Ponad

120

Ofert Pracy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Marzec

Dąży do wolności i nie lubi ograniczeń.

Jest to człowiek uczuciowy, impulsywny, odważny. W swych poczynaniach jest dość przedsiębiorczy, a nieraz bywa nieostrożny, narażając się na niebezpieczeństwo.

Umysł ma bardzo wrażliwy i odczuwa intuicyjnie stany radości lub smutku innych osób ożywia go pragnienie pomagania cierpiącym.

Chętnie mieszka nad wodą i odbywa dalsze podróże rozkoszując się pięknymi widokami. Piękno we wszelkiej postaci działa na jego duszę bardzo silnie.

Wielce sobie ceni samotność i chwile cichej kontemplacji – zwłaszcza w wypadkach, gdy jest niezrozumiany i niedoceniany przez otoczenie – co zdarza się dość często.

Wierny z niego przyjaciel, poświęcający się dla osób kochanych. Posiada żywe poczucie humoru i pewne zdolności satyryczne, dzięki czemu może dotknąć uczucia bliskich osób – bez najmniejszej woli ze swej strony nie pragnie bowiem zgodzić i dokuczać innym.

Kobieta tak urodną jest uległa i uczuciowa, a może okazać dużo oddania i poświęcenia się dla osób kochanych. Lubi komfort, rozrywki, użycie i przyjemności – ale nieraz też nie okazuje szerszych zainteresowań umysłowych przy całej swej dobroduszności i uczynności.

Wady tych urodzin – to stany podrażnienia i dość cierpkie nastroje. Taki człowiek dla rozrywek i przyjemności może zaniedbywać swe obowiązki życiowe.

Powinien dążyć do tego, aby być opanowanym. Gdy bowiem utraci spokój i podda się odruchom namiętności – może narazić się na niebezpieczeństwa i zostać opanowany przez wolę jednostek silniejszych psychicznie.

Pokojowy, miłosierny – okazuje zamiłowanie kolekcjonerskie.

Jego życie duchowe może osiągnąć wysoki rozwój. Przejawia wówczas miłosierdzie, sprawiedliwość jak również delikatność, pokojowość i współczucie dla cierpienia innych ludzi.

Lojalny w sposunku do swych przyjaciół – popiera ich czy w dobrym czy w złym. Ponieważ nie widzi błędów w postępowaniu osób, które kocha i zbytnio wierzy ich słowom lub obietnicom – stanowi to nawet – do pewnego stopnia ujemną cechę jego charakteru.

Interesuje go nie tylko strona zewnętrzna życia, ale również i treść wewnętrzna oraz przeżycia duchowe. Pragnie przeniknąć zjawiska życiowe i od­ kryć ich treść istotną, doszukując się działania sił psychicznych i przyczyn zasadniczych.

Trzeba dodać, że przy tym wszystkim wykazuje doskonałe zdolności do interesów oraz zamiłowania kolekcjonerskie. Jego zwykła giętkość psychiczna i umiejętność dostosowywania się do warunków pozwala mu na zrozumienie i odczucie wewnętrzne wszelkich przejawów życia.

Należy jednak zastrzec, że wszystkie powyższe określenia odnoszą się do typów wyższych, tj. bardziej rozwiniętych jednostek.

Typ nierozwinięty – jest również wrażliwy i przejmujący się wszystkim co dzieje się dookoła, ale nie interesuje się sprawami ogólnoludzkimi i nie wykazuje szerszych zainteresowań – raczej prowadzi życie dość bierne, dając się unosie namiętnościom i okazując w życiu chwiejność i niezdecydowanie.

Taki człowiek pierwotny przejawia czasami niezwykły upór, niedostępny żadnym argumentom logicznym i nie da sobie wówczas nic wytłumaczyć. Im więcej go przekonywać – tym większą nieustępliwość okazuje. Trzeba dodać, że w sprawach umysłowych nie wykazuje wówczas zbytniej konsekwencji. Gdy przyswoi sobie wreszcie jakiś pogląd, który uprzednio zwalczał zaciekle – od razu poczyna twierdzić, że zawsze w to właśnie wierzył jak najgłębiej.

Co mu grozi. Ma wielkie aspiracje życiowe i przeważnie udaje mu się osiągnąć jakieś lepsze stanowisko. Gdy jednakże już wzniesie się wysoko – może się okazać, że właśnie wówczas zagrozi mu niebezpieczeństwo katastrofy, a w życiu jego mogą występować wtedy zamieszki i przykrości.

Jest członkiem poważnym, pracowitym, interesującym się studiami naukowymi.

Natura takiego człowieka jest podwójna i nieraz bardzo kontrastowa. Z jednej strony jest bowiem uczuciowy i sympatyczny – a potrafi być również egoistą, oziębły i wymagający. Z wielką cierpliwością i wytrwałości pracuje nad czymś co go interesuje – a z drugiej strony lekceważy sobie pracę którą wydaje mu się nie dość zachęcające.

Zazwyczaj jest to człowiek szlachetny, wierny, prostolinijny, zasługujący na zaufanie i mogący i mogący zajmować stanowiska odpowiedzialne. Chętnie wstawia się za innymi , przyjmując na siebie rolą pośrednika i mediatora.

Zasługuje również na wspomnienie jego smak artystyczny, poczucie harmonii oraz dobre zdolności do interesów. Specjalnie jednak uzdolniony jest do wszelkiej pracy jaka wymaga dużej zręczności mechanicznej i starannego opracowania szczegółów.

Dzięki swym specjalnym zdolnościom wrodzonym potrafi odkryć prawdę pod najbardziej różnorodnym przykryciem. Toteż dzięki swej intuicji może zostać zdolnym detektywie lub sędzią śledczym.

Przy tym wszystkim jest to natura uczuciowa przywiązana silnie do użycia, a miłość i silne namiętności wypełniają jego życie. Częściej kieruje się w życiu uczuciem, aniżeli logiką.

W małżeństwie czeka go miłość i harmonia. Jego życie najczęściej związane jest z innym życiem, a szczęście rodzinne i małżeńskie daje mu pełnię zadowolenia.

Kobieta tak urodzona nieraz zawiera dwa małżeństwa lub przeżywa dłuższe związki.

Wady. Człowiek taki jest nieuważny, a zamyśliwszy się nad swymi sprawami – przerywa rozmawiającym niepotrzebnymi uwagami. Może nawet dzięki temu uchodzić za niegrzecznego.

Najważniejsza z wad – to wewnętrzny niepokój jaki nim nieraz miota i pod wpływem którego może okazywać nagły i nieprzezwyciężony upór. Poza tym nieraz nie zdaje sobie dostatecznie sprawy z materialnych warunków życia. Bywa też, iż entuzjazmuje się dla kogoś – ale nie wyjdzie to na dobre ani jemu ani też jego sympatii. Zdarza się również, iż zadaje pytania – ale nie czeka na odpowiedź.

Prosty, naturalny okazuje zdolności artystyczne i literackie. Lubi życie wiejskie.

Życie jego wypełnia praca trudna i wymagająca wysiłków. Ze swych dużych zdolnosci robi jak najlepszy użytek.

Jest to człowiek poważny, ożywiony dobrą wolą. Odznacza się prostotą w obejściu i naturalnością, a także i gorliwością w pracy. Jego potężne emocje i wzruszenia działają porywająco na innych.

Stanowisko jakie zajmuje w życiu, może być niezbyt wybitne – ale uczy­ ni on na nim wszystko co tylko zrobić będzie w stanie. Ponieważ jego uczucia i wzruszenia są bardzo silne – przyjaciele wywierają nań duży wpływ. Słucha ich rad i stara się je wcielić w życie. Wyobraźnię ma silnie rozwiniętą, dzięki czemu staje się nieraz kapryśny i zmienny. Jest to zwolennik sensacie, nowości podniecających i romantycznych przygód. Wszystkie te cechy mniej pożądane występują zwłaszcza u osób nierozwiniętych.

Jednostka wyższego typu okazuje dużo cierpliwości, spokojnej i głębokiej przenikliwości i potrafi być uprzejma, kochająca, miła i współczująca. Zwłaszcza istoty cierpiące i nie będące w stanie wyrazić swego cierpienia – jak zwierzęta – budzą w takim człowieku silne współczucie.

Jego charakter staje się coraz bardziej wierny i prawy, ale nie zawsze rozwija dostateczną wiarę w siebie i w swe siły. Toteż życie takiego człowieka zależy w dużym stopniu od jego rozwoju moralnego i od otoczenia. Jest on bowiem tak wrażliwy, że wchłania myśli i uczucia otoczenia, a jego podwój­ na wewnętrzna natura utrudnia mu zorientowanie się w tym, co jest dobre, a co złe. Toteż, gdy podpadnie pod wpływ złego towarzystwa – bardzo trudno mu przychodzi wyzwolić się od niepożądanych nałogów i wpływów.

Zdrowie jego jest dość delikatne, a ujemne stany psychiczne odbijają się na organizmie, którego najwrażliwszą częścią są stopy. Dokuczają mu stany trwogi bez żadnego powodu. Łatwo podlega wpływom innych, a chociaż metodyczny – bywa niezdecydowany.

Małżeństwo jego nie zawsze zapowiada się pomyślnie, gdyż wrażliwą i zmienną naturę takiego człowieka trudno jest zrozumieć i ocenić należycie. Zarówno w małżeństwie jak i we współdziałaniu z innymi najlepsze rezultaty osiągnie łącząc się z ludźmi urodzonymi w czasie od dnia 21 czerwca do dnia 23 lipca oraz od dnia 23 października do dnia 21 listopada.

