieckiem, przyrody – naturą bezpośrednią, nie potrafiącą poddać się wymaganiom towarzyskim.

Trzeba dodać, że człowiek przeciętny, urodzony dnia tego dąży do zrobienia majątku przy pomocy środków przypadkowych, spekulacyjni lub hazardu.

Do czego powinien dążyć. Niechaj idzie raczej drogą zwykłej pracowitości i cierpliwie wypełnia swe obowiązki nie ryzykując, gdyż inaczej może się narazić: na przewroty życiowe. Grozi mu bowiem, iż wskutek życia nieregularnego i zamiłowania do krańcowości, utraci zaufanie swych wspólników lub towarzyszy.

Lubi występy publiczne i pragnie zrobić karierę.

Wykazuje duże zdolności zarówno w atakowaniu przeciwnika jak i w bronieniu swej pozycji i dlatego może być doskonałym adwokatem. Umysł jego jest ostry, przenikliwy, a wysłowienie się jasne i precyzyjne.

Lubi studiować, a wiedzę, jaką zdobywa, potrafi zużytkować: odpowiednio. Jego droga życiowa może być uwieńczona zaszczytami, ale aktywność: życiowa związana z karierą, pochłania go nieraz do tego stopnia, że mało może zaznać: szczęścia osobistego w życiu.

Pożąda uznania i słusznej oceny swych czynów – a jego przyjaciele i znajomi są nieraz niemile zdziwieni widząc jak stosuje tą samą uprzedzającą grzeczność: i przyjazność w stosunku do wszystkich ludzi. Zamiast na ślepo zaufać innym – człowiek tak urodzony studiuje ich charakter, obserwuje ich słowa i czyny, a także bada ,ich myśli cierpliwie i ostrożnie. Najczęściej udaje mu się to czynić w sposób niedostrzegalny dla innych.

Wady – to zarozumiałość, urojenia, sofistyka i karierowiczostwo albo w zakresie życia umysłowego, albo też czysto materialnego.

Typ nieudany – nie posiada żadnej wartości i pozbawiony jest treści wewnętrznej. Myśli, że wszystkiego w życiu można dokonać przy pomocy kawałów i forteli.

Może mu się to nawet przez pewien czas udawać – ale w końcu urwie się ucho u dzbana i może popaść w rozstrój lub chaos psychiczny.

Wyższy typ natomiast jest tak inteligentny i krytyczny, że wszystkie swe siły potrafi skoncentrować w jak najlepszym kierunku i naturalnie osiąga wówczas powodzenie życiowe.

Cechuje go poczucie własnej godności. Jest to poniekąd natura królewska – lubi występy publiczne, spełnia dobre uczynki, a w życiu może osiągnąć wyniesienie. Ceni bardzo swą wolność wewnętrzną.

Jego namiętności są spokojne i łagodne – krystalizują się stopniowo i osiągają dużą czystość i wierność.

Interesuje się zagadnieniami naukowymi.

Jego uczucia – wprawdzie niezbyt gorące – są jednak stałe i prawe. Ma wielkie ambicje i niezwykłe poczucie własnej godności, a jego wysiłki życiowe wykazują dążenie do uzyskania autorytetu.

Okazuje przy tym zdolności do panowania i sprawowania władzy, a chociaż nieraz jest niskiego pochodzenia, szybko może się wysunąć na pierwszy plan w swym zakresie działania, osiągając lepszą pozycję życiową aniżeli jego poprzednicy lub koledzy.

Więcej interesuje się sprawami ogólnoludzkimi aniżeli drobnymi wydarzeniami praktycznego życia. Ponad cierpieniami poszczególnych jednostek przechodzi zawsze do zagadnień ogólnych interesujących całe społeczeństwo. Więcej interesuje się rozstrzygnięciem zasadniczym jakiegoś zagadnienia ekonomicznego, aniżeli przyjściem z pomocą poszczególnym ludzkim egzystencjom.

Naturalnie – o ile nie jest odpowiednio rozwinięty – może stać się w tym kierunku maniakiem lub doprowadzić do niepowodzeń życiowych.

Umiarkowany i dyskretny – nie przeciwstawia się bynajmniej nowym ideom, lecz chętnie je przyjmuje. Jednakże jego entuzjazm niełatwo się rozbudza, a mimo swej sympatycznej natury zawsze udaje mu się siągnąć popularność u szerszych mas ludności.

Bowiem człowiek przeciętny nie potrafi ocenie jednostki, która nie reaguje natychmiast na każde rażenie, lecz zastanawia się i obmyśla swe czyny.

Prawdę powiedziawszy – jest to jednak również i wada urodzin dzisiejszych. Zycie bowiem wymaga od nas nieraz działania natychmiastowego i szybkiego, a zbytnie deliberowanie i zwlekanie może się zemscić na naszej karierze życiowej. ·

Zamknięty w sobie, oddany swym myślom ma wrodzone zdolności przewidywania, a w pracy umysłowej jest bardzo staranny. Zżyje w zgodzie z sąsiadami, pochłonięty przez własną pracę.

Może osiągnąć powodzenie w zawodach związanych z elektrycznością, radiem, kinem, lotnictwem lub kolejami. Gdy zostanie bogaty – z jego bogactwa będą korzystać inni.

Dobroduszny, rozmowny nie zna się na interesach.

Utalentowany, przyjazny, towarzyski żyje w harmonii z otoczeniem i w zgodzie z rodziną. Pomyślne związki rodzinne i społeczne mogą mu zapewnić w ogóle w życiu wiele szczęscia.

Dzięki swemu pragnieniu zamożnosci i życia w dostatku – interesy swe prowadzi starannie i ze swych zobowiązań względem klientów wy­ wiązuje się skrupulatnie. Trzeba przyznać, że w każdej rzeczy jaką czyni, przejawia poczucie prawdy i sprawiedliwości.

Chciałby rządzić innymi i wpływać na otoczenie dzięki swej potędze przekonywania innych, a swe zamierzenia życiowe pragnąłby zrealizować przy pomocy swych niezwykłych zdolności dostosowywania się do warunków i okoliczności.

Jako człowieka interesu czeka go powodzenie w tym wypadku, gdy uda mu się połączyć razem dwa czynniki o naturach najzupełniej kontrastowych – przez co tworzy nowe możliwości użytecmosci publicznej. Łączy bowiem w ten sposób w jedną pożyteczną całość dwie siły, z których każda pojedynczo mogłaby się okazać niekompletna lub nieskuteczna.

Jednakże w sprawach towarzyskich bardzo jest luźny. Dzięki swej wielkiej uprzejmości chciałby sobie każdego zobowiązać i obiecuje wszystkim, cokolwiek kto zapragnie. Zaraz potem zapomina jednak o swych obietnicach lub je lekceważy.

“Cóż to szkodzi?” mówi naiwnie ten dobroduszny człowiek. Ubiera się zawsze dość starannie i z pewnym smakiem. Lubi opowiadać szeroko o dokonanych przez się czynach – ale o swych błędach, chorobach lub pomyłkach – wcale nie wspomina.

Pomiędzy ludźmi tak urodzonymi trafiają się osoby bardzo wesołe – ale pośród kobiet zdarzają się również kokietki bez serca.

Małżeństwo dopomaga zazwyczaj takiemu człowiekowi do rozwoju i odrodzenia wewnętrznego. Gdy zawrze szczęśliwy związek małżeński – jest to wówczas człowiek radosny i zadowolony z życia. Nierzadko jednak jego małżeństwo jest dysharmonijne…

Jest to natura podwójna, która dopiero dzięki rozsądkowi i samoopanowaniu może osiągnąć wewnętrzną harmonię.

Dowcipny, beztroski, gościnny lubi zwierzęta.

Chociaż nie jest bynajmniej słabym charakterem – mogą go jednak inni za takiego uważać, dzięki pewnej obojętności, jaką okazuje zarówno na sprawy własne jak i cudze. ·

Natura jego jest spokojna i1 beztroska. Lubi wypoczywać, wiele poświęca dla swej własnej wygody i korzyści, a sprawy innych ludzi rzadko go niepokoją.

Jest dowcipny – lecz mało ma odwagi. Nieraz człowiek tak urodny wykazuje charakter bardzo dziwny. Dzięki przykrościom życiowym rozwija się duchowo. Gościnny, lubi zwierzęta i odznacza się swym dobrym sercem, miękkością i przyjaźnią; z jaką odnosi się do swego otoczenia.