Ambitny, przenikliwy, zdecydowany nie zawsze jest zrozumiały dla swego otoczenia.

Umysł jego niezwykle ostry, ambitny, wnikliwy – obdarzony jest zdecydowaniem i umiejętnością kierowania swych sił do okreslonego celu. Nie wahając się – dąży za tym co widzi i czego pragnie. Czuje on jakby, że jego droga życiowa jest już naprzód wyznaczona i szybko nią pośpiesza.

Mądry, energiczny – okazuje zainteresowanie medycyną i chirurgią. Zazwyczaj odbywa dalekie podróże – nieraz do krajów mniej znanych.

Jego niezwykle wrażliwa natura reaguje natychmiast na każdy bodziec zewnętrzny – czy umysłowy, czy też uczuciowy lub towarzyski, a wszelkie narkotyki wywierają nań niezwykle silne działanie. Toteż wskazaną jest duża ostrożność w stosowaniu narkotyków w ogóle, gdyż raz przyzwyczaiwszy swój organizm do czegoś – tylko z wielkim trudem daje się odzwyczaić.

W stosunku do innych ludzi jest tolerancyjny i protekcjonalny, a jego chęć pomagania bywa nieraz umiejętnie· wykorzystywana na jego szkodę. Nieraz może się znowu zdarzyć, że nie jest zrozumiany przez swe otoczenie – a wówczas odsuwa się od towarzystwa ludzi i szuka samotności.

Jego styl literacki trudno poddaje się określeniu, gdyż jest tak plastyczny, że zmienia się zupełnie w zależności od nastroju, w jakim znajduje się au­ tor. W wypadku przemawiania publicznego – styl swej mowy dostosowuje do audytom.

Czego się strzec winien. Nierzadko pośród otoczenia składającego się z ludzi banalnych i przeciętnych – ogarnia go głęboka tęsknota wewnętrzna za czymś wyższym i bardziej idealnym; odczuwa wówczas żywe niezadowolenie i pod jego wpływem może popełniać niezręczności towarzskie lub narazić się innym ludziom.

Więcej uwagi zwraca na treść aniżeli na formę. Ale to lekceważenie form towarzyskich i przypisywanie wyłącznego znaczenia jedynie uczuciom – może go doprowadzić do dużych dysonansów życiowych i nieporozumień.

Dzięki swej ostrożności i pilności może osiągnieć powodzenie w interesach.

Jest to człowiek cierpliwy i podejrzliwy – i dlatego też dość rzadko spotykają go niepowodzenia w jego przedsięwzięciach. Czego nie może zdobyć swą pracą i energią – osiąga dzięki cierpliwości.

Okazuje przywiązanie do rodziny i swego domowego ogniska, o które się troszczy specjalnie. W stosunku do rodziny potrafi być szlachetny i czuły, a w obronie swych krewnych wykazuje dużą gorliwość i zaciętość. Natura jego bowiem wykazuje skłonności do silnych uczuć, przywiązania i poświęcenia się dla osób kochanych.

Trzeba dodać, że jego usposobienie jest dość niespokojne i zmienne, a on sam nieraz staje się zbytnio zamknięty w sobie lub niedostatecznie ufny w swe siły.

Urodziny wykazują dwie krańcowości:

Albo taki człowiek jest spokojny, dość bierny i nie wykazuje większych ambicji życiowych – albo też dąży do spełnienia wielkich rzeczy i zajęcia stanowiska wybitnego. Grozi mu jednak przy tym; że albo tego stanowiska nie będzie mógł osiągnąć, albo też – zdobywszy je wreszcie – nie będzie mógł go zatrzymać na stałe. Może też osiągnąć dobrą pozycję życiową dzięki połączeniu się we współpracy z innymi.

Nierozwinięty – taki człowiek w dążeniu do rozszerzenia granic swej świadomości i do poznania nowych i niecodziennych stanów psychicznych – może podpaść pod władzę narkotyków, na działanie których jego organizm jest wyjątkowo wrażliwy.

Z wiekiem każdy człowiek urodzony w tym dniu staje się coraz bardziej współczujący i wrażliwy na cierpienia innych ludzi. Grozi mu wówczas opanowanie przez silniejsze indywidualności. Wadą bowiem urodzin dzisiejszych jest zbytnia wrażliwość, a warunki zewnętrznie i otoczenie mogą wywierać na takiego człowieka wpływ znaczny. Zamiast dążyć do tego, aby je formować i przekształcać wedle swej woli – łatwo ustępuje i poddaje się biernie temu, co uważa za konieczność życiową.

Grozi mu tym, iż mimo swój charakter dość łagodny i dobroduszny – może zostać zamieszany w spory lub kłótnie.

Okazuje zdolności pedagogiczne i pragnie wpłynę dodatnio na swe otoczenie.

Człowiek ten jest pionierem, przygotowującym drogę dla ważnych wydarzeń. Doskonale orientuje się w prądach nurtujących społeczeństwo i potrafi naprzód obliczać i pnewidywać wydarzenia jakie nastąpią. Jego instynkty społeczne i humanitarne przejawiają się wyraźnie w życiu.

Okazuje dość duże zdolności pedagogiczne, które występują na jaw nie tylko w nauczaniu młodzieży, ale również i w życiu codziennym i politycznym.

Współdziałanie z innymi ponanosi mu duże korzyści. To samo można powiedzieć również i o małżeństwie, chociaż, o ile chodzi o przygody miłosne – są one dlań nieraz źródłem rozczarowań i przykrości.

Uprzejmy, gościnny – chętnie dzieli się tym, co posiada z innymi. Jest to doskonały towarzysz i kompan – martwi się wówczas, gdy inni się martwią

– i raduje się wtedy, gdy jego otoczenie się weseli. Potrafi się dostosować do każdej sytuacji, podlegając różnorodnym zmianom psychicznym.

Kobieta urodzona w tym dniu jest cierpliwa, miłosierna i uprzejma. Jej gościnność jest bardzo serdeczna, a jako pani domu okazuje dużo umiejętności i troszczy się o najdrobniejsze szczegóły domowego życia.

Może być doskonałą pielęgniarką jak i prowadzić większe przedsiębiorstwo, znaczniejszą ilość ludzi – jak hotele lub pensjonaty.

Czego się strzec winien. W środkowym okresie swego życia powinien za­ chować ostrożność, unikając wszelkich hazardów, zarówno osobistych jak i handlowych. Wszystko w jego życiu zależy od rozwagi i ostrożności, gdyż inaczej może mu grozić nieoczekiwane załamanie się.

Dlatego też lepiej, aby trzymał się utartej i szerokiej drogi zwykłego życia, a unikał projektów niezwykłych, fantastycznych zarówno jak i wszelkiej ekscentryczności. ·

Jest to człowiek religijny i szlachetny – ale lubi zmieniać swe zajęcia, a nierzadko wykonuje dwa zawody jednocześnie. Dokuczają mu okresy wielkiego niepokoju nerwowego lub też depresji psychicznej.

Lubi sporty, jest muzykalny i łatwo się wzrusza.

Jest dość uparty i za swymi celami, jakie sobie nakreślił w życiu – idzie bez wahania, nie licząc się ze skutkami. Posiada zdolności organizacyjne i nie tylko potrafi organizować tłumy lub wojsko, ale również umie nimi rządzić.

Lubi przygody i przejawia zamiłowanie do wszelkich sportów na powietrzu co jednakże może mu grozić pewnymi niebezpieczeństwami – specjalnie w związku z końmi. Ma zdolności naśladowcze, okazuje zainteresowania artystyczne i lubi samotne rozmyslania.

Urodziny U; dają zazwyczaj dwa typy.

Typ niższy – tj. człowiek nierozwinięty – to słaba istota, opanowana przez uczucia i namiętności, a nierzadko również i przez nałogi. Wykazuje bowiem niezwykłą wrażliwość na narkotyki i gdy raz podpadnie pod ich 4ziałanie – z wielkim tylko trudem może zostać uleczony.

Taki człowiek nie rozwija w sobie wyższych zdolności i nie wykazuje specjalnych wartości. Wyższy typ natomiast jest bardzo altruistyczny, obdarzony różnymi talentami i może osiągnąć wysoki stopień rozwoju. Jest to natura miłości, dążąca do połączenia się z drugą duszą.

Czego się strzec winien. Grożą mu niebezpieczeństwa spowodowane rywalizacją o względy kobiet. Dążenie zaś do celu, który jest obcy zarówno

jego naturze jak i nie odpowiada jego zdolnościom – może go doprowadzić do życiowego załamania.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Może ono okazywać brak inicjatywy, ustępując zbyt łatwo i dając się krzywdzić bez skargi swym towarzyszom. Wychowawcy winni na to zwrócić uwagę – inaczej takie dziecko w życiu późniejszym może okazywać brak zdecydowania i wytrwałości w walkach życiowych. Należy używać wszelkich możliwych środków, aby rozbudzić w nim wiarę w siebie i w swe zdolności, pewność siebie i nie poddawanie się przeciwnościom.

Potrębuje ono sympatycznego otoczenia, które by mogło ocenić jego subtelność i dobroduszność. Należy je przyzwyczajać do myślenia o przyszłości i do orientowania się w wydarzeniach życia praktycznego, zarówno jak i do liczenia się z groszem oraz przyuczać do systematyczności.