Uczuciowy, bardzo namiętny – pod wpływem pasji może posunąć się bardzo daleko. Nieostrożny – gdy mu się przeciwstawiać .:. staje się wówczas gwałtowny i zaciekły. ·

. Mężczyzna tak urodzony jest romantyczny, niezwykle wrażliwy, m że osiągnąć wysoki rozwój duchowy. Jego umysł jest opanowany przez emocje i wzruszenia, nie okazuje ani zbytniej wytrwałości ani też dostatecznej siły oporu. Toteż nieraz dość trudno przychodzi mu torować sobie drogę w życiu, gdyż jest nierozumiany przez innych i niesłusznie odsuwany,

Jest też nieco zarozumiały, a dzięki swej niedyskrecji może się narazić na przykrości.

Kobieta urodzona w tym dniu jest dobrego charakteru. W młodości mogą ją spotykać przykrości.

Lubi czynić dobrze, jest wrażliwa, dyskretna, oszczędna i na ogół rozsądna. ej zdrowie niezbyt mocne do 28 roku życia, później poprawia się znaczne.

Najwrażliwszą częścią ciała ludzi tak urodnych są stopy. Toteż dzięki temu dokuczają im nieraz odciski; łatwo się zaziębia przez stopy. Psychicznie taki człowiek jest niezwykle wrażliwy i reaguje natychmiast na wszelkie wpływy jakie go dochodzą. Pragnąłby pędzić życie w spokoju.

Wrażliwy, dyskretny okazuje zainteresowania filozoficzne. Można na nim polegać.

Chociaż jego natura jest dość bierna – to jednak gdy zabierze się do pracy i wciągnie w jej tryby – można wówczas podziwiać jego zręczność i niezwykle skuteczne metody postępowania. Potrafi bowiem połączyć wszystkie, nawet nieskoordynowane części w jedną całość.

Urodziny te obdarzają darami ducha i wybitnymi zdolnościami umysłowymi. Taki człowiek interesuje się szerszymi zagadnieniami, a wszystko co dotyczy filozofii, metafizyki i budowy wszechświata – wywiera nań wpływ przyciągający.

Sympatyczny w obcowaniu, dobrotliwy, serdeczny – ma zazwyczaj wielu przyjaciół. Można mu powierzyć najgłębsze tajemnice – nie zawiedzie niczyjego zaufania. Wadą jego jest chęć użycia, co może się zwłaszcza przejawiać w kierunku kulinarnym. Nie zawsze jest uważny i niezbyt porządny. Potrafi również przejawiać upór i samowolę. Dzięki własnej nieostrożności może być narażony na straty.

W gruncie rzeczy jest to jednak dobry człowiek. Jako wspólnik w interesach lub sprawach społecznych może być bardzo pożyteczny dzięki swej intuicji, przenikliwości i może zrównoważyć swych bardziej aktywnych partnerów.

Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Bardzo ważną rzeczą jest uchronienie go od złego towarzystwa, bowiem zły przykład może na nie podziałać fatalnie. Toteż rodzice i wychowawcy powinni je chronić starannie przed złymi wpływami – ma ono bowiem pewne właściwości mediumiczne, dzięki którym grozi mu niebezpieczeństwo utraty własnej woli.

Tak długo póki wreszcie nie podrośnie i nie nauczy się czynie trafnego wyboru w sprawach życiowych – powinni wychowawcy nim kierować i osłaniać je przed niebezpieczeństwami.

Gdy raz bowiem dostanie się pod jakiś wpływ – z powodu słabej woli i poddającego się charakteru – nie potrafi się spod tego działania wyzwolić, a przez podleganie obcej woli może sobie zepsuć całe życie.

Ponieważ natura takiego dziecka jest wrażliwa i bierna – jest ono zatem zależne od swych kaprysów. Wychowawca musi dążyć do tego, aby w dziecku rozwinąć zamiłowanie do systematycznej pracy i spotęgować siłę woli.

Ma pnyjaciół wysoko postawionych i okazuje talenty artystyczne.

Rozsądny, ostrożny – przejawia pewność siebie, jaką zawdzięcza swej naturze rozważnej i roztropnej. Łączy stałość charakteru z dużą inteligencją.

Jego skłonności są dość pokojowe: raczej będzie znosić nieprawości i przykrości, aniżeli walczyć o słuszną sprawę. Dzieje się to jednakże bynajmniej nie z powodu jego obojętności. Jest on bowiem na to zbyt wrażliwy, aby w życiu mógł pozostać obojętny lub nie chciał się o coś troszczyć. Owszem – nieraz zdolny jest do okazywania silnej zazdrości i niepokoju o los swych bliskich.

Jednakże w jego naturze leży dużo wrodzonej bierności – nie chce znosie niepokojów i wysiłków, jakie pociągnęłaby za sobą walka o słuszną sprawę. Ma subtelne pomysły i okazuje talenty artystyczne, a wszystko co romantyczne i uduchowione – wywiera na niego wpływ przyciągający.

Czego się strzec winien. Wiele osób tak urodzonych marnuje swe wielkie zdolności – gdyż nie są w stanie skoncentrować się i nie potrafią opanować swych zmysłowych skłonności, przebierając miarę w życiu, a również poddają się zbyt łatwo apatii lub zachowują biernie.

Gdy wola takiego człowieka jest słaba, życie może znieść ją całkowicie. Gdy jednak wola jego się wzmacnia – wówczas łatwo robi karierę. Ma on bowiem wielkie zdolności i talenty , które przejawiają się już u dzieci. Rodzice i wychowawcy mogą im oddać wielkie usługi przez rozwój wrodzonych zdolności i wychowanie staranne. Charakter takiego człowieka jest najczęściej zamknięty w sobie. W życiu osiąga zazwyczaj zwycięstwo nad wrogami i powodzenie.

Wadą tych urodzin jest niewątpliwie zbyt wielka wrażliwość. Taki człowiek nie tylko odbija na sobie wszelkie wydarzenia i nastroje jak zwierciadło – ale po prostu jak gąbka – wchłania je w siebie.

Toteż na niższych stadiach rozwoju ludzie ci są dość zmienni – zależnie od wpływów jakim podlegają i nieraz może się wydawać, że ich pod­ stawy moralne zarówno jak i zasady życiowe są dość niepewne.

Towarzyski, uprzejmy łatwo się wzrusza.

Oddany życiu towarzyskiemu – bierze udział w rozlicznych pracach społecznych. Chętnie świadczy innym przysługi i poświęca się dla przyjaciół. Wzajemnie też )ego przyjaciele darzą go uznaniem i chętnie pomagają w przejściach życiowych.

Czuły, wrażliwy – oddany jest miłości i chętnie ugania się za rozrywkami. Najc7.ęsciej okazuje jakieś zdolności artystyczne, jest wielkim zwolennikiem sztuki, a specjalnie teatru. Lubi mieszkać nad wodą.

Urodziny dzisiejsze dają dwa zupełnie różne typy.

Jeden – to człowiek przeciętny, bierny, obojętny, niczym nie przejmujący się i trwający w apatii.

Drugi – bystry i zdolny, przejęty jest pragnieniem pomagania innym i potrafi obarczyć się wielką odpowiedzialnością, skoro może w ten sposób stać się pożyteczny dla społeczeństwa.

Wówczas okazuje najlepsze cechy swego charakteru, ale jednocześnie ogarnia go obawa, aby nie dopuścił się jakichś pomyłek brzemiennych w skutki. Nieraz też nie potrafi się długo utrzymać na osiągniętej wyżynie. Trzeba dodać, że na ogół obawia się niepowodzenia i biedy. Zawód jego najc7.ęsciej ma związek z kierownictwem i prowadzeniem innych. Może być dobrym nadzorcą, nauczycielem, lub dyrektorem, a jego radom i wskazówkom wszyscy chętnie się poddają.

Kobietę tak urodzoną czeka ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków. Wady. Człowiek tak urodzony potrafi być czasami bardzo chytry i umie w niezwykle subtelny sposób wyprowadzić wszystkich w pole.

Jego niezwykła wrażliwość stanowi dlań pewne niebezpieczeństwo – gdyż swe urojenia i fantazje bierze za rzeczywistość. Łatwo też miesza sprawy materialne i duchowe – biorąc jedne za drugie.

Nieraz okazuje zadziwiającą przesądność, polegając raczej na swych wrażeniach i odczuciach, aniżeli na wskazówkach zdrowego rozsądku. Wszelkie marzenia i poddawanie się nastrojom sprawiają mu wielką przyjemność. Zwłaszcza narkotyki wyprowadzają go szybko z równowagi. Powinien ich unikać, gdyż łatwo podpada pod wpływ złych nałogów.