Marzycielski a przy tym namiętny lubi przyrodę i zwierzęta.

Jest bardzo bystry i badawczy, obdarzony krytycznym intelektem i może dzięki tym właściwościom osiągnąć dobre stanowisko, czy w służbie państwowej, czy też w wojskowości.

Okazuje doskonałe zdolności praktyczne – zwłaszcza w kierunku pracy społecznej i ma dużo wrodzonego entuzjazmu, dzięki czemu może osiągnąć dobre rezultaty jako przywódca polityczny lub agitator.

W sprawach pieniężnych nie jest zbyt ostrożny i nieraz popełnia pod tym – względem poważne błędy. Nie można powiedzieć o nim, aby był to człowiek niegodny zaufania – ale jego wspaniałomyślność i szczodrość idzie nieraz za daleko. Duszą jego miotają silne namiętności. Łatwo unosi się gniewem.

Czego się strzec winien. Aby jego kłótliwa natura nie była powodem antagonizmu, jaki może względem niego budzić się w otoczeniu – co nieraz doprowadza do wstrząśnień życiowych. Brak wewnętrznej harmonii może w ten sposób zemścić się na jego życiu. Co mu grozić może. Przede wszystkim – bolesne rozczarowania i przejścia uczuciowe. Poza tym może mu grozić niebezpieczeństwo od broni siecznej – wobec czego nie powinien się na nią narażać.

Kobieta tak urodzona jest przywiązana do swego domowego ogniska i lubi upiększać swe mieszkanie. Posiada dużą wrażliwość artystyczną, poczucie kolorytu i słuch muzyczny – interesuje się poezją i wszystkim, co romantyczne. Jej ruchy są pełne wdzięku – co zwłaszcza przejawia się w tańcu. Jest to osoba miłosierna, chętnie pomagająca jednostkom cierpiącym i opiekująca się upadłymi.

Zazwyczaj ma kilkoro dzieci, a nieraz zawiera dwa małżeństwa lub dłuższe związki. W życiu praktycznym może osiągnąć doskonałe rezultaty w związku z sanatoriami, zakładami rolującymi od towarzystwa ludzkiego, jak szpitale, klasztory itp., a także w związku ze sztuką, fotografią, perfumami, artykułami aptecznymi i wszystkim, co związane z wodą i płynami. Oczy jej mają wyraz marzycielskie, a włosy są miękkie i bujne. W młodości może podlegać jakimś cierpieniom – lecz później zdrowie jej się poprawia i może zrobić karierę. Trzeba dodać, że z wiekiem staje się bardziej korpulentna.

Małżeństwo człowieka tak urodzonego jest zazwyczaj pomyślne i przy­ nosi szczęście.

Szczery, bezpartyjny ceni sobie wysoko honor i obowiązek.

Mądry, chętnie oddający się poważniejszym studiom – potrafi jednocześnie umiejętnie prowadzić swe różnorodne interesy. Ma wielką ilość projektów i pomysłów – może jednak przy tym wykazywać pewne niezdecydowanie lub zmienność – o ile chodzi o ich realizację.

Chętnie wypełnia swe obowiązki i broni swego honoru: można mu wie­ rzyć. Wykazuje skłonności artystyczne. W zachowaniu się miły i uprzejmy – ma w sobie jednak coś dziwacznego.

Łatwo może zdobyć popularność i osiągnąć powodzenie towarzyskie. Może być dobrym lektorem, kaznodzieją, prelegentem, zarówno jak i literatem.

Jest to człowiek ożywiony dobrą wolą, co jednak nie zawsze zostaje zrozumiane przez otoczenie. Niezwykle wrażliwy na oddziaływanie zarówno dodatnie jak i ujemne – przeżywa nieraz rozczarowania w związku z trudnościami, jakie mu stwarzają inni ludzie. Jest to jakby odwrotna strona jego popularności, przy czym trzeba dodać, że przykrości życiowe znosi w milczeniu i nie skarży się.

Nie można powiedzieć, aby był zarozumiały – jest bowiem dość ustępliwy. Skromny, dystyngowany – nieraz nawet okazuje zbyt mało samodzielności i chętnie naśladuje innych – idzie drogami utorowanymi poprzednio przez liczne przykłady.

Wady tych urodzin – to zmysłowość, tendencja do wygód i użycia. Nie­ raz pod naciskiem przykrości życiowych czuje silną potrzebę wyzwolenia i wzniesienia się wzwyż i staje się głęboko religijny. Może jednak również popaść w rezygnację i obojętność.

Trudno przychodzi innym ludziom zrozumieć jego skomplikowaną na­ turę, ale trzeba dodać, że również trudno przychodzi mu zrozumieć samego siebie. Otoczenie nieraz zadaje sobie pytanie, widząc jego spokój i milczące zamknięcie się w sobie – czy to jest obojętność i tępota, czy też objaw głębokiej mądrosci?

Niechaj się strzeże zmysłowosci zarówno jak i zamiłowania, jakie się w nim łatwo może rozwinąć do środków podniecających lub odurzających. W sprawach finansowych nie okazuje dostatecznej ostrożności – gdyż jest wielkim zwolennikiem użycia. Niedostatecznie również troszczy się o swe zdrowie i łatwo mogą mu grozie rozstroje nerwowe.

Dumny, wojowniczy działa bystro i zręcznie.

Jego charakter jest silny i wyniosły, a usposobienie władcze i bynajmniej nie pokojowe. Jest to indywidualność wybitna, działająca szybko i zręcznie. Umysł jego jest przenikliwy i ostry, a zdolności wykonawcze bardzo duże.

Zdecydowany w stopniu najwyższym – skierowawszy swe siły do jedne­ go wyłącznie celu – może osiągnąć doskonałe rezultaty. A jednak – mimo wszystko – w swym życiu osobistym nie zawsze udaje mu się osiągnąć szczęście. Nieustannie układa jak najbardziej wyniosłe i fantastyczne projekty – w czym jest mu pomocą jego bujna wyobraźnia. Rzadko zdarza się człowiek tak urodzony, który nie miałby jakichś specjalnych tajemnic lub nie był zaplątany w tajemnicze przeżycia. Potrafi on niezwykle zręcznie przenikać tajemnice innych, a swą życiową działalność lubi również otaczać tajemnicą, pozostając w ukryciu i nie wysuwając się zbytnio na plan pierwszy.

Jest on niezwykle zawzięty i uparty i dlatego może działać w sposób udręczający na jednostki o innym temperamencie i charakterze.

Chociaż nie można o nim powiedzieć, aby był zarozumiały – trudno jednak go zadowolić. Jeszcze trudniej jest przeniknąć jego właściwe zamiary i dojść, czego chce w istocie. Mimo najrozmaitszych przeciwności potrafi sobie torować drogę poprzez wszelkie trudności, a instynkt nieomylny wiedzie go do celu.

Życie jego wypełniają niezwykłe wydarzenia i przeżycia. Zręczny, dostosowujący się, sympatyczny – lubi zmiany i wszystko ekscytujące.

Kobieta tak urodzona – posiada dużo wdzięku, a jej życie psychiczne jest wysubtelnione; nie zawsze czuje się szczęśliwa.

Czego się strzec winien. Jego natura jest nierzadko podwójna, o sprzecznych tendencjach, a uczucia mogą się znajdować w konflikcie z umysłem. Aktywny, często niezadowolony – okazuje skłonność do kłótni i sporów i może podlegać niebezpieczeństwu zranienia, zwłaszcza w godzinach no­ cnych. Podwójność w jego życiu może się jeszcze tak zaznaczyć, że będzie adoptowany lub też wychowywany nie przez własnych rodziców – ewentualnie posiadać dwa ogniska rodzinne lub w wieku późniejszym dwa mieszkania, albo też wykonywać dwa zawody jednocześnie.

Podlega silnym wzruszeniom, jest epikurejczykiem a umie przy tym rządzić innymi.

Jego sfera zainteresowań i sympatyk jest bardzo szeroka. Patriotycznie usposobiony – przejmuje się ideałami społecznymi. Okazuje też dużo przywiązania do najbliższej rodziny – zwłaszcza do matki.

Chociaż nie jest bynajmniej władczy – umie wywierać wpływ na ludzi i rządzić innymi. Czyni to jednak bez surowości; przy całej swej stanowczości i zdecydowaniu jest uprzejmy, a nieraz nawet żartobliwy.

Podobnie jak sam podlega silnym wzruszeniom – potrafi również wywoływać wzruszenia u innych. Jest to sympatyczny towarzysz, wesoły, rozmowny, ożywiony dobrymi chęciami. Pragnąłby wszystkich dookoła uczy­ nić szczęśliwymi – a ponieważ nie zawsze wie jak to zrobić należy – mimo swe zamierzenia wzniosłe, prowadzi nieraz życie bierne.

Gdy zaś wreszcie rozpocznie wcielać swe ideały – okaże się, że wynikło z tego całkiem cos innego, aniżeli początkowo było zamierzone. Wówczas – rozczarowany i pozbawiony iluzyjny – może popaść w pasywność lub zniechęcenie.

Trzeba dodać, że jest to człowiek spokojny i wytrwały – ale więcej w myślach aniżeli w czynach. A jednak w niektórych wypadkach może okazywać zadziwiającą wytrwałosć – nie chce liczyć się z żadnymi wydarzenia­ mi i faktami, odrzuca wszelkie perswazje i z uporem trzyma się raz obranej drogi, którą inni – bardziej jasno orientujący się w sytuacji – całkowicie potępiają.

I oto – nieraz zdarzy się, wbrew przypuszczeniom zdrowego rozsądku – że sprawa jego w końcu zatriumfuje i osiągnie całkowite zwycięstwo. Ma zamiłowanie do wszystkiego, co poetyczne i romantyczne, a mimo swój epikureizm i zmysłowość – zdolny jest również do miłości platonicznej. Nie jest to zły człowiek, chociaż przywiązany do użycia i zbytku. Co mu grozi. Wpływ kobiet jest silny w jego życiu i nie zawsze przynosi mu to szczęście. Kobiety bowiem kierują jego losem i mogą go zrujnować.

Czy mężczyznę, czy kobietę urodzoną dzisiaj należy przestrzegać przed słabością charakteru i jej smutnymi skutkami.

Usposobiony krytycznie nie podlega przesądom, a mimo to nie widzi błędów swych bliskich.

Decyduje się powoli – lecz potem wytrwale realizuje swe postanowienia. Usposobienie jego jest bardzo ustępliwe – ale raz rozgniewany – trudno się uspokaja. Nigdy jednak nie jest mściwy i nie pokazuje nienawiści – raczej szlachetność i prawość. Na ogół dość harmonijny, o dużych zdolnościach analitycznych i krytycznych, może być czasem niespokojny, nerwowy, nieuważny. W pracy zawodowej jest gorliwy.

Morze wywiera nań wpływ przyciągający – w ogóle lubi wodę, sporty wodne i spacery nad wodą. W związku z wodą, płynami, żeglugą lub narkotykami albo muzyką – może osiągnąć powodzenie. Urodziny dzisiejsze wykazują właściwości podwójne.

Jedna strona tego charakteru – to silna indywidualność o określonym celu w życiu, posiadająca wysokie ideały i obdarzona dużą intuicją, pozwalającą nieraz na trafne przewidywanie wydarzeń, jakie mają nastąpić.

Z drugiej strony tak urodzony człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem i emocjami. Jak wychować dziecko tak urodzone. Należy je odzwyczajać od marnotrawstwa. Najlepiej dawać mu nieco pieniędzy i żądać potem ścisłego rachunku z ich użycia. Dziecko zacznie sobie wówczas zdawać sprawę z wartości środków materialnych.

Lubi przygody życiowe i nie widzi często błędów osób, z którymi łączą go uczucia i sympatie. Zazwyczaj posiada wpływowych i potężnych przyjaciół, którzy darzą go swym poparciem. Majątek jednak zawdzięczać będzie samemu sobie. Przeważnie ma dość liczną rodzinę, dzieci zazwyczaj kilkoro, a często zawiera dwa małżeństwa. Jest tak wrażliwy, że nieraz nie potrafi odróżnić własnych uczuć od cudzych, jakie mu się narzucają i potrafią całkowicie opanować jego osobowość.

Jego indyferencja może być z jednej strony spokojem umysłu przekonanego o niewzruszonej pewności rolowania się jego zamierzeń, a z drugiej strony – może to być tylko zwykła bierność i nieostrożność lub brak szerszych zainteresowań, człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem, emocja­ mi, wzruszeniami lub też w obojętności, jaka powstaje z braku szerszych zainteresowań i przejawia się w próżności lub samouwielbieniu.

Przyjazny, chętny do pomocy okazuje zdolności strategiczne.

W dniu dzisiejszym rodzą się nieraz ludzie bardzo odważni, bohaterscy, potrafiący rządzić innymi i poddawać ich swej woli. Taki człowiek jest nie­ raz zamknięty w sobie – dąży za swymi własnymi celami i uporczywie realizuje jakieś specjalne projekty i zamierzenia.

Na ogół jest usposobiony patriotycznie, a chociaż jest dość dobroduszny – podlega nagłym wybuchom i napadom gniewu; wtedy staje się nieubłagany i nie daje sobie niczego wyperswadować.

Swe zdolności strategiczne i taktyczne, które mogą mu zapewnić powodzenie w karierze wojskowej – wykorzystuje zręcznie w życiu zwykłym, przeprowadzając z wielką subtelnością i skrytością swe plany. Ponieważ ma dużą intuicję i szybko orientuje się zarówno w sytuacji politycznej jak i towarzyskiej – wiele rzeczy mu się udaje.

Jest namiętnym kolekcjonerem najrozmaitszych drobiazgów i zwraca wielką uwagę na szczegóły – dzięki czemu może się rozpraszać, zatracając ogólne pojęcie o całości danej sprawy.

Przyjacielski, towarzyski – potrafi być oziębły i egoistyczny, pilnie strzegący swych własnych interesów i umiejętnie zwalczający prawdziwych lub urojonych wrogów. Celuje zwłaszcza w zakresie subtelnych insynuacji. Na ogół jest bardzo podejrzliwy.

Ma duże zdolności i to w wielu kierunkach. Jego zmyły są bardzo wydelikacone. Widok nieba zasianego gwiazdami robi nań głębokie wrażenie.

Czego się strzec winien. Aby nie oddawał się próżnym marzeniom wówczas, gdy wszyscy zajęci są pracą pozytywną i nie pozwalał się biernie unosić falom życia wtedy, gdy inni czynią wielkie wysiłki i gwałtownie pracują wiosłami. Inaczej bowiem może pożałować swej bierności i marzeń bezpłodnych.

Niechaj nie zapomina o starej sentencji mistycznej, która głosi – że rozerwać girlandę kwiatów jest nieraz trudniej, aniżeli skruszyć najtęższe żelazne łańcuchy. Kwiaty oznaczają w tym wypadku więzy zmysłów i uczuć.

Prawy, ludzki ma dobre intencje.

W naturze swej ma dużo sympatii i życzliwości dla innych: pragnie żyć w zgodzie ze wszystkimi. Odczuwa wszystko bardzo ostro i głęboko, chociaż rzadko tylko wyraża na zewnątrz swe wzruszenia.

W życiu przechodzi zazwyczaj różne doświadczenia i przejęcia. Jest to jednak człowiek wytrzymały, który potrafi okazać opór napaściom, jakich mu nie szczędzą wrogowie. Zazwyczaj też osiąga w życiu swe cele – nie tracąc majątku, honoru, opinii.

Umysł jego przenikliwy i bystry, ambicje wysokie, wiara niezłomna, a intencje czyste. Mimo to jednak nie zawsze zostaje należycie zrozumiany przez swoje otoczenie.

Może zostać człowiekiem wybitnym lub zająć dobre stanowisko i cieszyć się ogólnym szacunkiem. Gdy sam pochodzi ze sfer wyższych – może osiągnąć karierę życiową przez zwycięstwo odniesione nad swymi wrogami. Pochodząc zaś ze środowiska niskiego – może zrobić majątek w służbie człowieka potężnego lub wybitnego.

Wnętrze jego duszy jest subtelne i delikatne, a wrażliwość potęguje się ,z wiekiem. To co doprowadza do podrażnienia innych ludzi – on znosi spokojnie i z poddaniem się.

Zarówno mężczyzna jak i kobieta urodzeni tego dnia, mają zazwyczaj liczniejsze potomstwo i bardzo są do swych dzieci przywiązani. Zbyt są jednakże tolerancyjni i pobłażający, aby można było ich uważać za dobrych rodziców.

Co mu grozi. Chociaż w życiu wiele się trudzi i ciężko pracuje, bywa iż rezultaty przezeń osiągnięte nie odpowiadają wysiłkom i oczekiwaniom. Stanowisko, jakie może osiągnąć nie zawsze jest trwałe i może na nim być narażony na przewroty lub spóźnione wyrzuty sumienia.

Wady tych urodzin – to przywiązanie do użycia, dobrze zastawionego stołu, lub środków odurzających. Taki człowiek lubi towarzystwo osób płci odmiennej i najczęściej podpada pod ich władzę. Gdy nie potrafi oprzeć się swym namiętnościom i pozwala sobie na wszystko – może osłabić swój wrażliwy organizm.

Towarzyski wesoły wierny może odnieść zwycięstwo nad swymi wrogami.

Jest to człowiek ostrożnie torujący sobie drogę w życiu – ale ta ostrożność łączy się z głęboką pewnością, że jest doskonale zabezpieczony przed wszelkimi życiowymi niespodziankami. Mimo swą przezorność i ostrożność – wykazuje ducha nieustraszonego i bohaterskiego, gdyż w gruncie rzeczy jest to natura wojownicza, dążąca do zwycięstwa. Umysł jego jest bardzo bystry i przenikliwy – pozwoli mu zwyciężyć wrogów i unieszkodliwić ich intrygi. Okazuje ostrożność w obronie i odwagę w atakowaniu – co pozwoli mu pokonać opozycję.

Posiada wielkie zdolności organizacyjne – przy czym jednak może przejawiać tendencje zbyt radykalne. Nie powinien zagłębiać się zbytnio w szczegółach, aby nie tracie z oczu całokształtu.

W miłości jest to człowiek bardzo sympatyczny, znoszący bez szemrania przykrości ze strony osób kochanych. Zdolny do poświęcenia się i całkowi­ tego oddania – nie zawsze jednak dochowuje wierności. Nie jest to jednak niewierność aktywna lecz raczej bierna, spowodowana wrażliwością, zmysłowością i silnym podleganiem wpływowi osób płci odmiennej.