Ambitny, opanowany, spokojny pragnie zyskać uznanie.

Zwraca wielką uwagę na stronę zewnętrzną, nosi maskę konwencjonalizmu i dopiero przy bliższym obcowaniu można poznać jego prawdziwą naturę.

Jego system nerwowy jest niezwykle delikatny i napięty – łatwo ulega podrażnieniu. Niezwykle wrażliwy – skłonny jest do pesymizmu.

Zawód jego bywa nieraz podwójny. Potrafi zręcznie dostosowywać się do warunków tak, że w życiu zawodowym osiąga zazwyczaj niezłe rezultaty.

Posiada również dobre zdolności czysto teoretyczne jak i praktyczne – może więc być doskonałym buchalterem, kierownikiem zakładów, zarządzającym składami, domami, pracownikiem państwowym, jak i uczonym, zagłębiającym się w abstrakcyjnych dociekaniach.

Największe powodzenie może jednakże osiągnąć we wszelkich dziedzinach sztuki, do czego okazuje zdolności. Zwłaszcza muzyka wielce go wzrusza.

Co mu grozi. Niechaj unika pokusy nagłego wzbogacenia się – gdyż w ten sposób może się wplątać w nieszczęśliwe spekulacje i przygody niefortunne. Powinien zatem zachować ostrożność i dążyć do swego celu spokojnie i metodycznie – przez co uniknie grożących niebezpieczeństw.

Jego organizm nie jest zbyt mocny i może podlegać niebezpieczeństwu chorób piersiowych, jak również i chorób krwi.

Aby zachować zdrowie i siły – powinien unikać krańcowości i prowadzić życie umiarkowane, bowiem na jego niezwykle wrażliwej naturze wszelkie ekscesy odbijają się natychmiast ujemnie.

Jak wychować dziecko urodzone dnia tego. Jest ono dość łakome i lubi się objadać. Toteż wychowawcy zarówno jak i rodzice powinni zwrócić na to uwagę i wcześnie zaszczepiać mu tendencje do umiarkowania i prostego trybu życia.

Dziecko takie nie powinno jeść więcej, aniżeli potrzebuje do zaspokojenia głodu. Gdy przyzwyczai się do umiarkowanego i systematycznego trybu życia w dzieciństwie – zachowa to również i w wieku późniejszym.

Subtelny i prawy jest zwolennikiem wszystkiego co piękne, zarówno w przyrodzie jak i w sztuce.

Szybko odczuwa przyciąganie do innych – ale również szybko budzą się w nim odruchy antypatii. Jest jednakże zbyt uprzejmy na to, aby ko­ muś okazywać jawnie swą nieżyczliwość.

Pragnie dopomagać innym a nieraz nawet oddaje zbyt wiele i w ten sposób może zaszkodzić zarówno swym interesom jak i zdrowiu. Na szczęście nie żąda od ludzi tyle, ile sam daje – gdyby bowiem tak było – stałby się niezwykle trudnym w pożyciu człowiekiem.

Do swego ogniska rodzinnego jest bardzo przywiązany i chociaż może nie przejawiać zbytniej aktywności dla dobra innych członków rodziny – wszyscy go lubią.

Odznacza się swą wyobraźnią i ma zamiłowania artystyczne. Z natury jest delikatny i subtelny. Zwłaszcza kobietom dziś urodzonym nie podoba się wszystko co wulgarne.

Oddany swym ideałom potrafi pracować wytrwale i cierpliwie. Tam, gdzie wszyscy inni porzucą pracę zniechęceni – on jednak wytrwa i trudzi się dalej.

Potrafi płynnie wyrażać swe myśli – zarówno w słowie jak i w piśmie jego styl jest potoczysty i wartki, a słowa płyną mu strumieniami. Jego listy mają nieraz wartość literacką.

Na świat patrzy przez różowe okulary i łatwo poddaje się entuzjazmowi. Nierzadko wykazuje wielkie talenty, staje się przywódcą innych ludzi lub stanowi ośrodek partii politycznej. Nieraz długo i cierpliwie studiuje życie przyrody i w rezultacie swej pracy usilnej – zgłębia wreszcie jej tajemnice..