Zwłaszcza kobiety nie potrafią się oprzeć swym admiratorom. Pod tym względem wychowawcy powinni zwracać uwagę na młode panienki, urodzone w tym dniu.

Choroby. Siła życiowa takiego człowieka niezbyt jest wielka, a organizm bardzo wrażliwy – zwłaszcza na choroby zaraźliwe. W kierunku tym należy zachować dużą ostrożność. Gdy podlega chorobom – są to najczęściej jakieś niedyspozycje nerwowe, słabość kiszek – ewentualnie niedomagania płucne. Powinien wystrzegać się zaziębień przez stopy, do czego może okazywać skłonność.

Niechaj unika stosowania lekarstw o silnym działaniu, których wpływ na jego wrażliwym organizmie odbija się zbyt silnie i wytrąca go z równo­ wagi. Zwłaszcza wpływ wszelkich środków narkotycznych może bardzo ujemnie odbić się na funkcjach organizmu i wywołać zaburzenia jak również i szkodliwe przyzwyczajenia i późniejsze nałogi.

Jest to człowiek życzliwie usposobiony dla swego otoczenia, a zwłaszcza osób niżej stojących na drabinie życiowej, co przejawia się przede wszystkim w jego stosunku do podwładnych i służby. Potrafi ocenie w całej pełni ich poświęcenie się i wierność, a nawet w stosunku do nich jest nieraz zbyt pobłażliwy i tolerancyjny.

Może osiągnąć dobre stanowisko, na którym jednak grozić mu może katastrofa.

Urodziny dzisiejsze dają dwa typy – albo człowieka dość powierzchownego – albo też głębokiego i usposobionego filozoficznie.

Jest to natura jasna i wyrazista. Ma serdecznych przyjaciół, którzy okażą się w końcu bardzo pożyteczni. Również i osoby wyżej postawione okazują mu swą protekcję.

Usposobiony społecznie – chętnie spełnia swe obowiązki .względem innych i nie chciałby sprawiać najmniejszej subiekcji nikomu. Nie jest bynajmniej rewolucjonistą – uznaje w pełni obowiązujące systemy moralne, społeczne i towarzyskie – i poddaje się im z ochotą. Z poddaniem się również znosi życiowe przejścia, ograniczenia i ucisk, na jaki jest nieraz narażony.

Jest dowcipny, a ponieważ łatwo dojrzy śmieszne strony każdego – może swymi słowami wywołać niezadowolenie otoczenia. Trzeba dodać, że inni ludzie najczęściej nie rozumieją go i sądzą niesprawiedliwie, nie potrafiąc ocenić jego jak najlepszych zamiarów i czystych intencyjna.

Co mu grozi. Może on wstać powalony przez nagłe i nieoczekiwane nieszczęście, które podminuje rezultaty jego prac i zrujnuje jego nadzieje.

Niechaj więc zachowuje jak największą ostrożność, niechaj pracuje gorliwie i posiew ziarna swej pracy rzuca m szerokie pola społeczeństwa. Czy będzie zbierać żniwo swego posiewu? Nie wiadomo.

Jak wychować dziecko dziś urodzone. Największe wysiłki wychowawców powinny być skierowane na rozwinięcie w nim woli. Czasami okazuje ono dziwny upór, którego jednakże nie należy uważać za objaw woli i nie trzeba starać się o złamanie takich nagłych napadów zapamiętania się dziecka. Jest to bowiem nieraz tylko uczucie wstydu, wywołane przez jego wielką delikatnosc i wrażliwosc, która wstała przez cos bolesnie dotknięta.

Ponieważ takie dzieci okazują duże zdolnosci – należy je wcześnie przyuczać, aby starały się wszystko same rozstrzygać i decydować – na podstawie pewnych określonych przez wychowawców zasad. Dziecko szybko je pojmie i w czyn wprowadzi.

Potrafi wszystko wykorzystać umiejętnie dla swoich celów.

Jego natura wykazuje pewną podwójność. Z jednej strony jest to człowiek niezwykle aktywny, ambitny, przebiegły, bystry, o dużych zdolnościach dyplomatycznych, pragnący stać na czele i przewodzie nad innymi i dążący do tego, aby kierować się w życiu logiką.

Z drugiej znowu strony – okazuje dużą wrażliwość, nerwowość, poddaje się wpływom uczuć i rozrzewnienia i pozwala otoczeniu oddziaływać na siebie. Dobroduszność łączy się w nim z podstępnością i przebiegłością.

Taka podwójność natury wywołuje niezrównoważenie charakteru, co połącznie bywa z nagłymi wybuchami gniewu. Udręczają go również stany niepokoju, troski i ogólnej konfuzji.

Zdrowie jego jest dość delikatne łatwo się zaziębia, a stany niepokoju psychicznego odbijają się ujemnie na organizmie. W chorobie jest niecierpliwy i podrażniony; łatwo się przejmuje i oczekuje najgorszych wyników. Co mu grozi. Że nic go nie potrafi doprowadzić do doskonałości i nie rozwinie odpowiednio swych zdolności, a to dzięki brakom psychicznym lub wadom charakteru. Ma on jakieś tajne zamiary, lub ukryte pomysły, które są z gruntu fałszywe i dzięki temu wszystkie dobre intencje i wysiłki mogą pójść na marne.

Do czego powinien dążyć. Do skoncentrowania się i milczenia – przez co osiągnie potęgę wewnętrzną. Powinien również nauczyć się sztuki doskonałego wypoczynku przy całkowitym spokoju nerwów, co bardzo dodatnio może wpłynąć na jego zdrowie.

Jak wychować dziecko dziś urodzone. Rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim przyuczać takie dziecko do życia realnego i nie pozwalać mu żyć zbytnio wyobraźnią. Jego zdolności umysłowe są bardzo duże, okazuje ono czujnosć, bystrosć, zdolnosci organizacyjne, ale dzięki intensywne­ mu życiu psychicznemu ma zawsze tendencje do przesady i powiększania każdego faktu pod wpływem wyobraźni.

Jest ono równie dumne jak i wrażliwe – nie pozwala się ograniczać i nie lubi kontroli. Toteż niechaj samo zbiera swe doświadczenia życiowe i uczy się liczyć z realnościami życia. Zamiast odciągać go od rozpalonego żelaza, do którego biegnie – lepiej pozwolić mu się sparzyć. Przykre doświadczenie będzie skuteczną nauką na przyszłość.

Energiczny, aktywny ma upodobania demokratyczne. Lubi wszystko co nowe i postępowe.

Pragnie prowadzić innych i stać na czele, nie okazując upodobania do zajmowania stanowisk podrzędnych i służenia innym. Chętnie układa różne plany i projekty, ale nie lubi słuchać rad innych dziś i pragnie zawsze chodzić własnymi drogami.

Namiętny, odważny, przedsiębiorczy – okazuje nieraz dużo uporu. Lubi wszystko co nowe i postępowe, a do każdego zadania jakie mu życie nasuwa – zabiera się z energią i zdecydowaniem. Ambitny pragnie się wybić i osiągnąć uznanie.

Lubi zmieniać otoczenie, nie wykazując zbyt silnych instynktów rodzinnych. W każdej sytuacji życiowej potrafi dać sobie radę, a specjalnie nadaje się do wszelkiej pracy umysłowej, polityki i przemysłu.

Okazuje nieraz dużo niepokoju i działa bez zastanowienia, zbyt pospiesz­ nie i gwałtownie. Są to najczęstsze przyczyny jego niepowodzeń życiowych. Przy tym wszystkim jest bardzo wrażliwy, przejmujący się i posiada zdolność łączenia się myślami i uczuciami z innymi. W głębi duszy życzy wszystkim jak najlepiej.

Chętnie przebacza ludziom ich błędy i pomyłki – i dzięki temu może być dobrym wychowawcą w najwyższym znaczeniu tego słowa. Natura ta­ kiego człowieka jest jednak dość dziwaczna. Z jednej bowiem strony pragnie okazać swą serdeczność i poświęcenie, a z drugiej znowu – odczuwa zbyt mało zaufania do innych, o ile chodzi o sprawy życiowe.

Dla całkowitego swego rozwoju potrzebuje spokoju i harmonii. Ma stałe przyzwyczajenia, interesuje się szczegółami, lubi komfort i użycie.

Mimo swe dążenie do samodzielności – podlega jednak silnemu wpływowi innych ludzi, co powoduje jego zmienne koleje życiowe. Już w młodości dotykają go nieraz przeciwności losu.

Co mu grozi. Że jego umysł zamknie się w mizantropijnym odosobnieniu i bierności wobec zadań życia.

Do czego powinien dążyć. Aby kierować się w życiu więcej wolą i rozsądkiem aniżeli uczuciami – a również aby nie poddawać się wpływowi innych ludzi i nie odstępować od swych zasad.

Ambitny, samowolny nie zwraca uwagi na żadne względy.

Umysł jego jest ścisły, jasny, bezpartyjny. Jest to człowiek uzdolniony wszechstronnie, o wysokich ambicjach. Broni zaciekle swych poglądów i zapatrywań; jego poczucie moralne opanowane jest przez egoizm.

Z uporem trzyma się swej własnej drogi w życiu. Namiętności jego są silne i nierzadko opanowują rozsądek. To, co potrafi zdobyć przy pomocy swych wybitych zdolności – nieraz zostaje zepsute przez brak giętkości i niezwracanie uwagi na żadne względy.

O ile nie osiągnie wysokiego rozwoju intelektualnego – okazuje dużo próżności, zarozumiałości i egoizmu. Przy wybitnym rozwoju intelektu nabiera właściwości dyktatorskich. Zawsze jest bardzo wymagający, surowy i niezłomny, okazuje szorstkość i nieraz dziwaczność – ale dzięki rozwojowi swych dużych zdolności umysłowych może osiągnąć w jakimś kierunku mistrzostwo.

Narodziny te oznaczają punkt zwrotny w życiu człowieka albo przezwycięży przeciwności i osiągnie tryumf nad nimi, albo też sam spowoduje swój własny upadek.

W sprawach społecznych i politycznych okazuje duże zdolności i szybko prześciga innych ludzi. Zna on doskonale swe możliwości i swój umysł, decyduje się tak szybko i przejawia taką bystrość działania, że potrafi skutecznie zwalczać ludzi stojących znacznie wyżej pod wszystkimi względami, wykorzystując ich chwilowe wątpliwości lub wahanie.

Gdy jednak zetknie się z całkowicie nowymi problemami i porzuci bity gościniec przeciętnych interesów życiowych – może okazać się zupełnie nie na wysokości zadania i zawieść pokładane nadzieje.

W miłości jest wymagający i konwencjonalny, zmysłowy, egoistyczny, namiętny. Nie dochowuje wierności.

Kobieta tak urodzona jest niezwykle niezależna, aktywna i niewiele sobie robi z konwenansów światowych. Jej życie domowe nie zawsze układa się szczęśliwie. W stosunkach z podwładnymi i dziećmi jest uprzejma i szlachetna, okazuje wspaniałomyślność – ale mniej zastanowienia.

Zręcznie układa swe projekty i nie lubi cudzej kontroli.

Potrafi wiele dokonać i zdobyć się może na czyny wymagające wielkiej siły charakteru i wytrwałości. Trzeba jednak zaznaczyć, że okazuje więcej energii aniżeli dobroci charakteru lub czystości intencji.

Energiczny, namiętny pozytywny, kłótliwy, nie poddający się żadnej kontroli – sam jest twórcą swego losu.

Ma w sobie dużo indywidualności i oryginalności – pragnie być pierwszym pod każdym względem. W stosunku zaś do swych rywali okazuje zazdrość i dlatego nie jest bynajmniej przyjemnym towarzyszem.

Usposobienie jego jest wyniosłe, a mocny charakter góruje nad przeciwnościami losu. Jest dobrze przygotowany do walk życiowych. Więcej kieruje się w życiu swą intuicją aniżeli rozsądkiem – i rzadko się myli.

Kobieta urodzona dnia tego, chociaż lubi towarzystwo mężczyzn – nie czuje wielkiego przyciągania do małżeństwa – odstręczają ją od tego przykre przejścia innych kobiet.

Mężczyzna wykazuje większą skłonność do małżeństwa – ale dobrze się przedtem namyśli, zanim zdecyduje się na krok stanowczy.

Czego się strzec winien. Aby jego energia nie rozpraszała się w zbyt wielu kierunkach. Niechaj dąży do koncentracji swych celów życiowych.

Jest to dobry mówca i potrafi budzić zainteresowanie i entuzjazm u · swych słuchaczy. Słowa jego określają wszystko bardzo precyzyjnie i zarysowują ostre linie dążąc od razu do zasadniczych ujęć.

W życiu prywatnym takie właściwości mogą łatwo doprowadzić do nie­ porozumień z przyjaciółmi i otoczeniem – jednakże w działaniu na tłumy okazują się bardzo cenne i wywierają niezwykły skutek. Wyobraźnia jego jest tak żywa – iż nieraz nie odróżnia rzeczywistości życia od swych pomysłów i wyobrażeń – dzięki czemu inni mogą go uważać za niewiarygodnego i nieodpowiedzialnego człowieka.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Odznacza się ono niezwykle bujną wyobraźnią, której jednakże nie należy hamować – gdyż mogłoby to wy­ wrzeć wpływ ujemny na dalszy rozwój dziecka i zdezorganizować jego system nerwowy.

Wierzy w siebie, lubi sport i polowanie i może się wybić.

Czuje się zawsze młody i jest usposobiony optymistycznie, gdyż lekceważy sobie wszelkie przeszkody życiowe i intrygi wrogów.

Nie zastanawiając się wcale nad ważnością jakiegoś zadania – przystępuje od razu do czynu pełen wiary w swe siły i nieraz – naturalnie – skazany jest na niepowodzenie z powodu niedostatecznego przygotowania lub nie­ kompetencji. Zwłaszcza w interesach handlowych taki pośpiech może się zemścić dotkliwie.

Jest to człowiek dumny, wojowniczy, bystry, wymowny, drażliwy i niestety – gwałtowny. Posiada dobre zdolności organizacyjne, a jego przedsiębiorczość i niezależny umysł stwarza nieustannie nowe projekty.

Entuzjazm jego jest zaraźliwy. Inni ludzie szukają jego towarzystwa, gdyż posiada wszelkie pozory oryginalności. W swym sposobie życia jest bardzo niezależny.

Zawsze gotów jest bronić swego zdania, okazywać innym swą władzę i popisywać się swą siłą. Potrafi się koncentrować na tym, co go w danym momencie interesuje. Umysł jego zdolny jest do osiągnięcia doskonałych rezultatów w dziedzinie nauk ścisłych.

Ciało ma mocne, suche, kościste, a oczy przenikliwe. Nie jest bynajmniej zwolennikiem życia rodzinnego, buntuje się przeciwko autorytetowi rodziców i pragnie torować sobie nowe drogi w życiu.

Chociaż jego myślom brak nieraz prawdziwej oryginalności – mózg jego wykazuje wielką płodność i świetną orientację życiową. Zwłaszcza w zakresie dyplomacji może osiągnąć doskonałe rezultaty, o ile chodzi o szybką decyzję i załatwianie nasuwających się konfliktów. Wykazuje przy tym wielką zmienność – odpowiednio do wymagań chwili, obrotność i zdolność przystosowania się do koniecznosci życiowych.

Kobieta urodzona dnia tego jest żywa, wesoła, ciekawa, samodzielna, przystojna, interesuje się nowościami, a podlega również napadom gniewu i wybuchom namiętności. W wieku późniejszym może być krytykowana przez inne kobiety.

Zazwyczaj wychodzi za mąż dość wcześnie i miewa kilkoro dzieci.

Dowcipny, rozmowny pragnie uniknąć sporów i nieporozumień co jednak nie zawsze mu się udaje.

Jest to człowiek uprzejmy, życzliwie usposobiony do wszystkich. Można polegać na jego prawości i lojalności. Nie jest szorstki ani okrutny – a jego zachowanie się jest pokojowe i delikatne. Trzeba dodać, że w swych namiętnościach jest jednakże dość impulsywny i wybuchowy.

Jest lubiany powszechnie, ma życzliwych pomocników i towarzyszy oraz pomocnych przyjaciół. Sam on jednakże lubi odosobnienie i rozmyślania samotne.

Dąży zawsze do tego, aby we wszystkim kierować się logiką i zdrowym rozsądkiem, lubi poważne studia i okazuje zdolności w kierunku nauko­ wym. Gdy zostanie uczonym – może znacznie posunąć naprzód dział wiedzy w jakim pracuje, posługując się już uprzednio ustalonymi metodami i dążąc po liniach z góry wytyczonych.

Do rozwijania nowych kierunków, wyprowadzaniem nowych wniosków i twórczości samodzielnej – mniej jest uzdolniony, dzięki czemu inni mogą go wyprzedzać na tym polu.

Ma pewne skłonności konserwatywne – i nie zawsze potrafi się dostosować do zmieniających się nieustannie warunków i okoliczności. Nie można o nim powiedzieć, aby nie był postępowy – owszem stosuje zawsze naj­ nowsze ulepszenia i metody – ale tylko poruszając się w kierunku uprzednio ustalonym. Do zmian radykalnych nie ma skłonności.

Lubi układać projekty, zbierać informacje, tworzyć nowe plany i studiować metody pracy. Praca ciężka i pełna wysiłków łatwo go zniechęca.

Najszczęśliwszy bywa, gdy się urodzi przed południem ewentualnie od wschodu słońca do godz.2-ej po obiedzie. Wówczas może całkowicie opanować swój los, zmieniać wedle życzenia warunki swego życia i wznieść się ponad sferę swego pochodzenia.

Osoby urodzone po południu – od godz. 14-ej do północy – już więcej są poddane losowi i muszą się bardziej dostosowywać do warunków i otoczenia. Na życie człowieka tak urodzonego znaczny wpływ wywierają rodzice, współdziałanie z innymi i małżeństwo. Osoby zaś urodzone od pół­ nocy do wschodu słońca – mają dopiero ostatnią część swego życia najpomyślniejszą.

Szorstki, impulsywny, zmysłowy może jednak zdobyć się na czynny pospolite.

Pragnie być pionierem i zajmować stanowisko wybitne. Ma dużo inicjatywy – ale znacznie mniej wytrwałości w wykonaniu zamierzonych projektów.