Co mu grozi. W sprawach praktycznych nie zawsze umie sobie poradzie, toteż spotykają go przykrości i może ponosić straty. Lecz w tymże czasie w sprawach umysłu i ducha może osiągnąć duży rozwój.

Wady – to zamieszanie i niepokój jakim łatwo ulega oraz wyimaginowane choroby. Nieraz męczą go obawy. Najzupełniej urojone – oczekuje wówczas nieustannie jakichś wypadków nieszczęśliwych lub wydarzeń nieprzyjemnych. Dzięki tym niepokojom może nawet ucierpieć jego zdrowie.

Umiarkowany, dobroduszny jest wiernym przyjacielem.

Jego wyobraźnia jest bardzo rozwinięta, wpływa dodatnio na życie umysłowe i pracę, obdarzając zamiłowaniem do muzyki i sztuk plastycznych. Ze swych zdolności i talentów czyni użytek szeroki, a nawet w stosunku do obcych jest pełen otwartości i wylewności.

– Łatwo go jednak dotknąć i zrazie – wówczas zamyka się w sobie. Gdy raz jednak decyduje się coś popierać – gotów jest to czynie nawet z własną szkodą i wówczas trudno go od tego odwieść. Dąży do zrobienia kariery i ma nadzieję wstania bogatym. Pełen taktu – potrafi umiejętnie układać mądre plany, a również umiejętnie opanować innych. Grozi mu niebezpieczeństwo na wodzie oraz nieoczekiwane straty. Dąży bowiem do zrealizowania rozmaitych takich projektów, które są dlań nie do osiągnięcia i sprowadzają tylko nieoczekiwane zawody lub przewroty losu.

Wadą jego jest chwiejność. Gdy chodzi o ważną i szybką decyzję w interesach – nie może się na nią zdobyć i najczęściej decyduje dopiero wtedy – gdy przeminął już moment pomyślny, a cała sprawa nie może się więcej opłacać. W małżeństwie jest dość szczęśliwy, gdyż nie ma wielkich wymagań i stara się na wszelkie sposoby zapewnić szczęście kochanej osobie.

Kto urodził się w tym dniu zapomina i darowuje urazy i może być poświęcającym się mężem, kochającą matką lub godnym zaufania za­ rządcą majątku innych ludzi. Jego przyrodzona dobroć i miłosierdzie przejawiają się w życiu codziennym dość wyraźnie.

Gdy go spotyka niepowodzenie życiowe – dotyka go ono tym więcej, że winę przypisuje zawsze wyłącznie sobie samemu.

Jak wychowywać dziecko tak urodzone. Okazuje wrodzone instynkty w kierunku dobra i szlachetności, a ponieważ myśli, że inni ludzie są równie prawi i uczciwi – zaufanie swe umieszcza najczęściej niewłaściwie i zbytnio dowierza innym. Gdy się je skrzywdzi – więcej się martwi i ulega zamieszaniu, aniżeli myśli o zemście lub odparciu ataku.

Dziecko takie należy wychowywać starannie i dać mu jak najlepsze wykształcenie, przyuczając je do towarzystwa innych dzieci, które powinny być dobrze wychowane i inteligentne. Bowiem dziecko to jest do tego stopnia wrażliwe, że natychmiast przejmuje wszelkie przyzwyczajenia i sposób zachowania się swego otoczenia.

Interesuje się wszystkim co niezwykle, romantyczne, niecodzienne.

Jego charakter jest całkiem specjalny, a wykazuje przy tym duże zdolności w pewnym określonym kierunku. Może prowadzić studia poważne, dzięki wysiłkom wytrwałym zgłębiając tajniki przyrody. Widok nie­ ba zasianego gwiazdami i morze wywiera nań wpływ fascynujący.

Jego najbliższe otoczenie najczęściej nie potrafi go należycie ocenie, ponieważ go nie rozumie. Wielka wytrwałość łączy się w nim z naturalnym poczuciem lojalności. Nawet mając jakieś wątpliwości – nie odstępuje od swych zasad i trzyma się wiernie swego wyznania.

Wrażliwy, obrotny, czuły – ma nieraz dwa mieszkania, dwa ogniska . rodzinne lub dwa zawody. W jego życiu podwójność występuje dość często. Kobiety urodzone w tym dniu nieraz zawierają dwa małżeństwa.