Woli sam wydawać rozkazy aniżeli je otrzymywać od innych. Gdy jednakże dostanie ścisłe dyspozycje – aczkolwiek czyni to z pewną niecierpliwością – wypełnia je z wielką energią.

Impulsywny, drażliwy, samowolny, agresywny – odznacza się niezwykłą ambicją, a opozycja pobudza go tylko do większych wysiłków i gniewu. A jednocześnie mimo swego uporu – potrafi równie szybko się czymś zaciekawić – jak również nagle stracić wszelkie zainteresowanie i popaść w całkowitą obojętność.

Jest to natura pierwotna, z upodobaniem prowadząca życie wiejskie. Nie można powiedzieć, aby okazywał dużą chęć do nauki – ale posiada za to wiele warownego rozsądku. Często szorstki i bez kultury – mimo to okazuje dobre serce i dużo uczucia. Cechuje go nadmiar sił życiowych, nie ujętych w karby.

Zawód dlań najlepszy taki, w którym podstawę stanowi szybki obrót pieniężny. Urodziny te dają dobrych sportowców, wojskowych, architektów, aktorów, rysowników, administratorów, pośredników lub handlowców.

Wady tych urodzin – to nieokrzesanie, szorstkość, nieszczerość. Trudno polegać na takim człowieku. Skłonny do marnotrawstwa – więcej wydaje, aniżeli zarabia; próżny jest jak paw, a w życiu rozprasza zarówno swe siły fizyczne jak i majątek.

A jednak – szczęście uśmiechnie mu się mimo wszystko, a życie przyniesie mu w dani swe szczodre dary. Nie będzie to jednak rezultatem jakichś jego specjalnych zasług, lecz po prostu – dziełem szczęśliwego przypadku.

Zdrowie człowieka urodzonego w tym dniu jest doskonałe, a ciało zdrowe i mocne. Może jednak zawsze sobie zaszkodzić przez przepracowanie i niepokoje. ·

Wspaniałomyślny, władczy pragnie zajmować stanowisko dominujące.

Pilny, pracowity, przewidujący – potrafi zręcznie dostosować się do sytuacji i warunków. Okazuje. zdolności artystyczne i przejawia zamiłowanie do wszystkiego co nowe; ożywia go pożądanie zmian i reform, jakie wszędzie pragnąłby zaprowadzać.

Pełen entuzjazmu i uporu – jest impulsywny i łatwo wpada w krańcowość. W każdej okazji życiowej dąży do tego, aby stać na czele i panować. Najmniejszej ochoty nie ma aby być podwładnym i pracować pod kierunkiem innych lub też stosować się do cudzych wskazówek.

Tylko wówczas czuje się szczęśliwy, gdy może iść w życiu za swymi własnymi pomysłami, projektami i przeprowadzać własną swą wolę. Trzeba przyznać, że plany swe układa bardzo zręcznie, a dzięki swej niezwykłej intuicji – łatwo potrafi przewidzieć rezultaty każdej swej czynnosci zarówno jak i przedsięwzięć innych ludzi.

Lecz sam nie zawsze potrafi być dobrym wykonawcą – i dlatego też nieraz byłoby lepiej, gdyby ograniczył się jedynie do układania projektów, a wykonanie ich powierzał innym ludziom.

W niebezpiecznych przygodach, jakie go w życiu czekają – zwycięży wielokrotnie. Zawdzięczać to będzie jednak raczej swej sile charakteru i wytrwałości, aniżeli szczęśliwemu zbiegowi okoliczności.

Najprawdopodobniej jego wysiłki zostaną uwieńczone w końcu doskonałymi rezultatami i osiągnie dobrą pozycję życiową, obdarzającą go stałym powodzeniem i pozwalającą mu na prowadzenie życia pośród komfortu. Na swe wyniesienie zapracuje wysiłkami całego swego życia.

W zakresie współdziałania z innymi – nawet wówczas, gdy natrafi na ludzi odpowiednich i pokrewnych sobie – podkreśla nieustannie wielkie znaczenie swej osoby, myśli o swej wielkosci i nie zwraca uwagi na uczucia innych. Muszą nieustannie mu ustępować, o ile nie chcą wywoływać nieporozumień.

Powinien dążyć do przejawiania większej tolerancji i harmonii w pożyciu z innymi, opanowywać swą niedyskrecję i porywczosć w słowach.

Spełnia najczęściej to, co sobie postanowi i osiąga swe cele życiowe.

Jest to szlachetny, inteligentny człowiek, mający upodobania filozoficzne i lubiący wszystko co postępowe.

Jest zwolennikiem argumentów, dowodzenia, sportów i dyskusji – przez to nieraz stwarza sobie wrogów. Jego chęć zwalczania wszystkiego co przestarzałe i nieracjonalne – jest niezwykle silna.

Zdecydowany, gorliwy – wbrew wszelkim opozycjom i przeszkodom potrafi przeprowadzić swe plany i osiągnąć swe cele życiowe.

Dowcipny, wesoły, jest bardzo rozmowny, towarzyski i bystro wszystko obserwuje, orientując się niezwykle trafnie w sytuacjach życiowych. Potrafi zawsze skierować konwersację na nowe tory niezwykle interesujące i nie za­ braknie mu nigdy tematu lubi bawić towarzystwo.

Niespokojny – nieustannie znajduje się w ruchu. W życiu czekają go liczne zmiany, a jego pozycja nieraz nie może się ustalić ostatecznie – mimo wszelkie wysiłki jakie przedsiębierze w tym celu.

Wierny, prawy – ma gest szeroki. Lubi piękno, porządek, harmonię i eleganckie otoczenie. Interesuje się lotnictwem, lubi polowanie oraz wszelkie sporty. Pewny siebie, agresywny – posiada odwagę swych przekonań i dużo entuzjazmu, jaki okazuje w swych poczynaniach życiowych, które jednakże nie zawsze udaje mu się zakończyć pomyślnie.

Przejawia wybitną zręczność w kierunku mechaniki, a może osiągnąć dobre rezultaty również i w przemyśle. Rolnictwo mniej mu odpowiada.

Ma doskonale przystosowaną naturę do tego, aby górować nad innymi; ożywiają go niezwykłe ambicje i dążenia, a w swej karierze pragnie prześcignąć krewnych i znajomych.

Nieraz okoliczności życiowe same wynoszą takiego człowieka na stanowisko wybitne. Jednakże to wyniesienie połączone jest zawsze z pewnymi trudnościami i w takich wypadkach mogą mu nawet grozie katastrofy. W jego życiu zaszczyty łączą się z niebezpieczeństwami.

Co mu grozi. Jego kaprysy i zmienność wywierają wpływ ujemny na koleje losu. Nie wszystkie jego pragnienia zostaną w życiu zadowolone, a zadania jakie go czekają – często są drażliwe.

Chytry, rozważny, przebiegły wykazuje zdolności dyplomatyczne.

Mądry, opanowany, oszczędny, ostrożny i przewidujący – potrafi utrzymać się w cuglach i czujny jest wobec swych wrogów. Wie do czego dąży, ma stałe poglądy i cele.

Charakter jego wykazuje kontrasty niezwykłe. Na ogół jest dość niecierpliwy – a wobec osób kochanych potrafi okazywać powolność i cierpliwość, graniczącą nieraz z nierozsądkiem. Mimo swej niezwykłej przenikliwości przyjmuje różne wykrętne wymówki i oszukańcze tłumaczenia innych z udaną łatwowiernością.

Nawet w największych niebezpieczeństwach życiowych nie opuszcza go wielka przytomność umysłu i chytrość, dzięki czemu szczęśliwie wychodzi z każdej przygody. Jest pełen ekspansji i nieraz przecenia swe siły. Trzeba przyznać, że mu się dość dobrze wiedzie w życiu – ale to może właśnie w nim rozwinąć nieostrożność i skłonność do zbytniego ryzyka – co w rezultacie może dać potem straty lub niepokoje nerwowe.

Pod względem zdrowia fizycznego i energii jest to typ bardzo udany, ale niebezpieczeństwem jego może właśnie stać się nadmiar sił żywotnych i ekspansji fizycznej. Toteż nieraz z powodu przepracowania musi odbywać ku­ rację wypoczynkową, co przy jego nadmiernej aktywności jest bardzo męczące. Co mu grozi.

Ponieważ pragnie zawsze przeprowadzić swe zamiary – nieraz mimo całkowicie niesprzyjających okolicznosci i wbrew wszelkim przeszkodom, a nawet i w czasie do tego nieodpowiednim – nierzadko narażony zostaje na dotkliwe rozczarowania. Dalszymi konsekwencjami takich niepowodzeń

mogą być gniew, niecierpliwość, podrażnienie, a wszystko wreszcie może się skończyć na bólach głowy lub newralgii.

Nadmierny entuzjazm, jaki ożywia takiego człowieka, może stanowić dlań niebezpieczeństwo, gdy silnie się przejmuje jakąś ideą. Łatwo wówczas może wpaść w fanatyzm lub w monomanię.

Kto urodził się w tym dniu potrafi bronić się skutecznie przeciw wszelkim atakom nie narażając się nikomu. Osiąga wreszcie swe zamierzenia i ce­ le, ale więcej dzięki temu, że unika ostrożnie niebezpieczeństwa, aniżeli przez jakieś poczynania agresywne lub akty przemocy.

Mimo swej dużej intuicję nie dostrzega wad przyjaciół.

Sympatie jego są bardzo żywe, a natura przyjazna. Trudno jest ukryć przed nim cokolwiek. Bez zamiany jednego słowa od razu wyczyta z twarzy jakąś przykrość uciskającą serce przyjaciela; nieraz nawet może określić powód tej troski i pracować nad usunięciem jej niemiłych przyczyn.

W stosunku do swych przyjaciół jest zaślepiony i zupełnie nie widzi ich błędów. W stosunku z obcymi jest natomiast niezwykle trafnym obserwatorem i od razu dostrzega ich usterki.

Usposobiony postępowo – szybko przyswaja sobie nowe idee i w każdej dziedzinie pracy: intelektualnej, artystycznej, bądź czysto praktycznej – dąży zawsze do postępu i stosowania najnowszych metod.

Zamiłowanie do walki u jednostek bardziej rozwiniętych przejawia się ja­ ko niezwykle przenikliwy intelekt – niebezpieczny szermierz na polu myśli.

Jego przedsiębiorczość, gorliwość i ekspansja wyładowują się w życiu w najrozmaitszych kierunkach – ale zawsze dąży on po liniach kierowania innymi, poddawania ich swej woli, stania na czele.

Możność spojrzenia w oczy przeciwnościom oraz przezwyciężania trudności szczerze go raduje. Wyzywa do walki opozycję – aby jego zdolności miały odpowiednie pole do popisu.

Wady. Nieopanowany, popędliwy, niespokojny, burzliwy – często jest mściwy. Prędko wybucha gniewem i łatwo wywołuje dookoła siebie zamieszanie. Nieraz występuje do walki przeciwko ogólnie przyjętym poglądom i niepokoi swe otoczenie. Ma tendencję do wpadania w niebezpieczne sytuacje, naraża się lekkomyślnie i wskutek tego może nawet stać się ofiarą własnej nieostrożności.

Mężczyzna tak urodzony – nie cofa się nigdy przed walką, nie ustępuje z placu i pragnie zwyciężyć za wszelką cenę. Jest to dla niego zawsze ogromnym rozczarowaniem, gdy musi ustąpić przeciwnikowi.

Kobieta – w swym charakterze jest dość podobna do mężczyzny: w przyjaciółkach i osobach sympatycznych dostrzega tylko same rzeczy dobre. Natomiast jej ostry język bardzo skutecznie daje się we znaki osobom niesympatycznym.

Jest miły jako przyjaciel lecz groźny jako wróg.

Jego wielka wiara w siebie dochodzi aż do zuchwalstwa. W niebezpieczeństwie jest całkowicie skupiony i zachowuje zimną krew – a ożywia go zawsze wielka odwaga. Dołącza się do tego nierzadko pycha i samowola.

Dla swych przyjaciół jest bardzo oddany i wyświadcza im chętnie przysługi. Potrafi być natomiast niezwykle groźnym wrogiem – atakującym bez wahania swego przeciwnika.

Nade wszystko ceni wolność i samodzielność. Sam pragnie stawiać czoło burzom życiowym, gardzi wszelką pomocą i nie wysłuchuje rad innych ludzi. Nieustannie zajęty sobą – mówi chętnie o swych sprawach, okazując dużo egoizmu. Jest tak wyniosły, że czuje szacunek tylko dla samego siebie.

Ma dużo dobrego smaku i zdrowego sądu o rzeczy – lubi układać projekty i plany, ale nie interesuje się szczegółami i ich wykonaniem, gdyż pragnie wszystko ujmować w liniach szerokich i zasadniczych.

Jako korespondent nie zawsze jest miły, bowiem styl jego listów jest krótki, dogmatyczny i przypomina nieraz rozkazy wojskowe.

Dzięki swej wielkiej pewności siebie i zuchwałości – przeważnie osiąga w życiu dobre rezultaty. Gorzej jest, gdy musi służyć u kogoś. Staje się wówczas zarozumiały i hardy, a w razie ograniczenia go i krępowania w czymkolwiek – bardzo niespokojny.

W sprawach pieniężnych jest szczodry i ma gest sumki. Praktyczny, szybko orientuje się w interesach. Nie lubi osób stojących wyżej od niego czy to pod względem moralnym czy umysłowym. Co do swoich wierzeń i przekonań – może okazywać wielki upór i zaciętość.

Kobieta urodzona dnia tego jest niecierpliwa. Nie lubi długiego szycia, drobiazgowych robótek lub wykańczania. Początkowo przygląda się bacz­ nie całej sprawie, potem układa projekt – i… czeka, aby ktoś za nią wykonał daną pracę.

Może się, wznieść w życiu ponad sferę swego pochodzenia.

Pragnie władzy i uznania – a może zajść daleko. Ma przyjaciół wysoko postawionych. Umysł jego obdarzony jest wielkimi zdolnościami. Jego kariera będzie całkiem swoista, jedyna w swoim rodzaju: może się wyróżnić swą przedsiębiorczoscią i zuchwałymi poczynaniami.

Pełna entuzjazmu przyjaźń zajmuje w jego życiu dość dużo miejsca, a ten sam impet i gorliwość, jakie okazuje w innych sprawach życiowych – cechuje również i jego przeżycia miłosne.

Szlachetny, namiętny, wspaniałomyślny w swych przejawach miłości – szybko się zakochuje i wstępuje bez namysłu w związki małżeńskie, co może później stać się źródłem większych przykrości.

Najlepszym partnerem w małżeństwie dla takiego człowieka jest osoba ustępliwa i spokojna. O ile posiada ona jednak charakter bardziej samodzielny – wówczas pożycie małżeńskie może przyjąć formę mniej lub więcej wesołego pojedynku – niepotrzebnego marnowania energii i czasu na drobne spory.

Potrzebuje żony czułej, łagodnej i dostosowującej się, która podziwiałaby jego energię i aktywności, nie przeciwstawiałyby mu się, znosiła cierpliwie jego wybuchy i – dążąc w życiu jego śladami – dopomagała by mu w trudnościach, jakie ciągle wywołuje swym pospiechem, nadmierną gorliwością i impetem oraz nie zapominała o szczegółach, które on – w swym dążeniu naprzód – łatwo przeocza.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Nie należy go dręczyć, dokuczać mu ani też siłą do niczego przymuszać. Gdy mu się zostawi samodzielność i pozwoli załatwiać jego drobne sprawy życiowe jak samo zechce – można go wszak również dopilnować.

Gdy natomiast staje się podrażnione, gniewne i odrzuca wszelką pomoc – wówczas trzeba je zostawić samemu sobie i nie wyszydzać – lecz traktować przyjaźnie, perswadując jak najbardziej łagodnie i dobrotliwie. Bowiem na miłość, życzliwość i przyjaźń dusza takiego dziecka reaguje natychmiast posłuszeństwem i poddaniem się.

Impulsywny, odważny dąży naprzód wierząc w swe powodzenie.

Chociaż w swej drodze życiowej nierzadko się potyka i upada – szybko o tym zapomina i z odwagą oraz przedsiębiorczością toruje sobie nowe ścieżki życiowe poprzez wszelkie przeszkody.

Błyskotliwy, popisujący się swymi zdolnościami – nie poddaje się nigdy pesymizmowi, a jego wiara w siebie rozbraja krytyków. Żywy, wesoły – swą aktywnością zaraża otoczenie i może być pożądanym towarzyszem w pracy społecznej.

Wierzy głęboko, że jego poglądy i krytyki są absolutnie sprawiedliwe. Jednakże często zdarza mu się pomylić – i wówczas powinien przyznać się do tego – chociażby przed sobą samym, a swe zapatrywania uzgadniać z faktami życia.

Trzeba dodać, że jest to człowiek delikatny i szlachetny, poświęcający chętnie swój czas dla innych. Wola jego jednakże nie jest zbyt mocna, a chęć przypodobania się innym może zaprowadzić go na manowce. Zapomina się i może być niedyskretny.

Do czego powinien dążyć. Niechaj stara się rozwijać w sobie powściągliwość w słowach i poskramia swą tendencję do rządzenia każdym spotkanym człowiekiem. Biorąc udział w konwersacji – niechaj nie stara się skupić uwagi wszystkich obecnych wyłącznie na swej osobie.

Jego impetyczność może go zaplątać w różne komplikacje życiowe i awantury. Gdyby kierował się własną intuicją – nie myliłby się, a jego wnioski byłyby bardziej logiczne i słuszne.

Choroby jakie mogą mu dolegać – to bóle głowy, niedomagania żołądkowe lub uszkodzenia oczu. Na ogół jest to człowiek zdrowy, o mocnym organizmie, mogący dożyć późnej starości. Wszelkie swe dolegliwości fizyczne może przezwyciężać przez spokój i opanowanie.

Kobieta urodzona dnia tego ma usposobienie bardziej łagodne aniżeli mężczyzna, okazuje więcej serdeczności i przywiązania – ale mimo to po­ siada w sobie dużo wojowniczości.

Nic nie potrafi robić połowicznie, przejmuje się wszystkim co czyni i pragnie, aby otoczenie podzielało jej entuzjazm.

 

Wyjedź z nami i skorzystaj z naszych premii! 

Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub e-mail!

+48 730 49 77 70

+48 730 49 77 71

E-mail: rekrutacja@ambercare24.pl

pon-pt  8:00 – 16:00 

 

Promocja
↑ Zwiń↓ Rozwiń