Losy tego człowieka nieraz są dość niezwykłe; czeka go wiele przygód. W życiu szuka zazwyczaj wyższych ideałów. Można na nim polegać i powierzać mu stanowiska wymagające dużego zaufania.

Co mu grozi. Może osiągnąć stanowisko wybitne – lecz grozie mu będzie niebezpieczeństwo przewrotów życiowych, które będzie się starał znosie z rezygnacją.

Trzeba dodać, że zarówno starsze jak i młodsze osoby urodzone dnia tego posiadają dużo wrodzonej skromności. Taki człowiek w młodości zazwyczaj jest dość szczupły, o twarzy okrągłej i rysach delikatnych. Z wiekiem staje się bardziej korpulentny.

Mężczyzna urodzony dnia tego jest systematyczniejszy w swych przyzwyczajeniach życiowych aniżeli kobieta, chociaż równie niespokojny.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Bywa ono nieraz przewrażliwione i zbyt łatwo poddające się wrażeniom zewnętrznym i wzruszeniom – dzięki czemu jego charakter staje się zmienny i niepewny.

Wychowawcy powinni rozwijać w nim przede wszystkim zdolności do logicznego myślenia i zdawanie sobie sprawy z materialnej strony życia. Należy w nim również rozwijać oszczędność i systematyczność. Gdy przyzwyczai się do metodycznego załatwiania swych spraw i interesów – jego wielkie zdolności będą mogły rozwijać się prawidłowo.

Ostrożny, małomówny może osiągnieć wiek sędziwy.

Prawy, humanitarny, życzliwie odnosi się do innych, a jego zasady moralne są stałe. Ma skłonność do samotności i wykazuje zainteresowanie rzeczami tajemniczymi, ukrytymi, mistycznymi. Poszukuje prawdy nieustannie.

Chciałby przeniknąć prawa przyrody, a dzięki swej intuicji potrafi sobie łatwo uświadomić rzeczy ukryte. Umysł ostry i analityczny potrafi wszystko rozkładać na elementy zasadnicze i dostrzega przyczyny wydarzeń tam, gdzie inni widzą tylko skutki.

Ewentualne choroby jakie mogą przynieść te urodziny to predyspozycja do cierpień stóp oraz do bólów głowy, zarówno jak i skłonność do zaziębień. Mężczyzna tak urodzony nieraz przeżywa okresy przygnębienia i samoudręczających analiz, co może nawet odbić się ujemnie na zdrowiu.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Niezwykle delikatne, przejmują­ ce się, czułe – dziecko takie może dojrzewać przedwcześnie. Nawet w najwcześniejszym wieku nie lubi, aby inne istoty były odeń zależne i chętnie oddaje wszystko co posiada. Chociaż takie miłosierdzie może wydawać się początkowo cechą dodatnią – nie należy zapominać, że w życiu późniejszym otoczenie może uważać to za brak ambicji lub honoru.

Należy odzwyczajać je od marnotrawstwa.

Wady tych urodzin – to chwiejność i zbytnia słabość w stosunku do swego otoczenia. Taki człowiek zbyt łatwo traci swe oparcie moralne i wpada w krańcowość. Pod wpływem złych nastrojów – wydaje mu się, że cały świat zwraca się przeciwko niemu i że nie potrafi w życiu rywalizować zwycięsko z innymi.

W charakterze jego jest dziwny upór, który czasami może nawet stać się groźny – nie daje sobie bowiem wówczas nic wyperswadować. Na ogół jest to jednak człowiek delikatny, a takie momenty są raczej gwałtowną reakcją na nacisk, jaki nań wywiera otoczenie.

W życiu codziennym okazuje dużo ostrożności, jest małomówny i dość nieufnie odnosi się do osób nieznanych. Gdy jednak rozmowa wkracza na tory jego zainteresowań specjalnych – wówczas ożywi się niezwykle.

Poszukuje powody raczej przez wrodzoną intuicję i swe przeczucia duchowe aniżeli przez teoretyczne studia naukowe.

 

Wyjedź z nami i skorzystaj z naszych premii! 

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub e-mail!

+48 730 49 77 70

+48 730 49 77 71

E-mail: rekrutacja@ambercare24.pl

pon-pt  8:00 – 16:00 

 

Promocja
↑ Zwiń↓ Rozwiń